Документ z0082-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 82/24859

ПОЛОЖЕННЯ
про онкологічний кабінет (диспансерне відділення) закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Онкологічний кабінет (диспансерне відділення) закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я (далі - Кабінет).

1.2. Кабінет утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

1.3. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення.

1.5. Штатний розпис (структура) Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.6. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.7. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

ІІ. Завдання Кабінету

2.1. Організація протиракових заходів і контроль за їх виконанням.

2.2. Облік і диспансерний нагляд за онкологічними хворими.

2.3. Здійснення амбулаторного обстеження та лікування онкологічних хворих.

2.4. Надання керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, звітів за результатами роботи.

2.5. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Кабінету.

ІІІ. Завдання лікаря Кабінету

3.1. Консультування та первинний прийом хворих, які звертаються в поліклініку з приводу злоякісних, доброякісних пухлин, а також передпухлинних захворювань.

3.2. Направлення хворих з підозрою чи наявністю злоякісного новоутворення у 3-денний строк на дообстеження і лікування до онкологічних закладів охорони здоров’я, вивчення причин відмови хворих від запропонованого лікування.

3.3. Диспансерний нагляд за хворими на злоякісні новоутворення.

3.4. Організація та ведення обліку усіх хворих на злоякісні новоутворення, а також на рак «in situ».

3.5. Контроль за своєчасним заповненням та направленням в установлені строки до канцер-реєстрів повідомлень про кожен випадок злоякісного новоутворення, виписки з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення та повідомлень про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення.

3.6. Порівняння списків онкологічних хворих з даними обласних канцер-реєстрів (щомісяця) на основі реєстраційних карт для забезпечення повноти обліку.

3.7. Ведення облікової статистичної форми № 030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 1998 року № 318, із зазначенням строків проведення диспансерних оглядів онкологічних хворих, перебування їх на стаціонарному лікуванні, характеру лікувальних заходів.

3.8. Організація профілактичних медичних оглядів населення медичними працівниками.

3.9. Систематичний аналіз діагностичних помилок і їх розбір з лікарями, що допустили помилки, організація конференцій щодо розбору причин пізньої діагностики онкологічних захворювань.

3.10. Диспансеризація хворих на передпухлинні захворювання, що перебувають на обліку лікарів-терапевтів, лікарів-хірургів та лікарів загальної практики - сімейної медицини.

3.11. Залучення громадськості до проведення протиракових заходів.

3.12. Участь у роботі протиракової експертної комісії.

3.13. Санітарно-просвітницька робота серед населення.

ІV. Управління Кабінетом

4.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

4.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-онколога, повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія».

4.3. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору