Документ z0080-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 80/24857

ПОЛОЖЕННЯ
про онкохіміотерапевтичне відділення онкологічного закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Онкохіміотерапевтичне відділення онкологічного закладу охорони здоров’я організовується у складі спеціалізованого онкологічного закладу охорони здоров’я та є його структурним підрозділом (далі - Відділення).

1.2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.3. Забезпечення Відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров’я.

1.4. Відділення утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

1.5. Штатний розпис (структура) Відділення затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

ІІ. Завдання Відділення

2.1. Лікувальна (хіміотерапевтична) медична допомога хворим на злоякісні новоутворення відповідно до показань та згідно зі стандартами діагностики і лікування онкологічних хворих.

2.2. Оцінка ефективності хіміотерапевтичного лікування.

2.3. Консультативна і методична допомога з питань хіміотерапії в інших відділеннях диспансеру, у тому числі як етапу (компонента) комплексного та комбінованого методів лікування.

2.4. Виконання з діагностичною та лікувальною метою (за необхідності) деяких хірургічних процедур:

пункційної або ексцизійної біопсії;

лімфографії;

плевральної пункції;

парацентезу;

регіонарних методів введення протипухлинних препаратів та інших маніпуляцій.

2.5. Профілактика та лікування ускладнень, які виникли під час хіміотерапії.

2.6. Організаційно-методичне керівництво застосуванням хіміотерапії злоякісних пухлин на території, яку обслуговує Відділення.

2.7. Систематичне підвищення професійного рівня лікарів-онкологів з проблем протипухлинної хіміотерапії.

2.8. У Відділенні здійснюється облік одержаних і витрачених хіміотерапевтичних і наркотичних препаратів (у тому числі протипухлинних препаратів, що проходять клінічне випробування).

ІІІ. Структура Відділення

3.1. Керівництво роботою Відділення здійснює особа з повною вищою освітою за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія».

3.2. У Відділенні функціонує:

1) стаціонар (не менше 30 ліжок);

2) процедурний кабінет;

3) перев’язувальна для малих хірургічних процедур.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору