Документ z0078-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 78/24855

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики онкологічного закладу (диспансеру, центру, лікарні) охорони здоров’я

I. Загальні положення

1.1. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики є структурним підрозділом спеціалізованого онкологічного закладу охорони здоров’я (далі - Відділ).

1.2. Відділ є головним організаційно-методичним підрозділом, що здійснює організацію онкологічної допомоги населенню та інформатизацію онкологічних закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.4. Забезпечення Відділу медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров’я.

1.5. Відділ утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

1.6. Штатний розпис (структура) Відділу затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

ІІ. Завдання Відділу

2.1. Моніторинг діяльності закладів охорони здоров’я з питань діагностики та лікування онкологічних хворих.

2.2. Моніторинг стану захворюваності населення адміністративно-територіальної одиниці на злоякісні новоутворення.

2.3. Моніторинг матеріально-технічного стану, кадрового складу і діяльності онкологічних закладів охорони здоров’я.

2.4. Аналіз показників, що характеризують стан протиракової боротьби в адміністративно-територіальній одиниці, розробка пропозицій щодо їх поліпшення.

2.5. Дотримання єдиної технології збору, обробки та зберігання персоніфікованої інформації про онкологічних хворих.

2.6. Організація заходів і контроль за станом виконання національних, регіональних програм з онкології.

2.7. Організація проведення організаційно-методичних заходів щодо удосконалення діяльності онкологічної служби адміністративно-територіальної одиниці.

2.8. Організація та контроль за станом підвищення кваліфікації фахівців з онкології.

2.9. Сприяння пошуку і поширенню нових технологій діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

2.10. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності онкологічного закладу охорони здоров’я з питань організації протиракової боротьби в адміністративно-територіальній одиниці.

2.11. Упровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність онкологічних закладів охорони здоров’я.

ІІІ. Структура Відділу

3.1. У структурі Відділу функціонують:

організаційно-методичний кабінет;

кабінет статистики;

канцер-реєстр.

3.2. Відділ очолює лікар-статистик або лікар-методист з повною вищою освітою за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

3.3. Персонал Відділу визначається відповідно до штатних нормативів закладу охорони здоров’я.

ІV. Функції Відділу

4.1. Надання методичної допомоги закладам охорони здоров’я з питань організації протиракової боротьби та статистичного обліку онкологічних хворих.

4.2. Проведення централізованого збору звітної та облікової інформації від підвідомчих спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

4.3. Здійснення обробки інформації та аналізу показників, що характеризують ресурси і діяльність онкологічних закладів охорони здоров’я.

4.4. Забезпечення в установленому порядку статистично-аналітичною інформацією Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

4.5. Створення і підтримка бази даних канцер-реєстрів.

4.6. Контроль за станом диспансерного спостереження за хворими на злоякісні новоутворення та хворими з передпухлинною патологією й групами ризику.

4.7. Участь у формуванні та виконанні плану основних організаційних заходів діяльності Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань протиракової боротьби.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору