Документ z0077-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
04.01.2005 N 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 77/10357

Про внесення змін та доповнень до Правил
технічної експлуатації систем водопостачання
та каналізації населених пунктів України

На виконання Прикінцевих положень Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Правил технічної
експлуатації систем водопостачання та каналізації населених
пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України
від 05.07.95 N 30 ( z0231-95 ) та зареєстрованих Міністерством
юстиції України 21.07.95 за N 231/767, що додаються.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Хомко В.Є.) забезпечити погодження наказу із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
3. Юридичному відділу (Агапова М.Г.) спільно з Управлінням
водопровідно-каналізаційного господарства (Хомко В.Є.) подати
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.П.Рудого.
Т.в.о. Голови Комітету Ю.Є.Хіврич
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України
Міністр С.В.Поляков
Головний державний
санітарний лікар України О.В.Лапушенко
Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій
Міністр Г.В.Рева
Державний комітет України
з нагляду за охороною праці
В.о. Голови В.Радченко
Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
Голова Л.С.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
04.01.2005 N 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 77/10357

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених
пунктів України

1. У тексті Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених пунктів України
( z0231-95 ) (далі - Правила) слова "Держстандарт" замінити
словом "Держспоживстандарт" у відповідних відмінках.
2. В абзаці двадцять сьомому пункту 2.1.9 слова "метрологічне
забезпечення всіх вимірів в системі" замінити словами
"забезпечення єдності вимірювань у системі".
3. У пункті 9.2.11 слова "і апаратури для обліку відпущеної
води, а також за дотриманням строків державної перевірки" замінити
словами "засобів вимірювальної техніки для обліку відпущеної води,
а також за дотриманням термінів їх періодичної повірки".
4. Пункт 10.1.4 викласти в такій редакції: "10.1.4. Контроль за використанням і охороною вод, наявністю
приладів обліку води та вчасністю їх повірки здійснюють
територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки,
заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності. Територіальні (регіональні) органи центрального органу
виконавчої влади у сфері метрології здійснюють державний
метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ),
інших нормативно-правових актів та нормативних документів з
метрології. Експлуатацію приладів обліку, які перебувають на балансі
Водоканалу, здійснює персонал Водоканалу (працівники служби обліку
і реалізації води та цеху КВП і автоматики). Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж лічильників води (що
перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності), результати вимірювань якими
використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для
побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і
організацій, які надають послуги з водопостачання".
5. Абзац четвертий пункту 10.2.1 після слів "дати його
встановлення (разом з карткою водолічильника)" доповнити словами
"та дати чергової повірки".
6. Пункт 10.3.1 викласти в такій редакції: "10.3.1. Систематичний облік витрат води за допомогою
відповідних приладів обліку, які повірені в установленому порядку,
повинен бути організований".
7. З пункту 10.3.7 слово "державну" виключити.
8. Абзац сьомий пункту 11.1.7 після слів "несправностей
санітарно-технічних приладів" доповнити словами "засобів обліку".
9. Пункт 11.2.1 викласти в такій редакції: "11.2.1. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому
числі демонтаж, транспортування та монтаж лічильників води (що
перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності), результати вимірювань якими
використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для
побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і
організацій, які надають послуги з водопостачання".
10. Пункт 13.5.6 після слова "опломбовані" доповнити словами
"у встановленому порядку", слова "повірителем Держстандарту
України" виключити.
11. У пункті 14.4 абзац четвертий виключити.
12. У пункті 14.5: абзац четвертий викласти в такій редакції: "переліки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці, погоджені з відповідним територіальним органом
Держспоживстандарту"; в абзаці п'ятому слова "відомчу і державну повірки" замінити
словом "повірки".
13. У додатку 1 до Правил "Перелік основних законодавчих
актів, нормативних та керівних документів і державних стандартів з
питань водопостачання та каналізації": пункти 33 та 34 виключити; додати перелік пунктів 44-50 такого змісту: "44. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
від 10.01.2002 N 2918-III ( 2918-14 ). 45. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від
24.06.2004 N 1875-IV ( 1875-15 ). 46. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
від 15.06.2004 N 1765-IV ( 1765-15 ). 47. Порядок розроблення та затвердження нормативів питного
водопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1107 ( 1107-2004-п ). 48. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та
відомчі системи каналізації населених пунктів України
( z0403-02 ), затверджені наказом Держбуду України від 19.02.2002
N 37 ( z0402-02 ) та зареєстровані в Мін'юсті України 26.04.2002
за N 403/6691. 49. Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид
промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених
пунктів, затверджена наказом Держбуду України від 19.02.2002 N 37
( z0402-02 ) та зареєстрована в Мін'юсті України 26.04.2002 за
N 402/6690. 50. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
22.09.2004 N 1243 ( 1243-2004-п )".
14. У тексті Правил ( z0231-95 ) слова "місцеві органи
Мінекобезпеки України" замінити на слова "територіальні органи
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки,
заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" у
відповідних відмінках.
Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства В.Є.Хомковгору