Document z0073-19, valid, current version — Adoption on January 17, 2019
( Last event — Entry into force, gone January 22, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2019  № 22


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2019 р.
за № 73/33044

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів

Відповідно до статей 64-67 Кодексу цивільного захисту України, абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 (зі змінами), та з метою реалізації державної політики у сфері техногенної та пожежної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

форму акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю);

форму повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю);

форму посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

форму припису щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 листопада 2015 року № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1467/27912.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

О.О. Шубін


С. Кубів


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (з додатками)

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

АКТ
складений стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю)

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення заходу державного нагляду (контролю)

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

ПРИПИС
про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакунon top