Документ z0079-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2017  № 336


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2018 р.
за № 79/31531

Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

Відповідно до частини шостої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, що додаються.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М.О.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація мість України"

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр екології
та природних ресурсів України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр інфраструктури України

В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниК.М. Ляпіна


О. Мірошниченко


Г.В. ОсовийГ.В. Осовий


Д. ОлійникО.В. Слобожан


М.О. Чечоткін


О. Семерак

А.Б. Аваков

В. Омелян

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
26.12.2017  № 336


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2018 р.
за № 79/31531

ЗМІНИ
до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

1. У розділі I:

у пункті 1.3:

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим, дванадцятим такого змісту:

«площа водозбору - площа поверхні, з якої поверхневі стічні води потрапляють у систему поверхневого водовідведення;

поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць на територіях сільських населених пунктів та майданчиках об’єктів господарювання;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-двадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слова та цифри «ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» замінити словами та цифрами «ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожнi. Загальнi технiчнi умови. Правила застосування».

2. У розділі VI:

1) у пункті 6.106 слова та цифри «ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» замінити словами та цифрами «ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»;

2) у пункті 6.110:

слова та цифри «ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови» замінити словами та цифрами «ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»;

слова та цифри «ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво».

3. Доповнити Технічні правила після розділу VІІІ новим розділом IX такого змісту:

«IX. Склад, зміст та порядок надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

9.1. Для одержання технічних умов заявник подає суб’єкту господарювання, який виконує роботи з ремонту й утримання вулиць і доріг, такі документи:

заяву;

опитувальний лист на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення за формою, наведеною у додатку 17 до цих Технічних правил;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць підключення до них об’єкта будівництва.

9.2. Технічні умови на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення за формою, наведеною у додатку 18 до цих Технічних правил, надаються у строки, визначені статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

9.3. Спірні питання, які виникають у результаті виявлення порушень під час надання технічних умов, вирішуються згідно з чинним законодавством.

9.4. Вартість послуг з надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат виконавця та вартості одного людино-дня.

9.5. Приєднання об'єктів будівництва до системи поверхневого водовідведення без отримання технічних умов не допускається.

9.6. Виконання технічних умов є обов'язковим під час розроблення проектів будівництва об’єктів.

9.7. У разі розміщення на одній території кількох заявників під час видачі технічних умов передбачається встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного із заявників.».

У зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X.

4. Доповнити Технічні правила новими додатками 17 та 18, що додаються.

Начальник
Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
М.О. БаріновДодаток 17
до Технічних правил ремонту
і утримання вулиць та доріг
населених пунктів
(пункт 9.1 розділу ІХ)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

Начальник
Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
М.О. Барінов


Додаток 18
до Технічних правил ремонту
і утримання вулиць та доріг
населених пунктів
(пункт 9.2 розділу ІХ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

Начальник
Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
М.О. Баріноввгору