Документ z0082-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.05.2003, підстава - z0399-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 19 від 19.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 лютого 1999 р.
за N 82/3375
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 362 ( z0399-03 ) від 23.05.2003 )
Про розгляд питань щодо погодження розміру зовнішніх
запозичань органів місцевого самоврядування та про
затвердження Порядку погодження розміру внутрішніх
запозичань, що провадяться органами місцевого
самоврядування

З метою виконання вимог Указу Президента України від 18
червня 1998 року N 655/98 "Про впорядкування внутрішніх та
зовнішніх запозичань, що провадяться органами місцевого
самоврядування" Н А К А З У Ю:
1. Встановити, що до окремого рішення Міністерства фінансів
України позитивне рішення щодо погодження розміру зовнішніх
запозичань органів місцевого самоврядування не приймається. 2. Управлінню зовнішнього боргу забезпечити розгляд та
подання проекту відповідного рішення щодо розміру випуску
облігацій зовнішніх місцевих позик, позик та кредитів, які
отримують органи місцевого самоврядування в банківських
установах-нерезидентах. 3. Затвердити Порядок погодження розміру внутрішніх
запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування, що
додається. 4. Забезпечити розгляд та подання на погодження відповідному
заступнику Міністра документів про погодження розміру внутрішніх
запозичань, які отримують органи місцевого самоврядування
відповідно: Управлінню цінних паперів і фінансових ринків спільно з
Головним бюджетним управлінням - щодо розміру випуску облігацій
внутрішніх місцевих позик; Головному бюджетному управлінню - щодо позик та кредитів, які
отримують органи місцевого самоврядування в банківських
установах-резидентах. 5. Інформаційній службі забезпечити опублікування цього
наказу в засобах масової інформації. 6. Управлінню справами забезпечити доведення наказу до Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 19.01.99 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 1999 р.
за N 82/3375
Порядок погодження розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого самоврядування
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до цього Порядку Міністерство фінансів
України здійснює погодження розміру внутрішніх запозичань, які
отримують органи місцевого самоврядування. 1.2. Розмір випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, а
також позик та кредитів, які отримують органи місцевого
самоврядування в банківських установах, визначається місцевими
радами під час затвердження відповідних бюджетів і може
уточнюватись під час внесення змін чи доповнень до них з
обов'язковим погодженням цих розмірів з Міністерством фінансів
України. 1.3. Регулювання загального обсягу випущених внутрішніх позик
здійснюється Верховною Радою України в межах визначеного законом
граничного розміру внутрішнього державного боргу. 1.4. Міністерство фінансів України до початку бюджетного року
проводить погодження розміру внутрішніх запозичань, які планується
здійснювати органами місцевого самоврядування, на підставі
зведених даних Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних
та міських (міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій в
цілому для Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя. 1.5. Погодження розміру внутрішніх запозичань органу
місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя здійснюється відповідно Міністерством
фінансів Автономної Республіки Крим, обласними та міськими (міст
Києва та Севастополя) фінансовими управліннями в період формування
бюджетів відповідних органів місцевого самоврядування щодо кожного
органу місцевого самоврядування окремо. Загальний обсяг погоджених розмірів внутрішніх запозичань
органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя не може перевищувати
погодженого Міністерством фінансів України розміру внутрішніх
запозичань в цілому для Автономної Республіки Крим, області, міст
Києва та Севастополя (п.1.4 цього Порядку). 1.6. Органи місцевого самоврядування в межах погодженого
розміру внутрішніх запозичань мають право випускати облігації
внутрішніх місцевих позик, отримувати позики та кредити в
банківських установах-резидентах.
1.7. Погодження розміру внутрішніх місцевих запозичань може
бути здійснене за умови дотримання таких основних показників: 1.7.1. Максимальний розмір внутрішніх місцевих запозичань
окремого органу місцевого самоврядування не може перевищувати 15
відсотків доходної частини місцевого бюджету у плановому
бюджетному році, за вирахуванням дотацій та субвенцій Державного
бюджету, позик та кредитів, отриманих у банках. 1.7.2. Граничний обсяг витрат на обслуговування і погашення
боргу місцевого органу самоврядування за внутрішніми місцевими
запозичаннями не може перевищувати 15 відсотків обсягу видатків
місцевого бюджету у плановому бюджетному році.
2. Порядок подання документів для погодження розміру
запозичань
2.1. Для погодження розміру внутрішніх місцевих запозичань у
термін до 10 грудня року, що передує плановому, до Міністерства
фінансів України подаються: 2.1.1. Заява про погодження розміру внутрішніх запозичань для
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за
підписами відповідно голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, голови обласної державної адміністрації, голови міської
(міст Києва та Севастополя) державної адміністрації за формою
згідно з додатком 1 до цього Порядку. 2.1.2. Повний перелік органів місцевого самоврядування, що
звернулись до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
обласних та міських (міст Києва та Севастополя) фінансових
управлінь за погодженням розміру внутрішніх запозичань, за формою
згідно з додатком 2 до цього Порядку. 2.1.3. Економічне обгрунтування здійснюваного запозичання з
конкретними розрахунками щодо напрямків його використання та
джерел його покриття. 2.1.4. У разі випуску облігацій - умови щодо їх випуску у
формі згідно з додатком 3 до Порядку. 2.1.5. Довідка про раніше взяті боргові зобов'язання та стан
розрахунків за ними. 2.1.6. Лист погодження Міністерством фінансів України розміру
запозичань в цілому для Автономної Республіки Крим, області, міста
Київ чи Севастополь за формою згідно з додатком 7 до цього
Порядку. У разі подання тих документів щодо погодження розміру
запозичань, що одночасно передбачають погодження розміру випуску
облігацій внутрішніх місцевих позик та позик і кредитів, які
отримують органи місцевого самоврядування в банківських
установах-резидентах, наведена форма заповнюється для кожного виду
запозичань окремо.
2.2. Документи, що надійшли після терміну, визначеного в
п.2.1 цього Порядку, розгляду Міністерством фінансів України не
підлягають. 2.3. Під час розгляду документів Міністерство фінансів
України може вимагати додаткову інформацію, потрібну для більш
повного аналізу.
3. Розгляд документів щодо погодження розміру запозичань
3.1. Управління цінних паперів і фінансових ринків (щодо
розміру випуску облігацій внутрішніх місцевих позик) та Головне
бюджетне управління (щодо позик та кредитів банків-резидентів)
здійснюють розгляд документів, передбачених розділом 2 цього
Порядку, та протягом двох робочих днів після прийняття Закону
України про Державний бюджет України складають зведені відомості
щодо надісланих на погодження розмірів запозичань в цілому для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за
формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Крім того, Головне бюджетне Управління у вказаний термін
передає Управлінню цінних паперів і фінансових ринків разом зі
зведеною відомістю щодо надісланих на погодження розмірів позик та
кредитів, що мають бути отримані місцевими органами самоврядування
у банках-резидентах, копії отриманих зведених даних для погодження
розміру внутрішніх запозичань за формою згідно з додатком 2 до
цього Порядку. 3.2. У разі надходження до одного з вищенаведених Управлінь
документів, що одночасно передбачають погодження і розміру випуску
облігацій внутрішніх місцевих позик, і розміру позик та кредитів,
Управління, до якого надійшли оригінали вказаних документів,
зобов'язане в одноденний термін передати їх ксерокопію іншому
Управлінню.
3.3. Зведені відомості та зведена інформація, передбачена п.
3.1, є: 3.3.1. Якщо загальний обсяг внутрішніх місцевих запозичань,
надісланих на погодження до Міністерства фінансів, в сумі з
прогнозованою заборгованістю за випущеними внутрішніми державними
позиками на плановий рік не перевищує граничного розміру
внутрішнього державного боргу, встановленого Законом України про
Державний бюджет України на плановий рік - підставою для складення
Зведених даних для погодження розміру запозичань в цілому для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за
формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. 3.3.2. Якщо загальний обсяг внутрішніх місцевих запозичань,
надісланих на погодження до Міністерства фінансів, в сумі з
прогнозною заборгованістю за випущеними внутрішніми державними
позиками на плановий рік перевищує граничний розмір внутрішнього
державного боргу, встановлений Законом України про Державний
бюджет України на плановий рік - підставою для розрахунку
показника максимального розміру внутрішніх запозичань в цілому для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, у
відповідності з яким проводиться зменшення розміру внутрішніх
запозичань в цілому для Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя до розміру запозичання, що підлягає
погодженню, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку. 3.3.3. Додатки 5 та 6 складаються в двох примірниках та
підписуються начальниками Управління цінних паперів і фінансових
ринків та Головного бюджетного управління.
4. Розрахунок показника максимального розміру внутрішніх
запозичань у цілому для Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, що підлягає погодженню
4.1. Управління цінних паперів і фінансових ринків на
підставі зведених даних, подання яких передбачене п.3.1, в
одноденний термін здійснює розрахунок показника максимального
розміру внутрішніх запозичань в цілому для Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 4.2. Розрахунок показників максимального розміру внутрішніх
запозичань Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя здійснюються таким чином:
Q = K х (S - D), де:
Q - показник максимального розміру внутрішніх запозичань в
цілому для Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя; K - квота максимального розміру внутрішніх місцевих
запозичань; S - граничний розмір внутрішнього державного боргу на
плановий рік згідно з Законом України про Державний бюджет; D - прогнозована заборгованість за випущеними внутрішніми
державними позиками на плановий рік.
K = P/E, де:
P - розмір надісланого на погодження внутрішнього
запозичання; E - загальний сумарний розмір надісланих на погодження до
Міністерства фінансів України внутрішніх місцевих запозичань
органів місцевого самоврядування.
5. Погодження розміру внутрішніх місцевих запозичань
5.1. На підставі даних додатка 5 - у випадку, передбаченому
п.3.3.1, або додатка 6 - у випадку, передбаченому п.3.3.2,
Управління цінних паперів і фінансових ринків та Головне бюджетне
Управління в семиденний термін з дня прийняття Закону України про
Державний бюджет подає, відповідно до пункту 4 наказу, на
погодження відповідному заступнику Міністра документи про
погодження розміру внутрішніх місцевих запозичань. 5.2. Відповідний заступник Міністра здійснює погодження
розміру внутрішніх запозичань у цілому для Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва та Севастополя за формою згідно з
додатком 7 до цього Порядку.
6. Прикінцеві положення
6.1. Загальні розміри внутрішніх запозичань для Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, погоджені
Міністерством фінансів, у тижневий строк після прийняття Закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік
повідомляють Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
та міським (міст Києва та Севастополя) державним адміністраціям
Листом погодження за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку. 6.2. Погодження Міністерством фінансів України розміру
запозичань органів місцевого самоврядування не може розглядатись
як гарантія держави або Міністерства фінансів України зі сплати
зобов'язань чи як підтвердження платоспроможності позичальника. 6.3. Погодження розміру запозичань Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюється
Міністерством фінансів України у кожному випадку окремо. 6.4. Для подання Міністерству фінансів України, з метою
підготовки зведених даних про внутрішні запозичання органів
місцевого самоврядування, Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, обласні та міські (міст Києва та Севастополя)
фінансові управління проводять оцінку платоспроможності бюджету
відповідного органу місцевого самоврядування та стежать за
дотриманням ним обов'язкової умови, за якою максимальна межа
накопичених боргових зобов'язань органу місцевого самоврядування
не повинна перевищувати 15 відсотків обсягу доходів відповідного
бюджету.
Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Міністерство фінансів України
Заява
про погодження розміру запозичань у цілому для
Автономної Республіки Крим, області, міст
Київ та Севастополь
Заявник _____________________________________________________
(вказується назва (Автономна Республіка Крим,
область, місто) Голова (в.о.Голови) _________________________________________
(П.І.Б.) Телефон __________ телефакс __________
Прошу погодити розмір запозичань для ________________________ __________________________________________________________________
(вказується назва (Автономна Республіка Крим, область, місто)
в обсязі _________________________________________________________
(сума прописом)
"___"_____________ 199__ р. Голова держадміністрації ____________
(дата заповнення заяви) (підпис)
Виконавець ______________ __________________ _______________
(прізвище) (телефон) (телефакс)
Додаток 2
до пункту 2.1 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Зведені дані
для погодження розміру внутрішніх запозичань
по _________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, місто)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Обсяг проекту | Розмір | Види внутрішніх |Заборгованість| | п/п| органів | бюджету |внутрішніх| запозичань | за раніше | | | місцевого |на наступний рік|запозичань| | взятими | | |самоврядування,|----------------| на |-----------------------|зобов'язаннями| | | що звернулись |доходи* |видатки| наступний| випуск | позики чи | (станом на | | |за погодженням | | | рік | облігацій | кредити в | перше число | | | | | | |внутрішньої|банківських| попереднього | | | | | | | позики | установах | місяця) | |----+---------------+----------------+----------+-----------------------+--------------| |1.**| | | | | | |----+---------------+----------------+----------+-----------------------+--------------| |2. | | | | | | |----+---------------+----------------+----------+-----------------------+--------------| |3. | | | | | | |--------------------+----------------+----------+-----------------------+--------------| | Всього | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------

Голова (в.о.Голови) __________________ ________ ________ ________
(вказується Рада міністрів Автономної (підпис) (П.І.Б.) (дата)
Республіки Крим чи назва обласної,
міської (міст Києва та Севастополя)
державних адміністрацій)
Начальник фінансового управління ______ ________ ________ ________
(підпис) (П.І.Б.) (дата) __________________
* доходна частина вказується за мінусом дотацій та субвенцій
Державного бюджету, позик від випуску облігацій, позик та
кредитів у банках у плановому році. ** зазначається, якщо запозичання здійснюється безпосередньо до
бюджету АР Крим, області, міста Києва чи Севастополя.
Додаток 3
до пункту 2.1 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органа місцевого
самоврядування

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Умови випуску облігацій | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Область| Тип облігацій | Дати | Термін | Номі-|Кількість| Загальна | Розмір процента (доходу) |Назва то-| | |-----------------+-----------------------------| обігу |нальна|облігацій| номінальна |--------------------------|вару | | |цільові|процентні|початку|закін-|початку|закін-|(в місяцях)| вар- | згідно з| сума | розмір | загальна сума |(продук- | | | | | розмі-| чення| пога- |чення | | тість| умовами |випуску, грн.| процента |процентів, грн.|ції, (по-| | | | | щення |розмі-| шення |пога- | | облі-| випуску,| |для однієї| |слуг) для| | | | | |щення | |шення | |гації,| шт. | |облігації,| |цільових | | | | | | | | | | грн. | | | % | |облігацій| |-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-----------+------+---------+-------------+----------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 = (6 - 4)| 9 | 10 |11 = (9 х 10)| 12 |13 = 11х12/100%| 14 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова ради ____________ ___________
(П.І.Б.) (підпис)
1 - назва області.
2 - тип облігації (цільові).
Доход за облігаціями цільових позик (безпроцентних облігацій)
не виплачується. Власнику такої облігації надається право на придбання
відповідних товарів або послуг, під які випущено облігації. Обов'язковим реквізитом цільової облігації є зазначення
товару (послуг), під які вони випускаються.
3 - тип облігації (процентні).
4 - дата початку розміщення облігацій відповідно до рішення
органу місцевого самоврядування.
5 - дата закінчення розміщення облігацій відповідно до рішення
органу місцевого самоврядування.
6 - дата початку погашення облігацій згідно з умовами випуску.
7 - дата закінчення погашення облігацій згідно з умовами випуску.
8 - термін обігу облігацій (кількість місяців від дати випуску до
дати погашення) згідно з умовами випуску.
9 - номінальна вартість облігації. Якщо випуск облігацій
здійснюється з різними номінальними вартостями та різними серіями, то вказуються відповідно всі серії та всі показники номінальної вартості облігацій в даному випуску, окремим рядком. 10 - загальна кількість облігацій. В разі випуску облігацій з
різними серіями та з різними номінальними вартостями вказуються відповідно серії та номінальні вартості облігацій, окремим рядком. 11 - загальна номінальна вартість облігацій (кількість облігацій,
помножена на номінальну вартість). 12 - розмір процента на одну процентну облігацію. В разі випуску
облігацій з різними номінальними вартостями та різними процентами окремим рядком вказуються відповідно проценти за облігаціями кожної номінальної вартості. 13 - загальна сума процентів лише за процентними облігаціями у
гривнях. 14 - назва товару (продукції, послуг) за цільовими облігаціями.
Додаток 4
до пункту 3.1 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Зведені відомості
щодо надісланих на погодження розмірів випуску
облігацій внутрішніх місцевих позик у цілому*
------------------------------------------------------------------ | N з\п | Назва (АР Крим, |Надісланий для погодження розмір| | | область, місто) |випуску облігацій внутрішніх | | | |місцевих позик | |-----------+-------------------+--------------------------------| | 1 | | | |-----------+-------------------+--------------------------------| | 2 | | | |-------------------------------+--------------------------------| | Всього: | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління цінних
паперів і фінансових ринків _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Зведені відомості
щодо надісланих на погодження розмірів позик та
кредитів у банках-резидентах**
------------------------------------------------------------------ | N з\п | Назва (АР Крим, |Надісланий для погодження розмір| | | область, місто) |позик та кредитів у банках - | | | |резидентах | |-----------+-------------------+--------------------------------| | 1 | | | |-----------+-------------------+--------------------------------| | 2 | | | |-------------------------------+--------------------------------| | Всього: | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Головного
бюджетного управління _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
______________________
* - заповнюється Управлінням цінних паперів і фінансових ринків.
** - заповнюється Головним бюджетним управлінням.
Додаток 5
до пункту 3.3 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Зведені дані для погодження
розміру запозичань в цілому для Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Надісланий для погоджен-| Розмір внутрішніх | | з/п | (АР |ня розмір внутрішніх |запозичань, що підлягає| | | Крим, |місцевих позик | погодженню | | |область, |------------------------+-----------------------| | | міста) | облігацій | позик та | облігацій | позик та | | | |внутрішніх | кредитів у |внутрішніх | кредитів у| | | | місцевих |банківських | місцевих |банківських| | | | позик |установах - | позик |установах -| | | | |резидентах | |резидентах | |-----+---------+------------------------+-----------------------| | 1 | | | | |-----+---------+------------------------+-----------------------| | 2 | | | | |-----+---------+------------------------+-----------------------| | 3 | | | | |---------------+------------------------+-----------------------| | Всього | | | ------------------------------------------------------------------
Граничний розмір внутрішнього державного боргу на _______ рік
становить ________________________________________________________
(сума) Прогнозована заборгованість за випущеними внутрішніми державними
позиками на ______ рік становить _________________________________
(сума) Начальник Управління цінних
паперів і фінансових ринків _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.) Начальник Головного
бюджетного управління _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Додаток 6
до пункту 3.3 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Лист погодження
розміру запозичань в цілому для Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Надісланий для |Показник максимального| Розмір внутрішніх | |п/п| (АР | погодження розмір | розміру внутрішніх | місцевих позик, що | | | Крим, | внутрішніх місцевих | місцевих позик | підлягає узгодженню з| | |область,| позик | | Мінфіном України | | | місто) |----------------------+----------------------+----------------------| | | | випуску | позик та | випуску | позик та | випуску | позик та | | | | облігацій| кредитів у| облігацій| кредитів у| облігацій| кредитів у| | | |внутрішніх|банківських|внутрішніх|банківських|внутрішніх|банківських| | | | місцевих |установах -| місцевих | установах-| місцевих | установах-| | | | позик |резидентах | позик |резидентах | позик |резидентах | |---+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.| | | | | | | | |---+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------| | 2.| | | | | | | | |---+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------| | 3.| | | | | | | | |------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------| | Всього: | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Граничний розмір внутрішнього державного боргу на _______ рік
становить ________________________________________________________
(сума) Прогнозована заборгованість за випущеними внутрішніми державними
позиками на ______ рік становить _________________________________
(сума)
Начальник Управління цінних
паперів і фінансових ринків _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Начальник Головного
бюджетного управління _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Додаток 7
до пункту 2.1 Порядку погодження
розміру внутрішніх запозичань, що
провадяться органами місцевого
самоврядування
Лист погодження Міністерством фінансів України розміру
запозичань в цілому для Автономної Республіки Крим,
області, міста Київ чи Севастополь
Заявник __________________________________________________________
(вказується назва (Автономна Республіка Крим, область, місто)
Вид запозичань ___________________________________________________ (випуск облігацій місцевої позики, позики та кредити банків)
Розмір запозичань ________________________________________________
(сума прописом)
ПОГОДЖЕНО: __________________________
(посада) ________ ___________ _________
(підпис) (П.І.Б.) (дата)
М.П.
Вид запозичань ___________________________________________________
(випуск облігацій місцевої позики, позики та кредити банків)
Розмір запозичань ________________________________________________
(сума прописом)вгору