Положення про жіночий оглядовий кабінет закладу охорони здоров'я
МОЗ України; Наказ, Положення від 01.10.2013845
Документ z0083-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 83/24860

ПОЛОЖЕННЯ
про жіночий оглядовий кабінет закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Жіночий оглядовий кабінет закладу охорони здоров’я є спеціалізованим структурним підрозділом закладу охорони здоров’я та утворюється з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень і передпухлинної патології (далі - Кабінет).

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.3. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення.

1.4. Штатний розпис (структура) Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.5. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.6. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

1.7. Кабінет утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

ІІ. Завдання Кабінету

2.1. Проведення профілактичних оглядів жінок (за їх інформованою добровільною згодою), які вперше протягом року звернулися до закладу охорони здоров’я.

2.2. Опитування пацієнтів, які звернулись за допомогою, про наявність порушення функцій статевої та шлунково-кишкової сфери.

2.3. Огляд шкіри, ротової порожнини та видимих слизових оболонок, огляд і пальпація молочних залоз, щитоподібної залози, периферичних лімфатичних вузлів, огляд зовнішніх статевих органів, огляд у дзеркалах піхви і шийки матки, бімануальне обстеження внутрішніх статевих органів, пальцьове обстеження прямої кишки жінкам від 30 років, а за наявності скарг - незалежно від віку.

2.4. Взяття цитологічних мазків у всіх жінок з дотриманням методики взяття мазків, фіксації їх і направлення матеріалу до цитологічної лабораторії та забезпечення зворотного зв’язку з лабораторією.

2.5. Контроль за результатами цитологічних досліджень.

2.6. Скеровування осіб з виявленою патологією, а при необхідності їх активний виклик до відповідних спеціалістів, а також зворотний зв’язок з ними.

2.7. Навчання жінок методиці самообстеження молочних залоз.

2.8. Надання повідомлень до жіночих консультацій закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць про жінок, у яких виявлено передпухлинну та онкологічну патологію жіночих статевих органів та молочних залоз.

2.9. Проведення санітарно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед жінок з питань профілактики захворювань.

ІІІ. Управління Кабінетом

3.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

3.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-онколога, повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія» або «Акушерство і гінекологія».

3.3. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору