Документ z0074-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.10.2015, підстава - z1131-15

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2005 N 792
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2006 р.
за N 74/11948
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1087 ( z1131-15 ) від 09.09.2015 }
Про затвердження Положення
про підготовку водіїв та інших фахівців
автомобільної служби у Державній
прикордонній службі України та допуск
їх до керування транспортними засобами

Відповідно підпункту 23 пункту 4 Положення про Адміністрацію
Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом
Президента України від 04.08.2003 N 797 ( 797/2003 ), і Положення
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ) (із
змінами), та з метою належної організації підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв та інших фахівців
автомобільної служби Державної прикордонної служби України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про підготовку водіїв та інших
фахівців автомобільної служби у Державній прикордонній службі
України та допуск їх до керування транспортними засобами
(додається).
2. Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України від 05.04.99 N 160 "Про розповсюдження в
Прикордонних військах України Положення по підготовці водіїв та
інших фахівців автомобільної служби у Збройних силах України та
допуску їх до керування транспортними засобами" скасувати.
3. Управлінню озброєння і техніки Департаменту озброєння
подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Наказ довести до відома всього особового складу Державної
прикордонної служби України у частині, що його стосується.
Голова Державної
прикордонної служби
України генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
26.10.2005 N 792
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2006 р.
за N 74/11948

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку водіїв та інших фахівців
автомобільної служби у Державній прикордонній
службі України та допуск їх до керування
транспортними засобами

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (зі змінами), Положення
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ) (зі
змінами).
1.2. Положення визначає порядок присвоєння
військовослужбовцям Державної прикордонної служби України
кваліфікації водія, допуску їх до керування транспортними засобами
різних категорій, кваліфікаційні характеристики професій водіїв
транспортних засобів та організацію підготовки водіїв та інших
фахівців автомобільної служби у Державній прикордонній службі
України.
1.3. Підготовка для Державної прикордонної служби України
водіїв транспортних засобів категорії С або В і С, а також
трактористів-машиністів здійснюється в навчальних закладах
професійно-технічної освіти та навчальних організаціях Товариства
сприяння обороні (ТСО) України.
1.4. Перепідготовка (підготовка) водіїв транспортних засобів
здійснюється в навчальних закладах та центрах Державної
прикордонної служби України, які отримали ліцензію на цю
діяльність в установленому порядку, при наявності необхідної
матеріально-технічної і навчально-методичної бази, та педагогічних
працівників. Первинна підготовка водіїв транспортних засобів усіх
категорій з числа військовослужбовців у навчальних закладах та
центрах Державної прикордонної служби України може бути
організована, як виняток, тільки з дозволу Голови Державної
прикордонної служби України за наявності відповідної ліцензії на
підготовку. Дозволяється, як виняток, первинна підготовка
механіків-водіїв бронетранспортерів (БТР) з числа водіїв
транспортних засобів категорії С або В і С,
трактористів-машиністів.
1.5. Водії автомобілів, трактористи-машиністи, механіки-водії
гусеничних машин та БТР (далі - водії) мають право керувати лише
транспортними засобами тих категорій, проти яких у відповідних
графах посвідчення водія є відмітка на право керування, а також
транспортними засобами інших категорій після відповідної
перепідготовки, порядок проведення якої зазначено у схемі
перепідготовки водіїв (додаток 1), та одержання відповідного
посвідчення. Начальникам органів Державної прикордонної служби України
забороняється допускати до керування транспортними засобами
водіїв, які не мають відповідної відмітки на право керування у
посвідченні водія та документів, що видаються після відповідної
підготовки (перепідготовки) водіїв для керування транспортними
засобами у Державній прикордонній службі України.
1.6. З усіма водіями, які прийняті на військову службу та
мають посвідчення водія на право керування транспортними засобами
категорії С або В і С, механіками-водіями БТР та
трактористами-машиністами на базі навчальних центрів Державної
прикордонної служби України проводиться підготовка (як правило,
після опанування програми молодого солдата), під час якої
відпрацьовуються відповідні програми.
1.7. Навчальні групи з перепідготовки (підготовки) водіїв
транспортних засобів створюються чисельністю не більше 30 чоловік.
Не пізніше 15 днів з початку занять навчальні заклади та центри
Державної прикордонної служби України реєструють в уповноважених
структурних органах Міністерства внутрішніх справ України кожну
навчальну групу в установленому порядку.
2. Умови допуску до керування
транспортними засобами
2.1. До керування легковими автомобілями, які призначені для
забезпечення службової діяльності, перевезення особового складу
(від 2 до 8 чоловік), а також санітарними автомобілями,
виробництво яких ведеться на базі легкових автомобілів,
допускаються водії, які мають у посвідченні водія відмітку на
право керування транспортними засобами категорії В.
2.2. До керування вантажними та спеціальними автомобілями зі
встановленим на них озброєнням, обладнанням або пристосованими для
перевезення певного вантажу, а також тими, які мають відповідні
типи кузовів, санітарними автомобілями, виробництво яких ведеться
на базі вантажних автомобілів, штабними автобусами (крім
пасажирських) допускаються водії, які мають у посвідченні водія
відмітку на право керування транспортними засобами категорії С.
2.3. До керування вантажними автомобілями, обладнаними для
перевезення особового складу, допускаються водіївійськовослужбовці
за контрактом, прапорщики, мічмани та працівники Державної
прикордонної служби України при наявності у посвідченні водія
категорії B і D або C і D. До керування вантажними автомобілями з
особовим складом кількістю до 8 чоловік у кузові автомобіля та у
складі колони допускаються водії транспортних засобів категорії C,
які мають безперервний річний стаж роботи на відповідному
транспортному засобі, досягли 19-річного віку і пройшли в органі
Державної прикордонної служби України 12-денну підготовку і
5-місячне стажування з практичного водіння та мають спеціальне
посвідчення про допуск до самостійного керування вантажним
автомобілем, обладнаним для перевезення особового складу, зразок
якого наведено у додатку 2.
2.4. До керування пасажирськими автобусами (мікроавтобусами,
які призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми
сидячих місць, крім сидіння водія) допускаються водії, які мають
безперервний річний стаж роботи (крім військовослужбовців
строкової служби) на транспортних засобах, досягли 19-річного віку
і мають у посвідченні водія відмітку на право керування
транспортними засобами категорії D. До безперервного річного стажу
водія включається як робота протягом останнього року на
зазначеному транспортному засобі, так і керування особистим
транспортним засобом.
2.5. До керування окремими транспортними засобами, які
буксирують штатне озброєння та техніку (автопоїздами), сідельними
тягачами з вантажними (спеціальними) напівпричепами допускаються
водії з безперервним річним стажем роботи на транспортних засобах
категорії C, що мають у посвідченні водія відмітку на право
керування транспортними засобами категорії C і E. При русі у
колоні зазначених вище транспортних засобів до керування
допускаються водії транспортних засобів категорії С, які мають
безперервний стаж роботи не менше ніж три роки на відповідному
транспортному засобі і пройшли в органі Державної прикордонної
служби України перевірку з практичного водіння.
2.6. До керування бронетранспортерами допускаються водії
транспортних засобів категорії C, які пройшли у навчальному центрі
Державної прикордонної служби України підготовку та отримали
відповідне посвідчення механіка-водія БТР, зразок якого наведено у
додатку 3.
2.7. До керування гусеничними машинами та тракторами
допускаються водії, які мають посвідчення механіка-водія
гусеничної машини (тракториста-машиніста), зразок якого наведено у
додатку 4.
2.8. Право на самостійне керування транспортними засобами,
призначеними для перевезення небезпечних вантажів, мають
водії-військовослужбовці за контрактом, прапорщики, мічмани та
працівники Державної прикордонної служби України, які останні три
роки працюють водіями на транспортних засобах відповідної
категорії та отримали відповідні посвідчення після проходження
спеціальної підготовки в уповноважених структурних органах
Міністерства освіти України або інших відомств, яким надано таке
право, і стажування в органах Державної прикордонної служби
України протягом 6 місяців.
2.9. Військовослужбовці строкової служби мають право на
керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними
звуковими та світловими сигнальними пристроями, після проходження
12-денної спеціальної підготовки і 6-місячного стажування (за
місцем проходження служби) та одержання посвідчення на право
керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними
звуковими та світловими сигнальними пристроями, зразок якого
наведено у додатку 5.
2.10. Право на самостійне керування транспортними засобами,
обладнаними спеціальними звуковими та світловими сигнальними
пристроями, мають водії-військовослужбовці за контрактом,
прапорщики, мічмани та працівники Державної прикордонної служби
України, а також штатні і позаштатні співробітники служби безпеки
дорожнього руху органів Державної прикордонної служби України, які
мають посвідчення водія, знають правила дорожнього руху, отримали
посвідчення співробітника (позаштатного співробітника) служби
безпеки дорожнього руху, які останні три роки проходять службу на
посаді водія або працюють водіями на транспортних засобах
відповідної категорії, або мають безперервний трьохрічний стаж
керування відповідними транспортними засобами, та пройшли
12-денну спеціальну підготовку і отримали посвідчення на право
керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними
звуковими та світловими сигнальними пристроями. До безперервного стажу включається і керування особистим
транспортним засобом.
2.11. Право на керування транспортними засобами категорії D
надається водіям-військовослужбовцям та працівникам Державної
прикордонної служби України, які мають посвідчення водія категорій
B або C, B і C і безперервний річний стаж роботи (крім
військовослужбовців строкової служби) на відповідному
транспортному засобі та пройшли перепідготовку за встановленими
програмами і склали в уповноваженому структурному органі
Міністерства внутрішніх справ України теоретичний і практичний
іспити та отримали посвідчення водія на право керування
транспортними засобами категорії D.
2.12. Право на керування транспортними засобами категорії E
надається водіям, у яких в посвідченні водія при наявності
дозволених категорій B, C, D або в декількох із зазначених
категорій є відмітка на право керування і які мають безперервний
річний стаж роботи на відповідних транспортних засобах, пройшли
перепідготовку за встановленими програмами і склали в
уповноваженому структурному органі Міністерства внутрішніх справ
України практичний іспит з навичок керування автопоїздом та
отримали посвідчення водія на право керування транспортними
засобами категорії E.
2.13. Методика проведення теоретичного та практичного іспитів
викладена у додатках 5 та 6 Інструкції про порядок приймання
екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та
зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи,
затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від
21.06.93 N 394 ( z0125-93 ) (зі змінами), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.09.93 за N 125. Під час теоретичного іспиту перевіряються знання Правил
дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою
навчання. Під час практичного іспиту перевіряються навички водіння
на транспортних засобах тільки тих категорій, для яких необхідне
посвідчення водія.
2.14. Водії, які мають посвідчення водія на право керування
транспортними засобами будь-якої категорії, але не працювали
водіями більше 12 місяців, до керування транспортними засобами
допускаються після проходження стажування в органі Державної
прикордонної служби України з практичного водіння не менше 30
годин на відповідному транспортному засобі.
2.15. Офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці за
контрактом (що мають посвідчення водія), за якими транспортні
засоби не закріплені, мають право керувати штатними транспортними
засобами тих категорій, проти яких у посвідченнях водіїв є
відмітка на право керування: 2.15.1. На заняттях з практичного водіння транспортних
засобів. 2.15.2. Під час перевірки технічного стану транспортних
засобів, якості технічного обслуговування та ремонту (у тому числі
регламентованого технічного обслуговування та регламентованого
ремонту).
2.16. До самостійного управління транспортними засобами
допускаються офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці за
контрактом (що мають посвідчення водія), які добре знають будову
транспортних засобів, їх обслуговування, правила водіння, мають
свідоцтво на право водіння транспортного засобу відповідної
категорії та ті, що пройшли відповідну програму підготовки
посадових осіб Державної прикордонної служби України для
удосконалення знань та майстерності водіння транспортних засобів і
склали іспити. За посадовими особами, які допущені до самостійного керування
транспортними засобами, наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України, регіонального управління, органу
Державної прикордонної служби України закріплюються транспортні
засоби, якими вони мають право керувати.
2.17. Усі водії транспортних засобів підлягають обов'язковому
періодичному медичному огляду у встановлені терміни. Якщо
посадові особи служби безпеки дорожнього руху або начальники
органів Державної прикордонної служби України мають сумнів щодо
стану здоров'я водія, вони можуть направити його на позачерговий
медичний огляд. Якщо медичною комісією водій буде визнаний
нездатним керувати транспортними засобами, то начальник органу
Державної прикордонної служби України відсторонює його від
керування транспортним засобом.
2.18. Позбавлення водіїв права на керування транспортними
засобами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України.
3. Планування та організація технічної
підготовки водіїв та інших фахівців
автомобільної служби
3.1. Технічна підготовка водіїв та інших фахівців
автомобільної служби планується в Адміністрації Державної
прикордонної служби України, регіональних управліннях, органах
Державної прикордонної служби України на підставі наказів
Адміністрації Державної прикордонної служби України, заступників
Голови Державної прикордонної служби України з підготовки
персоналу Державної прикордонної служби України на навчальний рік
та програм навчання. При плануванні технічної підготовки водіїв та
інших фахівців автомобільної служби розробляється план технічної
підготовки фахівців автомобільної служби, перелік тем та
розрахунок годин технічної підготовки офіцерів (прапорщиків)
автомобільної служби, графік користування автодромами та іншими
навчальними об'єктами.
3.2. План технічної підготовки фахівців автомобільної служби
є основним документом, що визначає порядок підготовки особового
складу автомобільної служби. У плані зазначаються місце та час
проведення підготовки, ким, за якою програмою та з якою категорією
слухачів організовується підготовка. У Адміністрації Державної
прикордонної служби України план технічної підготовки фахівців
автобронетанкової служби включається до директиви з підготовки
персоналу Державної прикордонної служби України на навчальний рік,
як додаток, у регіональних управліннях - до
організаційно-методичних вказівок з підготовки підпорядкованих
органів, у органах Державної прикордонної служби України - як
додаток до наказу "Про організацію підготовки всіх категорій
військовослужбовців на навчальний рік".
3.3. До плану технічної підготовки фахівців автомобільної
служби додаються розрахунки з підготовки та перепідготовки водіїв
для роботи на транспортних засобах відповідних категорій, молодших
фахівців з технічного обслуговування та ремонту машин (спеціальної
техніки), у яких зазначається кількість учнів за фахом та для яких
органів Державної прикордонної служби України вони призначені.
3.4. Тематичні плани з технічної підготовки фахівців
автомобільної служби розробляються в органі Державної прикордонної
служби України з урахуванням завдань, що вирішуються ними у
відповідному періоді навчання, рівня підготовки особового складу,
фонду навчального часу, який відводиться на технічну підготовку
водіїв та інших фахівців автомобільної служби відповідно до вимог
відповідних документів та програм навчання.
3.5. Підготовка (перепідготовка) водіїв транспортних засобів
усіх категорій проводиться на машинах тих марок, які планується
закріпити за водіями або закріплені за ними. З урахуванням цього
комплектуються навчальні групи, при цьому у кожній групі
підготовка проводиться тільки на одну марку машин. Основним
методом є проведення практичних занять, на яких відпрацьовуються
нормативи з технічного обслуговування та ремонту машин, контрольні
вправи з водіння, виявлення та усунення експлуатаційних
несправностей на машинах. Заняття проводяться у парках, на
автодромах та навчальних містечках, вдень та вночі, у будь-яку
погоду. Вивчення автомобільної (спеціальної) техніки, яка
перебуває на озброєнні, та ефективне її застосування проводити з
повним використанням її тактико-технічних можливостей. Підготовка
водіїв та їх допуск до керування транспортними засобами
передбачає, крім того, вивчення особистості військовослужбовця,
його морально-психологічних якостей, високу особисту
дисциплінованість.
3.6. Після виконання програми підготовки комісія, призначена
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України або
начальником навчального центру Державної прикордонної служби
України, приймає у водіїв іспити з правил дорожнього руху, будови
та технічного обслуговування транспортних засобів та водіння.
Водії, які склали іспити, наказом начальника навчального центру
допускаються до самостійного керування транспортними засобами, про
що робиться відмітка у військовому квитку водіїв у розділі
"Особливі відмітки": "Пройшов підготовку з ___ до ____ 20 __ року.
Допущений до керування машиною ___________.
(марка) (Посада, військове звання, підпис. Ініціали, прізвище
начальника навчального центру, гербова мастикова печатка
навчального центру Державної прикордонної служби України)".
3.7. Вивчення водіями спеціального обладнання, змонтованого
на автомобільних базових шасі, а також порядку та особливостей
перевезення спеціальних та розрядних вантажів організовується у
процесі підготовки і після її закінчення відповідними службами за
окремими програмами.
3.8. Навчання військовослужбовців (водіїв суміжних
спеціальностей) водінню машин проводиться у навчальних центрах
протягом всього терміну навчання, і іспит з водіння машин, крім
іспитів з інших предметів, включається у випускні іспити.
3.9. Перепідготовка водіїв на право керування транспортними
засобами категорії D проводиться за планами Адміністрації
Державної прикордонної служби України в навчальних закладах та
центрах Державної прикордонної служби України на зборах з числа
водіїв транспортних засобів категорій В або С, В і С. Водії
транспортних засобів категорії В або С, В і С, які засвоїли
програму, складають кваліфікаційній комісії з безпеки дорожнього
руху навчального закладу або центру іспити; одержують свідоцтво
про складання іспитів, підписане начальником навчального закладу
або центру і головою кваліфікаційної комісії з безпеки дорожнього
руху, далі (за направленням навчального закладу або центру)
складають теоретичний та практичний іспити в уповноваженому
структурному органі Міністерства внутрішніх справ України для
одержання посвідчення водія з відміткою про право керування
транспортними засобами категорії D.
3.10. Перепідготовка водіїв на право керування транспортними
засобами категорії Е проводиться за планами Адміністрації
Державної прикордонної служби України на зборах в навчальних
закладах та центрах Державної прикордонної служби України. До
перепідготовки залучаються військовослужбовці з числа водіїв
транспортних засобів категорій В, С і С або С, D. Після засвоєння
програми і складання іспитів кваліфікаційній комісії з безпеки
дорожнього руху навчального закладу або центру водії одержують
свідоцтво про складання іспитів, далі (за направленням навчального
закладу або центру) складають в уповноваженому структурному органі
Міністерства внутрішніх справ України практичний іспит з навичок
водіння автопоїздів для одержання посвідчення водія з відміткою на
право керування транспортними засобами категорії Е.
3.11. Підготовка водіїв для роботи на транспортних засобах
категорії С, обладнаних для перевезення особового складу,
проводиться за планами регіональних управлінь на 12-денних зборах
на базі одного з загонів, що входить до складу регіонального
управління, або при загонах за планами відповідних начальників
органів Державної прикордонної служби України; для органів
Державної прикордонної служби України центрального
підпорядкування - на 12-денних зборах при частинах за планами
відповідних начальників органів Державної прикордонної служби
України. Після закінчення зборів водії складають теоретичний і
практичний іспит кваліфікаційній комісії з безпеки дорожнього руху
органу Державної прикордонної служби України для одержання
посвідчення про допуск до самостійного керування вантажними
автомобілями, обладнаними для перевезення особового складу.
3.12. Підготовка водіїв транспортних засобів, обладнаних
спеціальними звуковими та світловими сигнальними пристроями,
проводиться на 12-денних зборах за планами регіональних управлінь
на базі одного із загонів, що входить до складу регіонального
управління, або при загонах за планами відповідних начальників
органів Державної прикордонної служби України. Водіям, які успішно
склали теоретичні і практичні іспити кваліфікаційній комісії з
безпеки дорожнього руху загону, видається посвідчення на право
керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними
звуковими та світловими сигнальними пристроями, після місячного
стажування при своїх загонах.
3.13. Підготовка інструкторів з водіння транспортних засобів
проводиться в навчальних закладах та центрах Державної
прикордонної служби України. До підготовки залучаються водії
(військовослужбовці за контрактом або прапорщики) транспортних
засобів категорії С або В і С, які мають стаж роботи на
транспортних засобах не менше 3-х років, включаючи стаж роботи до
призову на строкову службу. Після складання іспитів їм видається
посвідчення інструктора з водіння транспортних засобів, зразок
якого наведено у додатку 6.
3.14. Технічна підготовка водіїв для вдосконалення знань і
навичок за фахом проводиться після проходження підготовки в
навчальному центрі Державної прикордонної служби України на
6-денних зборах у кожному періоді навчання під керівництвом
начальників органів Державної прикордонної служби України та їх
заступників за напрямом діяльності за відповідними програмами.
Крім того, технічна підготовка водіїв проводиться у відведений
щотижня один день, а в підрозділах охорони державного кордону - у
день проведення обслуговування техніки у формі практичної роботи
з обслуговування техніки під керівництвом начальників відділень і
груп. Водії зводяться у навчальні групи з урахуванням марок
закріплених за ними штатних транспортних засобів. Кількість і
склад навчальних груп, їх керівники, порядок проведення занять
визначаються начальником органу Державної прикордонної служби
України до початку навчального року та оголошуються наказом. У дні
занять забороняється вихід одиночних транспортних засобів, за
винятком машин, які використовуються для забезпечення
оперативно-службових завдань та інших невідкладних завдань, з
дозволу начальника органу Державної прикордонної служби України.
3.15. Підготовка водіїв 3-го класу кваліфікації для роботи на
транспортних засобах нових або інших марок, які належать до
транспортних засобів тієї ж або іншої категорії, організовується в
органах Державної прикордонної служби України на 12-денних зборах
і включає 15 годин практичного водіння. Про проходження підготовки
та про допуск до самостійного керування транспортними засобами
нових або інших марок робляться відмітки у військовому квитку в
розділі "Особливі відмітки": "Пройшов підготовку
з ___ до ___ 20 __ року. Допущений до керування машиною ________.
(марка) (Посада, військове звання, підпис. Ініціали, прізвище
начальника та гербова мастикова печатка органу Державної
прикордонної служби України)".
3.16. Автомобільна підготовка курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького (крім
інженерного факультету) загальним обсягом, який визначений
відповідними навчальними планами, організується з метою вивчення
та засвоєння автомобільних базових шасі, а також одержання
курсантами посвідчення водія з правом керування транспортними
засобами категорії В, С або В і С та проводиться за встановленими
програмами.
3.17. У разі одержання органами Державної прикордонної служби
України транспортних засобів нових марок перед введенням їх у дію
проводяться збори для їх вивчення та практичного засвоєння з
офіцерами та іншими посадовими особами, які залучаються для
навчання особового складу і використання цієї техніки, за планами
Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних
управлінь на базі навчальних закладів та центрів Державної
прикордонної служби України.
3.18. Підготовка сержантського складу автомобільного фаху
здійснюється в навчальних закладах та центрах відповідно до
наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України,
заступників Голови Державної прикордонної служби України і
проводиться за відповідними програмами. До підготовки залучаються
водії транспортних засобів категорії В, С або В і С.
3.19. Командні, методичні і практичні навички сержантського
складу автомобільного фаху після закінчення навчання
вдосконалюються на інструктивно-методичних заняттях,
навчально-методичних зборах, а також на заняттях у органах
Державної прикордонної служби України.
3.20. Підготовка молодших фахівців з технічного
обслуговування і ремонту автомобільної техніки здійснюється в
навчальних закладах та центрах Державної прикордонної служби
України для водіїв транспортних засобів категорії В, С або В і С,
а також для військовослужбовців, які пройшли підготовку з ремонту
транспортних засобів до призову на строкову службу або закінчили
навчальні заклади профтехосвіти. Тривалість навчання цих фахівців
установлюється відповідно до затверджених програм Адміністрації
Державної прикордонної служби України. Знання та практичні навички
цих фахівців надалі вдосконалюються в органах Державної
прикордонної служби України під час роботи на техніці в
автопарках, майстернях та в польових умовах.
3.21. Підготовка прапорщиків та мічманів автомобільного фаху
здійснюється в Національній академії Державної прикордонної служби
України ім. Б.Хмельницького за відповідними програмами
Адміністрації Державної прикордонної служби України.
3.22. З офіцерами, прапорщиками (мічманами), сержантами
(старшинами), а також фахівцями інших спеціальностей, які мають у
підпорядкуванні штатні транспортні засоби, заняття з вивчення їх
будови і з технічного обслуговування, правил дорожнього руху і
водіння організовуються у системі професійної підготовки за
тематикою, розробленою до початку навчального періоду відділами і
службами управління органу Державної прикордонної служби України
при методичному керівництві та за участю відповідних начальників
автомобільних служб.
3.23. Автомобільна підготовка слухачів Національної академії
Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького
організовується з метою вмілого та ефективного застосування
автомобільних базових шасі органів Державної прикордонної служби
України та проводиться за програмами, узгодженими з Департаментом
озброєння Адміністрації Державної прикордонної служби України.
4. Порядок складання іспитів та одержання
відповідних посвідчень
4.1. Після закінчення навчання за відповідними програмами
водії транспортних засобів усіх категорій, а також водії вантажних
автомобілів, обладнаних для перевезення особового складу, водії
транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та
світловими сигнальними пристроями, інструктори з практичного
водіння транспортних засобів складають іспити з правил дорожнього
руху, будови і технічного обслуговування, практичного водіння та
методики навчання (тільки для інструкторів з водіння транспортних
засобів), які приймаються кваліфікаційною комісією з безпеки
дорожнього руху органу Державної прикордонної служби України,
навчального закладу або центру. Члени кваліфікаційної комісії з безпеки дорожнього руху
органу Державної прикордонної служби України повинні знати Правила
дорожнього руху, будову і технічне обслуговування транспортних
засобів, що використовуються у Державній прикордонній службі
України, та методику приймання іспитів.
4.2. До іспитів допускаються військовослужбовці (працівники
Державної прикордонної служби України), які закінчили повний курс
навчання за відповідними програмами і одержали позитивні оцінки з
усіх предметів. Загальна організація приймання іспитів
покладається на начальників органів Державної прикордонної служби
України, навчального закладу або центру. Документом, що підтверджує проходження підготовки
(перепідготовки) водіїв, є свідоцтво встановленої форми, видане
кваліфікаційною комісією з безпеки дорожнього руху навчального
закладу або центру Державної прикордонної служби України.
4.3. Результати іспитів оформлюються протоколами засідань
кваліфікаційної комісії з безпеки дорожнього руху органу Державної
прикордонної служби України, навчального закладу або центру
Державної прикордонної служби України (додаток 7) у двох
примірниках і підписуються головою та членами цієї кваліфікаційної
комісії. Водіям, що склали відповідні іспити, виписуються відповідні
посвідчення.
4.4. У службі безпеки дорожнього руху органу Державної
прикордонної служби України, навчального закладу або центру
ведеться журнал обліку навчальних груп з підготовки водіїв
транспортних засобів (додаток 8).
4.5. Іспити на одержання посвідчень водія приймаються
уповноваженими структурними органами Міністерства внутрішніх справ
України тільки від осіб, які проживають у даній місцевості.
Рішення про допуск до складання іспитів осіб, які проживають в
іншій місцевості, можуть приймати керівники уповноважених
структурних органів Міністерства внутрішніх справ України.
Військовослужбовці строкової служби та курсанти Національної
академії Державної прикордонної служби України
ім. Б.Хмельницького до іспитів на одержання посвідчень водія
допускаються за місцем дислокації навчальних закладів або центрів
Державної прикордонної служби України.
4.6. Для одержання посвідчення водія на право керування
транспортними засобами в уповноважені структурні органи
Міністерства внутрішніх справ України подаються такі документи: 4.6.1. Свідоцтво про закінчення навчального закладу, що готує
водіїв відповідної категорії транспортних засобів. 4.6.2. Медична довідка встановленого зразка про придатність
до керування відповідними категоріями транспортних засобів. 4.6.3. Дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см на матовому
папері з білим фоном у правому нижньому кутку (чорно-білі або
кольорові). 4.6.4. Квитанції про сплату встановленого збору за іспити і
бланк посвідчення водія та талона до нього. 4.6.5. Копію військового квитка або паспорта.
4.7. Слухачі (курсанти), які закінчили навчальні заклади
Державної прикордонної служби України з вивченням автомобільної
справи, замість свідоцтва про проходження навчання подають диплом
з витягом із залікової відомості або семестрових та екзаменаційних
відомостей, засвідчених нотаріально чи керівництвом навчального
закладу Державної прикордонної служби України.
4.8. Перед складанням іспитів для одержання посвідчення водія
на право керування транспортними засобами відповідної категорії
заповнюється екзаменаційна картка встановленого зразка, яка разом
з копією військового квитка або паспорта подається екзаменаційній
комісії уповноваженого структурного органу Міністерства внутрішніх
справ України.
4.9. Приймання теоретичного і практичного іспитів в
уповноважених структурних органах Міністерства внутрішніх справ
України здійснюється відповідно до Інструкції про порядок
приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія,
обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної
роботи, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 21.06.93 N 394 ( z0125-93 ) (зі змінами), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.09.93 за N 125.
4.10. Посвідчення водія на право керування транспортними
засобами категорії А, В, С, D, Е видається та замінюється
уповноваженими структурними органами Міністерства внутрішніх справ
України в установленому порядку.
4.11. У разі втрати посвідчення водія видається нове з
відміткою "Дублікат". На період оформлення дубліката посвідчення
водія видається тимчасовий талон на право керування транспортними
засобами строком на один місяць. За потреби строк дії талона може
бути продовжений до 3 місяців. Для отримання талона заявник
складає теоретичний і практичний іспити. Видача дубліката
посвідчення водія замість втраченого внаслідок стихійного лиха,
пожежі, повені тощо, якщо це підтверджено відповідними
документами, проводиться без іспитів.
5. Порядок присвоєння водіям кваліфікації
3-го, 2-го та 1-го класу
5.1. Присвоєння класної кваліфікації водіям транспортних
засобів різних категорій здійснюється відповідно до
кваліфікаційних характеристик водіїв транспортних засобів
(додаток 9).
5.2. Механікам-водіям БТР, гусеничних машин і
трактористам-машиністам присвоюється класна кваліфікація
відповідно до порядку, встановленого для військовослужбовців
Міністерства оборони України.
5.3. Іспити для присвоєння кваліфікації водія 3-го класу
приймає кваліфікаційна комісія з безпеки дорожнього руху
навчального центру, а 2-го або 1-го класу - кваліфікаційна комісія
з безпеки дорожнього руху органу Державної прикордонної служби
України.
5.4. Результати іспитів для присвоєння кваліфікації водія
3-го класу оформляються протоколом засідання кваліфікаційної
комісії з безпеки дорожнього руху навчального центру Державної
прикордонної служби України (додаток 10), а для присвоєння
кваліфікації 2-го або 1-го класу - протоколом засідання
кваліфікаційної комісії з безпеки дорожнього руху органу Державної
прикордонної служби України.
5.5. На підставі протоколу засідання кваліфікаційної комісії
з безпеки дорожнього руху навчального центру кваліфікація водія
3-го класу присвоюється наказом начальника навчального центру
Державної прикордонної служби України. Кваліфікація 2-го або 1-го
класу присвоюється наказом начальника органу Державної
прикордонної служби України на підставі протоколу засідання
кваліфікаційної комісії з безпеки дорожнього руху органу
Державної прикордонної служби України.
5.6. Протокол засідання кваліфікаційної комісії з безпеки
дорожнього руху органу Державної прикордонної служби України
складається у трьох примірниках. Перший примірник протоколу в
3-денний термін передається в службу безпеки дорожнього руху
регіонального управління для одержання бланків свідоцтв (органи
центрального підпорядкування - у службу безпеки дорожнього руху
Департаменту озброєння Адміністрації Державної прикордонної служби
України), другий - начальнику органу Державної прикордонної служби
України як підстава для видання наказу про присвоєння класної
кваліфікації, третій - залишається у кваліфікаційній комісії з
безпеки дорожнього руху органу Державної прикордонної служби
України.
5.7. Кваліфікація водія (механіка-водія) 3-го класу
присвоюється: 5.7.1. Водіям (механікам-водіям), прийнятим на військову
службу після закінчення навчання за відповідними програмами, у
навчальному центрі. 5.7.2. Військовослужбовцям навчальних центрів, які мають
посвідчення водія, - після їх закінчення. 5.7.3. Слухачам (які не мають офіцерських звань) і курсантам
інженерного факультету Національної академії Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького з видачею
свідоцтва водія (механіка-водія) 3-го класу, зразок якого наведено
у додатку 11.
5.8. Після присвоєння кваліфікації водія 3-го класу
військовослужбовці строкової служби отримують відмітку у
військовому квитку у розділі "Особливі відмітки": "Наказом
начальника навчального центру ____ від _______ N __ присвоєна
кваліфікація водія (механіка-водія) 3-го класу. (Посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище
начальника та гербова мастикова печатка)".
5.9. Для одержання кваліфікації 2-го або 1-го класу
механіки-водії БТР, гусеничних машин та трактористи-машиністи
мають відповідати додатковим вимогам щодо підвищення
(підтвердження) кваліфікації (додаток 12).
5.10. Водіям транспортних засобів категорій В, С, Е або В,
С, D, або С, D, або С, Е, а також В, С, D і Е, механікам-водіям
БТР і трактористам-машиністам, нагородженим нагрудними знаками
"Відмінний прикордонник" 1-го або 2-го ступеня, стаж служби або
роботи, який вимагається для присвоєння чергової класної
кваліфікації, скорочується: водіям транспортних засобів будь-якої
категорії - на 1 рік; механікам-водіям БТР,
трактористам-машиністам - на шість місяців. Стаж роботи на
транспортних засобах різної категорії до призову на військову
службу зараховується при наявності документів, які підтверджують
це і оформлені належним чином.
5.11. Військовослужбовцям, яким присвоєна кваліфікація водія
2-го або 1-го класу, видається відповідне свідоцтво, зразок якого
наведено у додатку 13.
5.12. Прапорщики, мічмани і військовослужбовці за контрактом,
що проходять службу на посадах водія, для одержання кваліфікації
водія-2-го або 1-го класу повинні: 5.12.1. Мати відповідне посвідчення водія і стаж роботи на
посадах, пов'язаних з експлуатацією автомобільної техніки, не
менше трьох років при наявності свідоцтва 3-го класу - для
одержання кваліфікації водія 2-го класу, не менше двох років при
наявності свідоцтва 2-го класу - для одержання кваліфікації водія
1-го класу. 5.12.2. Мати позитивні показники з експлуатації штатних
транспортних засобів органу Державної прикордонної служби України. 5.12.3. Добре знати будову і правила експлуатації штатних
транспортних засобів органу Державної прикордонної служби України. 5.12.4. Знати та вміти практично виконувати операції з
технічного обслуговування і поточного ремонту штатних
транспортних засобів. 5.12.5. Скласти іспити в обсязі програми підготовки водіїв
відповідної класної кваліфікації (2-го або 1-го класу).
5.13. Водіям 2-го або 1-го класу, що керували транспортними
засобами протягом останніх 12 місяців і склали іспити в
уповноважених структурних органах Міністерства внутрішніх справ
України, допуск до керування транспортними засобами вищої
категорії, кваліфікація 2-го або 1-го класу присвоюється на
підставі заново одержаних посвідчень водія на право керування
транспортними засобами певних категорій відповідно до вимог
кваліфікаційних характеристик.
5.14. При звільненні військовослужбовців у запас або
переведенні з одного органу Державної прикордонної служби України
до іншого зберігається присвоєна їм класна кваліфікація водія.
5.15. Якщо водії 1-го або 2-го класу не виконують вимоги,
передбачені відповідною кваліфікаційною характеристикою, а також
пунктами 5.12.2-5.12.4 цього Положення, порушують правила
дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, то їх
класна кваліфікація може бути знижена начальником органу Державної
прикордонної служби України за поданням кваліфікаційної комісії з
безпеки дорожнього руху органу Державної прикордонної служби
України. Про зниження класної кваліфікації водіїв оголошується у
наказі начальника органу Державної прикордонної служби України,
при цьому свідоцтва замінюються. Відновлення класної кваліфікації
водіям може бути здійснено заново на загальних підставах.
5.16. З уведенням в дію цього Положення раніше присвоєні
водіям класні кваліфікації не переглядаються.
6. Порядок виготовлення, одержання, обліку,
зберігання та витрачання бланків свідоцтв
і посвідчень про закінчення курсів водіїв
6.1. Бланки посвідчень і свідоцтв, передбачених цим
Положенням, є документами суворої звітності та виготовляються
друкарським способом на замовлення начальника служби безпеки
дорожнього руху Департаменту озброєння Адміністрації Державної
прикордонної служби України, регіонального управління, органу
Державної прикордонної служби України.
6.2. Витрати на виготовлення бланків посвідчень і свідоцтв,
книг обліку фінансуються за відповідними кодами видатків Державної
прикордонної служби України.
6.3. Відповідальність за прийняття, облік, зберігання,
витрачання бланків посвідчень і свідоцтв покладається на
начальників служб безпеки дорожнього руху органів Державної
прикордонної служби України, а в разі їх відсутності - на
посадових осіб за напрямом діяльності, які безпосередньо
відповідають за організацію експлуатації автомобільної техніки.
6.4. Бланки посвідчень і свідоцтв, зазначених у цьому
Положенні, повинні зберігатися в опечатаних сейфах (шафах) та
обліковуватися у книзі обліку і витрачання бланків посвідчень і
свідоцтв (додаток 14). Видача цих бланків здійснюється на підставі
поданих протоколів про приймання іспитів протягом 5 днів від дня
одержання протоколів. Категорично забороняється проставляти на незаповнених бланках
печатки і підписи відповідних посадових осіб органів Державної
прикордонної служби України, а також передавати такі бланки
будь-яким особам.
6.5. Бланки посвідчень і свідоцтв заповнюються чорною пастою,
розбірливо і в 3-денний строк видаються водіям під розписку за
пред'явленням військового квитка або посвідчення особи.
6.6. Бланки посвідчень і свідоцтв, зіпсовані під час
заповнення, знищуються способом, який унеможливлює їх повторне
використання, зі складанням акта знищення зіпсованих бланків, які
зберігаються в справах служби безпеки дорожнього руху органу
Державної прикордонної служби України.
6.7. Після закінчення навчального року комісія, призначена
відповідним начальником органу Державної прикордонної служби
України, перевіряє витрачання бланків та правильність присвоєння
кваліфікації особовому складу.
6.8. Термін зберігання справ з протоколами екзаменаційних
комісій, книг обліку і витрачання бланків посвідчень і свідоцтв та
журналів обліку навчальних груп з підготовки водіїв транспортних
засобів здійснюється відповідно вимог чинного законодавства.
Заступник Голови Державної
прикордонної служби
України - директор Департаменту
озброєння генерал-майор О.Б.Лантвойт

Додаток 1
до пункту 1.5 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

СХЕМА
перепідготовки водіїв

-------------------------------------------------------------------------------- | Категорії транспортних засобів |Транспортні |Транспортні | |-------------------------------------------------|засоби, |засоби нових| | C | D | E |обладнані |або інших | | | | |спеціальними |марок у | | | | |звуковими і |межах | | | | |світловими |однієї | | | | |сигнальними |категорії | | | | |пристроями | | |---------------+----------------+----------------+---------------+------------| |Водії вантажних|Водії |Водії |Водії |Водії | |автомобілів, |транспортних |транспортних |транспортних |(механіки- | |обладнаних для |засобів |засобів |засобів |водії) - 12 | |перевезення |категорії С або |категорії С або |будь-якої |денні збори | |особового |В і С - 1,5 |В і С з річним |категорії - на | | |складу, - на 12|місяця навчання |стажем роботи на|12 денних | | |денних зборах і| |автомобілях |зборах та | | |5 місячному | |транспортної |6-місячному | | |стажуванні | |групи - 1 місяць|стажуванні | | | | |навчання | | | |---------------+----------------+----------------+---------------+------------| |Іспити у |Іспити у |Іспити у |Іспити у |Іспити у | |кваліфікаційній|кваліфікаційній |кваліфікаційній |кваліфікаційній|кваліфіка- | |комісії з |комісії з |комісії з |комісії з |ційній комі-| |безпеки |безпеки |безпеки |безпеки |сії з | |дорожнього |дорожнього руху |дорожнього руху |дорожнього руху|безпеки | |руху органу |органу Державної|органу Державної|органу |дорожнього | |Державної |прикордонної |прикордонної |Державної |руху органу | |прикордонної |служби України |служби України |прикордонної |Державної | |служби України |навчального |навчального |служби України |прикордонної| | |закладу і |закладу і | |служби | | |уповноваженому |уповноваженому | |України | | |структурному |структурному | | | | |органі МВС |органі МВС | | | | |України |України | | | |---------------+----------------+----------------+---------------+------------| |Одержання |Заміна |Заміна |Одержання |Запис у | |посвідчення у |посвідчення |посвідчення |посвідчення у |військовому | |кваліфікаційній|водія в |водія в |кваліфікаційній|квитку | |комісії з |уповноваженому |уповноваженому |комісії з | | |безпеки |структурному |структурному |безпеки | | |дорожнього руху|органі МВС |органі МВС |дорожнього руху| | |органу |України |України |органу | | |Державної | | |Державної | | |прикордонної | | |прикордонної | | |служби України | | |служби України | | |---------------+----------------+----------------+---------------+------------| |Удосконалення |Вдосконалення |Вдосконалення |Вдосконалення |Вдосконален-| |знань і |знань і навичок |знань і навичок |знань і |ня знань і | |навичок на |на заняттях і |на заняттях і |навичок на |навичок на | |заняттях і |практичній |практичній |заняттях і |заняттях і | |практичній |роботі на |роботі на |практичній |практичній | |роботі на |транспортних |транспортних |роботі на |роботі на | |вантажних |засобах |засобах |транспортних |транспортних| |автомобілях, |категорії D |категорії Е |засобах, |засобах | |обладнаних для | | |обладнаних |нових або | |перевезення | | |спеціальними |інших марок | |особового | | |звуковими і | | |складу | | |світловими | | | | | |сигнальними | | | | | |пристроями | | --------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 2
до пункту 2.3 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами
ЗРАЗОК

Державна прикордонна служба України
____________________________________________
(орган Державної прикордонної служби України)
ПОСВІДЧЕННЯ
про допуск до самостійного керування
вантажним автомобілем, обладнаним
для перевезення особового складу

_________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він навчався з ___ _______ 20 ____ року
до ___ _________ 20 ___ року за спеціальною програмою, склав
установлені іспити, пройшов місячне стажування і допущений до
самостійного керування вантажним автомобілем ____________________,
(марка автомобіля)
обладнаним для перевезення особового складу.
Посвідчення дійсне на період служби у Державній прикордонній
службі України при наявності посвідчення водія.
Начальник органу
Державної прикордонної
служби України _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
___ __________ 20__ року
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 3
до пункту 2.6 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами
ЗРАЗОК

Державна прикордонна служба України
ПОСВІДЧЕННЯ
механіка-водія БТР

Місце для фотокартки
М.П.
Посвідчення N _______________ Видане кваліфікаційною
комісією з безпеки
механік-водій БТР має право дорожнього руху
на керування
бронетранспортером марки _____________ органу _____________________________ Державної прикордонної
служби України на підставі
Прізвище ____________________ протоколу
Ім'я ________________________ N _____ від ___ 20 __ року
По батькові _________________ Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки дорожнього
руху органу Державної
прикордонної служби України
____________________________
(військове звання, підпис,
____________________________
ініціали, прізвище)
М.П. ___ ____________ 20 ___ року
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 4
до пункту 2.7 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами
ЗРАЗОК

Державна прикордонна служба України
ПОСВІДЧЕННЯ
механіка-водія гусеничної машини
(тракториста-машиніста)

Посвідчення N ________________ Склав додаткові іспити на
право керування гусеничною
Механік-водій гусеничної машиною (трактором)
машини (тракторист-машиніст) марки _____________________
3-го класу має право на
керування гусеничною машиною ___________________________
(трактором) марки
Протокол N ____ ______________________________ від ____ ________ 20 __ року
Прізвище _____________________ М.П.
Голова кваліфікаційної
Ім'я _________________________ комісії з безпеки дорожнього
руху органу Державної
По батькові __________________ прикордонної служби України
Видане кваліфікаційною ____________________________
комісією з безпеки дорожнього (військове звання, підпис,
руху __________________ органу ____________________________
Державної прикордонної служби ініціали, прізвище)
України на підставі протоколу ___ ____________ 20 ___ року
N__ від ___ _______ 20 __ року
Склав додаткові іспити на
Голова кваліфікаційної комісії право керування гусеничною
з безпеки дорожнього руху машиною (трактором)
органу Державної прикордонної марки ______________________
служби України
Протокол N ____ ______________________________ від ____ __________ 20__ року
(військове звання,
М.П. ______________________________
підпис, ініціали, прізвище) Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки дорожнього
М.П. руху органу Державної ___ _____________ 20 ___ року прикордонної служби України
____________________________
(військове звання, підпис,
____________________________
ініціали, прізвище)
___ ____________ 20 ___ року
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 5
до пункту 2.9 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами
ЗРАЗОК

Державна прикордонна служба України
_____________________________________________
(орган Державної прикордонної служби України)
ПОСВІДЧЕННЯ N ____
на право керування транспортними
засобами, обладнаними спеціальними звуковими
та світловими сигнальними пристроями

Видане водію транспортного засобу категорії "_____"
_________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він навчався з ___ ________ 20___ року
до ___ ________ 20___ року за спеціальною програмою, склав
установлені іспити і допущений до самостійного керування
транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими та
світловими сигнальними пристроями.
Посвідчення дійсне на період служби у Державній прикордонній
службі України при наявності посвідчення водія.
Начальник органу
Державної прикордонної
служби України __________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 6
до пункту 3.13 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами
ЗРАЗОК

Державна прикордонна служба України
ПОСВІДЧЕННЯ
інструктора з водіння транспортних засобів

Місце для фотокартки Має право навчати водінню
М.П. ___________________________
Посвідчення N _______________ (тільки колісних або
гусеничних транспортних
Інструктор з водіння засобів)
транспортних засобів _____________________________ Видане кваліфікаційною
комісією з безпеки дорожнього
Прізвище ____________________
руху _________________ органу
Ім'я ________________________ Державної прикордонної служби
України
По батькові _________________
Голова кваліфікаційної комісії
Особистий підпис з безпеки дорожнього руху
інструктора _________________ органу Державної прикордонної
служби України
______________________________
(військове звання, підпис,
______________________________
ініціали, прізвище)
М.П. ___ _____________ 20 __ року
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 7
до пункту 4.3 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

ПРОТОКОЛ N _____
засідання кваліфікаційної комісії
з безпеки дорожнього руху ________ органу
Державної прикордонної служби України
від ____ ________ 20_ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове|Транс- | Серія і |Кваліфі- | Де | На право | Результати |Ме- | Рішення | |з/п| звання, |портни-| номер | кацію | пройшов | керування | іспитів |то- |кваліфіка- | | |прізвище,|ми за- |посвідчен-| водія |навчання,|транспортними|---------------|дика| ційної | | |ім'я, по |собами |ня водія, | якого | термін | засобами |бу- |пра- |пра-|нав-| комісії з | | |батькові | якої |коли і ким| класу |навчання | якої |дова|вила |кти-|чан-| безпеки | | | | кате- | видане |має, ким | |категорії чи | і |і ос-|чне | ня |дорожнього | | | | горії | | і коли | |на присвоєння|тех-|нови |во- | |руху органу| | | | має | |присвоєна| |кваліфікації |ніч-|без- |ді- | | Державної | | | | право | | | | водія якого |не |пеки |ння | | прикор- | | | | керу- | | | | класу |об- |доро-| | | донної | | | | вати | | | |екзаменується|слу-|жньо-| | | служби | | | | | | | | |го- |го | | | України | | | | | | | | |ву- |руху | | | | | | | | | | | |ван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | |---+---------+-------+----------+---------+---------+-------------+----+-----+----+----+-----------| |1 |Рядовий | С |СВ |3 клас., |Чопський |На право | 4 | 3 | 3 | - |Видати | | |Приходько| |N 152627, |началь- |прикор |керування | | | | |свідоцтво | | |Анатолій | |ДАІ |ником |донний |вантажним | | | | |після | | |Іванович | |м. Суми |навчаль- |загін на |автомобілем, | | | | |складання | | | | |10.08.2004|ного при-|12-денних|обладнаним | | | | |іспитів | | | | | |кордон- |зборах |для | | | | | | | | | | |ного за | |перевезення | | | | | | | | | | |гону | |особового | | | | | | | | | | |м. Черка-| |складу | | | | | | | | | | |си, | | | | | | | | | | | | |5.12.2005| | | | | | | | |---+---------+-------+----------+---------+---------+-------------+----+-----+----+----+-----------| |2 |Рядовий | С |АК |3 клас., |Націона- |На право | 4 | 3 | 3 | - |Видати | | |Іщенко | |N 283463, |началь- |льна |керування | | | | |свідоцтво | | |Анатолій | |ДАІ |ником |академія |транспортними| | | | |для | | |Іванович | |м. Суми |навчаль- |Державної|засобами | | | | |складання | | | | |17.11.2004|ного при-|прикор- |категорії D | | | | |іспиту для | | | | | |кордон- |донної | | | | | |подання у | | | | | |ного за |служби | | | | | |уповноваже-| | | | | |гону |України, | | | | | |ний | | | | | |м. Черка-|1,5 | | | | | |структурний| | | | | |си, |місяця | | | | | |орган МВС | | | | | |6.12.2005| | | | | | |України | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Допущено до іспитів 30 чол., прийнято позитивне рішення про
видачу свідоцтв про складання іспитів для подання до
уповноваженого структурного органу МВС України - 20 чол.,
посвідчень на право керування окремими вантажними автомобілями,
обладнаними для перевезення особового складу, - 8 чол.
Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України __________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище кожного)
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 8
до пункту 4.4 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

ЖУРНАЛ
обліку навчальних груп з підготовки водіїв
транспортних засобів у _______________________
(найменування органу)
органі Державної прикордонної служби України

------------------------------------------------------------------ | N |Найменуван-| Номер | Кіль- |Катего-|Початок|Кінець |Відпові-| |з/п| ня | групи | кість | рія |занять |занять |дальний | | |підрозділу | | тих, |транс- | | |за під- | | | | | хто |портних| | |готовку | | | | |навчає-|засобів| | | | | | | | ться | | | | | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 9
до пункту 5.1 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
водіїв транспортних засобів

1. Водій автомобіля 3 класу
Характеристика робіт. Керування легковими і вантажними
автомобілями усіх типів та марок, які належать до однієї з
категорій транспортних засобів В або С. Керування автомобілями,
обладнаними спеціальними звуковими та світловими сигнальними
пристроями. Керування підйомним механізмом самоскида, крановою
установкою автокрана, насосною установкою автоцистерни,
холодильною установкою рефрижератора та іншим спеціальним
обладнанням спеціалізованих та спеціальних автомобілів з
дотриманням правил технічної безпеки. Буксирування причепів вагою
до 750 кг. Заправлення автомобілів паливом, мастильними
матеріалами і охолоджуючою рідиною. Оформлення шляхових
документів. Перевірка технічного стану автомобіля перед виїздом у
рейс. Здавання автомобіля і постановка його на відведене місце
після повернення з рейсу до автопарку. Подача автомобілів під
завантаження і розвантаження вантажів. Контроль за правильністю
навантаження, розміщення і закріплення вантажу у кузові
автомобіля. Усунення виявлених під час роботи на маршруті руху
дрібних експлуатаційних несправностей рухомого складу, які не
потребують розбирання механізмів.
Зобов'язаний знати: призначення, будову, принцип дії, роботу
та обслуговування агрегатів, механізмів і приладів автомобілів,
які належать до автомобілів однієї з категорій В або С; правила
дорожнього руху; основи безпеки руху; правила технічної
експлуатації автомобілів (які стосуються водіїв); правила
перевезення швидкопсувних та небезпечних вантажів; основні
показники роботи автомобілів; ознаки, причини і небезпечні
наслідки несправностей, що виникають у процесі експлуатації
автомобіля, способи їх виявлення та усунення; порядок проведення
технічного обслуговування автомобілів та причепів; порядок
утримання автомобілів в боксах (гаражах) і на відкритих стоянках;
правила експлуатації акумуляторних батарей і автомобільних шин;
вплив погодних умов на безпеку водіння автомобіля; способи
запобігання дорожньо-транспортним пригодам і прийоми надання
першої медичної допомоги при нещасних випадках; правила заповнення
первинних документів, що стосуються обліку роботи автомобіля;
правила обкатки нових автомобілів та після відновлення капітальним
ремонтом.
2. Водій автомобіля 2 класу
Характеристика робіт. Керування легковими та вантажними
автомобілями усіх типів і марок, які належать до категорій
транспортних засобів В, С, Е або В, С, D, або керування
автобусами, віднесеними до категорії транспортних засобів С, D або
С, D, Е. Буксирування причепів вагою понад 750 кг. Усунення
виявлених під час роботи на маршруті руху експлуатаційних
несправностей рухомого складу, які потребують розбирання
механізмів. Виконання регулювальних робіт у польових умовах у разі
відсутності технічної допомоги.
Зобов'язаний знати: призначення, принцип дії, роботу та
обслуговування агрегатів, механізмів та приладів автомобілів,
віднесених до категорій транспортних засобів В, С і Е, а при
роботі на автобусах - С, D або С, D, Е, їх несправності: ознаки,
причини, небезпечні наслідки, способи виявлення та усунення;
обсяги, періодичність та основні правила виконання робіт з
технічного обслуговування; способи збільшення міжремонтних
пробігів автомобілів; особливості організації технічного
обслуговування і ремонту автомобілів у польових умовах;
особливості організації міжміських перевезень; режим роботи
водіїв; показники роботи автомобілів, шляхи покращення
використання рухомого складу, досвід роботи передових водіїв;
основні положення планування та обліку роботи автомобілів; правила
користування засобами радіозв'язку на автомобілях; елементи доріг,
їх вплив на безпеку руху; основні поняття з теорії руху
автомобіля; властивості, застосування, правила транспортування і
зберігання основних експлуатаційних матеріалів, норми витрати і
заходи щодо їх економії; способи збільшення пробігу автомобільних
шин та терміну служби акумуляторних батарей; правила подачі
автобусів під посадку і висадку пасажирів та контроль за
дотриманням цих правил; порядок екстреної евакуації пасажирів під
час дорожньо-транспортних пригод.
Кваліфікація 2 класу може бути присвоєна при безперервному
стажі роботи не менше ніж три роки водієм 3 класу незалежно від
стажу роботи в органі Державної прикордонної служби України. Для
присвоєння 2 класу водіям автобусів, які пройшли спеціальну
підготовку, стаж роботи водієм 3 класу не потрібен.
3. Водій автомобіля 1 класу
Характеристика робіт. Керування легковими та вантажними
автомобілями і автобусами усіх типів і марок, віднесеними до
категорій транспортних засобів В, С, D і Е.
Зобов'язаний знати: призначення, будову і правила технічного
обслуговування автопоїзда; будову і правила технічного
обслуговування автомобілів; способи забезпечення
високопродуктивного та економного використання рухомого складу;
основні техніко-експлуатаційні якості рухомого складу та їх вплив
на безпеку руху; основні поняття теорії та конструкції автомобіля.
Кваліфікація 1 класу може бути присвоєна при безперервному
стажі роботи не менше ніж два роки водієм автомобіля 2 класу
незалежно від стажу роботи в органі Державної прикордонної служби
України.
4. Водій мототранспортних засобів
Характеристика робіт. Керування мотоциклами, квадрациклами,
моторолеррами, снігоходами та іншими, що належать до категорії А,
мототранспортними засобами з дотриманням правил дорожнього руху.
Заправлення мототранспортнних засобів паливом, мастильними
матеріалами. Оформлення шляхових документів. Перевірка технічного
стану та приймання мототранспортних засобів перед виїздом.
Здавання мототранспортних засобів і постановка їх на відведене
місце після повернення з рейсу. Подача мототранспортних засобів
під завантаження вантажів або для посадки пасажирів, а також під
розвантаження вантажів або для висадки пасажирів. Контроль за
правильністю навантаження і закріплення вантажу на
мототранспортних засобах. Усунення виявлених під час роботи на
маршруті руху дрібних експлуатаційних несправностей
мототранспортних засобів. Зобов'язаний знати: призначення, будову, принцип дії, роботу
та обслуговування агрегатів, механізмів і приладів
мототранспортних засобів, на яких він виконує завдання з охорони
державного кордону; правила дорожнього руху; правила технічної
експлуатації мототранспортних засобів; ознаки, причини та
небезпечні наслідки несправностей, які виникають у процесі
експлуатації мототранспортних засобів та способи їх усунення;
порядок технічного обслуговування мототранспортних засобів;
прийоми надання першої медичної допомоги під час нещасних
випадків; порядок заповнення первинних документів з обліку роботи
мототранспортних засобів; вплив погодних умов на безпеку водіння
мото-транспортних засобів; способи запобігання
дорожньо-транспортним пригодам.
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 10
до пункту 5.4 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

ПРОТОКОЛ N _____
засідання кваліфікаційної комісії
з безпеки дорожнього руху навчального
центру Державної прикордонної служби
України __________ від __ _________ 20_ року

----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Військове |Транс-| Серія і номер | Де пройшов | Результати іспитів | Рішення | |з/п| звання, |порт- | посвідчення | навчання, |--------------------| комісії | | | прізвище, | ними | водія, коли | строк |Будо- |Прави- |Прак-| | | | ім'я, по |засо- | і ким видане | навчання | ва і |ла та |тичне| | | | батькові | бами | | | тех- |основи |воді-| | | | | якої | | |нічне |безпеки| ння | | | | |кате- | | |обслу-|дорож- | | | | | |горії | | |гову- | ньго | | | | | | має | | |вання | руху | | | | | |право | | | | | | | | | |керу- | | | | | | | | | | вати | | | | | | | |---+--------------+------+----------------+------------+------+-------+-----+----------| | 1 | Рядовий | С |СВ N 152627, ДАІ| Навчальний | 4 | 4 | 5 | Видати | | |Приходько А.І.| |Шевченківського |прикордонний| | | | свідоцтво| | | | | району | загін | | | |водія 3-го| | | | | м. Києва | м. Черкаси,| | | | класу | | | | | 10.08.2004 | 1,5 місяця | | | | | |---+--------------+------+----------------+------------+------+-------+-----+----------| | 2 | Рядовий |С і В |АК N 283463 ДАІ | Навчальний | 3 | 5 | 4 | Видати | | | Іщенко П.П. | | м. Шепетівка |прикордонний| | | | свідоцтво| | | | | Хмельницької | загін | | | |водія 3-го| | | | | обл. |м. Черкаси, | | | | класу | | | | | 17.11.2004 | 1,5 місяця | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Допущено до іспитів 30 чол., прийнято позитивне рішення про видачу
свідоцтв водія 3-го класу - 28 чол., не склали іспит - 2 чол.
Голова кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України __________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени кваліфікаційної
комісії з безпеки
дорожнього руху органу
Державної прикордонної
служби України _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище кожного)
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 11
до пункту 5.7.3 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

Зразок
СВІДОЦТВО
водія (механіка-водія) 3-го класу

Військове звання ____________________________________________
Прізвище ____________________________________________________
Ім'я ________________________________________________________
По батькові _________________________________________________
склав установлені іспити на право керування транспортним
засобом __________________________________________________________
(категорія, марка транспортного засобу)
Наказом начальника органу Державної прикордонної служби
України __________ від ___ ___________ 20 __ року N _______ йому
присвоєно класну кваліфікацію водія 3-го класу.
Начальник органу
Державної прикордонної
служби України __________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 12
до пункту 5.9 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ
щодо підвищення (підтвердження) кваліфікації

------------------------------------------------------------------ | 2-й клас | 1-й клас | |----------------------------------------------------------------| | що висуваються до прапорщиків, мічманів, сержантського, | | старшинського та рядового складу з експлуатації автомобільної | | техніки | |----------------------------------------------------------------| | Знати: | |----------------------------------------------------------------| |періодичність та обсяг робіт з технічного обслуговування, | |міжремонтний ресурс (міжремонтний пробіг) та термін служби | |(термін роботи) машини, шин (гусеничних стрічок) та | |акумуляторних батарей з оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| |обсяг і порядок виконання робіт з перевірки та регулювання | |агрегатів, механізмів і приладів за допомогою діагностичного | |обладнання та інструмента з оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| |правила безпеки і водіння машин у різних дорожніх і кліматичних | |умовах з оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| | Крім того, для командирів взводів, заступників командирів | | взводів та командирів відділень: | |----------------------------------------------------------------| |технічний стан, запас моторесурсів, правила експлуатації та | |ремонту машин органу Державної прикордонної служби України з | |оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| |технологічне обладнання рухомих майстерень з технічного | |обслуговування автомобільної техніки і БТР та його використання | |з оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| | Уміти: | |----------------------------------------------------------------| |перевіряти машини за допомогою засобів технічної діагностики та | |усувати виявлені недоліки з оцінкою не нижче: | |----------------------------------------------------------------| | "добре" | "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| |виконувати залікову вправу з водіння машин за нормативами водіїв| |другого перiоду служби з оцінкою не нижче: "добре" "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| | Мати: | |----------------------------------------------------------------| |практику водіння у органах Державної прикордонної служби | |України: | |----------------------------------------------------------------| |бронетранспортерів не менше: | | 400 км 800 км | |гусеничних не менше: | | 400 км 600 км | |тракторів не менше: | | 70 годин 100 годин | |----------------------------------------------------------------| | Для інструкторів, крім того: | |----------------------------------------------------------------| |стаж практичної роботи інструктором з водіння машин не менше: | |----------------------------------------------------------------| | одного року | двох років | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 13
до пункту 5.11 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

Зразок
Державна прикордонна служба України
СВІДОЦТВО
_____________________________________________
(орган Державної прикордонної служби України)

СВІДОЦТВО Протокол N __ від __________
N ________
Голова комісії _____________
видане ________________________
(військове звання, прізвище, ____________________________
(військове звання, підпис, _______________________________
ім'я, по батькові) ____________________________
ініціали, прізвище)
про те, що він закінчив М.П.
навчання і склав іспити Наказом начальника _________
за програмами підготовки ____________________________ ______________________________
(зазначити клас кваліфікації) від ___ _____ 20__ року N __
з оцінками: присвоєна кваліфікація
1. Будова і технічне ______________________ класу
обслуговування _______________ Начальник органу
Державної прикордонної
2. Правила і основи безпеки служби України
дорожнього руху ______________ ____________________________
3. Водіння ___________________ (військове звання, підпис,
____________________________
ініціали, прізвище)
М.П. ___ ___________ 20 __ року
Документом на право
керування транспортними
засобами не служить.
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривий

Додаток 14
до пункту 5.11 Положення
про підготовку водіїв
та інших фахівців
автомобільної служби
у Державній прикордонній
службі України та допуск
їх до керування
транспортними засобами

КНИГА
обліку і витрачання бланків
посвідчень і свідоцтв

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Надходження | Витрата |Зали-| |з/п|---------------------------------------------+-----------------------------------| шок | | | дата | номер |від кого|серія|номери |кіль-| дата | кому |серія|номери |кіль-| | | |надход-|наклад- |надійшло| |бланків|кість|витрати| видано| |бланків|кість| | | | ження | ної | | |(з N до| | |та під-| | | | | | | |(наряду)| | | N) | | | става | | | | | | | | | | | | | | для | | | | | | | | | | | | | | видачі| | | | | |---+-------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
озброєння - начальник управління
озброєння і техніки полковник В.І.Кривийвгору