Документ z0079-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 79/24856

ПОЛОЖЕННЯ
про відділення денного стаціонару онкологічного закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Відділення денного стаціонару онкологічного закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом спеціалізованого онкологічного закладу охорони здоров’я та організовується для надання кваліфікованої медичної допомоги шляхом госпіталізації хворих на денний час за умови відсутності показань до постійного медичного нагляду (далі - Денний стаціонар).

1.2. Денний стаціонар у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.3. Денний стаціонар чисельністю 3-7 ліжок організовується як структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, а чисельністю більше 7 ліжок - як самостійний структурний підрозділ онкологічного закладу охорони здоров’я.

1.4. Забезпечення Денного стаціонару медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров’я.

1.5. Режим роботи Денного стаціонару затверджується керівником онкологічного закладу охорони здоров’я.

1.6. Денний стаціонар утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

1.7. Штатний розпис (структура) Денного стаціонару затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

ІІ. Завдання та функції Денного стаціонару

2.1. Підготовка хворих до діагностичних процедур та оперативного лікування.

2.2. Проведення хірургічних, ендоскопічних та малоінвазивних операцій, кріодеструкції.

2.3. Проведення хіміотерапевтичного лікування.

2.4. Проведення променевої терапії.

2.5. Забезпечення переведення хворих до інших відділень онкологічного закладу охорони здоров’я для надання спеціалізованої медичної допомоги.

2.6. Проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають на диспансерному обліку.

2.7. Ведення первинної облікової медичної документації відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

2.8. Вжиття заходів щодо своєчасного обстеження (упродовж 10 днів) хворих з підозрою на злоякісні новоутворення на всіх етапах надання медико-санітарної допомоги; забезпечення госпіталізації хворого з діагнозом злоякісного новоутворення до спеціалізованого онкологічного закладу упродовж 3 днів з моменту встановлення діагнозу.

2.9. Надання медичної допомоги онкологічним хворим відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554.

2.10. На час перебування у Денному стаціонарі хворому видається в установленому порядку листок непрацездатності відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за № 1005/6196.

2.11. У випадку несприятливого перебігу захворювання під час перебування хворого в Денному стаціонарі він госпіталізується до профільного відділення закладу охорони здоров’я.

ІІІ. Структура та персонал Денного стаціонару

3.1. До складу Денного стаціонару входять: операційно-перев’язочний блок, палата інтенсивної терапії, маніпуляційна, процедурна, кімната медичного персоналу та службові приміщення.

3.2. На посаду лікаря-онколога Денного стаціонару призначається особа з повною вищою освітою за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія».

3.3. Потужність Денного стаціонару визначається керівником обласного (міського) онкологічного закладу, на базі якого створений Денний стаціонар.

3.4. Персонал Денного стаціонару визначається відповідно до штатних нормативів закладу охорони здоров’я.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору