Документ z0079-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2011, підстава - z0896-11

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2009 N 271
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2010 р.
за N 79/17374
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації
N 150 ( z0896-11 ) від 04.07.2011 }
Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового
і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України цінним подарунком, придбаним
за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до статті 10 Дисциплінарного статуту Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
( 373-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Порядок нагородження осіб рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України (далі - Держспецзв'язку) цінним подарунком, придбаним за
рахунок коштів державного бюджету; подання до нагородження особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку цінним подарунком, придбаним за рахунок
коштів державного бюджету; протокол вручення цінного подарунка.
2. Здійснювати придбання цінних подарунків для нагородження у
межах коштів державного бюджету, призначених Адміністрації,
регіональним органам, територіальним підрозділам, закладам та
установам Держспецзв'язку на зазначені цілі.
3. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації
Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби Ю.Б.Чеботаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
21.12.2009 N 271
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2010 р.
за N 79/17374

ПОРЯДОК
нагородження осіб рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України цінним
подарунком, придбаним за рахунок
коштів державного бюджету

I. Загальні положення
1.1. Нагородження цінним подарунком є видом заохочення особи
рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) за
сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків.
1.2. Цінний подарунок - це предмет особистого користування
або предмет побутового призначення, придбаний за рахунок коштів
державного бюджету, що має для особи, яка його отримує, цінність
нематеріального змісту.
1.3. Цінний подарунок повинен символізувати певні особливості
проходження особою рядового і начальницького складу служби в
Держспецзв'язку. На цінному подарунку робиться дарчий напис.
II. Подання кандидатур до нагородження
цінним подарунком
2.1. Рішення про нагородження осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку (далі - співробітники Держспецзв'язку)
цінними подарунками приймається Головою Держспецзв'язку, першим
заступником Голови Держспецзв'язку, заступниками Голови
Держспецзв'язку, начальниками структурних підрозділів
Адміністрації, начальниками регіональних органів, територіальних
підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку. Начальники підрозділів, що входять до складу регіональних
органів, територіальних підрозділів, закладів та установ
Держспецзв'язку, мають право вносити подання чи порушувати
клопотання про нагородження підлеглого перед старшим прямим
начальником.
2.2. Для нагородження цінним подарунком співробітників
Держспецзв'язку у структурних підрозділах Адміністрації,
регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та
установах Держспецзв'язку готується подання до нагородження особи
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку цінним
подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, із
зазначенням заслуг щодо сумлінного та бездоганного виконання
службових обов'язків та надсилається до відповідних підрозділів
кадрового забезпечення.
2.3. Про нагородження цінним подарунком видається наказ.
2.4. Підготовку проектів наказів про заохочення
співробітників Держспецзв'язку покладають: Голова Держспецзв'язку, перший заступник Голови
Держспецзв'язку, заступники Голови Держспецзв'язку та начальники
структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку - на
Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку; начальники регіональних органів, територіальних підрозділів,
закладів та установ Держспецзв'язку - на відповідні підрозділи
кадрового забезпечення.
2.5. Гранична вартість цінного подарунка, придбаного за
рахунок коштів державного бюджету для нагородження співробітників
Держспецзв'язку, становить для: Голови Держспецзв'язку - до 7 посадових окладів
співробітника, який заохочується; першого заступника Голови Держспецзв'язку, заступників Голови
Держспецзв'язку - до 5 посадових окладів співробітника, який
заохочується; начальників структурних підрозділів Адміністрації,
начальників регіональних органів, територіальних підрозділів,
закладів та установ Держспецзв'язку - до 3 посадових окладів
співробітника, який заохочується.
III. Вручення цінного подарунка
3.1. Вручення цінного подарунка здійснюється в урочистій
обстановці Головою Держспецзв'язку, заступниками Голови
Держспецзв'язку, начальниками структурних підрозділів
Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів,
закладів та установ Держспецзв'язку.
3.2. Про вручення цінного подарунка складається протокол
вручення цінного подарунка, що підписується особою, яка проводила
вручення. Протокол вручення цінного подарунка надсилається до
Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку
не пізніше 10 днів після його вручення.
3.3. Повторне нагородження співробітника Держспецзв'язку
цінним подарунком кожним із начальників, визначених пунктом 2.1
цього Порядку, не проводиться.
IV. Облік заохочень про нагородження
цінним подарунком
Відомості про нагородження співробітників Держспецзв'язку
цінними подарунками у місячний строк підрозділами кадрового
забезпечення заносяться до особових справ цих осіб із зазначенням
таких даних: хто, коли та на якій підставі застосував заохочення,
номер та дата наказу про заохочення.
Директор Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації
Держспецзв'язку О.Г.Тимінський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
21.12.2009 N 271

ПОДАННЯ
до нагородження особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку цінним подарунком,
придбаним за рахунок коштів державного бюджету

1. Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові _______________
2. Посада і місце служби ________________________________________
3. Число, місяць, рік народження ________________________________
4. Освіта _______________________________________________________
5. Загальний стаж служби ________________________________________
6. Характеристика із зазначенням заслуг щодо зразкового виконання
службових обов'язків, досягнення значних результатів у
забезпеченні діяльності Держспецзв'язку __________________________ _________________________________________________________________
(посада особи, яка вносить пропозицію, підпис,
прізвище та ініціали) _________________________________________________________________
(посада особи, яка нагороджує)
"___" ___________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
21.12.2009 N 271
Після заповнення підлягає
поверненню до ДКЗ
Адміністрації
Держспецзв'язку

ПРОТОКОЛ
вручення цінного подарунка

"___" ____________ 20 ___ року
Мною, ___________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ініціали, посада
особи, яка проводить вручення) ________________________________________________________________,
вручено цінний подарунок ________________________________________
(вид цінного подарунка) ________________________________________________________________,
(спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові нагородженого)
нагородженому згідно з наказом
від "___" __________ 20 ___ року N ______
_______________________ ___________________________
(підпис особи, (підпис нагородженої особи)
яка проводила вручення)
М.П.вгору