Документ z0076-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2008, підстава - z0936-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
04.01.2005 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 76/10356

Про внесення змін та доповнень до Правил
користування системами комунального
водопостачання та водовідведення
в містах і селищах України
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству N 65 ( z0165-94 ) від 01.07.94, до якого
вносились зміни }

На виконання Прикінцевих положень Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Правил користування
системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і
селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України
від 01.07.94 N 65 ( z0165-94 ) та зареєстрованих Міністерством
юстиції України 22.07.94 за N 165/374, що додаються.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Хомко В.Є.) забезпечити погодження наказу із зацікавленими
центральними органами виконавчої влади.
3. Юридичному відділу (Агапова М.Г.) спільно з Управлінням
водопровідно-каналізаційного господарства (Хомко В.Є.) подати
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.П.Рудого.
Т.в.о. Голови Комітету Ю.Є.Хіврич
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство України
з питань надзвичайних
ситуацій Г.В.Рева
Головний державний
санітарний лікар України О.В.Лапушенко
Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
Голова Л.С.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
04.01.2005 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 76/10356

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Правил користування системами комунального
водопостачання та водовідведення в містах
і селищах України
( z0165-94 )

1. У цих Правилах слово "Держстандарт" замінити словом
"Держспоживстандарт", слова "показання водолічильників" замінити
словами "показники водолічильників" у відповідних відмінках.
2. У пункті 1.4 і далі за текстом із слів "місцевими органами
державної виконавчої влади" слово "державної" у відповідних
відмінках виключити.
3. В абзаці третьому пункту 1.4 слова та цифри "від 23.09.93
за N 785 ( 785-93-п ) "Про затвердження Положення про державний
моніторинг навколишнього природного середовища" замінити словами
та цифрами "від 30.03.98 N 391 ( 391-98-п ) "Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу довкілля".
4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції: "1.8. Приймання стічних вод від промислових підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої
належності до комунальних каналізацій здійснюється згідно з
вимогами Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та
відомчі системи каналізації населених пунктів України,
затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 N 37
( z0403-02 ), зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002 за
N 403/6691".
5. Пункт 1.13 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж водолічильників (що
перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності), результати вимірювань якими
використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для
побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і
організацій, які надають послуги з водопостачання".
6. У пункті 2.18 слова та цифри "Положенням про порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
державного замовлення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
від 5 серпня 1992 р. N 449 ( 449-92-п )" замінити словами та
цифрами "Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
22 вересня 2004 року N 1243 ( 1243-2004-п )".
7. В абзаці третьому пункту 4.2 слова "може поширюватись"
замінити на слово "поширюється".
8. Пункт 4.16 доповнити абзацом такого змісту: "Періодична
повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж,
транспортування та монтаж водолічильників (що перебувають у
власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності), результати вимірювань якими використовуються для
здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду,
здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають
послуги з водопостачання".
9. У першому та другому реченнях пункту 4.17 слова
"спеціалізованої організації" замінити словами "підприємства і
організації, які надають послуги з водопостачання" у відповідних
відмінках, а слово "повірку" замінити словом "перевірку". Слова
"раніше повіреного Водоканалом або спеціалізованою організацією"
виключити.
10. У пункті 4.18 після слів "Водоканал", "Водоканалу",
"Водоканалові" доповнити словами "або підприємства і організації,
які надають послуги з водопостачання" у відповідних відмінках.
11. Абзац четвертий пункту 4.19 після слів "знімати пломби,
накладені органами Держстандарту" доповнити словами "за
необхідності ремонту лічильників води з подальшим поданням
відремонтованих лічильників на повірку".
12. Розділ 4 Правил доповнити пунктом 4.27 такого змісту: "4.27. Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності
вимірювань у сфері метрології здійснює метрологічна служба
Держжитлокомунгоспу".
13. У пункті 11.1 слово "перевірених" замінити словами
"повірених у встановленому порядку".
14. У пункті 23.12 слова "Державним комітетом України у
справах захисту прав споживачів" замінити словами "Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики".
Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства В.Є.Хомковгору