Документ z0074-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.1998, підстава - z0477-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 1.03.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 квітня 1994 р.
за N 74/283
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 127 ( z0477-98 ) від 08.07.98 )
Про затвердження Інструкції про порядок
реєстрації, перереєстрації та введення
обліку громадян, які шукають роботу, і
безробітних державною службою зайнятості

З метою організаційно-методичного забезпечення діяльності
місцевих ланок державної служби зайнятості та відповідно до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 21 грудня 1990 року N 381 ( 381-90-п ) "Про
створення державної служби зайнятості в Україні" і Положення про
порядок реєстрації громадян як безробітних, виплати допомоги по
безробіттю та про умови подання додаткової матеріальної та іншої
допомоги безробітним і членам їхніх сімей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993 року
N 315 ( 315-93-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і
безробітних державною службою зайнятості (додається).

Міністр М.Г.Каскевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
праці України від
1 березня 1994 р. N 14
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення
обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних
державною службою зайнятості
I. Загальні положення
1.1. Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) (надалі - Закон), постанови
Кабінету Міністрів України від 21.12.90 N 381 ( 381-90-п ) "Про
створення державної служби зайнятості в Україні" і Положення про
порядок реєстрації громадян як безробітних, виплати допомоги по
безробіттю та про умови подання додаткової матеріальної та іншої
допомоги безробітним і членам їхніх сімей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.93 N 315
( 315-93-п ) (надалі - Положення). 1.2. Відповідно до Закону громадяни України мають право на
працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення на
підприємства, установи, організації, індивідуального селянського
(фермерського) господарства чи до іншого роботодавця або при
безплатному сприянні державної служби зайнятості. До державної служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні можуть звертатися усі незайняті громадяни, які
бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити
місце роботи, влаштуватися працювати за сумісництвом чи у вільний
від навчання час. 1.3. Державна служба зайнятості: - безплатно сприяє громадянам у виборі підходящої роботи і
працевлаштуванні відповідно до їх покликання, здібностей,
професійної підготовки, освіти, з урахуванням досвіду роботи,
становища на ринку праці і суспільних потреб, здійснює професійну
орієнтацію населення; - консультує громадян з питань працевлаштування, умов і
оплати праці, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та
перепідготовки; - реєструє безробітних і надає їм у межах своєї компетенції
допомогу, в тому числі грошову. 1.4. Усі незайняті громадяни, які звертаються до державної
служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, підлягають
реєстрації, в тому числі пенсіонери, інваліди та молодь, яка
закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні
заклади і не одержала направлення на роботу. При цьому вони
заповнюють картку персонального обліку громадянина, який шукає
роботу (безробітного), затверджену наказом Міністерства праці
України від 22 березня 1993 року N 16 ( z0016-93 ). 1.5. Зайнятим громадянам, які працюють за наймом на умовах
повного або неповного робочого дня (тижня) або самостійно
забезпечують себе роботою, навчаються в денних загальноосвітніх
школах та вищих навчальних закладах очної форми навчання, а також
особам без певного місця проживання і прописки надаються
консультаційні послуги з питань працевлаштування у разі звернення
до державної служби зайнятості. При цьому на них заповнюється
згідно з додатком N 1 до цієї Інструкції картка особи, яка
звернулася до служби зайнятості за консультацією.
II. Облік громадян, які шукають роботу, державною
службою зайнятості шляхом їх реєстрації
2.1. Облік громадян, які звертаються за сприянням у
працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості шляхом
реєстрації за місцем постійного їх проживання (постійної або
тимчасової прописки). 2.2. Реєстрація громадян провадиться при пред'явленні
паспорта, трудової книжки і в разі потреби військового квитка,
документа про освіту або документів, які їх замінюють. За відсутністю у громадянина паспорта його може замінити: довідка, яка видається органами внутрішніх справ на період
оформлення нового паспорта замість загубленого; довідка з житлово-експлутаційної контори або місцевого органу
влади про те, що паспорт віддано до органу внутрішніх справ у
зв'язку з пропискою; свідоцтво про народження; посвідка на проживання в Україні для осіб, які не мають
громадянства України; національний паспорт (закордонний паспорт). За відсутністю у громадянина трудової книжки він повинен
подати працівникові державної служби зайнятості такі документи: довідку про останнє заняття, яку видає за місцем проживання
житлово-експлутаційна організація або місцевий орган державної
виконавчої влади; військовий квиток; довідку про звільнення з місця відбування кримінального
покарання або довідку з лікувально-трудового профілакторію. 2.3. Громадяни, які вперше шукають роботу і не мають трудової
книжки, реєструються згідно з пунктами 1, 3 Положення при поданні
ними паспорта (свідоцтва про народження), документа про освіту чи
професійну підготовку та довідки про останнє заняття, яку видає за
місцем проживання відповідна житлово-експлутаційна організація або
місцевий орган державної виконавчої влади. При цьому неповнолітні, які досягли п'ятнадцяти років і
звертаються за сприянням у працевлаштуванні до державної служби
зайнятості, можуть бути зареєстровані за згодою одного із батьків
або особи, що його замінює. Відповідно до частини 3 статті 188
КЗпП України допускається прийняття на роботу учнів
загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних закладів у
вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного
віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. 2.4. Військовослужбовці, звільнені з дійсної військової
служби в Збройних Силах України, Національній гвардії,
Прикордонних військах, Службі безпеки, військах внутрішньої та
конвойної охорони і Цивільної оборони, органах внутрішніх справ та
інших військових формуваннях, створених відповідно до
законодавства України, а також альтернативної (невійськової)
служби, подають паспорт, трудову книжку (якщо вона є), військовий
квиток і реєструються у центрі зайнятості згідно з пунктом 3
Положення. У разі звернення таких осіб до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні протягом трьох місяців з дня
звільнення з військової служби допомога по безробіттю подається у
розмірі не нижче мінімальної заробітної плати відповідно до пункту
2 статті 29 Закону, а при порушенні цього строку - у розмірі не
нижче 75 процентів встановленої законодавством мінімальної
заробітної плати відповідно до підпункту "б" пункту 1 статті 29.
Допомога по безробіттю виплачується відповідно до пункту 2 статті
28 Закону та пункту 10 Положення. При реєстрації військовослужбовців строкової служби
враховується пункт 3 статті 8 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ), де за військовослужбовцями строкової служби, які до
призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях,
незалежно від форм власності і господарювання, передбачено
збереження при звільненні з військової служби права на їх
працевлаштування в тримісячний строк на те ж підприємство, в
установу чи організацію або їх правонаступників на посаду не нижче
за ту, яку вони займали до призову на військову службу. 2.5. Громадяни, які закінчили навчання у професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах очної форми
навчання, реєструються у центрі зайнятості згідно з пунктами 1, 3
Положення при поданні ними паспорта, документа про освіту,
трудової книжки (якщо вона є) та довідки про надання можливості
самостійного працевлаштування, виданої зазначеними навчальними
закладами. У разі відсутності такої довідки їм надаються тільки
консультаційні послуги. При реєстрації цих громадян у державній службі зайнятості
протягом місяця після закінчення навчання у професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах (дата закінчення
навчання береться із документа про освіту) допомога по безробіттю
надається у розмірі не нижче мінімальної заробітної плати
відповідно до пункту 2 статті 29, а при порушенні цього строку - у
розмірі не нижче 75 процентів встановленої законодавством
мінімальної заробітної плати відповідно до підпункту "б" пункту 1
статті 29 Закону. 2.6. Громадяни, трудовий договір з якими було розірвано з
ініціативи власника або уповноваженого їм органу у зв'язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств,
установ і організацій, скороченням чисельності або штату
працівників (пункт 1 статті 40 КЗпП України), реєструються в
центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, не пізніше десяти
календарних днів до закінчення тримісячного строку після
звільнення згідно з статтею 26 Закону і подають паспорт, трудову
книжку і в разі потреби документ про освіту. У разі порушення вивільненими працівниками зазначеного строку
реєстрації без поважних причин або відмови від двох пропозицій
підходящої роботи, вони втрачають пільги, передбачені пунктом 1
статті 26 Закону, і реєструються на загальних підставах нарівні з
іншими незайнятими громадянами. Під поважними причинами маються на увазі: хвороба самого
громадянина, смерть або хвороба близьких родичів (відповідно до
статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ))
тощо. Все підтверджується відповідними документами. 2.7. Громадяни України, звільнені (в тому числі за пунктом 1
статті 33 КЗпП Російської Федерації) з підприємств, розташованих
на території Росії чи інших країн СНД, які прибули на постійне
проживання в Україну, реєструються в державній службі зайнятості
як такі, що шукають роботу, на загальних підставах, якщо інше не
передбачене іншими нормативними актами та міжнародними договорами
(угодами). Умови та розмір виплати допомоги по безробіттю їм
визначаються відповідно до статей 28 і 29 Закону. 2.8. Військовослужбовці, які проходили службу на території
України, і військовослужбовці - громадяни України, які виконували
військовий обов'язок за межами України, звільнені з військової
служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на
пенсію, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, не пізніше десяти календарних днів до закінчення
тримісячного строку з дня звільнення відповідно до статті 26
Закону при поданні ними паспорта, військового квитка, трудової
книжки (якщо вона є), в разі необхідності - документа про освіту. При порушенні зазначеного строку реєстрації без поважних
причин або відмови від двох пропозицій підходящої роботи
вивільнені військовослужбовці втрачають пільги, передбачені
статтею 26 Закону і реєструються на загальних підставах. Військовослужбовці, звільнені зі служби за інших підстав і
які на момент звільнення не отримали права не пенсію, реєструються
в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу на
загальних підставах. 2.9. Громадяни, звільнені з підприємств, установ та
організацій у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з
території радіоактивного забруднення, реєструються в державній
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом одного
місяця після звільнення відповідно до статті 45 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) при поданні
паспорта, трудової книжки, довідки про відселення або самостійне
переселення, виданої місцевою Радою народних депутатів на цій
території та, за необхідності документа про освіту. 2.10. При реєстрації кожний громадянин особисто заповнює
картку персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), затверджену наказом Міністерства праці України від
22 березня 1993 року N 16 ( z0016-93 ), та отримує під розпис
пам'ятку про порядок надання послуг державною службою зайнятості
(додаток N 2). 2.11. Громадянам, зареєстрованим в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом десяти
календарних днів з моменту реєстрації підшукується підходяща
робота. Десятиденний термін підбору підходящої роботи розпочинається
з дня реєстрації громадянина як такого, що шукає роботу, і до
цього строку входять вихідні і святкові дні. У разі хвороби або невідвідування центру зайнятості з інших
поважних причин, що підтверджуються документами, термін підбору
підходящої роботи громадянину відповідно продовжується на цей
строк. Громадянин повинен звернутися до державної служби
зайнятості на наступний день після хвороби чи відсутності з іншої
поважної причини. Якщо йому не запропоновано підходящу роботу, то
надається статус безробітного з дня звернення після хвороби. При відмові від двох пропозицій підходящої роботи громадянин
втрачає право на надання статусу безробітного строком на три
місяці з подальшою перереєстрацією відповідно до пункту "в" статті
2 Закону, а вивільнені працівники втрачають пільги, передбачені
статтею 26, умови та розмір виплати допомоги по безробіттю їм
визначається на підставі статей 28 і 29 та підпункту "а" пункту 3
статті 30 Закону. 2.12. При зверненні до державної служби зайнятості в
установлений термін працівників, вивільнених з підприємств,
установ, організацій у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України), строк
підбору підходящої роботи становить 10 днів, а при реєстрації
раніше ніж за десять календарних днів до закінчення тримісячного
строку збереження середнього заробітку відповідно до статті 49-3
КЗпП України пошуковий період може тримати до закінчення
тримісячного терміну з дня їхнього звільнення. 2.13. Працівникам, звільненим з підприємств, установ та
організацій у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з
території радіоактивного забруднення відповідно до статті 45
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
підбір підходящої роботи продовжується і протягом четвертого
місяця з дня звільнення за умови, що вони своєчасно (у місячний
термін після звільнення) звернулися до державної служби
зайнятості, але не були працевлаштовані. В такому разі центр
зайнятості видає громадянину відповідну довідку. У випадках, коли чотиримісячний строк минув і підходящу
роботу громадянину не було запропоновано та немає можливості
навчання новій професії (спеціальності) або коли громадянин
звернувся до державноі служби зайнятості пізніше місячного строку
з поважних причин, йому надається статус безробітного з
призначенням допомоги по безробіттю відповідно до статті 26
Закону. 2.14. Працівник державної служби зайнятості встановлює
конкретні строки відвідувань центру зайнятості та ознайомлює з ним
зареєстрованого громадянина під розпис у картці обліку відвідувань
центру зайнятості, затвердженої наказом Міністерства праці України
від 22 березня 1993 р. N 16. У разі відмови громадянина від
розпису, працівники державної служби зайнятості складають
відповідний акт. Після цього кожне порушення громадянином без
поважних причин строків відвідувань центру зайнятості у період
підбору підходящої роботи вважається як несприяння своєму
працевлаштуванню і відмова приступити до праці відповідно до
статті 2 Закону. Зняття з обліку громадянина як такого, що шукає
роботу, та надання статусу безробітного з призначенням допомоги по
безробіттю у цьому випадку здійснюється відповідно до Закону та
цієї Інструкції.
III. Зняття з обліку громадян, зареєстрованих
державною службою зайнятості як таких,
що шукають роботу
3.1. Зняття з обліку громадян, зареєстрованих у державній
службі зайнятості як таких, що шукають роботу, здійснюється шляхом
закриття картки персонального обліку із занесенням в неї
відповідного запису. Картка зберігається протягом календарного
року, після чого передається на зберігання до архіву. 3.2. Картка персонального обліку громадянина, який шукає
роботу (безробітного), закривається з дня: працевлаштування громадянина. В картці робиться запис про
прийняття на роботу, ставиться дата та номер наказу; подання заяви громадянином, який дістав право на пенсію
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім
осіб, вивільнених з підприємств, установ, організацій на підставі
пункту 1 статті 40, які знімаються з обліку згідно Клопотання про
достроковий вихід на пенсію (додаток N 3); призову на строкову військову службу при поданні громадянином
копії повістки з військкомату чи заяви; вступу до навчального закладу на очну форму навчання при
поданні громадянином заяви чи копії виклику з цього закладу; набрання чинності вироком суду про позбавлення волі або
направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію; поновлення на роботі за рішенням суду, при цьому в картці
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), робиться запис про дату прийняття та номер і дату
наказу; настання смерті; переміни місця проживання при поданні заяви особисто або
виявленні факту виїзду; подання письмової заяви до центру зайнятості про необхідність
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; подання письмової заяви про відмову від послуг державної
служби зайнятості; відмови громадян, які вперше шукають роботу і не мають
професії (спеціальності), в тому числі випускників
загальноосвітніх шкіл, від професійної підготовки або оплачуваної
роботи, що не потребує кваліфікацій (зокрема роботи тимчасового
характеру); відмови від двох пропозицій підходящої роботи громадян,
зареєстрованих на загальних підставах; одинадцятого з моменту реєстрації у службі зайнятості при
невідвідуванні протягом десяти днів підшукового періоду центру
зайнятості громадянами, зареєстрованими відповідно до пунктів 1, 2
Положення або нез'явлення в зазначений день для надання статусу
безробітного; наступного після закінчення тримісячного строку у разі
невідвідування центру зайнятості або нез'явлення в цей день для
надання статусу безробітного громадянам, які були звільнені з
роботи відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю
України та зареєстровані в службі зайнятості відповідно до статті
26 Закону; наступного після закінчення чотиримісячного строку у разі
невідвідування центру зайнятості або нез'явлення в цей день для
надання статусу безробітного громадянам, які звільнилися з роботи
у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території
радіоактивного забруднення відповідно до статті 4 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) і були
зареєстровані у службі зайнятості у місячний строк після
звільнення. У разі хвороби громадянина та відсутності з інших поважних
причин, що підтверджуються документами, картка персонального
обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного) поновлюється,
строк підбору підходящої роботи громадянам після їх реєстрації
відповідно продовжується (пункт 2.П цієї Інструкції).
IV. Перереєстрація громадян, раніше зареєстрованих
як таких, що шукають роботу і знятих з обліку
державною службою зайнятості
4.1. Громадяни, раніше зареєстровані як такі, що шукають
роботу, і зняті з обліку у державній службі зайнятості при
повторному зверненні до центру зайнятості, підлягають
перереєстрації, тобто повторній реєстрації у порядку,
встановленому Законом, Положенням та розділом другим цієї
Інструкції для реєстрації. При цьому заповнюється нова картка
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного). 4.2. Перереєстрація громадян, які у поточному році вже
реєструвалися в державній службі зайнятості і були зняті з обліку
у зв'язку з працевлаштуванням або з інших причин, показується у
статистичній звітності як чисельність громадян, які повторно
звернулися за сприянням у працевлаштуванні. При зверненні громадян, які реєструвалися у службі зайнятості
і були зняті з обліку у минулі роки, перереєстрація у статистичній
звітності відображається як чисельність громадян, які звернулися
за сприянням у працевлаштуванні вперше, і вноситься у загальне
число осіб, зареєстрованих у звітному році як такі, що шукають
роботу. 4.3. Громадяни, які були зареєстровані у державній службі
зайнятості на загальних підставах, але не відвідували її у
встановлений період підбору підходящої роботи і у зв'язку з цим
були зняті з обліку, реєструються при повторному зверненні
відповідно до пунктів 1, 3 Положення. 4.4. Вивільнені працівники, зареєстровані відповідно до
статті 26 Закону і зняті з обліку за невідвідування центру
зайнятості протягом пошукового періоду та нез'явлення наступного
дня після закінчення тримісячного строку для надання статусу
безробітного, реєструються повторно на загальних підставах. 4.5. Громадяни, які були зареєстровані на загальних підставах
(відповідно до пункту 1 Положення) і відмовились від двох
пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі
зайнятості як осіб, що шукають роботу, втрачають право на надання
статусу безробітного строком на три місяці з подальшою їхньою
перереєстрацією як таких, що шукають роботу і реєструються на
наступний день після закінчення цього терміну. При цьому
персональна картка обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), закривається з одинадцятого дня, а при повторній
реєстрації після закінчення тримісячного строку відкривається нова
картка і протягом десяти календарних днів підшукується підходяща
робота. 4.6. Громадяни, які вже реєструвались у службі зайнятості на
загальних підставах, були зняті з обліку у зв'язку з
працевлаштуванням і повторно звернулися за сприянням у
працевлаштуванні після розірвання трудового договору з
підприємством відповідно до статей 28, 36 (крім пунктів 3, 5, 7);
38; 39; пунктів 3, 4, 5, 7, 8 статті 40; статей 41, 45 КЗпП
України, реєструються на загальних підставах. У разі їх
непрацевлаштування умови і розмір допомоги по безробіттю
встановлюються їм відповідно до статей 28 і 29 Закону з
урахуванням попередньої реєстрації та сумарного обліку виплати
допомоги в межах трьох календарних років, а при звільненні
громадянина з останнього місця роботи за власним бажанням без
поважних причин або з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8
статті 40 і статті 41 КЗпП України, виплата допомоги по безробіттю
може бути відкладена на строк до трьох місяців відповідно до
пункту 2 статті 30 Закону. Громадянам, з якими трудовий договір було розірвано за
пунктом 6 статті 36, статтею 39 і пунктами 2, 6 статті 40 КЗпП
України, і які звернулися до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні раніше як за 10 днів до закінчення
місячного строку після звільнення, статус безробітного з
призначенням допомоги по безробіттю надається з наступного дня
після закінчення місячного строку, тому що за ними зберігається
вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати на
підставі статті 44 КЗпП України. 4.7. Громадяни, які були зареєстровані у державній службі
зайнятості відповідно до статті 26 Закону, зняті з обліку у
зв'язку з працевлаштуванням і знову звернулися за сприянням у
працевлаштуванні після звільнення за статтями 28, 36, 38, 39,
пункти 2-8 статті 40 та статтею 41 КЗпП України, реєструються на
загальних підставах, а допомога по безробіттю надається їм
відповідно до статей 29 і 30 Закону без урахування строків
попередньої виплати. 4.8. Громадяни, які були зареєстровані у державній службі
зайнятості на загальних підставах або відповідно до статті 26
Закону, зняті з обліку у зв'язку з працевлаштуванням і знову
звернулися за сприянням у працевлаштуванні після звільнення за
пунктом 1 статті 40 КЗпП України, реєструються в установленному
порядку відповідно до статті 26 Закону без урахування строків
попередньої виплати. Вони визнаються безробітними з наступного дня
після закінчення тримісячного терміну, встановленого для підбору
роботи, а допомога по безробіттю виплачується протягом наступних
трьох місяців у розмірі 75 процентів середньої заробітної плати за
останнім місцем роботи і 50 процентів протягом наступних шести
місяців, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в
народному господарстві відповідної області, і не нижче
встановленої законодавством України мінімальної заробітної плати.
V. Реєстрація безробітних державною
службою зайнятості
5.1. Відповідно до статті 2 Закону безробітними визнаються
працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них
причин не мають заробітку (або інших передбачених чинним
законодавством доходів) через відсутність підходящої роботи,
зареєстровані у державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу
та здатні приступити до праці. Статус безробітного надається одночасно з призначенням
допомоги по безробіттю. При цьому виплату допомоги по безробіттю
може бути припинено або відкладено відповідно до статті 30 Закону. 5.2. Для одержання статусу безробітного з призначенням
допомоги по безробіттю громадянин повинен наступного дня після
закінчення встановленого терміну підбору підходящої роботи
особисто подати до державної служби зайнятості письмову заяву та
довідку, видану місцевими органами державної виконавчої влади чи
податковою інспекцією про те, що він не займається підприємницькою
діяльністю, а особи, яким виплата допомоги по безробіттю може
нараховуватися відповідно до підпункту "б" пункту 1 статті 26 та
підпункту "а" пункту 1 статті 29 Закону довідку про середню
заробітну плату за останнім місцем роботи. У разі неподання
довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи
допомога виплачується у розмірі не нижче встановленої
законодавством мінімальної заробітної плати до подання довідки,
після чого робиться перерахунок допомоги. 5.3. Рішення про надання громадянину статусу безробітного з
призначенням допомоги по безробіттю приймається керівником
державної служби зайнятості і оформлюється наказом
(розпорядженням), номер і дата якого заносяться до картки
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного). З наказом (розпорядженням) про надання статусу безробітного,
розміри і строки виплати допомоги по безробіттю, відкладення чи
припинення її виплати громадянин повинен ознайомитись під розпис у
картці обліку прийнятих рішень адміністрації центру зайнятості
щодо виплати допомоги по безробіттю, її припинення та відкладення,
надання матеріальної допомоги безробітному та членам його сім'ї,
які перебувають на його утриманні, затверджені наказом
Міністерства праці України від 22 березня 1993 р. N 16
( z0016-93 ). 5.4. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості
як такі, що шукають роботу, на загальних підставах і
непрацевлаштовані протягом десяти календарних днів з дня
реєстрації, визнаються безробітними з призначенням допомоги по
безробіттю, крім тих, на кого поширюється дія частини другої
статті 2 Закону. При цьому громадяни, котрі звернулися до центру
зайнятості після розірвання з підприємством трудового договору на
підставах, зазначених у пункті 6 статті 36, статті 39 та пунктах 2
і 6 статті 40 КЗпП України, визнаються безробітними після
закінчення строку, за який виплачується вихідна допомога. До цієї
категорії громадян також відносяться дружини (чоловіки)
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби,
яким відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) при розірванні трудового договору у зв'язку з
переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість
виплачується грошова допомога в розмірі середнього місячного
заробітку. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано на
підставах, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41
КЗпП України або які звільнилися з останнього місця роботи за
власним бажанням без поважних причин, статус безробітного з
призначенням допомоги по безробіттю надається після закінчення
пошукового періоду, а виплату допомоги по безробіттю може бути
відкладено з першого дня надання статусу строком до трьох місяців
відповідно до пункту 2 статті 30 Закону. 5.5. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій,
скороченням чисельності або штату працівників,
військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із
скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови
їхньої реєстрації у службі зайнятості як таких, що шукають роботу,
не пізніше десяти календарних днів до закінчення тримісячного
строку статус безробітного з призначенням допомоги по безробіттю
надається наступного дня після закінчення тримісячного терміну
(пункт 1 статті 26 Закону). У разі, коли вивільнений працівник без поважних причин
своєчасно не зареєструвався в державній службі зайнятості як
такий, що шукає роботу, він втрачає пільги, передбачені статтею 26
Закону, а статус безробітного з призначенням допомоги по
безробіттю йому надається на загальних підставах з одинадцятого
дня після реєстрації у центрі зайнятості. 5.6. Громадянам, звільненим з підприємств, установ та
організацій, у разі розірвання трудового договору у зв'язку з
відселенням або самостійним переселенням з території
радіоактивного забруднення, за умови їх реєстрації в службі
зайнятості у місячний строк після звільнення статус безробітного з
призначенням допомоги по безробіттю надається наступного дня після
закінчення четвертого місяця відповідно до статті 45 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ). Допомога по
безробіттю їм надається відповідно до статті 25 Закону. 5.7. При несвоєчасній реєстрації громадян як безробітних
через хворобу в пошуковий період або невідвідування центру
зайнятості інших поважних причин, підтверджених документами,
строк підбору підходящої роботи відповідно продовжується, а статус
безробітного надається у разі його відвідування центру зайнятості
наступного дня після закриття лікарняного листка чи довідки або
подання документів, які підтверджують поважність причини. Картка
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), поновлюється. 5.8. Громадяни, які згідно з встановленим порядком визнані
безробітними, мають право на допомогу по безробіттю, якщо вони не
мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством
доходів, що перевищують розмір мінімальної заробітної плати. 5.9. У трудовій книжці безробітного працівники державної
служби зайнятості роблять записи про час початку і закінчення
виплати йому допомоги по безробіттю відповідно до пункту 15
Положення та підпункту "а" пункту 2, 18 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і
організаціях, затвержденої наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. N 58 і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110
( z0110-93 ). Усі записи про призначення, відкладення, припинення виплати
допомоги по безробіттю вносяться працівниками служби зайнятості
після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого
строку. Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць
двозначними). Внесення відомостей до трудової книжки при призначенні
допомоги по безробіттю: У графі 3 розділу "Відомості про роботу" як заголовок
пишеться повне найменування центру зайнятості. Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер
запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата призначення
допомоги по безробіттю. У графі 3 пишеться: "Призначено допомогу по безробіттю..." із
посиланням на відповідну статтю, пункт Закону. У графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис, -
наказ (розпорядження), його дата і номер. Після цього без підпису
посадової особи центру зайнятості трудова книжка повертається
безробітному. Внесення відомостей про відкладення, припинення виплати
допомоги по безробіттю провадиться з додержанням таких правил: у
графі 1 ставиться порядковий номер запису; у графі 2 - дата
відкладення, припинення; у графі 3 - "Відкладено (припинено)
виплату допомоги по безробіттю..." із посиланням на відповідну
статтю, пункт Закону; у графі 4 зазначається, на підставі чого
внесено запис, - наказ (розпорядження), його дата і номер. Увесь
запис затверджується підписом працівника державної служби
зайнятості і її печаткою. У разі поновлення виплати допомоги по безробіттю записи у
трудовій книжці безробітного провадяться з додержанням правил,
які викладені вище. Приклад: _________________________________________________________________
графа 1 графа 2 графа 3 графа 4 _________________________________________________________________
Баришевський районний центр
зайнятості Київської області
7. 05.03.1992 Призначено допомогу по без- Наказ N 53
робіттю відповідно до п.1 від
ст.26 Закону України "Про 05.03.92
зайнятість населення"
8. 04.06.1992 Відкладено (припинено) вип- Наказ N 61
лату допомоги по безробіттю від
на 3 місяці відповідно до 04.09.92
пп."в" п.2 ст.30 Закону Ук-
раїни "Про зайнятість насе-
лення"
М.П. Ст.інспектор ____________
(підпис)
9. 04.09.1992 Поновлено виплату допомоги Наказ N 70
по безробіттю відповідно до від
п.1 ст.26 Закону України 04.09.92
"Про зайнятість населення"
10. 03.03.1993 Припинено виплату допомоги Наказ N 83
по безробіттю відповідно до від
п.п.в. п.1 ст.30 Закону Ук- 03.03.93
раїни "Про зайнятість насе-
лення"
М.П. Ст.інспектор _____________
(підпис) —————————————————————————————————————————————————————————————————
Внесення відомостей про припинення виплати допомоги по
безробіттю відповідно до підпункту "в" пункту 1 статті 30 Закону
провадиться тільки після закінчення загального строку її виплати,
тривалість якого становить: для громадян, вивільнених з підприємств, установ та
організацій - 9 місяців; осіб передпенсійного віку - 18 місяців; громадян, які мали оплачувану роботу не менш як 12 тижнів
протягом 12 місяців, що передували початку безробіття - 12
місяців; осіб, які шукають роботу вперше (крім військовослужбовців,
звільнених з дійсної військової служби) - 6 місяців. 5.10. У період, коли громадянин має статус безробітного та
одержує допомогу по безробіттю, він зобов'язаний сприяти своєму
працевлаштуванню відповідно до рекомендацій державної служби
зайнятості. Строки відвідувань безробітним центру зайнятості
встановлює працівник державної служби зайнятості і доводить до
відома під розпис у картці обліку відвідувань центру зайнятості,
затверджені наказом Міністерства праці України від 22 березня
1993 р. N 16 ( z0016-93 ). У разі відмови безробітного від розпису працівниками служби
зайнятості складається відповідний акт. При відвідуванні державної служби зайнятості безробітний
повинен на вимогу працівника, який здійснює прийом громадян,
подати паспорт, трудову книжку, а при потребі - інші документи. Про всі зміни, які входять у протиріччя з даними картки
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітний), громадянин зобов'язаний інформувати центр
зайнятості. Ці зміни фіксуються у додатку N 6 до картки
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного). На підставі цих змін щомісячно вносяться уточнення
у статзвітність. 5.11. Перелік документів, потрібних для оформлення стутусу
безробітного, призначення допомоги по безробіттю та надання
додаткової матеріальної і іншої допомоги безробітним і членам
їхніх сімей, наведено у додатку N 4 до цієї Інструкції. Під
членами сім'ї, які перебувають на утриманні безробітного, маються
на увазі утриманці відповідно до статті 38 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). 5.12. За відсутності підходящої роботи допомога по безробіттю
виплачується з наступного дня після закінчення встановленого
терміну підбору підходящої роботи до вирішення питання
працевлаштування безробітного, але не більш як 12 місяців протягом
наступних трьох років. У перший рік допомога надається не більш як
шість місяців, у другий - не більш як 3 місяці, у третій рік -
залишок, не використаний за попередні два роки (за винятком
працівників, вивільнених відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП
України). Для осіб передпенсійного віку (за два роки і менше до
настання права на повну пенсію на момент реєстрації у державній
службі зайнятості як таких, що шукають роботу), в тому числі
вивільнених з підприємств, установ та організації за пунктом 1
статті 40 КЗпП України, тривалість виплати допомоги по безробіттю
становить до 18 місяців підряд. Для осіб, які вперше шукають роботу, тривалість виплати
допомоги становить 6 місяців (крім військовослужбовців, звільнених
з дійсної військової служби). До осіб, які вперше шукають роботу, належать громадяни, які
на момент реєстрації в державній службі зайнятості ніколи не
працювали на підприємстві, в установі і організації незалежно від
форм власності. 5.13. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості,
одержують допомогу у порядку і розмірах, передбачених статтями 26,
28, 29 Закону. При цьому безробітним, у яких закінчився загальний
строк виплати допомоги по безробіттю, подальша її виплата понад
встановлений строк не провадиться. Право на допомогу по безробіттю
такі громадяни дістають після працевлаштування і звернення до
державної служби зайнятості у зв'язку з припиненням трудової
діяльності. Громадянам України, які працювали за договором в Російській
Федерації, інших країнах СНД або зарубіжних країнах, для
нарахування допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 статті
29 Закону середня заробітна плата в російських рублях або іншій
іноземній валюти підлягає перерахунку в національну валюту України
відповідно до встановленого Національним банком України курсу
українського карбованця на час звільнення громадянина. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може бути вищим
від середньомісячної заробітної плати, що склалася у народному
господарстві відповідної області за минулий місяць. 5.14. Допомога безробітним виплачується не рідше одного разу
на тиждень установами банків на підставі іменних чеків
установленого зразка, що видаються державною службою зайнятості.
За згодою безробітного допомога по безробіттю може виплачуватися
один раз, два рази на місяць та перераховуватися на особисті
рахунки безробітних в ощадбанках. У разі хвороби безробітного допускається одержання допомоги
по безробіттю іншими особами при поданні доручення, оформленого у
встановленому порядку, та довідки за підписами головного і
лікуючого лікарів, засвідчених печаткою. Такий порядок діє і в
разі виникнення необхідності догляду за хворою дитиною за умови,
що догляд не може здійснювати інша особа, яка проживає разом з
безробітним. 5.15. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості
як такі, що шукають роботу, і в пошуковий період направлені на
навчання, мають право на стипендію в період професійної підготовки
відповідно до статті 27 Закону. В період навчання державна служба
зайнятості здійснює підбір підходящої роботи за спеціальністю, яку
громадянин набуває або за попередньою, якщо він не має договору з
підприємством, установою чи організацією на працевлаштування. Після закінчення навчання громадянин повинен звернутися до
державної служби зайнятості для подальшого працевлаштування або
надання статусу безробітного в строк, зазначений у договорі між
центром зайнятості і громадянином на професійне навчання. При відсутності пропозицій підходящої роботи за новою
професією або попередніми громадянину за його заявою надається
статус безробітного з призначенням допомоги по безробіттю у
порядку і розмірах, передбачених Законом для відповідних категорій
безробітних. У разі звернення громадянина у зазначений день і відмови від
роботи за спеціальністю, що набута після перенавчання за
направленням служби зайнятості, йому надається статус безробітного
з призначенням допомоги по безробіттю у порядку і розмірах,
передбачених Законом для відповідних категорій, а виплата допомоги
по безробіттю може бути припинена на строк до трьох місяців
відповідно до підпункту "д" пункту 3 статті 30 Закону. Якщо громадянин у призначений день відмовився від двох
пропозицій підходящої роботи за попередніми професіями (в тому
числі з урахуванням попередніх відмов з моменту його реєстрації у
службі зайнятості як особи, яка шукає роботу), то зареєстровані на
загальних підставах втрачають право на надання статусу
безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією
відповідно до пункту "в" статті 2 Закону, а вивільнені працівники
втрачають пільги, передбачені статтею 26, і умови та виплата
допомоги по безробіттю їм надаються відповідно до статей 28, 29 і
підпункту "а" пункту 3 статті 30 Закону. При порушенні без поважних причин строку звернення,
зазначеного у договорі між центром зайнятості і громадянином,
картка персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), закривається і він підлагає перереєстрації. 5.16. Громадянам, які направлені державною службою зайнятості
на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації у період одержання допомоги по безробіттю, її виплата
на цей час припиняється і поновлюється з наступного дня після
закінчення навчання за умови з'явлення у центр зайнятості в
строки, обумовлені договором. Допомога по безробіттю надається,
якщо безробітний не втратив права на її одержання і при
неможливості працевлаштування. Порядок її призначення відображено
в пункті 5.15 цієї Інструкції. 5.17. Безробітним, які самостійно навчаються заочно або на
вечірній формі навчання, виплата допомоги по безробіттю у період
сесії чи захисту дипломної роботи провадиться при поданні
довідки-виклику на сесію, заяви про відпустку та довідки про
успішну здачу лабораторно-екзаменаційної сесії чи захисту
дипломної роботи. 5.18. Безробітним може надаватися право залишити місце
постійного проживання, але не більше як на один місяць, з метою
оздоровлення та літнього відпочинку своїх дітей за погодженням з
державною службою зайнятості. Для цього необхідно подати до
місцевого центру зайнятості заяву. Не може бути відмовлено в погодженні таким категоріям: безробітним одиноким матерям, які мають дітей до 14 років та
дітей-інвалідів, і діти яких мають направлення на лікування за
висновком медичної установи, за умови, що дитину не може
супроводжувати інша особа; безробітним, які оздоровлюють дітей у віці до 10 років за
путівками відповідно до пункту 5 статті 30 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ). 5.19. Жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як
безробітні менше ніж 10 місяців, у період відпустки по вагітності
та пологам виплачується допомога по безробіттю у межах строків,
встановлених Законом, згідно з листком непрацездатності або
медичної довідки, завіреної у встановленому порядку. У разі перебування вагітних жінок на обліку у центрі
зайнятості 10 місяців і більше їм видається довідка для подання в
органи соціального захисту населення на отримання допомоги по
вагітності і пологах. Виплата допомоги по безробіттю цим жінкам
припиняється за 70 днів до пологів (за 90 днів - вагітним жінкам,
які постраждали від Чорнобильської катастрофи). Картки персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного) на жінок, які перебувають у відпустці по вагітності
та пологах, не закриваються. Після закінчення відпустки по
вагітності та пологах безробітні жінки зобов'язані з'явитися до
державної служби зайнятості наступного дня по закінченню 126
календарних днів; у разі ускладнення пологів або народження двох
чи більше дітей - 140 календарних днів, а жінки, віднесені до 1-4
категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи - 180 календарних днів, і подати письмову заяву про
необхідність догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
При цьому картка персонального обліку громадянина, який шукає
роботу (безробітного), закривається і безробітній видається
довідка встановленої форми для подання в органи соціального
захисту населення за місцем проживання для отримання допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У випадках, коли безробітні жінки після закінчення відпустки
по вагітності та пологах не з'являються до державної служби
зайнятості без поважних причин протягом місяця, картка
персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного)
закривається, а вони підлягають повторній реєстрації як такі, що
шукають роботу, у разі їх звернення до центру зайнятості. Якщо безробітна громадянка виявила бажання після відпустки по
вагітності і пологах працевлаштуватись, а центр зайнятості не може
запропонувати підходящу роботу, то виплата допомоги по безробіттю
їй продовжується в строки і розмірах, встановлених до відпустки по
вагітності і пологах. При цьому центри зайнятості повідомляють
місцеві органи соціального захисту населення про те, що безробітна
не бажає йти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років (або
коли вона цю відпустку перериває), а звернулася після пологів до
центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні і отримує
допомогу по безробіттю в повному розмірі згідно з Законом. 5.20. Безробітні, призвані на навчальні (або перевірочні), а
також спеціальні збори у Збройні Сили України згідно з Законом
України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року N 76,
зберігають право на виплати, передбачені законодавством про
зайнятість за час перебування на зборах і час проїзду від
військового комісаріату до місця їх проведення. При цьому особам, призваним на збори, виплачується допомога
по безробіттю по день від'їзду та сума допомоги за перші півмісяця
зборів. Решта виплачується у звичайні строки, встановлені пунктом
5.14 цієї Інструкції. 5.21. У разі відкладення чи припинення виплати допомоги по
безробіттю громадяни, зареєстровані як безробітні у державній
службі зайнятості, зобов'язані відвідувати центр зайнятості і
сприяти своєму працевлаштуванню відповідно до рекомендацій служби
зайнятості, а при невиконанні їх вони знімаються з обліку у
порядку, викладеному нижче.
VI. Зняття з обліку безробітних,
зареєстрованих державною службою зайнятості
6.1. Зняття з обліку безробітних та закриття картки
персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного)
провадиться у випадках: а) працевлаштування громадянина. При цьому в картці робиться
запис про прийняття на роботу, ставиться дата та номер наказу; б) отримання права на пенсію відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); в) вступу до навчального закладу на очну форму навчання; г) призову на строкову військову службу; д) поновлення на роботі за рішенням суду; є) набрання чинності вироком суду про позбавлення волі або
направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію; е) зміни місця проживання; ж) смерті; з) одержання допомоги по безробіттю або стипендії обманним
шляхом. У цьому випадку безробітний знімається з обліку з моменту
виявлення факту обману і може бути зареєстрований як такий, що
шукає роботу, не раніше тримісячного строку. У разі ухилення таких
осіб від повернення незаконних грошових виплат це питання
вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством; и) подання письмової заяви про відмову від послуг державної
служби зайнятості; і) подання письмової заяви про бажання здійснення догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Картка персонального
обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного) зберігається
протягом трьох років до досягнення дитиною трирічного віку; ї) невідвідування центру зайнятості безробітним протягом
місяця; к) відмови безробітного від роботи, що потребує зміни
професії (спеціальності) - при неможливості надання громадянинові
роботи за професією (спеціальністю) після закінчення періоду
виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 2 статті 7
Закону; л) укладення договору між центром зайнятості та безробітним
про надання безпроцентної позики для заняття підприємницькою
діяльністю. У цьому разі безробітний знімається з обліку з дня
видачі іменного чеку на позику або списання коштів з рахунку
центру зайнятості на обов'язковий банківський рахунок
безробітного.
VII. Перереєстрація безробітних, які раніше
були зареєстровані і зняті з обліку
державною службою зайнятості
7.1. Громадяни, які раніше перебували на обліку в державній
службі зайнятості як безробітні, були зняті з обліку та не
працевлаштувалися, при повторному зверненні за сприянням у
працевлаштуванні пишуть заяву про перереєстрацію їх як
безробітних. При цьому у матеріалах попередньої реєстрації (які
повертаються з архіву у разі зберігання їх там після закінчення
звітного року) уточнюються зміни в соціальному стані, що могли
настати в період відсутності, та звіряються документи, наявно в
матеріалах персонального обліку. У разі потреби запитуюють нові
документи, уточнюють інші відомості, які мають значення для
працевлаштування, підстави і термін виплати допомоги по
безробіттю, можливості надання матеріальної допомоги. Після звірення записів у матеріалах персонального обліку
безробітного реєстраційний номер картки персонального обліку
громадянина, який шукає роботу (безробітного), заведеної у
звітному році, залишаються без змін, а при зверненні у наступному
році проставляється нова дата перереєстрації і новий порядковий
номер картки персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного). У статистичній звітності перереєстрація безробітних
відображається аналогічно перереєстрації громадян, які раніше були
зареєстровані і зняті з обліку у державній службі зайнятості як
такі, що шукають роботу (пункт 4.2 цієї Інструкції). 7.2. При повторному зверненні громадян, які раніше були
зареєстровані, зняті з обліку державною службою зайнятості і не
змогли працевлаштуватись, перереєстрації (як безробітні)
підлягають: а) громадяни, які були зареєстровані як безробітні і зняті з
обліку згідно з поданою письмовою заявою про відмову від послуг
державної служби зайнятості. У разі, коли в день звернення
громадянину не була запропонована підходяща робота, йому
відновлюється статус безробітного і призначається допомога по
безробіттю, якщо він не використав повністю строки її виплати,
передбачені Положенням, при попередній реєстрації; б) громадяни, які одержували допомогу по безробіттю і були
зняті з обліку за невідвідування центру зайнятості та несприяння
своєму працевлаштуванню. У разі, коли в день звернення громадянину
не було запропоновано підходящу роботу, йому відновлюється статус
безробітного з призначенням допомоги по безробіттю з урахуванням
попередніх виплат та з відкладенням її відповідно до підпункту "в"
пункту 17 Положення; в) громадяни, у яких закінчився строк виплати допомоги по
безробіттю і які були зняті з обліку за невідвідування центру
зайнятості та несприяння своєму працевлаштуванню. У разі, коли в
день звернення громадянину не було запропоновано підходящу роботу,
йому відновлюється статус безробітного без виплати допомоги по
безробіттю; г) безробітні жінки, які були зняті з обліку згідно з поданою
заявою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
якщо вони з'явилися у службі зайнятості до досягнення дитиною
трьох років чи наступного дня після досягнення дитиною трьох
років. Коли в день звернення не було запропоновано підходящу роботу,
їм відновлюється статус безробітних, а тим, у кого не закінчився
строк виплати допомоги по безробіттю, відновлюється виплата
допомоги по безробіттю з урахуванням попередніх виплат згідно з
Положенням. 7.3. Громадяни, які були зареєстровані як безробітні і зняті
з обліку у зв'язку з працевлаштуванням, а потім звільнилися з
роботи і звернулися повторно за сприянням у працевлаштуванні до
державної служби зайнятості, реєструються як такі, що шукають
роботу, та безробітні в порядку, викладеному у розділі 4 цієї
Інструкції. Умови, строки та розміри виплати допомоги по
безробіттю встановлюються відповідно до Закону. 7.4. Безробітні, які були зняті з обліку у державній службі
зайнятості після укладення договору про надання безпроцентної
позики для заняття підприємницькою діяльністю, реєструються після
закінчення строку дії укладеного договору, а також повернення суми
позики у повному розмірі (відповідно до пункту 3.10 Положення про
порядок надання безпроцентної позики безробітним для заняття
підприємницькою діяльністю, затвердженого наказом Мінпраці України
від 26 липня 1993 р. N 54 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 1 вересня 1993 р. N 119/ ( z0119-93 ). 7.5. Громадяни, які були зняті з обліку безробітних у зв'язку
з призовом на строкову військову службу і звернулися повторно за
сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості,
реєструються як такі, що шукають роботу та безробітні у порядку,
викладеному у розділі 4 цієї Інструкції. Умови, строки та розміри
виплати допомоги по безробіттю їм встановлюються згідно з Законом.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку
громадян, які шукають роботу і
безробітних, державною службою
зайнятості
КАРТКА
особи, яка звернулась до служби зайнятості
за консультацією
N ___________
————————————————————————————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові) ————————————————————————————————————————————————————————————————— (Адреса місця проживання)
Стать —————————————————————— Вік ——————————————————————————————
Відношення до зайнятості: зайнятий, незайнятий трудовою
діяльністю учень (підкреслити)
Освіта ——————————————————————————————— Інш. ——————————————————
Професія, спеціальність, посада, кваліфікація ——————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаж роботи ————————————————————————————————————————————————————— Результати консультації ————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Видані рекомендації ————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата Підпис працівника
центру зайнятості Відмітка про підтвердження видачі рекомендації
Дата Підпис громадянина
Додаток N 2
до Інструкції про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку
громадян, які шукають роботу і
безробітних, державною службою
зайнятості
ПАМ'ЯТКА "ВАШІ ПРАВА - ВАШІ ОБОВ'ЯЗКИ"
про порядок надання послуг державною службою зайнятості
I. Основні положення
До державної служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають
працювати, змінити місце роботи чи працевлаштуватись за
сумісництвом. Державна служба зайнятості: - безплатно сприяє громадянам у підборі підходящої роботи і
працевлаштуванні відповідно до їх покликання, здібностей,
професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб,
здійснює їх професійну орієнтацію; - здійснює за рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення професійну підготовку, підвищення
кваліфікації, перепідготовку незайнятого населення і безробітних з
метою підвищення їх конкурентної спроможності на ринку праці; - виплачує стипендію громадянам, які за направленням служби
зайнятості проходять професійну підготовку, підвищення
кваліфікації та перепідготовку; - організує для незайнятого населення і, в першу чергу, для
осіб, зареєстрованих як безробітні, проведення оплачуваних
громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях; - провадить виплату безробітним в установленому порядку
допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які
перебувають на їх утриманні, та інших видів допомоги; - консультує громадян з питань працевлаштування, умов і
оплати праці, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та
перепідготовки; - організує добровільне переселення населення в сільську
місцевість.
II. Які громадяни можуть отримати
статус безробітного ?
Працездатні громадяни у працездатному віці (жінки від 16 до
55 років, чоловіки від 16 до 60 років), які з незалежних від них
причин не мають заробітку (або інших передбачених чинним
законодавством доходів) через відсутність підходящої роботи,
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, та здатні приступити до праці.
III. Не можуть бути визнані безробітними
незайняті громадяни:
віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були
вивільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці,
реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства,
установи і організації або скороченням чисельності (штату); які вперше шукають роботу і не мають професії
(спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у
разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від
оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру; які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з
моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають
роботу. При цьому такі громадяни втрачають право на одержання
стутусу безробітного строком на три місяці з подальшою
перереєстрацією; які мають право на пенсію відповідно до законодавства
України.
IV. Що таке підходяща робота?
Підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії
(спеціальності), кваліфікації громадянина і надається в тій же
місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати
рівню, який особа мала за попередньою роботою з урахуванням її
середнього рівня, що склався в галузі відповідної області за
минулий квартал. При пропонуванні підходящої роботи враховується трудовий стаж
громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік,
досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття. Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії
(спеціальності), підходящою вважається робота, що потребує
попередньої професійної підготовки, а для громадян, які бажають
поновити трудову діяльність після перерви більше одного року, -
робота, що потребує попередньої перепідготовки чи підвищення
кваліфікації, а в разі неможливості її надання - інша оплачувана
робота (включаючи роботу тимчасового характеру). У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією
(спеціальністю) після закінчення періоду виплати допомоги по
безробіттю підходящою може вважатися робота, що потребує зміни
професії (спеціальності) з урахуванням здібностей громадянина,
колишнього досвіду і доступних для нього засобів навчання.
V. Права безробітного
Право на допомогу по безробіттю мають громадяни, визнані у
встановленому порядку безробітними, які не мають інших
передбачених чинним законодавством доходів, що перевищують розмір
мінімальної зарплати. Допомога по безробіттю виплачується з одинадцятого дня після
реєстрації громадянина у державній службі зайнятості до вирішення
питання про працевлаштування, але не більш як 12 місяців протягом
наступних трьох років: у перший рік допомога подається не більше
шести місяців, другий - не більше трьох місяців, третій рік -
залишок, не використаний за попередні два роки. Для осіб
передпенсійного віку (за два роки до настання права на повну
пенсію) допомога виплачується до 18 місяців. Вищенаведені терміни виплати допомоги по безробіттю
застосовуються і до осіб, які бажають відновити трудову діяльність
після тривалої (понад один рік) перерви. Для осіб, які шукають роботу вперше, тривалість виплати
допомоги становить шість місяців. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств,
установ, організацій, скороченням чисельності або штату
працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби
у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на
пенсію, за умови їх реєстрації в службі зайнятості не пізніше як
за десять календарних днів до закінчення тримісячного строку як
таких, що шукають роботу, гарантується: - у разі, коли протягом десяти календарних днів до закінчення
тримісячного строку не було запропоновано підходящу роботу,
громадянину надається статус безробітного з правом одержання
допомоги по безробіттю у розмірі 75 % середньої заробітної плати
за останнім місцем роботи протягом трьох наступних місяців і 50% -
протягом наступних шести місяців, але не більше середньої
заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної
області, і не нижче встановленої законодавством мінімальної
зарплати; - право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до
визначеного законодавством строку осіб передпенсійного віку, які
мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення
необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових
умовах). Громадянам, які мають право на одержання допомоги по
безробіттю відповідно до статей 28 і 29 Закону України про
зайнятість населення, гарантується її виплата у розмірі: - не менше 50 процентів середньої заробітної плати за
попереднім місцем роботи, але не нижче встановленої законодавством
мінімальної заробітної плати - при втраті роботи на підприємстві,
в установі та організації, якщо громадянин протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, мав оплачувану роботу не менше як
12 тижнів; максимальний розмір допомоги по безробіттю не може бути
вищим від середньої заробітної плати, що склалася в народному
господарстві області; - не нижче 75 процентів встановленої законодавством
мінімальної заробітної плати - в усіх інших випадках, включаючи
громадян, які шукають роботу вперше або після тривалої (понад один
рік) перерви. Громадянам, які закінчили навчання у професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах (очні форми
навчання) і протягом місяця звернулись до служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні, а також громадянам, звільненим з
дійсної військової служби в Збройних Силах України, Національній
гвардії України, Прикордонних військах України, Служби безпеки
України, військах внутрішньої та конвойної охорони і Цивільної
оборони України, органах внутрішніх справ України та інших
військових формуваннях, створених відповідно до законодавства
України, альтернативної (невійськової) служби, які протягом трьох
місяців після звільнення звернулися до служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні, допомога по безробіттю подається у
розмірі не нижче мінімальної заробітної плати. Виплата допомоги безробітним здійснюється ощадбанками не
рідше одного разу на тиждень на підставі іменних чеків
установленого зразка, які видаються безробітним службою
зайнятості. Допомога по безробіттю може виплачуватися за минулий
період два обо один раз на місяць за погодженням з безробітним. У разі хвороби безробітних громадян за ними зберігається
право на одержання допомоги по безробіттю на строк тимчасової
непрацездатності. При хворобі безробітного одержати допомогу може
інша особа на підставі доручення, оформленого в установленому
порядку, і лікарняного листка. Членам сім'ї, які перебувають на утриманні безробітного, а
також безробітним, котрі втратили право на допомогу по безробіттю
у зв'язку із закінченням установленого строку її виплати,
подається матеріальна й інша допомога (включаючи дотації за
користування житлом, комунальними послугами, громадським
транспортом) у розмірі 50 процентів мінімальної заробітної плати з
розрахунку на кожного з них за рахунок коштів державного фонду
сприяння зайнятості населення, а при його відсутності -
асигнувань, що виділяються з місцевого бюджету або на підставі
колективних угод (договорів). У разі смерті безробітного членам сім'ї або особі, яка
здійснила поховання, виплачується одноразова матеріальна допомога
у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України. Громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості як
особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну
орієнтацію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання
відповідної інформації з метою вибору діяльності, професії, місця
роботи, режиму праці, а також брати участь в оплачуваних
громадських роботах. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах,
здійснюється підприємствами, установами, організаціями за фактично
виконану роботу і не може бути меншою мінімального розміру
заробітної плати, встановленої законодавством України, при
якісному виконанні норм праці. На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються
соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення,
виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. За безробітними громадянами, які беруть участь у таких
роботах, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірі і в
строки, встановлені відповідно до Закону України про зайнятість
населення. Громадяни мають право оскаржити дії працівників державної
служби зайнятості до відповідного органу цієї служби за
підпорядкуванням або до суду в порядку, встановленому
законодавством.
VI. Обов'язки громадянина, який шукає роботу,
безробітного
Якщо ви вирішили скористатися послугами державної служби
зайнятості, то повинні зареєструватись в центрі зайнятості за
місцем постійного проживання. Для цього Вам необхідно заповнити картку персонального обліку
громадянина, який шукає роботу (безробітного). Ця картка допоможе працівнику служби зайнятості підшукати
підходящу роботу або запропонувати Вам навчання. При цьому Ви повинні пред'явити паспорт і трудову книжку або
документи, які їх доповнюють чи замінюють: диплом або посвідчення
про освіту, військовий квиток, а при необхідності - інші документи
(довідку з місця позбавлення волі, довідку з лікувально-трудового
профілакторію, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження,
довідку з податкової інспекції, довідку з відділу соціального
захисту населення тощо), а також довідку про середню заробітну
плату за два останні місяці з попереднього місця роботи. Для надання матеріальної допомоги членам сім'ї, які
перебувають на утриманні безробітного, а також громадянам, які
втратили право на допомогу по безробіттю у зв'язку із закінченням
строку її виплати, необхідно пред'явити службі зайнятості довідку
про членів сім'ї, які знаходяться на його утриманні, та довідки
про середньомісячний доход працездатних членів сім'ї, що дасть
можливість вирахувати сукупний доход на кожного члена сім'ї. Громадяни, яким центром зайнятості підшукується підходяща
робота або надано статус безробітного, зобов'язані сприяти своєму
працевлаштуванню: виконувати всі рекомендації центру зайнятості,
відвідувати центр зайнятості в строки, установлені працівником
служби. При порушенні цих умов допомога по безробіттю може бути
відкладена на строк до трьох місяців. У разі відмови від двох пропозицій підходящої роботи з
моменту Вашої реєстрації в службі зайнятості як такого, що шукає
роботу, Ви втрачаєте право на одержання статусу безробітного
строком на три місяці з подальшою перереєстрацією.
VII. Припинення та відкладення виплати
допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у випадках: а) працевлаштування безробітного; б) проходження професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації за направленням державної служби
зайнятості; в) закінчення строку виплати допомоги по безробіттю; г) одержання допомоги по безробіттю обманним шляхом; д) засудження особи, яка отримує допомогу по безробіттю, або
направлення за вироком суду у лікувально-трудовий профілакторій; е) призначення пенсії відповідно до законодавства України. 2. Виплата допомоги по безробіттю може бути відкладена на
строк до трьох місяців у випадках: а) надання громадянину відповідно до чинного законодавства
вихідної допомоги та інших виплат при вивільнюванні з підприємств,
установ і організацій, що забезпечує часткову чи тимчасову
компенсацію втраченого заробітку, крім сімейної допомоги та
допомоги, виплачуваної з громадських фондів; б) звільнення з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8
статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України; в) порушення умов пункту 4 статті 28 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ), а саме: у період одержання
допомоги безробітний зобов'язаний сприяти своєму працевлаштуванню
відповідно до рекомендацій, погоджених з державною службою
зайнятості; г) звільнення громадянина з останнього місця роботи за
власним бажанням без поважних причин. 3. Виплата допомоги по безробіттю може бути припинена на
строк до трьох місяців у разі: а) відмови громадянина від двох пропозицій підходящої роботи; б) приховування від державної служби зайнятості відомостей
про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання
допомоги по безробіттю; в) порушення безробітним умов його реєстрації та
перереєстрації як безробітного; г) відсутності більше одного місяця безробітного за місцем
проживання без погодження з державною службою зайнятості; д) відмови від роботи за спеціальністю, набутою після
перенавчання за направленням служби зайнятості; е) припинення навчання у навчальних закладах, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів без поважних причин. Період, на який припиняється виплата допомоги по безробіттю,
зараховується в загальний період виплати допомоги по безробіттю. Якщо у Вас виникли інші питання, необхідно звернутись за
роз'ясненням до працівника центру зайнятості, який веде прийом
громадян.
Додаток N 3
до Інструкції про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку
громадян, які шукають роботу і
безробітних, державною службою
зайнятості
Найменування, Адреса районного (міського) органу адреса та соціального захисту населення _______ телефон центру _____________________________________ зайнятості Клопотання про достроковий вихід на
пенсію N _____ від "___"____ 199 р.
Центр зайнятості направляє гр. ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ______________________ "____"_______________ 199 р. народження,
вивільненого по п.1 ст.40 КЗпП України, який(а)
зареєструвався(лася) в службі зайнятості як такий(а), що
шукає роботу. У зв'язку з тим, що службу зайнятості не може
йому(їй) надати підходящу роботу, пропонуємо відповідно до п."г"
ст.26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
розглянути питання про його достроковий вихід на пенсію. Про прийняте рішення просимо повідомити центр зайнятості в
тижневий строк.

Директор прізвище, ім'я, по батькові
М.П. "___"____________ 199 р.
Додаток N 4
до Інструкції про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку
громадян, які шукають роботу
і безробітних, державною службою
зайнятості
ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для оформлення статусу
безробітного, призначення допомоги по безробіттю
та надання додаткової матеріальної і іншої допомоги
безробітним і членам їхніх сімей
1. Паспорт 2. Свідоцтво про народження (громадяни до 16 років) 3. Військовий квиток 4. Трудова книжка 5. Диплом чи посвідчення про закінчення учбового закладу 6. Довідка з ЖЕКу (виконкому сільської Ради народних
депутатів) про склад сім'ї 7. Довідка про середню заробітну плату з останнього місця
роботи за два повних останніх місяця роботи 8. Довідка про сукупний доход сім'ї 9. Довідка про зайняття підприємницькою діяльністю 10. Довідка податкової інспекції про доходи 11. Дозвіл на індивідуальну трудову діяльність 12. Довідка про роботу за сумісництвом 13. Довідка відділу соціального захисту населення про пенсію 14. Пенсійне посвідчення або посвідчення інваліда з дитинства 15. Витяг з акту огляду у МСЕК (за вимогою працівників центру
зайнятості) 16. Довідка про звільнення з місць позбавлення волі або
довідка з лікувально-трудового профілакторіювгору