Документ z0081-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.1999, підстава - z0637-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 114 від 14.03.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 квітня 1994 р.
vd940314 vn114 за N 81/290

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
N 434 ( z0637-99 ) від 07.09.99 )
Про затвердження Правил реєстрації
цивільних повітряних суден України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
вересня 1993 року N 819 ( 819-93-п ), враховуючи положення статей
3,6,15,30 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та наказ
Міністра транспорту N 462 від 6.12.93, Укравіарегістр розробив
третю редакцію Правил реєстрації цивільних повітряних суден
України. З метою введення в дію зазначених Правил реєстрації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила реєстрації цивільних повітряних суден
України, що додаються. 2. Департаменту авіаційного транспорту (Резнік В.П.): 2.1. Довести до відома міністерств, відомств, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
авіакомпаній Правила реєстрації цивільних повітряних суден
України. 2.2. Встановити контроль за додержанням вимог цих Правил. 2.3. У місячний строк виготовити бланки документації згідно з
додатками 1, 2, 3, 4, 5 до Правил реєстрації цивільних повітряних
суден України. 2.4. Разом з Управлінням нормативних актів та правової роботи
(Наапетян М.Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені
Правила в Міністерстві юстиції України. 3. Правила набувають чинності через 10 днів після реєстрації
в Міністерстві юстиції України. 4. Правила реєстрації цивільних повітряних суден України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16 вересня
1993 року N 303 ( z0145-93 ) вважати такими, що втратили чинність. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - директора Департаменту авіаційного транспорту Марченка
М.О.

Перший заступник Міністра О.М.Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту
України
від 14 березня 1994 року N 114
ПРАВИЛА
реєстрації цивільних повітряних суден України
1. Загальні положення
1.1. Дані Правила розроблені відповідно до вимог Конвенції
про Міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції) від 7 грудня
1944 року і Додатку 7 до вказаної Конвенції, рекомендацій
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і відповідно до
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), введеного в дію
постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 року
( 3168-12 ).
1.2. Правила визначають порядок занесення цивільних
повітряних суден (ЦПС) України до Державного реєстру цивільних
повітряних суден України і виключення їх з реєстру, надання
національних (державних) і реєстраційних знаків та нанесення
зазначених знаків на цивільні повітряні судна.
1.3. Державний реєстр цивільних повітряних суден України
ведеться Головною інспекцією державного авіаційного регістру
України (Укравіарегістром) Департаменту авіаційного транспорту
України, яка є державним органом по реєстрації та сертифікації
цивільних повітряних суден.
1.4. Повітряні судна, які використовуються на військовій,
митній, прикордонній і міліцейській службах відповідно до статті
15 Повітряного кодексу України, є державними і до Державного
реєстру цивільних повітряних суден України не заносяться.
1.5. Експериментальні повітряні судна, які призначені для
проведення випробувань, дослідно-конструкторських і
науково-дослідних робіт, до Державного реєстру ЦПС України не
заносяться.
В окремих випадках за рішенням Міністерства транспорту
України експериментальне повітряне судно може бути тимчасово
занесено до Державного реєстру ЦПС на період виконання окремих
видів спеціальних польотів, демонстраційних польотів, для участі в
авіаційних салонах, виставках та інших випадках з додержанням
вимог статті 27 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
1.6. Занесенню до Державного реєстру цивільних повітряних
суден України підлягають повітряні судна, які є власністю
підприємств, організацій чи товариств з юридичною адресою на
території України або громадян України.
У випадку, якщо повітряне судно є власністю декількох
юридичних або фізичних осіб для реєстрації повітряного судна у
Державному реєстрі цивільних повітряних суден України необхідно,
щоб принаймні один із власників мав юридичну адресу на території
України або був громадянином України.
1.7. До Державного реєстру цивільних повітряних суден України
можуть бути занесені повітряні судна, якщо вони орендуються
юридичними і фізичними особами, передбаченими п.1.6. даних Правил,
в тому числі у іноземних власників.
1.8. Цивільне повітряне судно може бути занесено до
Державного реєстру ЦПС України, якщо воно виключене з реєстру
цивільних повітряних суден іноземної держави або не було раніше
зареєстровано.
1.9. Закладене в заставу повітряне судно заноситься та
виключається з Державного реєстру ЦПС України тільки з письмового
узгодження кредитора (кредиторів).
2. Заява на реєстрацію повітряних суден
2.1. Власник цивільного повітряного судна подає до
Укравіарегістру заяву встановленого зразку (додаток 1). Заяву на
реєстрацію повітряних суден може подати експлуатант, орендар або
інша особа за дорученням власника. У супровідному листі, який
додається до заяви, вказуються прізвище, адреса і спосіб зв'язку
особи, уповноваженої вести справи з реєстрації повітряного судна. У випадку, якщо власниками повітряного судна є декілька
юридичних або фізичних осіб, заяви на реєстрацію підписується
всіма власниками. 2.2. До заяви на реєстрацію повітряного судна додаються такі
документи: 2.2.1. Документ, який підтверджує право власності на
повітряне судно. 2.2.2. Договір про оренду, якщо повітряне судно орендується. 2.2.3. Документ від авіаційної адміністрації іноземної
держави, який підтверджує виключення повітряного судна з реєстру
тієї держави, де воно було зареєстровано до подання заяви в
Укравіарегістр на реєстрацію даного повітряного судна в Україні
або документ, - що повітряне судно не було зареєстровано. При
наявності також подається реєстраційне посвідчення, що втратило
свою чинність. 2.2.4. Документ, який підтверджує виключення повітряного
судна з Державного реєстру державних повітряних суден України,
якщо орендоване судно було державним. 2.2.5. Схема розташування національних і реєстраційних знаків
на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього
фарбування, яка затверджена власником повітряного судна і
узгоджена з Укравіарегістром та орендарем (при наявності). 2.2.6. Приймально-здавальний акт повітряного судна. 2.2.7. Документ про сплату державних зборів. 2.3. Документи, перелічені у пункті 2.2.3., подаються в
оригіналі, а решта документів пункту 2.2. - у вигляді копій,
завірених нотаріально або в Укравіарегістрі. 2.4. Укравіарегістр в необхідних випадках може вимагати
додаткові документи, крім вказаних у пункті 2.2. даних Правил. 2.5. Власник цивільного повітряного судна (або інша особа за
дорученням власника) повинні подати до Укравіарегістру документи,
зазначені в пунктах 2.1. - 2.4. даних Правил, протягом п'яти днів
з дня одержання документа, який підтверджує право власності на
повітряне судно, або з дня одержання висновку уповноваженої
Укравіарегістром технічної комісії стосовно відповідності
повітряного судна аматорської конструкції необхідним вимогам.
3. Реєстрація повітряного судна і виключення
його з реєстру
3.1. Заява на реєстрацію повітряного судна розглядається
протягом п'яти днів з дня її одержання. Якщо відомості, включені в
заяву, не відповідають вимогам даних Правил або до заяви не додані
всі необхідні документи, Укравіарегістр, протягом трьох днів з дня
одержання заяви, робить заявникові відповідне повідомлення. Строк
розгляду заяви в даному разі може тривати до десяти днів з того
дня, як були одержані недостатні документи. 3.2. Якщо повітряне судно у складі бортового обладнання має
прийомо-передавач вторинного оглядового радіолокатора режиму S або
інше відповідне обладнання, то йому поряд з проведенням реєстрації
надається адреса повітряного судна. 3.3. Національний (державний) і реєстраційний знаки та (або)
адреси повітряного судна надаються за письмовою заявою заявника,
про що йому видається відповідне сповіщення встановленного зразка
згідно з додатком 4 та (або) додатком 5. 3.4. Рішення про занесення повітряного судна в Державний
реєстр цивільних повітряних суден України приймається після огляду
судна спеціалістами, які уповноважені на це Укравіарегістром. Повітряне судно повинно бути технічно справним, мати діючі
ресурси та строки служби. На повітряному судні, повинні бути нанесені національні
(державні) і реєстраційні знаки надані Укравіарегістром. 3.5. Після занесення повітряного судна до Державного реєстру
ЦПС України, Укравіарегістр видає заявнику реєстраційне
посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2. 3.6. Реєстраційне посвідчення є обов'язковим бортовим
документом і під час виконання польоту повинно знаходитись на
борту повітряного судна. Заміна бортових документів на копії не
допускається. 3.7. Реєстраційне посвідчення вважається дійсним, якщо воно
скріплене підписом начальника Укравіарегістра чи особи, якій це
право надано наказом Міністра транспорту або його заступника по
авіаційному транспорту. Реєстраційне посвідчення скріплюється
печаткою Укравіарегістру. 3.8. Власник, орендар або експлуатант повітряного судна,
занесеного до Державного реєстру ЦПС України, повинні повідомляти
Укравіарегістр про всі зміни права власності на повітряне судно,
умови оренди, а також про пошкодження конструкції повітряного
судна, які впливають на його льотну придатність, про його
зруйнування або про пропажу без вісті протягом п'яти днів з того
часу, коли відбулися вказані в даному пункті зміни, пошкодження
або зруйнування повітряного судна. 3.9. Якщо право власності на повітряне судно, що занесено до
Державного реєстру ЦПС України, переходить до іншого власника -
видається нове реєстраційне посвідчення (після виконання вимог
даних Правил). Раніше видане реєстраційне посвідчення втрачає
чинність з часу переходу права власності і його оригінал підлягає
передачі в Укравіарегістр. 3.10. Якщо реєстраційне посвідчення загублено або стало
непридатним, на підставі висновків службового розслідування,
проведеного експлуатантом, власником або орендарем, йому може бути
виданий дублікат реєстраційного посвідчення. 3.11. Повітряне судно виключається з Державного реєстру ЦПС
України у разі: 3.11.1. Зняття повітряного судна з експлуатації, в тому
числі: зруйнування повітряного судна без можливості його
відновлення або пропажі без вісті, якщо пошуки його припинено. 3.11.2. Передачі повітряного судна належним чином іншій
державі, іноземній юридичній чи фізичній особі, в тому числі:
передачі повітряного судна в іншу державу із зміною держави
реєстрації, якщо принаймні один із власників повітряного судна має
юридичну адресу на території цієї держави або є громадянином цієї
держави. При цьому всі власники повітряного судна повинні дати на
це письмову згоду. 3.11.3. Переведення цивільного повітряного судна до категорії
державних. 3.12. Повітряне судно виключається з Державного реєстру ЦПС
України: 3.12.1 На підставі обгрунтованої заяви власника повітряного
судна або іншої особи за дорученням власника. 3.12.2. В необхідних випадках до заяви додаються висновки
відповідної комісії, до складу якої, як правило, входить
представник Департаменту авіаційного транспорту України. 3.13. У заяві про виключення повітряного судна з Державного
реєстру ЦПС України вказуються такі відомості: 3.13.1. Назви (прізвища), адреси попереднього і теперішнього
власників повітряного судна або назви (прізвища), адреси орендаря
і орендодавця, якщо повітряне судно здається в оренду. 3.13.2. Причина виключення. 3.14. До заяви про виключення повітряного судна з Державного
реєстру ЦПС України додаються такі документи: 3.14.1. Договір про купівлю-продаж, договір-дарування тощо,
або договір про оренду, у разі оренди зі зміною держави
реєстрації, який узгоджений з юридичною службою Департаменту
авіаційного транспорту України. 3.14.2. Реєстраційне посвідчення. 3.14.3. Посвідчення про придатність до польотів (при
наявності). 3.14.4. Посвідчення про придатність по шуму на місцевості
(при наявності). 3.14.5. Дозвіл на бортові радіостанції (при наявності). 3.14.6. Дозвіл, який видається уповноваженим на це державним
органом державному підприємству, організації, їх структурним
підрозділам на експорт ЦПС або його оренду зі зміною держави
реєстрації. 3.14.7. Довідка заявника про ліквідацію колишніх державних та
реєстраційних знаків України з поверхні повітряного судна та з
розпізнавальної таблички. 3.14.8. Документ про сплату державних зборів. 3.15. У випадку, якщо власником повітряного судна є декілька
юридичних або фізичних осіб, заява про виключення повітряного
судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України
повинна бути підписана усіма власниками. 3.16. Документи, перелічені у пунктах 3.14.1., 3.14.6.,
3.14.8., подаються у вигляді оригіналів або копій, завірених
нотаріально або в Укравіарегістрі, а решта документів пункту 3.14.
- у вигляді оригіналів. 3.17. Заява про виключення повітряного судна з Державного
реєстру ЦПС України розглядається протягом п'яти днів з дня її
одержання. Рішення про зняття повітряного судна з Державного
реєстру цивільних повітряних суден України приймається після
огляду судна спеціалістами, які уповноважені на це
Укравіарегістром. Після виключення повітряного судна з Державного
реєстру ЦПС України, оригінал свідоцтва про виключення
надсилається авіаційній адміністрації держави, в яку експортується
повітряне судно. Власнику повітряного судна видається копія
свідоцтва про виключення встановленого зразка (додаток 3).
4. Порядок надання національних (державних) і реєстраційних
знаків повітряним суднам і нанесення їх на елементи
конструкції повітряних суден
4.1. Національний (державний) знак цивільного повітряного
судна, занесеного до Державного реєстру ЦПС України, складається з
двох заголовних літер латинського алфавіту "UR". Реєстраційний
знак цивільного повітряного судна складається або з трьох
заголовних літер латинського алфавіту, або з п'яти арабських цифр.
Між національним і реєстраційним знаками повітряного судна
ставиться дефіс, наприклад: "UR - ABC" або "UR - 73519". 4.2. Для нанесення на повітряне судно національного
(державного) і реєстраційного знаків використовується фарба чи
інші засоби, які забезпечують збереження знаків протягом
експлуатації. Ці знаки весь час повинні чітко розпізнаватися і
бути добре помітними. 4.3. На повітряні судна, які важчі за повітря, національні
(державні) і реєстраційні знаки наносяться таким чином: 4.3.1. На фюзеляж повітряного судна - між крилом та хвостовим
оперенням з обох боків фюзеляжу. Висота літер і цифр повинна бути
не менша 300 мм. Якщо в зазначеному місці розташовані двигуни -
знаки наносяться на капоти двигунів або на нижню частину
вертикального хвостового оперення. 4.3.2. На крило повітряного судна - на ліву половину нижньої
поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути
повернутими до передньої кромки крила). По можливості знаки
розміщують на однаковій відстані від передньої і задньої кромок
крила. Висота літер і цифр повинна бути не менша 500 мм. 4.3.3. Якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини,
вказані в п.п. 4.5.1. і 4.5.2. або розміри ПС не дозволяють
виконати умови даних пунктів, тоді знаки наносяться таким чином і
такого розміру, щоб забезпечити швидке розпізнавання повітряного
судна. 4.4. На повітряні судна, які легші за повітря, національні
(державні) і реєстраційні знаки наносяться з обох боків поблизу
лінії його максимального горизонтального перерізу так, щоб вони
були добре помітні з обох боків і з землі. Висота літер повинна
бути не менша 500 мм. 4.5. Усі літери і цифри, використані для національних
(державних) і реєстраційних знаків, повинні бути без орнаменту. 4.6. Усі літери і цифри кожної окремої групи знаків (на
фюзеляжі, на крилі тощо) повинні мати однакову висоту. 4.7. Ширина кожної літери і цифри (крім літери I і цифри 1) і
довжина дефіса складають дві третини висоти літери і цифри.
Відстань між буквами і цифрами повинна бути не меншою однієї
чверті їх ширини. Дефіс вважається окремим символом. 4.8. Накреслення літер і цифр національного (державного) і
реєстраційного знаків виконується згідно з додатком 6. 4.9. Схема розташування національних (державних) і
реєстраційних знаків на повітряному судні з його зовнішнім
фарбуванням для кожного типу повітряного судна виконується на
папері формату АЗ. На схемі повинно бути приведено зображення
повітряного судна (вид збоку) і лівої половини крила (вид знизу
для літаків). На зображенні повітряного судна наносяться всі лінії
розподілу кольорів з виносками назви кольорів, в які розфарбовано
повітряне судно, враховуючи фірмені знаки або написи (якщо вони
мають місце). Крім того дається позначення висоти національних
(державних) та реєстраційних знаків та їх розташування відносно
агрегатів повітряного судна або елементів фарбування. 4.10. Кожне повітряне судно повинно мати розпізнавальну
табличку, виготовлену з вогнестійкого матеріалу і нероз'ємним
способом закріплену зсередини ЦПС в районі найближчого від
хвостового оперення входу або вантажного люка. На таблиці мають бути вигравірувані серійний заводський номер
повітряного судна, його позначення (модель) та назва
виготовлювача, а також передбачене місце для нанесення
національного (державного) і реєстраційного знаків, яке
заповнюється після занесення повітряного судна в Державний реєстр
ЦПС України. Текст на табличці повинен бути виконаний однією з мов,
прийнятих ІКАО. Форма розпізнавальної таблички та місце її розташування для
типу повітряного судна повинні бути узгоджені виготовлювачем
повітряного судна з Укравіарегістром.
5. Державні збори
5.1. Витрати на реєстрацію, перереєстрацію повітряних суден,
виключення їх з Державного реєстру цивільних повітряних суден
України несе особа, яка подала відповідну заяву з питань
реєстрації. 5.2. Розмір державних зборів встановлюється Положенням про
Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях, яке затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 ( 819-93-п ).
6. Вимоги по оформленню документації на реєстрацію,
перереєстрацію повітряних суден та виключення
їх з державного реєстру цивільних
повітряних суден України
6.1. Документація, яка подається до Укравіарегістру, за
формою, змістом та формулюванням повинна відповідати вимогам і
рекомендаціям цих Правил та додатків до них. 6.2. Документація затверджується та підписується
уповноваженими на це посадовими особами, їх заступниками або
виконуючими обов'язки цих осіб. У всіх випадках вказується посада
та прізвище особи, яка підписує документ. Документи, які мають
підписи зі знаками "/", "за" та без вказівки прізвищ та посад
осіб, які їх підписали, на розгляд в Укравіарегістр не
приймаються. 6.3. Укравіарегістр приймає до розгляду документацію у
вигляді оригіналів і копій, завірених нотаріально або в
Укравіарегістрі. Документація, яка приймається в Укравіарегістр і
має підчистки, рукописні або машинописні виправлення, не завірені
підписом та печаткою, до розгляду не приймається.
Інформаційні дані
1. Розроблено: Головною інспекцією Державного авіаційного
регістру Виконавці: В.П.Резнік (начальник Головної інспекції)
Є.М.Твердохліб (начальник відділу)
В.І.Євстратов (начальник сектора)
В.В.Морозова (спеціаліст 1 категорії)
Л.І.Стороженко (спеціаліст 1 категорії) Зареєстровані: Міністерством юстиції України
2. Видається третя редакція.
3. Нормативно-технічні документи: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування документа, що на нього | Номер пункту, підпункту,| | посилаються | перелік, додатки | |—————————————————————————————————————+—————————————————————————| | Повітряний Кодекс України | Статті 6, 15, 30, 27 | | | | | Конвенція про Міжнародну цивільну | Частина 1, глава 3; | | авіацію від 7 грудня 1944 року | | | | | | Міжнародні стандарти ІКАО | Додаток 7 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник Головної інспекції
державного авіаційного регістру
України В.П.Резнік
Начальник відділу реєстрації
повітряних суден Є.М.Твердохліб
Начальник сектора відділу реєстрації
повітряних суден В.І.Євстратов
Додаток 1
до Правил реєстрації цивільних
повітряних суден України
————————————————————————————————— |Рег.N від | В Авіаційний регістр України |———————————————————————————————| |* | Україна, 252135, Київ, | | Проспект Перемоги, 14 —————————————————————————————————
ЗАЯВА
на реєстрацію повітряного судна в державному реєстрі
ЦПС України, видачу реєстраційного посвідчення
Application for Registration of an Aircraft in Ukraine,
issuance of Certificate of Registration
————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1. Виготовлювач та його адреса | | | Name & address of Manufacturer | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 2. Позначення повітряного судна | | | виготовлювачем | | | Model | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 3. Серійний заводський номер | | | повітряного судна | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 4. Дата виготовлення повітряного | | | судна | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 5. Виріб | | | Product | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 6. Власник повітряного судна | | | Aircraft's Owner | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 7. Юридична адреса власника, | | | телефон, факс | | | Owner's address and Country | | | where the Owner was registered, | | | Telephone, Telefax | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 8. Держава попередньої реєстрації | | | Country of previous | | | registration | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 9. Документ про зняття з реєстру | | | іншої держави або з реєстру | | | державних повітряних суден | | | України | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |10. Позначення типу двигуна | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |11. Кількість двигунів | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |12. Максимальна злітна вага | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |13. Залишковий ресурс ПС (в годинах,| | | посадках, роках) | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |14. Тип радіолокаційного відповідача| | | управління повітряним рухом, | | | встановленого на ПС | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |15. Банківські реквізити (розрахун- | | | ковий рахунок, МФО, назва банку)| | | власника (заявника) ПС | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |16. Назва документа про власність, | | | номер, дата | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |17. Номер договору, про оренду (при | | | наявності), дата, строк дії | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |18. Номер реєстраційного посвід- | | | чення, яке втратило чинність | | | (при наявності) | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |19. Де може бути оглянуте повітряне | | | судно (адреса, телефон) | | |————————————————————————————————————+——————————————————————————| |20. Додаткові дані | | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | Я(ми) цим документом заявляю(ємо), що вказана вище інформація | | є точною у всіх відношеннях. | | З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден України | | ознайомлений(і). | | Підпис(и) заявника(ків) _________________ | | (Прізвище(а) | | Посада(и) | | М.П. | | Дата | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |* | ————————————————————————————————————————————————————————————————— * Заповнюється Укравіарегістром
Адреса Укравіарегістра: Україна, 252135 м.Київ, пр.Перемоги, 14
Факс: (044)-216-82-35
Телефони відділу реєстрації ПС: (044)-216-84-13, 221-82-69
Телеграф: УККААР
Телекс: 131371 UKAIR SU
Додатки 2-6 відсутні.вгору