Документ z0083-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.08.2000, підстава - z0480-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 48 від 22.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 березня 1995 р.
за N 83/619
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 234 ( z0480-00 ) від 17.07.2000 )
Про затвердження форм та Інструкції
по веденню погосподарського обліку
в сільських Радах народних депутатів

У зв'язку із закінченням чинності дії форм та Вказівок по
веденню погосподарського обліку в сільських Радах народних
депутатів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нові форми погосподарського обліку в сільських
Радах народних депутатів: а) форма N 1 - Погосподарська книга; б) форма N 2 - Список осіб, що тимчасово проживають на
території; в) форма N 3 - Алфавітна книга. 2. Затвердити нову Інструкцію по веденню погосподарського
обліку в сільських Радах народних депутатів (додається). 3. Поширити згадані в пунктах 1 і 2 форми та Інструкцію
погосподарського обліку на всі сільські Ради народних депутатів, а
також міські та селищні Ради народних депутатів по підпорядкованих
їм сільських населених пунктах та ввести їх у дію з 1 січня
1996 року. 4. Управлінню статистики агропромислового комплексу
(Шевчук О.О.) забезпечити підготовку форм та Інструкції для друку
в типографії. 5. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк М.І.)
забезпечити фінансування та необхідну кількість паперу для
виготовлення документів та їх розсилки. 6. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків форм та Інструкції
на адресу Держкомстату Автономної Республіки Крим та обласних
управлінь статистики. 7. Визнати такими, що не застосовуються, форми та Вказівки по
веденню погосподарського обліку в сільських Радах народних
депутатів, затверджені постановою Держкомстату СРСР N 69
від 25.05.90 р. 8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра В.С.Гусаковський
Затверджено
наказом Міністерства
статистики України
від 22.02.95 р. N 48
Інструкція
по веденню погосподарського обліку
в сільських Радах народних депутатів
І. Загальні правила ведення погосподарського обліку
Погосподарський облік у сільських (селищних) Радах народних
депутатів ведеться згідно з формами первинного обліку, які
затверджені Міністерством статистики України: форма N 1 - "Погосподарська книга"; форма N 2 - "Список осіб, що тимчасово проживають на
території сільської Ради"; форма N 3 - "Алфавітна книга господарств". Форми NN 1, 2, 3 повинні вестись у відповідності з цією
Інструкцією. Будь-які підчистки та необмовлені текстовим записом
виправлення в цих документах не допускаються. Всякі виправлення та
перекреслення повинні бути обумовлені та завірені підписом голови
або секретаря виконкому сільської Ради (особи, яка виконує функції
секретаря виконкому сільської Ради). 2. Погосподарський облік за вказаними формами ведеться у всіх
сільських Радах, а також в міських та селищних Радах у
підпорядкованих їм сільських населених пунктах. 3. Книги та списки погосподарського обліку зберігаються в
сільських Радах нарівні з грошовими документами та цінними
паперами. 4. Забезпечення сільських Рад документами погосподарського
обліку (погосподарськими та алфавітними книгами, списками осіб, що
тимчасово проживають), а також Інструкцією по їх веденню
провадиться виконавчими комітетами районних Рад. У виконкомі
районної Ради нумеруються сторінки погосподарської книги, на
останній сторінці кожної книги вказується кількість сторінок в
ній, що завіряється підписом і гербовою печаткою. Книги видаються
виконкому сільської Ради під розписку, в якій вказується кількість
отриманих книг та сторінок в них. Під розписку видаються інші
документи погосподарського обліку та Інструкція по їх веденню. 5. Виконавчі комітети районних Рад та органи державної
статистики для забезпечення достовірності даних статистичної
звітності систематично інструктують сільські Ради з питань
постановки первинного погосподарського обліку та стежать за його
правильним веденням. 6. Сільські Ради один раз в п'ять років провадять закладку
погосподарських книг та алфавітних книг господарств станом на
1 січня. Закладка погосподарських книг провадиться шляхом
суцільного обходу дворів та опитування населення в період з 1 до
15 січня. В наступні чотири роки щорічно сільські Ради провадять
суцільну перевірку та уточнення записів в заведених
погосподарських книгах. Перевірка та уточнення записів провадиться станом на 1 січня
з 1 до 15 січня. Список осіб, що тимчасово проживають на території сільської
Ради, заводиться щорічно станом на 1 січня. Записи у списках
ведуться систематично протягом всього року. Для запобігання пропуску окремих жилих будинків та дрібних
населених пунктів виконком сільської Ради перед початком закладки
погосподарських книг або суцільної перевірки та уточнення записів
в них уточнює список всіх населених пунктів, які знаходяться на
території сільської Ради. При цьому звертається увага на те, щоб
до списків були включені всі дрібні населені пункти та окремо
розташовані жилі будинки (хутори, лісові сторожки, залізничні
станції, роз'їзди, будинки та т. п.). Необхідно також перевірити
наявність сімей робітників та службовців, які проживають на
території сільської Ради у відомчих будинках, будинках радгоспів,
підсобних господарств, у гуртожитках, та перебувають в інтернатах
для учнів, в дитячих будинках, в будинках - інтернатах для старих
та інвалідів, в лікарнях і т. д. У великих населених пунктах, де працівники виконкому
сільської Ради не можуть особисто відвідати всі господарства
протягом 15 днів та провести в цей строк закладку погосподарських
книг або суцільну перевірку та уточнення записів в них, на
допомогу їм виконком сільської Ради залучає осіб із складу свого
активу, спроможних виконати це доручення. З цією метою після
уточнення списків населених пунктів, розбивають їх на окремі чітко
обмежені дільниці, розподіляють ці дільниці між залученими до
роботи особами та подають цей список на затвердження виконкому
сільської Ради. Після затвердження списків залучених до роботи
осіб, відмічають, кому та в яких населених пунктах, на яких
вулицях (у великих населених пунктах) доручається проведення цієї
роботи. Потім видаються погосподарські книги для їх заповнення або
суцільної перевірки та уточнення записів в них, а також
приймаються від кожного заповнені (перевірені) книги та
контролюється при цьому правильність оформлення записів, чіткість
та обгрунтованість внесених уточнень, наявність підпису голови
господарства та ін. 7. Сільська, селищна, міська Рада заносить до спеціальної
погосподарської книги дані про склад селянського (фермерського)
господарства про передану у власність та надану в користування
господарству земельну делянку. 8. Під час закладки нових погосподарських книг або перевірки
та уточнення записів в раніше закладених погосподарських книгах, а
також по закінченні цих робіт райвиконкоми та районні органи
державної статистики провадять перевірку повноти та правильності
заповнення сільськими Радами книг і списків погосподарського
обліку та надають їм допомогу в усуненні виявлених недоліків.
ІІ. Порядок відкриття та закриття особових
рахунків господарств у погосподарській книзі
9. Особові рахунки господарств в погосподарській книзі
відкриваються під час закладки книг станом на 1 січня на всіх
осіб, що постійно проживають на території сільської Ради. Всі
записи в особових рахунках провадяться безпосередньо в
господарствах. На кожне господарство, включаючи піднаймачів, відкривається
окремий особовий рахунок. Окремим господарством вважаються особи,
які проживають сумісно та ведуть спільне не домашнє господарство.
Окремими господарствами вважаються також господарства одиноких
осіб. На такі господарства також відкриваються окремі особові
рахунки. Якщо на території сільської Ради є будинки без господаря
або будинки, в яких господарі проживають сезонно (дачники), в
погосподарських книгах вони не враховуються. Відомості про ці
будинки записуються в окремому списку. 10. В погосподарську книгу записуються члени господарств усіх
суспільних груп (господарства працівників колективних
сільськогосподарських підприємств, робітників, службовців, осіб,
які зайняті індивідуальною трудовою діяльністю, селянські
(фермерські) господарства та ін.), які постійно проживають на
території сільської Ради, незалежно від наявності в них будівель,
садиби та худоби. Записи в погосподарській книзі без відвідування
кожного господарства недопустимі. Господарства записуються в
порядку розміщення в населеному пункті незалежно від їх суспільної
групи. Особи, які тимчасово проживають на території сільської Ради,
записуються не в погосподарську книгу, а в окремі списки за формою
N 2 - "Список осіб, що тимчасово проживають на території сільської
Ради". 11. На кожний населений пункт, який має більше 20 дворів,
відкривається окрема погосподарська книга. Господарства невеликих
населених пуктів ( хуторів, лісових сторожок, залізничних будок та
ін.) записуються в погосподарську книгу того великого населеного
пункту, поблизу якого вони знаходяться. Для кожного з них
відводиться необхідна кількість листів. По закінченні запису
господарств кожного населеного пункту, або вулиці ( у великому
населеному пункті) необхідно залишити в книзі декілька вільних
листів для того, щоб мати можливість записати в них нові
господарства, що виникли в цьому населеному пункті або на вулиці. 12. На титульному листі кожної погосподарської книги
записуються назви населених пунктів з відміткою проти кожного з
них номерів сторінок, на яких розміщені особові рахунки
господарств цих населених пунктів. В погосподарських книгах,
заведених на великі населені пункти, крім назви населеного пункту,
записуються також назви вулиць з відміткою проти кожної з них
номерів сторінок, на яких розміщені особові рахунки господарств,
що знаходяться на цих вулицях. Погосподарські книги сільської Ради нумеруються після їх
заповнення наскрізною нумерацією. Надані погосподарським книгам
номери використовуються при заповнені форми N 3 - "Алфавітна книга
господарств". 13. По закінченні суцільного обходу дворів у всіх населених
пунктах та запису всіх господарств в погосподарські книги
провадиться нумерація особових рахунків господарств, яка повинна
бути безперервною та єдиною по всій сільській Раді. Встановлювати
окрему нумерацію особових рахунків господарств для кожної
суспільної групи господарств або для кожного населеного пункту
забороняється. При утворенні на території сільської Ради нового господарства
після закладення книг, новому господарству присвоюється черговий
номер по сільській Раді незалежно від того, в якому населеному
пункті утворилося це господарство та яким номером господарства
закінчена книга даного населеного пункту при закладці книг. З метою зручності присвоєння чергових номерів новим
господарствам в кінці алфавітної книги на чистому листі паперу
заводиться пам'ятка, в якій записується номер останнього
господарства по сільській Раді. 14. Номер особового рахунку є постійним для даного
господарства протягом всього періоду (п'ять років). Під цим
номером виписуються господарству повідомлення, повістки та ін.,
він вказується у списках господарств, які складаються фінансовими,
статистичними та іншими органами при проведенні кожним з них своїх
робіт. Номер особового рахунку не змінюється при переїзді всіх
членів того або іншого господарства (сім'ї) на постійне
проживання з одного населеного пункту до іншого в межах тієї ж
сільської Ради. В цьому випадку необхідно закрити (закреслити)
особовий рахунок цього господарства в погосподарській книзі того
населеного пункту, з якого члени господарства виїжджають, та
відкрити особовий рахунок в погосподарській книзі того населенного
пункту, в який вони приїжджають на нове місце проживання,
зберігаючи за господарством попередній номер його особового
рахунку. Про закриття особового рахунку за місцем попереднього
знаходження робиться відмітка у верхній його частині з вказівкою
дати та причини його закриття, наприклад, "особовий рахунок
закритий (вказати дату ) у зв'язку з переїздом господарства на
проживання в село Високе". Відповідні виправлення необхідно
одночасно зробити також і в алфавітній книзі господарств. Так необхідно робити і у випадку переїзду членів господарства
на проживання з однієї вулиці на іншу в межах одного й того ж
великого населеного пункту. Не змінюється номер особового рахунку при зміні суспільної
групи господарства. Не змінюється також номер особового рахунку у випадку заміни
голови господарства (наприклад, у зв'язку із смертю або з інших
причин). В цих випадках особовий рахунок господарства не
переписується на новий, в той же час: а) у верхній частині особового рахунку вписується прізвище,
ім'я та по батькові нового голови господарства (сім'ї), прізвище
попереднього закреслюється; б) у розділі 1 "Список членів господарства", у рядку 2-му
"Відносини до члена господарства, записаного першим" - під його
прізвищем записується "голова", а проти всіх інших членів сім'ї
записуються їх родинні відносини до нового голови господарства
(сім'ї) - "батько", "мати", "дружина", "чоловік", "брат",
"сестра", "дочка", "син" і т. д. Раніше записані родинні відносини
членів господарства (сім'ї) повинні бути обов'язково закреслені
та змінені. 15. При розділенні одного господарства на два з особового
рахунку виключаються (викреслюються) особи, які виділилися із
складу старого господарства. На утворене господарство
відкривається новий особовий рахунок у відповідній погосподарській
книзі за місцем його знаходження. У розділі "Додаткові відомості"
по цих господарствах робляться відмітки: "розділилося з
господарством N..." або "виділилося з господарства N..." та
вказуються назва і дата документа, яким оформлений розділ старого
господарства. Одночасно в алфавітній книзі господарств необхідно записати
господарство, яке утворилося, на відповідну літеру алфавіту, а в
графі 7 проти прізвища голови господарства написати "виділилося
(вказати дату) господарство N...". 16. При об'єднанні двох господарств в одне (наприклад, у
випадку одруження членів господарств ) особовий рахунок одного з
цих господарств зберігається з попереднім його номером, причому в
нього вносяться додаткові записи як в розділ I - "Список членів
господарства", так і в інші розділи. У розділі "Додаткові
відомості" робиться відмітка "об'єдналося з господарством N...".
Особовий же рахунок іншого господарства закривається з відміткою у
верхній його частині "особовий рахунок закритий (вказати дату) у
зв'зку з об'єднанням з господарством N...". Відповідна відмітка
про закриття особового рахунку цього господарства робиться також у
графі 7 алфавітної книги господарств. 17. У всіх випадках, коли господарство ліквідується або всі
члени господарства вибувають на постійне проживання за межі даної
сільради, особовий рахунок таких господарств в погосподарській
книзі обов'язково закривається і вказується у верхній частині
особового рахунку, а також у графі 7 алфавітної книги господарств
дата та причина закриття особового рахунку, одночасно
перекреслюється особовий рахунок. Номери закритих особових рахунків залишаються вільними, їх не
слід надавати іншим, знову створеним господарствам.
III. Порядок ведення записів у погосподарській книзі
18. Погосподарська книга складається з таких розділів: I. "Список членів господарства". II. "Худоба в приватній власності господарства".
III. "Жилий будинок в приватній власності господарства".
IV. "Земля в приватній власності та користуванні громадян".
19. В заголовній частині особового рахунку записується
прізвище, ім'я та по батькові члена господарства, на ім'я якого
відкрито особовий рахунок. Особовий рахунок відкривається на ім'я
голови господарства (сім'ї), який визначається в кожному
конкретному випадку повнолітніми членами сім'ї за їх спільною
згодою, і записується в особовому рахунку першим. 20. В рядку "Суспільна група господарства" записується станом
на 1 січня відповідного року одна із таких суспільних груп:
господарство працівника колективного сільськогосподарського
підприємства, господарство робітника, господарство службовця,
господарство особи, що займається індивідуальною трудовою
діяльністю, селянське (фермерське) господарство, господарство
інших категорій населення (служитель релігійного культу та ін.). Суспільна група господарства визначається залежно від роду
занять голови господарства (сім'ї). Господарства, в яких після реорганізації колективного
сільськогосподарського підприємства (колгоспу) в радгосп, або
господарство з іншою формою власності, залишились тільки
пенсіонери за віком (колишні члени колгоспу), повинні
відноситись до господарств працівників колективних
сільськогосподарських підприємств (господарств колгоспників). Члени колективних сільськогосподарських підприємств
(колгоспів), які працюють в міжгосподарських організаціях,
відносяться до суспільної групи працівників колективних
сільськогосподарських підприємств (колгоспників). Господарства пенсіонерів та учнів - стипендіатів, які не
мають працюючих членів сім'ї, відносяться до тієї суспільної
групи, до якої вони відносились до переходу на пенсію або
стипендію. Особи, які працюють в колективних сільськогосподарських
підприємствах, але не є їх членами , відносяться до суспільної
групи робітників або службовців залежно від виконуваної роботи. Особи, які працюють в кооперативах (об'єднаннях), в тому
числі по виробництву сільськогосподарської продукції, відносяться
до робітників або службовців залежно від посади та виконуваної
роботи. Господарства осіб, що займаються індивідуальною трудовою
діяльністю і не перебувають у штаті підприємства, установи,
організації, а також не є членами кооперативів (об'єднань),
відносяться до групи "Господарства осіб, зайнятих індивідуальною
трудовою діяльністю". Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути
подружжя, їх батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші
родичі, котрі об'єдналися для роботи в цьому господарстві. Членами
селянського (фермерського) господарства не можуть бути особи, в
тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором
(контрактом, угодою). Після одержання Державного акта на право приватної власності
на землю, Державного акта на право постійного користування землею
або укладання договору на тимчасове користування землею, в тому
числі на умовах оренди, селянське (фермерське) господарство
підлягає у 30 - денний термін державній реєстрації у Раді народних
депутатів, що передала у власність чи надала у користування
земельну ділянку. Для державної реєстрації селянського
(фермерського) господарства до відповідної Ради подається заява,
статут, списки осіб, які виявили бажання створити його. Якщо у виконкомі сільської Ради виникають спірні випадки при
визначенні суспільної групи господарства, то питання передається
на розгляд виконкому районної Ради. 21. Розділ I "Список членів господарства" розрахований на
господарство, яке у своєму складі має не більше 6 членів сім'ї.
Якщо ж сім'я складається з більшої кількості осіб, то для запису
всіх членів потрібно відвести два листки або вклеїти вкладиш, якщо
господарство збільшилось протягом строку дії погосподарських книг. В цьому розділі першим записується голова господарства
(сім'ї), потім всі інші члени господарства як присутні, так і
тимчасово відсутні. Прізвище, ім'я та по батькові всіх членів
сім'ї потрібно писати повністю, без перекручування та скорочення,
використовуючи для цього всі три рядки, відведені у призначених
для кожного члена сім'ї колонках. 22. В рядку 2 "Відносини до члена господарства, що записаний
першим" під прізвищем голови господарства (сім'ї) ставиться
"голова", а для інших членів сім'ї записуються родинні відносини
до нього - "мати", "батько", "дружина", "чоловік", "сестра",
"брат", "дочка", "син" і т. д. Записувати родинні відносини членів
сім'ї один до одного, тобто не по відношенню до голови
господарства (сім'ї), а по відношенню до будь - якого іншого
члена сім'ї, не дозволяється. Для патронованих дітей, які
знаходяться на вихованні в господарстві, записується "патронат".
Відомості про дітей записуються зі слів батьків або осіб, що їх
замінюють. 23. В рядку 3 "Стать" треба писати "чоловіча" або "жіноча". 24. В рядку 4 "Число, місяць, рік народження" необхідно на
підставі відповідних документів (паспорт, свідоцтво про
народження) записувати число, місяць та рік народження кожного
члена сім'ї, а не кількість років. 25. В рядку 5 "Національність" записується та національність,
до якої відносять себе опитувані особи. Національність дітей
визначають батьки або особи, що їх замінюють. 26. В рядку 6 "Освіта" записується одержана членами
господарства освіта (вища, незакінчена вища, середня спеціальна,
середня загальна, неповна середня, початкова). Рядок 6
заповнюється як для тих, хто навчається, так і для тих, хто не
навчається, починаючи з 6 - річного віку. При цьому необхідно
керуватися таким. "Вища" відмічається тим, хто закінчив вищий учбовий заклад. "Незакінчена вища" відмічається тим, хто навчається чи
навчався у вищих учбових закладах та пройшов половину або більше
половини строку навчання. Тим, хто навчається або навчався раніше
у вищих учбових закладах та пройшов менше половини строку
навчання, відмічається освіта, яку вони мали до вступу у вищий
учбовий заклад (середня спеціальна або середня загальна). "Середня спеціальна" відмічається тим, хто закінчив технікум
або інший середній спеціальний учбовий заклад. "Середня повна загальна" відмічається тим, хто закінчив
середню загальноосвітню школу (школу ІІІ ступеня) 11 - річку,
10 - річку, 9 - річку, ліцей, гімназію (в тому числі
дореволюційну), реальне училище, комерційне училище, а також
середнє професійно - технічне училище. "Неповна середня" відмічається тим, хто закінчив восьмирічну
або семирічну школу (7 класів у 1961 році і раніше, 8 класів у
будь-якому році), 9 класів школи-десятирічки або
одинадцятирічки, 10 класів, школи-одинадцятирічки; тим, хто
навчається у 9 - 11 класах середньої школи, в середньому
професійно - технічному училищі; тим, хто вибув з 8 класу в
1961/62 учбовому році та раніше, 9 - 11 класів або з середнього
професійно - технічного училища в будь - якому році. "Початкова" відмічається тим, хто закінчив початкову школу
або 3 класи в 1972 р. та пізніше, 4 - 6 класів в будь-якому
році, 7 класів в 1962 р. та пізніше; учням 4 - 8 класів, які з
4 класу в 1972/73 учбовому році та пізніше, з 5 - 7 класів у будь
- якому році, з 8 класу в 1962/63 учбовому році та пізніше. "Не має початкової" відмічається особам у віці 6 років і
старшим, які не мають початкової освіти, але вміють читати та
писати або тільки читати. Особам у віці 6 років та старшим, які не вміють читати,
записується "неграмотний". Для тих, хто закінчив учбові заклади, які не дають загальної
освіти (наприклад, курси механізаторів сільського господарства,
курси бухгалтерів, різного виду курси підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації і т.д.), а також для учнів цих
учбових закладів записується освіта, набута у загальноосвітній
школі до вступу у цей учбовий заклад. Закінчення заочних та вечірніх учбових закладів, а також
екстернат прирівнюється до закінчення відповідних учбових
закладів. Починаючи з 1986 року, згідно з реформою загальноосвітньої та
професійної школи, передбачено (поетапне) навчання дітей в
школах з 6 - річного віку і набуття освіти: "початкової" - для
тих, хто закінчив 4 класи, "неповної середньої" - для тих, хто
закінчив 9 класів, "середньої" - для тих, хто закінчив
10 - 12 класів. Якщо член сім'ї утруднюється при визначенні свого рівня
освіти, то в рядку 6 розділу I необхідно записати назву учбового
закладу, який він закінчив, або скільки класів закінчив і в якому
році. 27. Рядки 7 - 11 "Для учнів вказати: назву (тип) школи,
учбового закладу його місцезнаходження та в якому класі чи на
якому курсі вчиться" заповнюються станом на 1 січня кожного року
під час суцільного обходу дворів. Відмітка у цих рядках робиться про учнів всіх без винятку
шкіл та учбових закладів, незалежно від того з відривом чи без
відриву від виробництва вони навчаються, тобто включаючи вечірні
та заочні, а також курси тривалістю не менше одного року. В цих рядках необхідно вказати точну назву (тип) школи,
учбового закладу або курсів, у якому класі або на якому курсі
вчиться, а також знаходиться цей учбовий заклад у місті чи селі. Для тих, хто навчається без відриву від виробництва,
вказується вид навчання - вечірнє або заочне. Наприклад, м.Ромни, початкова школа N 12, 3 клас; село
Засулля середня школа, 9 клас; Київський технікум, II курс
заочного відділення; смт. Ворзель, вечірня школа, 8 клас. Для членів сім'ї , які ніде не навчаються або навчаються на
курсах тривалістю менше одного року або займаються в гуртках,
ніяких відміток у цих рядках не робиться. 28. У рядку 12 "Місце роботи і посада" записується назва
колективного сільськогосподарського підприємства, установи,
організації, де працює та яку посаду займає відповідна особа. Для
робітників та службовців, які працюють в державних та
кооперативних підприємствах, установах та громадських
організаціях, вказується також - у місті чи селі знаходиться
підприємство. Наприклад, колективне сільськогосподарське
підприємство ім.Кірова; радгосп "Зоря"; смт.Зуєво, фабрика
"Киянка"; село Вишневе, кооператив "Бджілка". Для селянських (фермерських) господарств записується "в
селянському (фермерському) господарстві". Для осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, -
"індивідуальна трудова діяльність", для орендаторів вказується
підприємство, в якому вони працюють. Для працюючих на час закладки або суцільної перевірки
погосподарських книг на промислових підприємствах, будівництві,
лісозаготівлях і т.д., вказується їх місце роботи в останньому
сезоні. Для осіб, які не мають постійного місця роботи, працюють
сезонно або на стороні, записується місце роботи в останньому
сезоні. 29. В цьому ж рядку 12 вказується, яку виконує роботу або яку
посаду займає - доярка, тракторист, бухгалтер і т. п. Якщо член колективного сільськогосподарського підприємства
виконує протягом року різні сільськогосподарські роботи,
записується "працівник колективного сільськогосподарського
підприємства". Для осіб, зайнятих індивідуальною трудовою
діяльністю, та інших груп населення у рядку 12 записується
виконувана робота - швець, кравчиха та ін.; для осіб, зайнятих у
селянських (фермерських) господарствах, - "селянське (фермерське)
господарство". 30. Відмітки, у рядках 13 - 16 про наступні зміни в роботі
(якщо вони відбулися) робляться під час суцільної перевірки та
уточнення записів в погосподарських книгах сільської Ради. 31. Записи у рядках 17 - 22 "Відмітка про тимчасово відсутніх
членів господарства" провадиться у такому порядку: У рядку 17 відмітка про тимчасове вибуття робиться для осіб,
які відсутні під час закладки або вперше вибули у період після
закладки погосподарських книг. Відмітка про повернення цих осіб в
будь - який наступний час до нової закладки погосподарських книг
робиться у рядку 18. Рядки 19 - 22 заповнюються тільки у випадках повторного
вибуття або повернення у господарство даного члена сім'ї. Відмітки в рядках 17 - 22 робляться з вказівкою дати вибуття
та повернення, а також причини вибуття. Наприклад, "в Армію - у
травні 1989 р.", "на навчання - у серпні 1989 р.". Записи провадяться систематично протягом року та
перевіряються під час систематичного обходу господарств. До тимчасово відсутніх відносяться такі контингенти
населення, які проживають за межами території сільради: - студенти вищих навчальних закладів (інститутів, технікумів,
коледжів і т.д.), загальноосвітніх шкіл, ПТУ, шкіл - інтернатів,
які під час навчання проживають за місцем знаходження учбового
закладу (в гуртожитках, на квартирах у окремих осіб, інтернатах
при школах); - особи, які працюють за межами території сільради в міських
поселеннях і сільській місцевості та тимчасово проживають за
місцем роботи; - особи, які призвані на військову службу; - особи, які направлені у місця позбавлення волі; - особи, які вибули у дитячі будинки, будинки інвалідів, на
довгострокове лікування в лікувальні заклади за межі території
сільради; - піднаймачі, які прописані в сільській Раді, але фактично
проживають в міських поселеннях. Осіб, які тривалий час знаходяться на відгонних пасовищах,
моряків риболовецьких господарств, що тривалий час знаходяться на
риболовецькому промислі, необхідно також відносити до категорії
тимчасово відсутніх. Строк тимчасової відсутності для перелічених вище категорій
населення, які підтримують зв'язок з сім'єю, не встановлюється.
Він визначається часом, який необхідний для закінчення навчання,
лікування та ін. У спірних випадках питання про віднесення осіб до
категорії тимчасово відсутніх або таких, що вибули вирішується
конкретно для кожної особи виконкомом сільської (районної) Ради. 32. Для членів господарства, які постійно зайняті на
підземних роботах в підприємствах вугільної, сланцевої та
гірничорудної промисловості, а також які працюють в порядку
організованого набору за укладеними договорами на строк не менше
одного року, в рядку "Відмітка про тимчасово відсутніх членів
сім'ї" робиться відмітка за довідками підприємства про те, що
даний член сім'ї постійно зайнятий на підземній роботі на
вказаному підприємстві або працює в порядку організованого набору.
Одержані довідки господарства спочатку подають у сільську Раду для
відмітки в погосподарській книзі. 33. В рядку 23 "Відмітка про членів господарства, які вибули
із господарства" вказати рік, місяць та причину вибуття. При цьому
необхідно в записах про вибуття з різних причин (крім смерті)
зробити відмітку на підставі заяви, чи вибула певна особа на
постійне місце проживання в інше господарство даної сільської
Ради, чи за межі території сільської Ради. Наприклад, вибула в
зв'язку з одруженням в інше господарство у травні 1993 р.", "вибув
у місто Фастів на нове місце роботи в червні 1992 р.". одночасно в
особовому рахунку всі записи про вибулого або померлого члена
сім'ї викреслюються. Відмітка про вибуття робиться протягом року і
перевіряється під час суцільного обходу дворів станом на 1 січня. Відмітка обов'язково повинна бути проведена саме у рядку 23.
Внесення цієї відмітки в інших рядках, а також відсутність
відмітки про вибуття членів господарства викликають ускладнення
при складанні "Одноразового звіту про статевий та віковий склад
сільського населення". Повна і своєчасна відмітка вибулого
населення в рядку 23 значною мірою впливає на достовірність даних
про чисельність і склад сільського населення. 34. Відмітки про народжених та померлих робляться в
погосподарських книгах протягом всього року на підставі даних
поточного реєстрування народжень та смертних випадків у книгах
записів актів громадянського стану. Для народжених проставляється
в рядку 4 число, місяць та рік народження; для померлих в рядку 23
записується: "помер ... числа, ... місяця, ... року". В рядках 4 і 23 щодо народжених, померлих вказується номер
актового запису про народження або смерть. Відмітка про народження
або смерть повинна бути зроблена одночасно з реєстрацією в книгах
записів актів громадянського стану. 35. В рядку 24 "Відмітка про осіб, заново прибулих на
територію даної сільської Ради" робиться відмітка про осіб, які
заново прибули на постійне місце проживання. Наприклад, "прибув
8 грудня 1990 р. з м.Рівне". Осіб, які прибули в господарство з іншого господарства даної
сільської Ради або значилися у списках тимчасово проживаючих,
записують в погосподарську книгу без відмітки в рядку 24. Відмітка
провадиться також щодо осіб, яким в рядках 18, 20, 22 робиться
відмітка про повернення після тимчасової відсутності. Відмітка про заново прибулих провадиться протягом року в
період прибуття цих осіб і перевіряється під час суцільного
обходу. 36. В рядку 25 "Відмітка про пенсіонерів за віком,
інвалідністю та осіб, які одержують допомогу" робляться записи
щодо осіб, які одержують пенсію за віком, інвалідністю (вказати
групу інвалідності) і т.д. Відмітка провадиться на підставі
пенсійних книжок або довідок. В цьому ж рядку робляться записи
щодо осіб, які одержують допомогу, що призначена і виплачується
сільськими Радами. Наприклад, "пенсіонер за віком", "інвалід
Вітчизняної війни I групи", "інвалід праці II групи", "одержує
допомогу" і т. д. 37. В розділі II "Худоба в приватній власності господарства"
дані про поголів'я худоби, кролів та хутряних звірів записуються
шляхом переліку худоби в натурі у присутності голови господарства
(сім'ї) або дорослих членів господарства. Перелік худоби в
натурі провадиться в той час дня, коли худоба знаходиться на
подвір'ї. Поголів'я птиці записується шляхом опитування голови або
іншого дорослого члена господарства. По кожному господарству, як особистому підсобному
господарству населення, так і селянському (фермерському)
показується вся худоба, яка є у їх власності. Якщо певне господарство має худобу, не перелічену в розділі,
то ця худоба записується у вільні рядки. При цьому обов'язково з
назвою худоби вказується вік робочої чи продуктивної худоби.
Вказується також вік коней та вид хутряних звірів (норка, нутрія,
песець, лисиця та ін.). Під час перезакладки погосподарських книг або уточнення
записів у них необхідно з'ясувати, чи мають місце випадки
перебування особистої худоби у громадському стаді колективних
сільськогосподарських підприємств та радгоспів, яка утримується на
відгінних пасовищах. У таких випадках чисельність цієї худоби
потрібно записати окремо "крім того" (у вільних рядках). Записи
провадяться зі слів голови або іншого дорослого члена
господарства. Ці записи необхідно звірити з відповідними списками,
які складаються правлінням колективних сільськогосподарських
підприємств (дирекціями радгоспів). У роки проведення органами державної статистики перепису
худоби (станом на 1 січня) одержані дані про чисельність худоби
в господарствах населення, записані обліковцями при обході
господарств з переліком худоби в натурі в подвірний список,
повинні бути звірені з даними погосподарської книги. В тих
випадках, коли між записами в подвірному списку і погосподарській
книзі по одному і тому господарству буде встановлена розбіжність,
необхідно в цьому господарстві провести повторну перевірку
(перелік) худоби в натурі. Якщо в господарстві утримується худоба особи, яка не проживає
на території цієї сільської Ради, то відомості про чисельність
такої худоби записуються в погосподарську книгу за тим
господарством, в якому худоба утримується, в розділі "Додаткові
відомості". Якщо у господарстві утримується худоба, яка є власністю
радгоспу, колективного сільськогосподарського підприємства або
кооперативів і відгодовується за договором, відомості про
чисельність худоби в погосподарську книгу не записуються. 38. У розділі III "Жилий будинок (квартира) в приватній
власності громадян " записуються дані про жилий будинок (квартиру)
та його обладнання. Жилий будинок - будівля, яка має поштовий номер, уся або не
менше половини загальної площі якої призначена для постійного
проживання, розташована на земельній ділянці з усіма розміщеними
на цій ділянці допоміжними будівлями, спорудами, елементами
благоустрою у визначених межах. Квартира - ізольована частина будинку, яка відділена від
інших суміжних приміщень стінами без отвору або глухими
перегородками та має самостійний вихід на сходову клітину, коридор
загального користування, у двір чи на вулицю. Квартирою в жилих
будинках коридорного типу з окремими кімнатами, які виходять в
загальний коридор, вважається комплекс кімнат з загальною кухнею
для них на кожному поверсі по кожну сторону сходової клітини, і в
яких проживають сім'ї або одинаки. Якщо жилий будинок знаходиться у власності не одного, а двох
та більше самостійних господарів, то в особових рахунках кожного з
цих господарств у рядку "Жилий будинок" необхідно записати
відповідні частки, наприклад, "півбудинку", з вказівкою загальної
та жилої площі. Наприклад, жилий будинок загальною площею 40 кв.метрів та
жилою площею 30 кв.метрів належить двом господарствам: одному
господарству належить 1/2 будинку розміром 20 кв.метрів загальної
площі та 16 кв.метрів жилої площі, іншому - також 1/2 будинку
розміром 20 кв.метрів загальної площі та 14 кв.метрів жилої площі
(жила площа менше за рахунок площі, що займає опалювальна піч).
Розмір загальної та жилої площі кожного господарства вказується на
підставі відповідних документів, а при їх відсутності - по
внутрішньому обміру приміщень. Одночасно необхідно на вільному місці, вище рядка "Жилий
будинок" записати N особового рахунку господарства, яке є
співвласником цього будинку. Якщо господарство має два будинки (дві чи більше квартири),
то необхідно записати відомості по кожному будинку (квартирі)
окремо: в чисельнику - по першому будинку, знаменнику - по
другому. Для громадян, які мешкають не у власному жилому будинку, в
розділі III записується: "наймає квартиру" або "проживає в будинку
того чи іншого підприємства (організації)". Жилі будинки (квартири) державного житлового фонду та
житлового фонду підприємств колективної форми власності,
приватизовані або придбані населенням, враховуються в
погосподарській книзі як такі, що знаходяться в приватній
власності громадян. Рядок 01 "Рік побудування". При визначенні року побудування
ураховується рік, в якому цей будинок було введено в експлуатацію.
Наприклад, якщо будівництво жилого будинку почалося в 1977 році, а
закінчилось у 1981, то роком побудування буде 1981. При перебудовах, надбудовах, розширенні будинку роком
введення в дію вважається рік початкової побудови. Стосовно будов, перенесених на нове місце, у рядку "Рік
побудування" вказується рік перенесення будови на нове місце з
поміткою "перенесено". В рядку 02 "Матеріал стін" показується із якого матеріалу
збудовано жилий будинок. У відповіді слід записати: кам'яний (із
природного та штучного каміння), цегляний, панельний, блочний (із
дрібних штучних блоків, шлакоблочний, із черепашника), дерев'яний
(рублений, брущатий), змішаний (цегла або камінь та дерево),
сирцевий, збірнощитовий, каркаснозасипний, глинобитний, саманний,
каркаснокомишитовий та інші. В рядку 03 "Матеріал покрівлі" показується із якого матеріалу
зроблено покрівлю жилого будинку. У відповіді треба записати:
залізна (стальна), черепична, шиферна, азбофанерна, дранкова,
тесова, толева, руберойдова, глиносолом'яна, солом'яна,
глинокомишитова та інші. Якщо жилий будинок має покриття з декількох матеріалів,
наприклад, залізо та шифер, то вказується той матеріал, яким
покрито більшу частину будинку. В рядок 04 "Загальна площа" будинку (квартири) включаються: 1) Площа всіх приміщень, розташованих в межах капітальних
стін жилого будинку:
- жилих кімнат (загальної кімнати та спалень);
- підсобних приміщень (кухні, передпокою, ванної або
душової, убиральні, кладової, вбудованих шаф). 2) Площа опалюваних, придатних для проживання протягом року
прибудованих до будинку приміщень (терас, веранд та ін.), а також
опалюваних, придатних для проживання мансард та мезонінів. Мансарда - приміщення, влаштоване в габаритах горищного
простору, яке знаходиться під загальним дахом будинку; мезонін -
надбудова, площа якої менше площі нижчого поверху та має з ним
внутрішнє сполучення. В загальну площу не включається площа: - сходових клітин; - зайнята виступами конструктивних елементів та опалювальними
печами; - прибудованих неопалюваних приміщень (терас, веранд,
балконів, лоджій), а також неопалюваних мансард та мезонінів; - окремо розташованих кухонь, лазень, сараїв, альтанок та
ін.; - літніх дач, садових будинків та інших пристосованих для
тимчасового проживання приміщень (вагонів та ін.). Розмір загальної площі визначається на підставі плану жилого
будинку або паспорта N 2 - ТІ (при відсутності плану або
відхилень від плану - по внутрішньому обміру приміщень) та
показується як сума площ усіх жилих кімнат та допоміжних
приміщень. Рядок 05 "Жила площа". Жилою вважається площа жилих кімнат
(без врахування вбудованих шаф), яка призначена та
використовується для проживання. В жилу площу включається площа: - всіх жилих кімнат (загальних кімнат, спалень) у будинку; - жилих кімнат, які тимчасово не використовуються з
яких-небудь причин (ремонт, перебудова). Розмір жилої площі будинку визначається як сума площ усіх
жилих кімнат (загальних кімнат та спалень). В жилу площу не включається площа: - підсобних приміщень, кухні (площу кухні необхідно приймати
в сільських будинках не менше 8 кв. метрів у тому випадку, якщо
вона не відгороджена капітальними або тимчасовими перегородками),
передпокою, ванної або душової, убиральні, кладової, вбудованих
шаф; - зайнята виступами конструктивних елементів та опалювальними
печами. Жила кімната - частина будинку (квартири), яка відокремлена
від інших приміщень того ж будинку (квартири) стінами або
постійними (непересувними) перегородками і має з ними внутрішнє
сполучення, та розміри якої достатні для того, щоб розмістити
ліжко дорослої людини, а висота стелі не менше двох метрів. В
число жилих кімнат не включаються: кухні, коридори, ванні кімнати,
комори та інші допоміжні приміщення будинку (квартири). Якщо в жилому будинку, що належить двом або більше власникам,
окремо розташовану кухню обладнано водопроводом та підлоговою
газовою плитою, якими користуються всі мешканці, то кількість
квартир, обладнаних переліченими видами благоустрою, визначається
за кількістью власників. Будинок (квартира) вважається обладнаним тим чи іншим видом
благоустрою і в тому разі, коли даний вид благоустрою тимчасово не
діє (наприклад, внаслідок ремонту). Рядок 08 "Наявність водопроводу". Будинок (квартира)
вважається обладнаним водопроводом, якщо у будинку (квартирі)
встановлено водопровідний кран від розподільної мережі
водопроводу. Якщо водорозбірний кран знаходиться у дворі, а вводу
в будинок немає, то будинок (квартира) не вважається обладнаним
водопроводом. Рядок 09 "Наявність каналізації". Будинок (квартира)
вважається обладнаним каналізацією (тобто є приміщення-туалет),
якщо його обладнано пристроєм для стікання господарсько-фекальних
вод до вуличної каналізації або у поглинальні колодязі. Будинок (квартира), який не обладнано водопроводом, не може
бути обладнаний каналізацією. Рядок 10 "Наявність центрального опалення". Будинок
(квартира) вважається обладнаним центральним опаленням, якщо його
обладнано паровим опаленням, незалежно від джерела
теплопостачання: від мережі котелень будинків, від ТЕЦ, а також
від поквартирних водонагрівачів (АГВ) та локальних
децентралізованих малометражних опалювальних котлів на газовому чи
твердому паливі. Рядок 11 "Наявність гарячого водопостачання". Будинок
(квартира) вважається обладнаним гарячим водопостачанням, якщо
гаряча вода подається централізовано по спеціальних водопроводах
або від місцевих водонагрівачів. Рядкі 12, 13 "Наявність газопостачання". Газифікованим
вважається будинок (квартира), в якому встановлено підлогову
газову плиту. Якщо будинок (квартира) обладнаний підлоговою плитою, але ще
не підключений до газової мережі, або підключений до газової
мережі, але не отримує газ, такий будинок (квартира) не вважається
газифікованим. Якщо в господарстві використовується настільна газова плита,
будинок (квартира) також не вважається газифікованим. Будинок (квартира) вважається обладнаним природним газом,
якщо газ подається від вуличної газової мережі; зрідженим газом -
від окремих балонів зрідженого газу. Рядок 14 "Наявність ванної (душової)". Будинок (квартира)
вважається обладнаним ванною (душовою) незалежно від способу
надходження гарячої води: централізовано або від місцевих
водонагрівачів, газової (дров'яної) колонки. Не вважається обладнаним ванною (душовою) будинок (квартира),
якщо в приміщенні, де вони встановлені, відсутня каналізація. 39. В розділі IV А "Земля в приватній власності та
користуванні громадян" по кожному господарству записується вся
земельна площа, надана господарству в установленому порядку під
присадибну ділянку, службовий земельний наділ, а також надана
селянським (фермерським) господарствам. Дані про надання землі для ведення приватного підсобного
господарства, а також службові наділи громадян виписуються з
відповідного розділу земельнокадастрових книг. Дані про землі,
виділені селянським (фермерським) господарствам, виписуються з
Державного акта, що засвідчує право володіння землею, рішення
районної Ради, договору оренди землі. При заповненні IV А розділу особового рахунку на 1 січня 1996
року дані беруться з земельнокадастрових книг станом на 1 червня
1995 року; для заповнення наступних граф цього розділу (1996 -
2000 р.р.) - із земельнокадастрових книг на 1 червня відповідного
року. В розділі IV Б записуються в квадратних метрах дані про
посіви сільськогосподарських культур шляхом особистого опитування
голови господарства або дорослих членів господарства. Під час
закладки погосподарських книг на 1 січня 1996 року робиться запис
про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай
1995 року, на 1 січня 1997 року - під урожай 1996 року і т. д. Посіви у міжряддях садів включаються в підсумок посівної
площі відповідної культури і в підсумок всієї посівної площі.
Посіви у міжряддях просапних культур, а також повторні (пожнивні)
посіви у посівну площу не включаються. Не враховуються у посівну
площу сади, ягідники, квіти, зелені газони, доріжки та інші площі,
не зайняті посівами сільськогосподарських культур. По рядку "картопля" показується вся площа картоплі, незалежно
від строку посадки та її призначення. По рядку "овочі" показуються посіви відкритого та закритого
грунту. В овочі відкритого грунту включаються площі, зайняті під
капустою, огірками, помідорами, буряком столовим, морквою
столовою, цибулею на ріпку, зеленим горошком, перцем, редькою,
редисом, баклажанами, кабачками, гарбузами, зеленими культурами
(зелена цибуля, салат, кріп, петрушка, селера, щавель, шпинат,
ревінь) та іншими овочами. В посіви овочів закритого грунту
включаються площі теплиць та парників (накритих склом чи плівкою).
які були зайняті овочевими культурами. По рядку "зернові культури" показуються посіви, які
збереглися, озимих (пшениця, жито, ячмінь) та ярих зернових
культур (пшениця, жито, овес, суміш колосових, кукурудза, просо,
гречка, рис, сорго, зернобобові), які збиралися на зерно. Зернові
культури, які зібрані на інші цілі (на зелений корм, силос, сіно),
в цей рядок не включаються. Дані про посівні площі селянських (фермерських) господарств
включають землі з урахуванням присадибного наділу. 40. Протягом року виконком сільської Ради в установленому
порядку проводить відповідні записи в особових рахунках
господарств, а саме: про народжених та померлих за матеріалами
записів актів громадянського стану, про вибуття та повернення в
господарство тимчасово відсутніх членів господарства на підставі
повідомлень членів сім'ї, про зміну голови господарства (сім'ї),
про зміну суспільної групи господарства, про розділення та
об'єднання господарств, про переїзд та вибуття всіх членів
господарств на нове місце проживання і т. д. 41. Особовий рахунок кожного господарства після його
заповнення під час подвірних обходів як в період закладки нових
погосподарських книг, так і в період суцільної перевірки та
уточнень записів у раніше заведених погосподарських книгах
обов'язково повинен бути підписаний членом господарства, що
записаний першим (головою господарства), або у випадку його
відсутності дорослим членом господарства, а також секретарем
виконкому сільської Ради (або особою, що провадить перевірку та
запис).
IV. Порядок ведення записів у списках осіб, що тимчасово
проживають на території сільської Ради
42. Сільські Ради щорічно, станом на 1 січня, складають
списки осіб, що тимчасово проживають на території сільської Ради.
Записи у цих списках ведуться систематично протягом року так само. В числі тимчасово проживаючих враховуються такі групи
населення, які прибули до сільської Ради на строк більше 1,5
місяця: - учні, що проживають в період навчання за місцем знаходження
учбового закладу (в гуртожитках учбових закладів, інтернатах при
школах, на приватних квартирах); - вихованці дитячих будинків; - інваліди в будинках інвалідів; - хворі, які знаходяться тривалий час на лікуванні у
лікувальних закладах; - особи, що прибули на тимчасову та сезонну роботу, а також
роботу за домовленістю; - піднаймачі, прописані в міських поселеннях, але фактично
проживають на території сільради; - сім'ї військовослужбовців, які приїхали в місця проходження
служби військовослужбовців і проживають на відкритій території
сільради. До категорії осіб, що тимчасово проживають, необхідно
відносити іноземних підданих, які прибули на територію сільради на
сезонну або тимчасову роботу, а також осіб, умовно звільнених з
місць позбавлення волі, які проживають протягом певного часу на
території сільради. Строк тимчасового проживання, як критерій визначення
категорії осіб, що тимчасово проживають, не встановлений і
визначається часом початку та закінчення робіт, лікування,
навчання і т. д. Списки осіб, що тимчасово проживають, складаються окремо на
лікарню, дитячий будинок, школу-інтернат, будинок інвалідів і т.д.
спільно з керівниками цих установ. На бланку списку вказується назва установи та її адреса.
Робітники та службовці, які обслуговують ці установи та
постійно проживають у даній місцевості, у списках форми N 2 не
записуються, а враховуються в погосподарській книзі за місцем
проживання. Особи, які наймають приміщення на літній сезон і власники
(забудовники) дач, розташованих на території сільської Ради, котрі
прописані та постійно проживають у міських поселеннях, у
документах погосподарського обліку враховуватися не повинні. Запис осіб, що тимчасово проживають, провадиться не пізніше 3
днів з моменту прибуття їх на територію сільської Ради. При цьому
у список записуються усі члени господарства. 43. Графи, в списку N 2 заповнюються так само, як і
відповідні їм графи погосподарської книги. У графі 6 вказується місце постійного проживання, наприклад,
"м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 14 , кв.15". У графі 7 вказується місце роботи та професія (спеціальність)
даної особи за місцем її постійного проживання, наприклад
"м.Київ, середня школа N 3, вчитель". Для утриманців у цій графі
потрібно записати "на утриманні". У графі 8 необхідно вказати, коли та звідки прибув, а також
ціль приїзду, наприклад "15 травня 1993 року з м.Києва у
відрядження", "10 квітня 1993 року із Яготинського р-ну Київської
обл. на сезонну роботу в ліспромгосп". У графі 12 вказується номер особового рахунку того
господарства, у якому наймають квартиру особи, що прибули, або
коротко записується адреса їх тимчасового місця проживання,
наприклад "готель господарства "Промінь". Голова господарства (сім'ї) або одинока особа скріпляють
зроблені про них записи своїм підписом у графі 13 "Підпис члена
господарства". Правильність записів про осіб, які перебувають у
лікарнях, дитячих будинках, будинках інвалідів і т.д.,
скріпляється підписом керівника установи. У графі 14 робиться відмітка про осіб, які вибули за межі
сільської Ради, або які стали постійно проживати у даній сільській
Раді, а також про померлих - з вказівкою місяця, року та причини
вибуття.
V. Порядок ведення записів у алфавітній книзі господарств
44. Після проведення закладки погосподарських книг у всіх
населених пунктах сільської Ради не пізніше 10 лютого складається
алфавітна книга господарств. У цю книгу заносяться господарства всіх осіб, що постійно
проживають на території сільської Ради та записані в
погосподарські книги. Особи, що проживають та занесені в список
форми N 2, в алфавітну книгу господарств не записуються. Станом на 1 січня кожного року секретар сільської Ради
провадить підрахунок господарств за суспільними групами і
результати цього підрахунку записує у таблицю на титульному листі
алфавітної книги господарств. 45. Усі зміни в особових рахунках погосподарської книги, які
стосуються змін голови сім'ї, суспільної групи господарства,
складу господарства, повинні вноситися протягом року в алфавітну
книгу господарств.
Сільрадівський облік, форма N 1
Затверджена наказом Мінстату
України від 22.02.95 р. N 48
Погосподарська книга N ____ ________________ сільської Ради народних депутатів
на 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 200 ___ р.
В книзі записані господарства таких населених пунктів
(у великих населених пунктах вказати вулиці): ________________________ з ______________ по _______________ стор. ________________________ з ______________ по _______________ стор.
В погосподарську книгу (форма N 1) записуються постійно
проживаючі на території сільської Ради господарства всіх
суспільних груп по порядку розміщення їх у населеному пункті,
незалежно від суспільної групи.
Сільрадівський облік, форма N 1
Затверджена наказом Мінстату
України від 22.02.95 р. N 48
Погосподарська книга N ____ ________________ сільської Ради народних депутатів
на 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 200 ___ р.
Сільрадівський облік, форма N 2
Затверджена наказом Мінстату
України від 22.02.95 р. N 48
Список осіб, тимчасово проживаючих на території __________________ сільської Ради в 19 ___ році ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Прізвище,ім'я, по| Стать| Число,| Освіта |Для учнів|Місце по | батькові | (чоло| місяць| (вища, |вказати |пос- по-| (повністю) | віча,| і рік | незакінче-|назву |тій- ряд| | жіно-| народ-| на вища, |(тип) |ного ку | | ча) | ження | середня |школи, |прожи | | | | спеціаль- |учбового |ван- | | | | на, сере- |закладу |ня | | | | дня зага- |його | | | | | льна, не- |місце | | | | | повна се- |знаход- | | | | | редня, |ження | | | | | початкова)| | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Місце |Відмітка |Наявність худоби| Номер |Підпис |Відмітка про робо- | про |на 01.01. 19__р.|особового|члена |вибуття для ти |прибуття |————————————————|рахунку |госпо- |проживання за |(вказати |види |вік|число |господар-|дарст- |межі сільради |місяць, |і | |голів |ства, де |ва |або перехід |рік, |групи| | |знаходи- |запи- |на постійне |звідки |худо-| | |ться на |сано- |проживання в |прибув) | би | | |квартирі | го |даній сільра- | | | | | |першим |ді (вказати, | | | | | | |коли і куди | | | | | | |вибув або | | | | | | |записаний в | | | | | | |погосподар- | | | | | | |ську книгу - | | | | | | |форма N 1) —————————————————————————————————————————————————————————————————
Сільрадівський облік, форма N 3
Затверджена наказом Мінстату
України від 22.02.95 р. N 48
Алфавітна книга господарств ________________ сільської Ради народних депутатів
на 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 200 ___ р.
Сільрадівський облік, форма N 3
Затверджена наказом Мінстату
України від 22.02.95 р. N 48
Алфавітна книга господарств ________________ сільської Ради народних депутатів
на 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 199 ___ р., 200 ___ р.
В цю книгу заносяться всі
господарства, які записані в
погосподарську книгу
(форма N 1)
Довідка про число господарств за суспільними групами ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Число господарств на 1 січня |——————————————————————————————————————— |1996 р.|1997 р.|1998 р.|1999 р.|2000 р. —————————————————————————+———————+———————+———————+———————+——————— Господарства працівників | | | | | колективних сільськогос- | | | | | подарських підприємств | | | | | Господарства робітників і| | | | | службовців | | | | | Селянські (фермерські) | | | | | господарства | | | | | Інші господарства | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|N особо-| Записаний в погоспо- |Відмітка |Місяць, по |ім'я, по |вого ра-| дарську книгу |про змі- |рік і по |батькові |хунку |——————————————————————|ну суспі-|причини ряд|члена сі-|госпо- | N | N |льної |закрит- ку |м'ї, за- |дарства | книги | сторінки |групи |тя осо- |писаного | | | |члена сі-|бового |першим | | | |м'ї, за- |рахунку | | | | |писаного |госпо- | | | | |першим |дарства ———————————————————————————————————————————————————————————————— А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Особовий Прізвище,ім'я, по батькові члена господарства
рахунок N ___ записаного першим _______________________________
Суспільна група господарства на 01.01.1996 р. на 01.01.1997 р.
на 01.01.1998 р. на 01.01.1999 р. на 01.01.2000 р.
N __________________________________
(номер по земельнокадастровій книзі)
1. Список членів господарства ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.|Прізвище,ім'я, по батькові |————————+———+———+———+———+———+———— |(повністю) |————————+———+———+———+———+———+———— ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 2.| Відношення до члена господарства, | | | | | | | записаного першим | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 3.| Стать (чоловіча, жіноча) | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 4.| Число, місяц, рік народження* | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 5.| Національність | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 6.| Освіта - вища,незакінчена вища, | | | | | | | середня спеціальна, середня за- | | | | | | | гальна, неповна середня, почат- | | | | | | | кова, не має початкової, не- | | | | | | | грамотний (а) | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 7.| |на 01.01.1996 р.| | | | | | ———| Для учнів вказати |————————————————+———+———+———+———+———+———— 8.| назву (тип) школи |на 01.01.1997 р.| | | | | | ———| учбового закладу, |————————————————+———+———+———+———+———+———— 9.| його місцезнаход- |на 01.01.1998 р.| | | | | | ———| ження і в якому |————————————————+———+———+———+———+———+———— 10.| класі або на яко- |на 01.01.1999 р.| | | | | | ———| му курсі вчиться |————————————————+———+———+———+———+———+———— 11.| |на 01.01.2000 р.| | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 12.| Місце роботи і посада | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 13.| |на 01.01.1997 р.| | | | | | ———| Послідуючі |————————————————+———+———+———+———+———+———— 14.| зміни в роботі |на 01.01.1998 р.| | | | | | ———| на момент |————————————————+———+———+———+———+———+———— 15.| перевірки |на 01.01.1999 р.| | | | | | ———| |————————————————+———+———+———+———+———+———— 16.| |на 01.01.2000 р.| | | | | | ———+———————————————————+————————————————+———+———+———+———+———+———— 17.| Відмітка про тим- |вибув | | | | | | ———| часово відсутніх |————————————————+———+———+———+———+———+———— 18.| членів господарс- |повернувся | | | | | | ———| тва (вказати мі- |————————————————+———+———+———+———+———+———— 19.| сяць, рік і при- |вибув | | | | | | ———| чину вибуття, |————————————————+———+———+———+———+———+———— 20.| місяць і рік |повернувся | | | | | | ———| повернення в |————————————————+———+———+———+———+———+———— 21.| господарство) |вибув | | | | | | ———| |————————————————+———+———+———+———+———+———— 22.| |повернувся | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 23.|Відмітка про членів господарства що | | | | | | |зовсім вибули з господарства (вказа-| | | | | | |ти місяць, рік і причину вибуття)**)| | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 24.|Відмітка про осіб, які заново прибу-| | | | | | |ли на територію даної сільради (вка-| | | | | | |зати місяць, рік прибуття і звідкіля| | | | | | |прибув) | | | | | | ———+————————————————————————————————————+———+———+———+———+———+———— 25.|Відмітка про пенсіонерів за віком, | | | | | | |інвалідністю (вказати групу) і осо- | | | | | | |бах, що одержують допомогу: послі- | | | | | | |дуючі зміни виду пенсії або групи | | | | | | |інвалідності | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— *) Для тих, які народились після чергової закладки
погосподарських книг, вказати N і дату акту про народження. **) Для померлих вказати N і дату акту про смерть.
Адреса господарства _________________________________________ II. Худоба в приватній власності господарства
(на 1 січня голів) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Види і групи худоби |1996|1997|1998|1999|2000 | | р. | р.| р. | р.| р. ————+———————————————————————————————————+————+————+————+————+———— 1. |Велика рогата худоба - всього | | | | | | з неї: | | | | | 1.1.| бугаї-плідники | | | | | 1.2.| воли робочі | | | | | 1.3.| корови | | | | | 1.4.| телиці від 1 року до 2 років | | | | | | (осіменені) | | | | | 1.5.| телиці від 2 років і старше | | | | | | (осіменені) | | | | | | неосіменені | | | | | 2. |Свині - всього | | | | | | з них: | | | | | 2.1.| свиноматки від 9 місяців і старше| | | | | 2.2.| свинки від 4 до 9 місяців | | | | | 2.3.| | | | | | 3. |Вівці всіх порід - всього | | | | | | з них: | | | | | 3.1.| матки і ярки від 1 року і старше | | | | | 4. |Кози - всього | | | | | | з них: | | | | | 4.1.| козоматки від 1 року і старше | | | | | 5. |Коні - всього | | | | | | з них: | | | | | 5.1.| кобили від 3 років і старше | | | | | 6. |Птиця - всього | | | | | 7. |Кролі - всього | | | | | 7.1.| з них: кролематки | | | | | 8. |Хутрові звірі кліткового утримання | | | | | | (вказати які) | | | | | 8.1.|_________________________ - всього | | | | | 8.2.| в т.ч. матки | | | | | 8.3.|_________________________ - всього | | | | | 8.4.| в т.ч. матки | | | | | 9. |Бджолосім'ї | | | | | 10. |Інші види тварин | | | | | 10.1|_________________________ | | | | | 10.2|_________________________ | | | | | 10.3|_________________________ | | | | | 10.4|_________________________ | | | | |
Жилий будинок в приватній власності господарства —————————————————————————————————————————————————————— | На 1 січня |———————————————————————— |1996|1997|1998|1999|2000 | р. | р.| р. | р.| р. —————————————————————————————+————+————+————+————+———— 01 Рік побудування | | | | | 02 Матеріал стін | | | | | 03 Матеріал покрівлі | | | | | 04 Загальна площа | | | | | 05 в т.ч. житлова площа | | | | | 06 Кількість кімнат | | | | | 07 в т.ч.жилих | | | | | Наявність: | | | | | 08 - водопроводу | | | | | 09 - каналізації | | | | | 10 - центрального опалення | | | | | 11 - гарячого водопостачання | | | | | 12 - природного газу | | | | | 13 - зрідженого газу | | | | | 14 - ванної (душової) | | | | |
IV. Земля в приватній власності та користуванні громадян ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дані виписуються з п'ятого роз |ділу земельнокадастрових книг |—————————————————————————————— |на 1 | на 1 червня |січня|———————————————————————— |1996 |1996|1997|1998|1999|2000 | р. | р. | р.| р. | р.| р. ————————————————————————————————————————+————+————+————+————+———— А. Всього землі (в сотих гектара, | | | | | | з точністю до 0,01) | | | | | | в тому числі: | | | | | | під будівлями, для обслугову- | | | | | | вання житлового будинку і | | | | | | господарських будівель | | | | | | під ріллею | | | | | | під багаторічними насадженнями| | | | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————— | на 1 січня |————————————————————————————— |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | р. | р. | р. | р. | р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Б. Посівна площа - всього (в квад-
ратних метрах; записуються дані
про площі посіву під урожай по-
перенього року на підставі опи-
ту дорослих членів господарства)
в, т.ч.: картопля овочі (відкритого і закритого грунту) зернові культури кормові культури
Додаткові відомості ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— на 01.01.1996 р. на 01.01.1997 р. на 01.01.1998 р.
на 01.01.1999 р. на 01.01.2000 р. Підписи: Член господарства Секретар сільради або особа, яка проводила запис і перевіркувгору