Документ z0081-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 81/24858

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет амбулаторної хіміотерапії онкологічного закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Кабінет амбулаторної хіміотерапії онкологічного закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом поліклінічного відділення онкологічного закладу охорони здоров’я (далі - Кабінет).

1.2. Кабінет утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

1.3. У своїй діяльності співробітники Кабінету керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, в тому числі цим Положенням.

1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення.

1.5. Штатний розпис (структура) Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.6. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.7. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

ІІ. Завдання Кабінету

2.1. Проведення онкологічним хворим хіміотерапії, можливої в амбулаторних умовах.

2.2. Консультативна допомога хворим, які потребують амбулаторного лікування протипухлинними препаратами.

2.3. Проведення хіміотерапії хворим в амбулаторних умовах відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554.

2.4. Ведення первинної облікової медичної документації відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

2.5. Ведення обліку отриманих та використаних протипухлинних і гормональних препаратів для лікування онкологічних хворих.

2.6. Здійснення амбулаторної хіміотерапії хворим на злоякісні новоутворення, профілактика і лікування токсичних проявів.

2.7. Проведення амбулаторного обстеження хворих (у тому числі постійний контроль за показниками периферичної крові) у процесі лікування протипухлинними препаратами.

2.8. Аналіз результатів амбулаторної хіміотерапії онкологічних хворих (ефективність лікування, побічна дія протипухлинної терапії).

2.9. Направлення на госпіталізацію хворих, у яких в процесі амбулаторної хіміотерапії з’явились ускладнення, що потребують стаціонарного лікування.

2.10. Надання керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, звітів за результатами роботи.

2.11. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Кабінету.

ІІІ. Управління Кабінетом

3.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

3.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-онколога, повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія».

3.3. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору