Документ z0080-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2004, підстава - z0361-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 82 від 06.03.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 березня 1995 р.
за N 80/616
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби
N 172 ( z0361-04 ) від 05.03.2004 )
Про затвердження Положення про порядок допущення
дорожніх транспортних засобів до перевезень
вантажів під митними печатками і пломбами із
застосуванням книжки МДП

З метою впорядкування проведення огляду автотранспортних
засобів та оформлення Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних
засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок допущення дорожніх
транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками
і пломбами із застосуванням книжки МДП (додається). 2. Управлінню матеріально-технічного забезпечення
(Терещенко М.Г.) організувати виготовлення та забезпечення митниць
бланками Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до
перевезень вантажів під митними печатками і пломбами за зразком,
встановленим Конвенцією МДП 1975 року. На першому етапі бланки
Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень
вантажів під митними печатками і пломбами отримуються
централізовано в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників
України кожним перевізником і подаються ним для оформлення в
митницю. В подальшому, після виготовлення бланків та окремого
розпорядження Державного митного комітету України, Свідоцтва про
допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під
митними печатками і пломбами будуть оформлюватись та видаватись
кожною митницею. 3. Управлінню справами (Ящук В.І.), після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, забезпечити тиражування
і відправлення в митні установи цього наказу та Положення про
порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень
вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки
МДП. 4. Прес-центру (Єременко О.В.) забезпечити публікацію цього
наказу та Положення про порядок допущення дорожніх транспортних
засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із
застосуванням книжки МДП в засобах масової інформації. 5. Начальникам митниць організувати доведення вимог Положення
про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень
вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки
МДП та цього наказу до всіх суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, зареєстрованих у зоні діяльності митниць. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
організації митного контролю (Петров О.П.)
Голова Комітету Ю.Кравченко

Затверджено
наказом Державного митного
комітету України від
6 березня 1995 року N 82

Положення
про порядок допущення дорожніх транспортних
засобів до перевезень вантажів під митними
печатками і пломбами із застосуванням
книжки МДП
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок допущення дорожніх транспортних
засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із
застосуванням книжки МДП (надалі - Положення) стосується тільки
тих дорожніх транспортних засобів (надалі - транспортні засоби),
які здійснюють перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. 1.2. В цьому Положенні розуміються: - під "операцією МДП" - перевезення вантажу від митниці місця
відправлення до митниці місця призначення з додержанням процедури,
так званої процедури МДП, встановленої Конвенцією МДП 1975 року; - під "дорожнім транспортним засобом" - як сам механічний
дорожній транспортний засіб, так і будь-який причіп та
напівпричіп, що буксирується таким транспортним засобом; - під "особою" - як фізична, так і юридична особа; - під "великоваговими або громіздкими вантажами" - будь-який
важкий або громіздкий предмет, який через свою вагу, розмір або за
характеристиками, як правило, не перевозиться в закритому
дорожньому транспортному засобі або в закритому контейнері. 1.3. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками
і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби,
вантажні відділення яких сконструйовані та облаштовані таким
чином, щоб: - не було можливості вилучити або викласти вантажі з
опечатаної частини транспортного засобу без залишення помітних
слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб; - митні печатки і пломби могли накладатися простим та
надійним способом; - в них не було ніяких потаємних місць для приховування
вантажів; - всі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були
легкодоступні для митного огляду. 1.4. Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень у
відповідності з однією із вказаних процедур: - в індивідуальному порядку; - по типу конструкції (серія транспортних засобів). 1.5. На кожний, допущений до перевезень транспортний засіб,
видається Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу
до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами (надалі -
Свідоцтво) відповідно до зразка (додається). Це Свідоцтво
видається митницею, в зоні діяльності якої зареєстрований, як
учасник зовнішньоекономічної діяльності власник транспортного
засобу або його користувач (надалі - митниця реєстрації), і
повинно бути надруковано українською та англійською мовами. Коли
митниця реєстрації вважає це необхідним, вона може вимагати
додання до Свідоцтва фотокарток або креслень (малюнків)
транспортного засобу, які завіряються цією митницею. У такому
випадку кількість цих документів зазначається в графі 6 розділу
"Розпізнання" Свідоцтва. Всі записи в Свідоцтві робляться
друкарським способом українською та англійською мовами. Для транспортних засобів, які перевозять великовагові або
громіздкі вантажі, Свідоцтво не потрібне. 1.6. Оригінал Свідоцтва повинен супроводжувати транспортний
засіб. 1.7. Термін дії Свідоцтва встановлений два роки з дня його
оформлення. По закінченні цього терміну транспортні засоби повинні
подаватися в митницю реєстрації або, якщо транспортний засіб не
підлягає реєстрації, в митницю країни, в якій мешкає його власник
або користувач, для перевірки або для поновлення Свідоцтва. 1.8. Митниця має право не визнавати дійсність Свідоцтва
транспортного засобу у тих випадках, коли він більше не відповідає
вимогам, передбаченим у додатку N 3 до Конвенції МДП 1975 року.
Для можливості подальшого використання для перевезень вантажів із
застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен бути
приведений до стану, який відповідав би цим вимогам. Але
недоцільно затримувати перевезення, якщо виявлені несправності
незначні та не створюють можливостей для контрабанди. 1.9. Якщо основні характеристики транспортного засобу були
змінені, Свідоцтво цього транспортного засобу втрачає силу, він
підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можливо
буде використовувати для перевезень вантажів із застосуванням
книжки МДП. 1.10. За обставин, коли термін дії Свідоцтва закінчився під
час перевезення, але транспортний засіб відповідає технічним
вимогам, передбаченим процедурою допущення, митниця має право
здійснювати їх митне оформлення із застосуванням книжки МДП при
ввезенні та транзиті вантажів. Якщо при вищевказаних обставинах має місце вивезення вантажу
з України, митниця повинна здійснювати митне оформлення такого
вантажу із застосуванням вантажної митної декларації без
застосування книжки МДП. 1.11. Митниця реєстрації транспортного засобу, або, у
випадку, коли транспортний засіб не підлягає реєстрації, митниця
країни, в якій мешкає його власник або користувач, має право
вилучати чи поновлювати Свідоцтво або видавати нове за обставин,
зазначених у пп. 1.6-1.8 Положення.
2. Процедура індивідуального допущення
2.1. Для індивідуального допущення транспортного засобу до
перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП його власником чи
особою, яка користується транспортним засобом, або представником
того чи другого, в митницю реєстрації подається відповідна заява. 2.2. Митниця реєстрації здійснює контроль поданого
транспортного засобу відповідно до правил, зазначених в
пп. 1.2-1.11, пересвідчується в тому, що він відповідає технічним
вимогам, зазначеним у додатку N 2 до Конвенції МДП 1975 року, і
після прийняття рішення про допущення видає Свідоцтво за
встановленою в Конвенції МДП 1975 року формою, і зразок заповнення
якого додається до Положення.
3. Процедура допущення по типу конструкції
(серії транспортних засобів)
3.1. Коли транспортні засоби одного й того ж типу конструкції
виготовляються серійно, завод-виробник може звернутися до митниці
країни, в якій вони виробляються, з проханням про їх допущення по
типу конструкції. 3.2. Завод-виробник повинен зазначити в своїй заяві
розпізнавальні цифри або літери, які він присвоює типу
транспортного засобу, який є предметом його заяви. До цієї заяви
повинні додаватись креслення та детальний опис типу конструкції
транспортного засобу, який підлягає допущенню. 3.3. Завод-виробник повинен письмово зобов'язатись: - подати для огляду митниці ті транспортні засоби, які ця
митниця вирішить оглянути; - дозволити митниці оглядати інші примірники у будь-який
момент під час серійного виробництва даного типу; - інформувати митницю про будь-які, навіть незначні, зміни у
кресленнях або детальному описі конструкції перед тим, як ці зміни
будуть здійснені; - на видному місці наносити на транспортні засоби
розпізнавальні цифри або літери типу конструкції, а також
порядковий номер кожного серійно виготовленого транспортного
засобу даного типу (заводський номер); - вести облік транспортних засобів, які виробляються
відповідно до допущеного типу. 3.4. Митниця, у разі необхідності, зазначає зміни, які
потрібно внести в передбачений тип конструкції для допущення до
перевезення. 3.5. Жодний транспортний засіб не може бути допущений по типу
конструкції, якщо митниця не дійшла висновку на підставі огляду
одного або декількох виготовлених по цьому типу транспортних
засобів, що транспортні засоби цього типу відповідають технічним
вимогам, зазначеним у додатку N 2 до Конвенції МДП 1975 року. 3.6. Митниця в письмовій формі повідомляє завод-виробник про
своє рішення щодо допущення по типу конструкції. Це рішення
повинно мати дату, номер та містити точну назву органу, який його
прийняв. 3.7. Митниця вживає заходів для видачі належним чином
завіреного ним Свідоцтва для кожного транспортного засобу,
виготовленого відповідно до допущеного типу конструкції. 3.8. Перед використанням транспортного засобу для перевезень
вантажів із застосуванням книжки МДП власник Свідоцтва вписує, при
необхідності, до нього реєстраційний номер, що присвоєний
транспортному засобу (графа 1) або, коли транспортний засіб не
підлягає реєстрації, своє прізвище та юридичну адресу (графа 8). 3.9. У випадку, коли транспортний засіб, допущений до
перевезень по типу конструкції, експортується в іншу країну, яка є
Договірною Стороною цієї Конвенції, в цій країні непотрібно
проведення додаткової процедури допущення у зв'язку з ввезенням.
4. Процедура внесення відміток до Свідоцтва
4.1. Порядок заповнення Свідоцтва: 4.1.1. Розділ "Розпізнання": - до графи 1 власником транспортного засобу заноситься
державний реєстраційний номер його транспортного засобу; - до графи 2 власником транспортного засобу заноситься тип
транспортного засобу: автомобіль, напівпричіп, причіп та інше; - до графи 3 власником транспортного засобу заноситься номер
шасі; - до графи 4 власником транспортного засобу заноситься марка
транспортного засобу (або найменування заводу-виробника); - до графи 5 співробітником митниці можуть заноситись
службові записи; - до графи 6 співробітником митниці заноситься кількість
додатків (фотографій, креслень та інше), що додаються до
Свідоцтва.
4.1.2. Розділ "Допущення": - до графи 7 співробітником митниці заносяться термін дії
Свідоцтва, а також ставиться "Х"-подібна відмітка у відповідній
клітинці про індивідуальне допущення або допущення по типу
конструкції, записуються місце проведення оформлення, дата
оформлення. Записи в даному розділі завіряються підписом
начальника митниці або його заступника та гербовою печаткою
митниці.
4.1.3. Розділ "Власник": - до графи 8 співробітником митниці заноситься найменування
та адреса власника у випадку, коли Свідоцтво видається на
транспортний засіб, який не підлягає реєстрації.
4.1.4. Розділ "Подовження": - до графи 9 співробітником митниці заносяться дані,
необхідні для подовження дії Свідоцтва, характер яких зазначений у
відповідних пунктах цієї графи. Записи в даному розділі
завіряються підписом начальника митниці або його заступника та
гербовою печаткою митниці. Термін подовження не повинен
перевищувати двох років.
4.1.5. Розділ "Зауваження": - до графи 10 співробітником митниці заносяться дані про
виявлені при огляді несправності, назва митного поста або пункту
пропуску, в якому вони були виявлені. Записи в даному розділі
завіряються підписом співробітника митниці, який проводив огляд,
та його особистою номерною печаткою; - до графи 11 співробітником митниці заносяться дані щодо
усунення відповідних несправностей, виявлених при огляді і
зазначених у графі 10, а також назва митного поста або пункту
пропуску. Записи в цьому розділі завіряються підписом
співробітника митниці, який проводив огляд, та його особистою
номерною печаткою; - до графи 12 співробітником митниці можуть заноситись інші
зауваження, що виникли при огляді, які за своїм характером не
впливають на допущення.
Дивись вказівник на звороті
Important notice overleaf —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Розпізнання |Свідоцтво про допущення| |Identification |Certificate of approval| | |N 123456 | | ————————————————————————| |1.Реєсраційний N 12 - 34 КІА | | Registration N 12 - 34 KIA | |2.Тип транспортного засобу напівпричіп | | Type of vehicle seml-trallor | |3.Шасі N 7654321 | | Chassis N 7654321 | |4.Марка (або найменування | | з-ду виробника) ІАП 32 - 745 | | Trade mark (or name of | | manufacturer) IAP 32 - 745 | |5.Інші дані | | Other particulars | |6.Кількість додатків 5 фотокарток | | Number of annexes 5 photos | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |7.Допущення |Дійсно до 16.02.97| | Approval |Valid until 16.02.97| | —————————————————————| |Х індивідуальне допущення | | individual approval | | допущення по типу конструкції | | approval by design type | |(відмітити "Х" у відповідній клітинці) | |(mark applicable alternativ with an "Х") | | | | Місце м.Київ | | Place Kiev | | ———————————————| | Дата 16.02.95 |Печатка | | Date 16.02.95 |Stamp | | | Гербова печат| | Підпис Підпис начальника | ка Київської | | Signature Київської митниці | митниці | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |8.Власник (тільки для незареєстрованих транспортних засобів) | | Найменування та адреса | | Holder (for unregistered vehicles only), name and address | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |9.Подовження | | Renewals | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Дійсне до |12.02.99 р. | | | | Valid until |12.02.99 | | | |——————————————————+——————————————+———————————————+——————————————| | Місце |м.Київ | | | | Place |Kiev | | | |——————————————————+——————————————+———————————————+——————————————| | Дата |12.02.97 р. | | | | Data |12.02.97 | | | |——————————————————+——————————————+———————————————+——————————————| | Підпис |Підпис началь-| | | | Signature |ника Київської| | | | |митниці | | | |——————————————————+——————————————+———————————————+——————————————| | Печатка |Гербова печат-| | | | Stamp |ка Київської | | | | |митниці | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Зауваження (заповнюється компетентними органами)
Remark (reserved for use of Competent Authorities) —————————————————————————————————————————————————————————————————— |10.Помічені несправності |11.Усунуті несправності | | Defects noted | Restification of defects | | | | | Порив тенту правого борту | Накладено стандартну латку | | довжиною 39 см | розміром 15x48 см | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Компетентний орган| Печатка |Компетентний орган| Печатка | |Authority | Stamp |Authority | Stamp | | м/п "Тиса" | | м/п "Тиса" | | |——————————————————| |——————————————————| | |Підпис 23.02.95 р.|Особиста номе|Підпис 23.02.95 р.|Особиста но-| |Signature Підпис |рна печатка |Signature Підпис |мерна печат-| | Інспектора|Інспектора | Інспектора|ка Інспекто-| | Чопської митниці| | Чопської митниці|ра | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |10.Помічені несправності |11.Усунуті несправності | | Defects noted | Restification of defects | | | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Компетентний орган| Печатка |Компетентний орган| Печатка | |Authority | Stamp |Authority | Stamp | |——————————————————| |——————————————————| | |Підпис | |Підпис | | |Signature | |Signature | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |10.Помічені несправності |11.Усунуті несправності | | Defects noted | Restification of defects | | | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Компетентний орган| Печатка |Компетентний орган| Печатка | |Authority | Stamp |Authority | Stamp | |——————————————————| |——————————————————| | |Підпис | |Підпис | | |Signature | |Signature | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |12.Інші зауваження | | Other remarks | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дивись вказівник на звороті
Important notice overleafвгору