Документ z0083-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2016. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2015  № 228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 83/28213

Про внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", з метою удосконалення державного обліку радіоактивних відходів для забезпечення правового регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 11 лютого 2003 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 160/7481 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами (Рибалка Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. Божко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Міністр охорони здоров'я України

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

В. о. Голови Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Ксенія Ляпіна

О. Квіташвілі


С.І. Курикін


В.В. Демчишин


В. Петрук


М.О. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної інспекції ядерного
регулювання України
21.12.2015  № 228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 83/28213

ЗМІНИ
до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів
(НП 306.5.04/2.059-2002)

1. У пункті 2.5 глави 2:

в абзаці першому слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС)" замінити словами "Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ)";

абзац другий викласти у такій редакції:

"За місяць до початку проведення державної інвентаризації РАВ ДАЗВ надсилає узгоджений з Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля) та Державною інспекцією ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) графік проведення державної інвентаризації РАВ до обласних державних адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС).";

у пункті 2.5 глави 2, пунктах 3.1, 3.8 глави 3, пунктах 5.4, 5.7 глави 5 та у додатку 2 до пункту 4.1 цього Порядку абревіатуру "МНС" замінити абревіатурою "ДАЗВ".

2. У пунктах 3.1, 3.9 глави 3, пункті 4.3 глави 4, пункті 5.6 глави 5 та у додатку 2 до пункту 4.1 цього Порядку слово "Мінпаливенерго" замінити словом "Міненерговугілля".

3. У пункті 3.8 глави 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Державну інвентаризацію РАВ у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення здійснює інвентаризаційна комісія, яка утворюється згідно з наказом Голови ДАЗВ, на чолі з представником ДАЗВ та за участю представників Північної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (далі - ДСП "ЦППРВ").";

в абзаці четвертому слово "Адміністрації" виключити.

4. У главі 4:

в абзаці шостому пункту 4.1 слова "на паперових та магнітних носіях" замінити словами "та зберігаються у паперовому та електронному вигляді";

в абзаці четвертому пункту 4.3 слово "Адміністрації" виключити;

у пункті 4.3 глави 4, пунктах 5.4, 5.5 глави 5 абревіатуру і слово "ДСП "Комплекс" замінити абревіатурою "ДСП "ЦППРВ".

5. В абзаці другому пункту 5.4 глави 5 слово "Адміністрації" виключити.

6. У главі 6:

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"Фінансування робіт з інвентаризації РАВ забезпечується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"6.3. Обліковані в рамках проведення державної інвентаризації РАВ підлягають подальшому поводженню з ними як з РАВ (переробка, зберігання, захоронення) і надалі не можуть бути визначені як джерела іонізуючого випромінювання або радіоактивні матеріали.".

7. Додаток 1 до пункту 4.1 цього Порядку після пункту 5.4 доповнити новим пунктом 5.5 такого змісту:

"5.5. Закриті ДІВ, використання яких надалі не передбачається і які плануються до подальшої передачі на зберігання до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ:

№ з/п

Найменування приладу, пристрою, блока

Тип ЗДІВ

№ паспорта

№ джерела

Радіонуклід

Активність за паспортом, Бк

Дата виміру активності за паспортом, місяць, рік

Дата закінчення строку служби

Активність на ____ 20_, Бк

Вага в біозахисті, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Всього ЗДІВ _________ од..".

У зв’язку з цим пункти 5.5-5.7 вважати відповідно пунктами 5.6-5.8.

Начальник
Управління безпеки
поводження з РАВН.В. Рибалкавгору