Документ z0074-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2003, підстава - z0588-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2003 N 17/75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2003 р.
за N 74/7395
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 212/427 ( z0588-03 ) від 02.07.2003 )
Про затвердження Порядку використання коштів
Державного бюджету України, що спрямовуються
на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій
з зерном через механізм здешевлення кредитів

З метою залучення в аграрний сектор у 2003 році кредитних
ресурсів, здійснення заставних операцій із зерном та створення
реальних умов закріплення досягнутих позитивних результатів
економічної та земельної реформ у сільському господарстві,
збільшення обсягів виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції і відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України, що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу та заставних операцій з
зерном через механізм здешевлення кредитів, що додається.
2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Г.І.Зуб) Міністерства аграрної політики України, Департаменту
фінансів виробничої сфери (К.І.Теличко) Міністерства фінансів
України в установленому порядку:
2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів
України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації.
3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
Міністерства аграрної політики України подавати Міністерству
фінансів України до 20-го числа щомісячний звіт про здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу та
заставних операцій з зерном через механізм здешевлення кредитів за
формою згідно з додатком.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Лузана Ю.Я. та заступника Державного секретаря
Міністерства фінансів України Свириду О.М.
Міністр аграрної політики України С.Рижук
Перший віце-прем'єр-міністр
України, Міністр фінансів України М.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
28.01.2003 N 17/75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2003 р.
за N 74/7395

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України,
що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу
та заставних операцій з зерном через механізм
здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування і виплати коштів
державного бюджету (КПКВ 2801240 "Здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу та заставних операцій з
зерном через механізм здешевлення кредитів") на часткову
компенсацію ставки за кредитами сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового
комплексу.
2. Кошти державного бюджету в сумі 145000 тис. грн.
спрямовуються на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій з зерном через
механізм здешевлення кредитів згідно з додатком 1 шляхом
визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних
банків та кредитних спілок сільськогосподарським товаровиробникам,
іншим підприємствам агропромислового комплексу та державному
агенту із забезпечення заставних закупок зерна та уповноваженим із
забезпечення заставних закупок зерна (далі - компенсації) у
розмірі: сільськогосподарським підприємствам на кредитування власних
поточних виробничих витрат, пов'язаних виключно із закупівлею
насіння, кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
пально-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської техніки, а також для сплати страхових
платежів за обов'язковими видами страхування та закупівлі
тракторів і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва (крім використання залучених
кредитів на сплату лізингових платежів за техніку, отриману на
умовах фінансового лізингу) для кредитів у національній валюті -
10 відсотків річних, але не менше 100 відсотків облікової ставки,
установленої Національним банком України на день укладення
кредитної угоди; іншим підприємствам агропромислового комплексу виключно на
закупівлю у сільськогосподарських підприємств виробленої ними
сільськогосподарської продукції для кредитів у національній
валюті - 7 відсотків річних, але не менше 70 відсотків облікової
ставки, установленої Національним банком України на день укладення
кредитної угоди; сільськогосподарським товаровиробникам на кредитування
кредитними спілками власних поточних виробничих витрат,
пов'язаних виключно із закупівлею насіння і посівного матеріалу,
кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
пально-мастильних матеріалів, худоби та птиці,
сільськогосподарського інвентарю, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської техніки, а також для закупівлі
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (крім
використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за
техніку, отриману на умовах фінансового лізингу), основних засобів
виробничого сільськогосподарського призначення для кредитів у
національній валюті - 10 відсотків річних, але не менше
100 відсотків облікової ставки, установленої Національним банком
України на день укладення кредитної угоди; державному агенту із забезпечення заставних закупок зерна та
уповноваженим із забезпечення заставних закупок зерна (далі -
Агент та уповноважені) на здійснення заставних операцій з зерном
урожаю 2003 року для кредитів у національній валюті в розмірі 100
відсотків зазнаних ними затрат за користування кредитами
комерційних банків (але не більше 15 відсотків річних).
3. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації на підставі заявок сільськогосподарських
та інших підприємств агропромислового комплексу, погоджених з
комерційними банками, визначають на конкурсних засадах
підприємства, яким буде надана часткова компенсація ставки за
кредитами комерційних банків у межах обсягів, визначених згідно з
розподілом коштів на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій з зерном через
механізм здешевлення кредитів. Переваги під час проведення конкурсу надаються: сільськогосподарським підприємствам, які знайшли найбільш
вигідний банк-кредитор з найменшою процентною ставкою плати за
кредит; підприємствам, які беруть кредити на більш короткий термін
(до 6 місяців); підприємствам, які застрахували врожай сільськогосподарських
культур від негативного впливу стихійних явищ. Компенсація ставки за кредитами комерційних банків
здійснюється передусім підприємствам, які не мають заборгованості
з виплати заробітної плати, орендної плати за користування землею
та майном, перед державним бюджетом (податкові платежі, позички
тощо) та Пенсійним фондом. У кредитних угодах, що укладаються комерційними банками з
сільськогосподарськими підприємствами та іншими підприємствами
агропромислового комплексу, установлюється відсоткова ставка,
згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами
комерційних банків на загальних підставах. Розмір часткової компенсаційної плати за користування
кредитами комерційних банків, який відшкодовується за рахунок
коштів державного бюджету, визначається у кредитних угодах з
підприємствами, яким передбачається компенсувати ставку за кредити
комерційних банків, та погоджується з Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними
управліннями сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій та Управлінням сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації. Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні
банки, які видали кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає
за звітним, Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації по два примірники реєстрів підприємств
агропромислового комплексу на здійснення фінансової підтримки та
заставних операцій з зерном через механізм здешевлення кредитів
(далі - реєстр позичальників кредитів) за формою згідно з
додатком 2 і нотаріально посвідчених за рахунок позичальника копій
укладених кредитних угод, а також виписку банку про отримання
позичальниками кредиту та довідку-розрахунок банку про суму плати
за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми,
що відшкодовується за рахунок компенсації.
4. У кредитних угодах, що укладаються кредитними спілками
(які функціонують не менше 6 місяців та мають загальні активи на
суму не менше 20 тис. гривень, про що свідчать копія свідоцтва про
державну реєстрацію та форма 1-КРС статистичної звітності НБУ) з
сільськогосподарськими товаровиробниками, установлюється
відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за
користування кредитами кредитних спілок на загальних підставах. Розмір часткової компенсаційної плати за користування
кредитами кредитних спілок, який відшкодовується за рахунок коштів
державного бюджету, визначається у кредитних угодах з
сільськогосподарськими товаровиробниками, яким передбачається
компенсувати ставку за кредити кредитних спілок, та погоджується з
Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головними управліннями сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управлінням
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації. Для оформлення заявки на отримання компенсації кредитні
спілки, які видали кредити сільськогосподарським товаровиробникам,
подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, Управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації
довідку про кредитну спілку (додаток 5), по два примірники
реєстрів позичальників кредитів за формою згідно з додатком 2,
копії укладених кредитних угод, виписку кредитної спілки про
отримання сільськогосподарським товаровиробником кредиту та
довідку-розрахунок кредитної спілки про суму плати за користування
кредитом за відповідний період з визначенням суми, що
відшкодовується за рахунок компенсації. Кредитні спілки також
подають до Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації копії розрахункових документів
(рахунки-фактури, касові чеки, прихідні касові ордера тощо), що
засвідчують цільове використання коштів на суму взятих кредитів.
5. У кредитних угодах, що укладаються комерційними банками з
Агентом та уповноваженими, установлюється відсоткова ставка,
згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами
комерційних банків на загальних підставах. Розмір компенсаційної плати за користування кредитами
комерційних банків, який відшкодовується за рахунок коштів
державного бюджету, визначається у кредитних угодах з Агентом та
уповноваженими, яким передбачається компенсувати ставку за кредити
комерційних банків після погодження з Головним управлінням
сільського господарства і продовольства Київської обласної
державної адміністрації. Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні
банки, які видали кредити Агенту та уповноваженим, подають до 7-го
числа місяця, що настає за звітним, Головному управлінню
сільського господарства і продовольства Київської обласної
державної адміністрації по два примірники реєстрів позичальників
кредитів за формою згідно з додатком 2, нотаріально посвідчені за
рахунок позичальника копії укладених кредитних угод, а також
виписку банку про отримання Агентом та уповноваженими кредиту та
довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом
за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за
рахунок компенсації. Агент та уповноважені також подають до
Головного управління сільського господарства і продовольства
Київської обласної державної адміністрації копії реєстрів
складських документів про наявність зерна на зерновому складі на
суму взятих кредитів.
6. Термін дії кредитних угод - до 1 грудня 2003 року, за
винятком угод, що укладаються комерційними банками з Агентом та
уповноваженими.
7. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації складають та затверджують реєстр на
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу та заставних операцій з зерном через механізм
здешевлення кредитів за відповідними
адміністративно-територіальними одиницями в розрізі банків та
кредитних спілок і протягом п'яти днів подають його в двох
примірниках Міністерству аграрної політики за формою згідно з
додатком 3. Міністерство аграрної політики на підставі реєстрів подає
Державному казначейству розподіл коштів відповідно до діючого
порядку касового виконання державного бюджету за видатками на
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу та заставних операцій з зерном через механізм
здешевлення кредитів за формою згідно з додатком 4. Державне
казначейство спрямовує зазначені кошти через Міністерство
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні
управління сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій та Управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації
комерційним банкам та кредитним спілкам, що надали кредити.
8. Міністерство аграрної політики, за погодженням з
Міністерством фінансів, залежно від фактично отриманих
позичальниками кредитів має право перерозподіляти за регіонами та
позичальниками бюджетні кошти, виділені на здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу та заставних
операцій з зерном через механізм здешевлення кредитів.
9. Відповідальність за нецільове використання коштів,
передбачених на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій із зерном через
механізм здешевлення кредитів, згідно з цим Порядком покладається
на Міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальників головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та начальника
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації.
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та податкової
політики Міністерства аграрної
політики України Г.І.Зуб
Начальник Департаменту
фінансів виробничої сфери
Міністерства фінансів України К.І.Теличко

Додаток 1
до пункту 2 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
та заставних операцій з
зерном через механізм
здешевлення кредитів

РОЗПОДІЛ КОШТІВ
на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій
з зерном через механізм здешевлення кредитів
тис. грн. --------------------------------------------------------------------- | |Загальна| У тому числі: | | |сума |---------------------------------------| | | |за кредитами|за кредитами|на здійснення| | | |комерційних | кредитних | заставних | | | | банків | спілок | операцій | | | | | | з зерном | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |АР Крим | 3090 | 3000 | 90 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| | Області : | | | | | | | | | | | |Вінницька | 4870 | 4700 | 170 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Волинська | 1500 | 1400 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Дніпропетровська | 4850 | 4700 | 150 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Донецька | 3950 | 3800 | 150 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Житомирська | 2420 | 2300 | 120 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Закарпатська | 400 | 300 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Запорізька | 3490 | 3400 | 90 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Івано-Франківська | 820 | 700 | 120 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Київська | 74870 | 4700 | 170 | 70000 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Кіровоградська | 3300 | 3200 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Луганська | 2180 | 2100 | 80 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Львівська | 1500 | 1300 | 200 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Миколаївська | 2970 | 2900 | 70 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Одеська | 4430 | 4300 | 130 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Полтавська | 4620 | 4500 | 120 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Рівненська | 1400 | 1300 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Сумська | 3000 | 2900 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Тернопільська | 1820 | 1700 | 120 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Харківська | 4550 | 4400 | 150 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Херсонська | 3200 | 3100 | 100 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Хмельницька | 3430 | 3300 | 130 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Черкаська | 4230 | 4100 | 130 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Чернівецька | 880 | 800 | 80 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |Чернігівська | 2920 | 2800 | 120 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |м. Севастополь | 310 | 300 | 10 | 0 | |------------------+--------+------------+------------+-------------| |УСЬОГО | 145000 | 72000 | 3000 | 70000 | ---------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пунктів 3, 4, 5 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
та заставних операцій з
зерном через механізм
здешевлення кредитів

РЕЄСТР
підприємств агропромислового комплексу на здійснення
фінансової підтримки та заставних операцій
з зерном через механізм здешевлення кредитів
___________________________ області
(Автономної Республіки Крим / м. Севастополя),
виданих банком / кредитною спілкою _____________
за ___________________ 2003 року
(гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Район|Сільгосп- | Сума |Термін |Процен- | Дата |Нарахована сума плати за кредит| З належної компенсації| |з/п| |товарови- |кредиту|користу-|тна ставка,|погашення |-------------------------------+-----------------------| | | |робники | |вання |під яку |процентної|усього|сума, яка| сума, яку |сплачено |підлягає | | | |та інші | |кредитом|виданий | ставки | |підлягає | сплачує |згідно з |сплаті за | | | |підприємства| | |кредит | | |відшкоду-| позичальник |попереднім|даним | | | |агропроми- | | | | | |ванню | |реєстром |реєстром | | | |слового | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | |---+-----+------------+-------+--------+-----------+----------+------+---------+--------------+----------+------------| |---+-----+------------+-------+--------+-----------+----------+------+---------+--------------+----------+------------| |---+-----+------------+-------+--------+-----------+----------+------+---------+--------------+----------+------------| |----------------------+-------+--------+-----------+----------+------+---------+--------------+----------+------------| | РАЗОМ по банку | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного
управління сільського господарства
і продовольства облдержадміністрації
(підпис Міністра агропромислового
комплексу Автономної Республіки
Крим / начальника Управління
сільського господарства і продовольства
Севастопольської міськдержадміністрації) ____________________
(прізвище, ініціали)
Підпис головного бухгалтера ____________________
(прізвище, ініціали)
Печатка ___ ______ 2003 р.

Додаток 3
до пункту 7 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України, що спрямовуються
на здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
та заставних операцій
з зерном через механізм
здешевлення кредитів

РЕЄСТР
Головного управління сільського господарства
і продовольства _________________ облдержадміністрації
(Автономної Республіки Крим, м. Севастополя)
на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій
з зерном через механізм здешевлення кредитів
за ___________________ 2003 року
гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Сума | Термін |Процентна| Дата |Нарахована сума плати за кредит|З належної компенсації| |з/п| комерційного |кредиту|користування| ставка, |погашення |-------------------------------+----------------------| | |банку / кредитної| | кредитом | під яку |процентної|усього|сума, яка| сума, яку |сплачено |підлягає | | | спілки | | | виданий | ставки | |підлягає | сплачує |згідно з |сплаті за | | | | | | кредит | | |відшкоду-| позичаль- |попереднім| даним | | | | | | | | |ванню | ник | реєстром |реєстром | |---+-----------------+-------+------------+---------+----------+------+---------+--------------+----------+-----------| |---+-----------------+-------+------------+---------+----------+------+---------+--------------+----------+-----------| |---------------------+-------+------------+---------+----------+------+---------+--------------+----------+-----------| | РАЗОМ по області | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного
управління сільського господарства
і продовольства облдержадміністрації
(підпис Міністра агропромислового
комплексу Автономної Республіки
Крим / начальника Управління
сільського господарства і
продовольства Севастопольської
міськдержадміністрації) (прізвище, ініціали)
Печатка ___ ______ 2003 р.

Додаток 4
до пункту 7 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України, що спрямовуються
на здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
та заставних операцій
з зерном через механізм
здешевлення кредитів

РЕЄСТР
Головних управлінь сільського господарства
і продовольства облдержадміністрацій
(АР Крим, м. Севастополя) на здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу та заставних операцій з зерном
через механізм здешевлення кредитів
за _________________ 2003 року

(гривень) ---------------------------------------------------------------------------- | N |Області| Сума |Нарахована сума плати за кредит|З належної компенсації| |з/п| |кредиту|-------------------------------+----------------------| | | | |усього|сума, яка|сума, яку |сплачено | підлягає | | | | | |підлягає | сплачує | згідно з | сплаті | | | | | |відшкоду-|позичальник |попереднім| за даним | | | | | | ванню | |реєстром | реєстром | |---+-------+-------+------+---------+--------------+----------+-----------| |---+-------+-------+------+---------+--------------+----------+-----------| |---+-------+-------+------+---------+--------------+----------+-----------| |--------------------------------------------------------------------------| | УСЬОГО по Міністерству аграрної політики України | ----------------------------------------------------------------------------
Підпис першого заступника
Державного секретаря
Мінагрополітики України _______________________
(прізвище, ініціали)
Печатка ___ _____ 2003 р.

Додаток 5
до пункту 4 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
та заставних операцій
з зерном через механізм
здешевлення кредитів

ДОВІДКА
про кредитну спілку
1. Назва кредитної спілки ___________________________________
2. Місцезнаходження кредитної спілки __________________________________________________________ __________________________________________________________
3. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________
4. Банківські реквізити______________________________________
5. Контактні телефони _______________________________________
6. Дані про керівника кредитної спілки (прізвище, ім'я, по
батькові, освіта)_________________________________________________
7. Дані про головного бухгалтера кредитної спілки (прізвище,
ім'я, по батькові, освіта)________________________________________
8. Статистичні дані на останню звітну дату : а) кількість членів ________________; б) усього активів _________________ тис. грн.; в) усього кредитів ________________ тис. грн.; г) усього вкладів _________________ тис. грн.; ґ) усього капіталу ________________ тис. грн., у тому числі пайового __________ тис. грн.; д) кількість кредитів, наданих протягом попереднього звітного
періоду, ________________________________________________________,
на загальну суму _______________ тис. грн., у тому числі кількість кредитів, наданих протягом
попереднього звітного періоду мешканцям села, ________, на загальну суму ________________ тис. гривень.
Підпис керівника кредитної спілки
М.П.

Додаток
до пункту 3 наказу
Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
28.01.2003 N 17/75

ЗВІТ
про здійснення фінансової підтримки підприємствам
агропромислового комплексу та заставних операцій
з зерном через механізм здешевлення кредитів
за станом на _____________________ 2003 року
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Позичальники |Кількість |Узгоджено|У тому числі видано |Фактично |Процентна |Погашення відсотків за кредити| | |підприємств|кредитів | кредитів |повернуто|ставка за |------------------------------| | | | |---------------------|кредитів |користування|усього|позичаль-|компенсовано | | | | |усього|терміном | |кредитом | |ником |з бюджету | | | | | |користування | | | | | | | | | | |до 01.12/31.12| | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |Комерційні банки | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |1. Сільськогосподарські | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |2. Інші підприємства АПК | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |3. Заставні операції з зерном| | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |Кредитні спілки | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |Сільгосптоваровиробники | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+------+--------------+---------+------------+------+---------+-------------| |РАЗОМ | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору