Document z0073-15, valid, current version — Revision on July 2, 2019, on the basis - z0581-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2014  № 937


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2015 р.
за № 73/26518

Про затвердження Інструкції з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України

{Заголовок Наказу в редакції Наказів Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 58 від 12.02.2018
№ 240 від 17.05.2019}

Відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України.

{Пункт 1 в редакції Наказів Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 15 лютого 2010 року № 61 "Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2010 року за № 212/17507.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова правління
Пенсійного фонду України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних сил України


П. Розенко


О. ЗаруднийС.М. Кондрюк
О. МірошниченкоД.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
31.12.2014  № 937


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2015 р.
за № 73/26518

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України

{Заголовок Інструкції в редакції Наказів Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

{У тексті Інструкції слова "із соціального забезпечення" в усіх відмінках замінено словами "із забезпечення соціальними виплатами" у відповідних відмінках; слова "питань соціального забезпечення" в усіх відмінках замінено словами "питань забезпечення соціальними виплатами" у відповідних відмінках; слова "військовий комісаріат" в усіх відмінках замінено словами "військовий комісаріат (ТЦКСП)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (із змінами).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

1.2. Забезпечення соціальними виплатами звільнених з військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб командного (офіцерського) складу партизанських загонів і з’єднань, підпільних організацій і груп, визнаних такими законодавством України (далі - особи, звільнені з військової служби), та членів їх сімей здійснюється на підставі Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України та Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071 (далі - Положення).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

1.3. Робота із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти чи безвісно відсутні (далі - члени сімей померлих військовослужбовців), здійснюється з метою своєчасного та повного оформлення документів для призначення їм пенсій і грошових допомог, а також надання пенсіонерам із числа військовослужбовців-ветеранів війни та військової служби та членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, всебічного сприяння в отриманні ними пільг і задоволенні невідкладних потреб, забезпеченні належного рівня їх соціальної захищеності.

1.4. З метою якісного вирішення питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей органи Міністерства оборони України, зазначені в розділі ІІ цієї Інструкції, на які покладено виконання цієї роботи, повинні підтримувати з цих питань постійний зв’язок з органами виконавчої влади обласних, міських і районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування (далі - органи виконавчої влади), громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, військовими частинами.

1.5. Службове листування та діловодство із забезпечення соціальними виплатами військовослужбовців та членів їх сімей ведуться відповідно до чинного законодавства України. Листування з установами та особами, які знаходяться у державах - членах Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), ведеться в установленому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - Департамент фінансів), фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, а також обласними та Київським міським військовими комісаріатами (ТЦКСП) (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) (далі - обласні військові комісаріати (ТЦКСП)).

{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

1.6. У цій Інструкції вживаються терміни, які мають таке значення:

особова справа - справа, яка містить облікові та інші документи військовослужбовця стосовно проходження ним усієї військової служби з дня призову до дня звільнення в запас, у відставку чи до дня смерті. Порядок ведення особової справи визначено Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388;

особово-пенсійна справа - справа, яка містить особову справу, розрахунок вислуги років (страховий стаж) військовослужбовця на пенсію, копії документів, що були підставою для призначення пенсії, надісланих до органів, що призначають пенсії, копії довідок, які були підставою для призначення та перерахунків пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), копії посвідчень, що дають право на пільги, листування з пенсіонером та іншими органами з питань забезпечення соціальними виплатами особи, на яку заведено цю справу, а також опис документів особово-пенсійної справи. Особово-пенсійні справи зберігаються в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП);

пенсійна справа - справа, яка оформлюється органом, що призначає пенсію, і за якою здійснюються виплата та перерахунки пенсії;

припинена особово-пенсійна справа - справа, за якою виплата пенсії органом, що призначає пенсію, припинена у зв’язку зі смертю одержувача пенсії чи визнанням його працездатним, призначення пенсії за іншими Законами України, досягненням відповідного віку (для дітей померлих військовослужбовців) тощо;

скорочена особова справа - справа, яка оформлюється на військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України.

1.7. Ця Інструкція застосовується щодо організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей.

Організація роботи щодо забезпечення соціальними виплатами осіб, які проходили службу та звільнені з інших військових формувань і правоохоронних органів, та членів їх сімей здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових актів, які регулюють діяльність цих формувань та органів.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

ІІ. Органи, які здійснюють роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

{Назва розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.1. Робота із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України здійснюється:

районними (міськими, районними у містах, об’єднаними районними, об’єднаними міськими) військовими комісаріатами (ТЦКСП) (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) (далі - районні військові комісаріати (ТЦКСП));

{Абзац другий пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП);

фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

військовою частиною А0515 у межах, наданих їй Департаментом фінансів повноважень.

Загальне керівництво роботою із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей здійснюється Департаментом фінансів.

2.2. На районні військові комісаріати (ТЦКСП) покладаються:

сприяння особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, а також членам їх сімей в оформленні документів для призначення пільг і допомог;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, крім військовослужбовців строкової служби (далі - особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону;

прийняття від осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей документів для призначення органами Пенсійного фонду України (далі - органи, що призначають пенсії) пенсій відповідно до Закону та надсилання їх в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП);

сприяння особам, звільненим з військової служби, у своєчасному огляді медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), якщо їх право на пенсію або пільги пов’язане із встановленням інвалідності;

роз’яснення законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

розгляд звернень, які надходять до військового комісаріату (ТЦКСП), з питань забезпечення соціальними виплатами колишніх військовослужбовців і членів їх сімей, видача пенсіонерам довідок та інших документів, передбачених чинним законодавством;

сприяння особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, Міністерстві оборони колишнього Союзу РСР, та членам їх сімей в оформленні документів, необхідних для призначення в належних випадках одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності (часткової втрати працездатності);

визначення осіб, які мають право на призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби), та прийняття від них документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.

визначення осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону та які потребують санаторного лікування, надання допомоги щодо виділення їм санаторних путівок через обласний військовий комісаріат (ТЦКСП);

визначення дітей загиблих (померлих) військовослужбовців і дітей пенсіонерів, на яких виплачується пенсія в разі втрати годувальника, які потребують оздоровчих заходів за рахунок асигнувань, що виділяються на ці потреби в кошторисі Міністерства оборони України.

{Пункти 2.2-2.4 розділу II замінено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.3. Районні військові комісаріати (ТЦКСП) аналізують стан справ щодо забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей і надають на розгляд обласному військовому комісаріату (ТЦКСП) пропозиції щодо його поліпшення.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.4. За роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у районі відповідає районний військовий комісар. Для безпосереднього виконання цієї роботи наказом районного військового комісара призначається відповідна посадова особа.

2.5. До роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей районні військові комісаріати (ТЦКСП) можуть залучати громадські організації (за їх згодою).

2.6. На обласні військові комісаріати (ТЦКСП) покладаються:

керівництво та контроль за роботою районних військових комісаріатів (ТЦКСП) із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також здійснення перевірок цієї роботи щодо дотримання ними вимог законодавства;

оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення за Законом пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

донарахування до дня звільнення з військової служби вислуги років (страхового стажу) особам, звільненим з військової служби, для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону;

визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій органами, що призначають пенсії, відповідно до Закону, постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їх сімей" (зі змінами) та від 13 лютого 2008 року № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393" (зі змінами) і Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (зі змінами), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (зі змінами) (далі - Порядок подання документів для призначення пенсій). У разі якщо розмір грошового забезпечення на день призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей змінився, обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) складає довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з нормами, що діють на день призначення пенсії за відповідною посадою;

{Абзац п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

складання та подання до органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 (зі змінами);

{Абзац шостий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби, яким були відповідно до Закону оформлені документи для призначення (перерахунку) пенсій, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

перевірка документів, які надійшли з районного військового комісаріату (ТЦКСП) для призначення та виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

{Абзац восьмий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

підготовка та подання висновку для призначення одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

{Абзац дев'ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

здійснення розподілу безкоштовних путівок для лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони та закупівля в межах виділених асигнувань путівок ветеранам війни та особам з інвалідністю з числа пенсіонерів, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах (ТЦКСП), в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади;

{Абзац десятий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

проведення звірок з головними управліннями Пенсійного фонду України стосовно військових пенсіонерів, яким призначено (припинено) виплату пенсії за Законом;

ведення обліку та розподіл путівок на безоплатне санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб з інвалідністю, членів сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, які отримують пенсії відповідно до Закону;

{Абзац дванадцятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

надання копій документів, які знаходяться в особово-пенсійній справі, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

{Абзац тринадцятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

розгляд заяв і скарг з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що надходять до військового комісаріату (ТЦКСП), а також прийом громадян, які звернулися з цих питань;

організація роботи щодо вивчення особовим складом обласного та районних військових комісаріатів (ТЦКСП) вимог законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організація та проведення роботи з роз’яснення особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами та пільг, установлених для них чинним законодавством, проведення відповідної інформаційної роботи;

{Абзац шістнадцятий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

забезпечення обліку та схоронності у спеціально обладнаних сховищах особово-пенсійних справ осіб, звільнених з військової служби, бланків посвідчень члена сім’ї (батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, учасника бойових дій, ветерана військової служби та листів талонів на право одержання проїзних квитків, здійснення щоквартальної перевірки наявності та законності списання бланків посвідчень та листів талонів;

співпраця з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань надання соціальних послуг, що встановлені законодавством, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

подання до 15 лютого поточного року звіту про роботу за попередній рік.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.7. Обласні військові комісаріати (ТЦКСП) за результатами проведених у районних військових комісаріатах перевірок, а також на підставі звітних даних і повідомлень районних військових комісаріатів (ТЦКСП) аналізують стан справ із надання встановлених пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей і їх забезпечення соціальними виплатами, інформують з цих питань фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та за потреби надають на розгляд пропозиції, спрямовані на поліпшення забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

{Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.8. За роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в області (місті Київ) відповідає військовий комісар обласного (міського) військового комісаріату (ТЦКСП).

Робота із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей здійснюється відділом соціального забезпечення (відділом оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП).

Забороняється залучення особового складу відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) до виконання завдань, не визначених цією Інструкцією.

{Пункт 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.9. Начальник відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату (ТЦКСП) відповідає за стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в області. Він підпорядковується безпосередньо обласному військовому комісару, а зі спеціальних питань - начальнику фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Начальник відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату (ТЦКСП) зобов’язаний:

організувати роботу відділу соціального забезпечення та районних військових комісаріатів (ТЦКСП) із забезпечення соціальними виплатами згідно з чинним законодавством України, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

здійснювати контроль за своєчасним і правильним оформленням документів для призначення пенсій та надсиланням їх до органів, що призначають пенсії;

організувати роботу стосовно правильного визначення грошового забезпечення осіб, звільнених з військової служби, для призначення та перерахунку їх пенсій;

забезпечити своєчасне оформлення та надсилання до Департаменту фінансів документів, необхідних для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

{Абзац шостий пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

особисто здійснювати керівництво і контроль за виконанням посадовими особами відділу покладених на них функціональних обов’язків, організовувати їх спеціальну підготовку;

здійснювати контроль за правильним обчисленням вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби;

своєчасно вносити зміни до документів з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, вести облік наказів, директив і роз’яснень з цих питань;

забезпечувати облік, схоронність та видачу бланків посвідчень та листів талонів відповідно до чинного законодавства;

здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням коштів, що виділяються з кошторису Міністерства оборони України для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та ветеранів війни;

{Абзац одинадцятий пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

організувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного і районних військових комісаріатів (ТЦКСП) вимог чинного законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, чітко знати та правильно використовувати в практичній роботі вимоги чинного законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами;

розглядати звернення з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що надходять в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), а також здійснювати особистий прийом відвідувачів із цих питань;

забезпечувати своєчасне подання річного звіту;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

у кінці кожного місяця складати і подавати на затвердження обласному військовому комісару план роботи відділу на наступний місяць.

Про стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей начальник відділу соціального забезпечення (начальник сектору забезпечення соціальними виплатами) щомісяця письмово доповідає військовому комісару обласного військового комісаріату (ТЦКСП) з відповідними пропозиціями.

{Абзац сімнадцятий пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.10. Начальник сектору соціальних виплат ТЦКСП відповідає за стан роботи із забезпечення соціальними виплатами особового складу ТЦКСП в області та осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей. Начальник сектору соціальних виплат ТЦКСП підпорядковується безпосередньо військовому комісару, а зі спеціальних питань - начальнику фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Начальник сектору соціальних виплат обласного ТЦКСП зобов’язаний:

організувати роботу сектору соціальних виплат та районних ТЦКСП із забезпечення соціальними виплатами згідно з чинним законодавством України, зокрема, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

особисто здійснювати керівництво і контроль за виконанням посадовими особами сектору покладених на них функціональних обов’язків, організовувати їх спеціальну підготовку;

організувати зберігання особово-пенсійних справ (у тому числі припинених), Реєстру особово-пенсійних справ, Книги обліку пенсійних документів, алфавітних карток, облікових карток на пенсіонерів;

вести облік документів з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

забезпечувати облік, схоронність та видачу бланків посвідчень і листів талонів відповідно до чинного законодавства;

здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням коштів, що виділяються з кошторису Міністерства оборони України для забезпечення соціальних виплат, не допускати випадків їх несвоєчасного використання;

організовувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного та районних ТЦКСП вимог чинного законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, дотримуватися вимог чинного законодавства з питань соціальних виплат;

забезпечувати не рідше одного разу на два роки перевірки роботи кожного підпорядкованого ТЦКСП із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.10 згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.11. Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій і пільг сектору соціальних виплат ТЦКСП відповідає за стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій і пільг сектору соціальних виплат ТЦКСП підпорядковується начальнику сектору соціальних виплат, а зі спеціальних питань - начальнику відповідного структурного підрозділу фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат обласного ТЦКСП зобов’язаний:

організувати роботу відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг, районних ТЦКСП із оформлення документів для призначення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей згідно з чинним законодавством України, зокрема, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

здійснювати керівництво та контроль за своєчасним і правильним оформленням документів для призначення пенсій та надсиланням їх до органів, що призначають пенсії;

організувати роботу щодо визначення грошового забезпечення осіб, звільнених з військової служби, для призначення та перерахунку їх пенсій, перевіряти відповідність розміру грошового забезпечення вимогам чинного законодавства;

забезпечити своєчасне оформлення та надання документів, необхідних для призначення та виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

особисто здійснювати керівництво та контроль за виконанням посадовими особами відділу покладених на них функціональних обов’язків;

здійснювати контроль за правильним обчисленням вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби;

організувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного та районних ТЦКСП вимог чинного законодавства з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, дотримуватись вимог чинного законодавства з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

розглядати звернення з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, що надходять в обласний ТЦКСП.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

2.12. На фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України покладається:

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

організація, керівництво та контроль за роботою обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, здійснення перевірок цієї роботи;

надання допомоги військовим комісаріатам (ТЦКСП) в організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, узагальнення та поширення позитивного досвіду цієї роботи, всебічне сприяння розвитку громадських засад та ініціативи військових комісаріатів (ТЦКСП) у цій роботі;

проведення тарифікації посадових окладів для перерахунку раніше призначених пенсій органами, що призначають пенсії;

узагальнення та аналіз стану справ у підпорядкованих обласних військових комісаріатах (ТЦКСП) із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей та підготовка письмової доповіді командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України з пропозиціями з даного питання для внесення їх на розгляд місцевих органів виконавчої влади;

{Абзац п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

обчислення вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, забезпечення тісної взаємодії в цій роботі з кадровими органами Міністерства оборони України;

{Абзац сьомий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

забезпечення підпорядкованих обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) документами з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, своєчасне внесення змін до цих документів, ведення обліку наказів, директив і роз’яснень з цих питань;

розгляд звернень з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також прийом громадян, які звертаються з цих питань, вжиття заходів до усунення причин, що викликають обґрунтовані скарги;

здійснення заходів з підбору та розстановки офіцерів військових комісаріатів (ТЦКСП), зайнятих на роботі із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, і підвищення їх службової кваліфікації;

організація роботи з роз’яснення законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами та пільг, які надаються пенсіонерам з числа військовослужбовців і членам їх сімей.

Начальник фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за потреби, але не менш як двічі на рік, письмово доповідає командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України про стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також розробляє проекти наказів, директив та роз’яснень, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення цієї роботи.

{Абзац одинадцятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

2.13. На військову частину А0515 покладаються:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) на пенсію військовослужбовцям цієї та підпорядкованих їй військових частин, які підлягають звільненню з військової служби;

оформлення скорочених особових справ для призначення пенсій звільненим із військової служби військовослужбовцям та членам сімей померлих під час проходження військової служби військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та відправка їх до обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) за обраним місцем проживання;

правильне і своєчасне визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби з військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, та членам їх сімей, а також у разі прибуття на постійне проживання в Україну осіб з числа співробітників розвідувальних органів, звільнених з військової служби, та членів їх сімей з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України";

оформлення та подання через обласні військові комісаріати (ТЦКСП) до органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення осіб з числа співробітників розвідувальних органів, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

виплата одноразової грошової допомоги особам, звільненим з військової служби з військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, та визнаним інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби;

ведення централізованого обліку пенсіонерів з числа військовослужбовців-співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та членів їх сімей з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

підтримання постійного зв’язку з пенсіонерами з числа співробітників розвідувальних органів Міністерства оборони України з метою надання їм необхідної допомоги і сприяння в наданні пільг відповідно до чинного законодавства та задоволення їх невідкладних потреб;

надання роз’яснень пенсіонерам з числа співробітників розвідувальних органів Міністерства оборони України законодавства з питань пенсійного забезпечення в межах наданої компетенції;

розгляд звернень, участь у судових засіданнях з розгляду позовів громадян, які проходили військову службу в цій та підпорядкованих їй військових частинах, та членів їх сімей з питань обчислення вислуги років та пенсії.

ІІІ. Забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у районних військових комісаріатах (ТЦКСП)

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

3.1. Районні військові комісаріати (ТЦКСП) сприяють особам, звільненим з військової служби, а також членам їх сімей у своєчасному оформленні документів для призначення пенсій.

3.2. Для визначення органами, що призначають пенсії, права на пенсію по інвалідності, у разі втрати годувальника чи на виплату одноразової грошової допомоги районний військовий комісаріат (ТЦКСП) направляє на огляд у МСЕК через відповідні заклади охорони здоров’я осіб, звільнених з військової служби за станом здоров’я, для вирішення питання про можливість встановлення групи інвалідності, а осіб, звільнених з військової служби на інших підставах, - за їх бажанням.

3.3. Під час направлення на огляд до МСЕК осіб, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, їм видаються засвідчена районним або обласним військовим комісаріатом (ТЦКСП) копія свідоцтва про хворобу, виданого військово-лікарською комісією (далі - ВЛК), або копії довідок про обставини отриманих поранень (контузій, каліцтв, захворювань) та перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України, наявні в їх особових справах, а якщо цих документів немає, - довідка із зазначенням періодів проходження військової служби (без найменування військових частин), періодів перебування у складі діючої армії, у складі національного контингенту та національного персоналу, дати та причини звільнення з військової служби.

З метою збереження медичної таємниці медичні документи можуть передаватися або пересилатися до МСЕК безпосередньо військовим комісаріатом (ТЦКСП).

3.4. Документи про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів України у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, подаються до органів, що призначають пенсії, через відділи соціального забезпечення (відділи оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласних військових комісаріатів (ТЦКСП).

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

У разі якщо особи, які подають документи для призначення пенсії, мешкають у віддалених районах або не мають можливості за станом здоров’я прибути для подання документів в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), підготовка документів для призначення їм пенсій здійснюється в районних військових комісаріатах (ТЦКСП).

3.5. Документи про призначення пенсій в разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через відділи соціального забезпечення (відділи оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласних військових комісаріатів (ТЦКСП). У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника членами сім’ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів України у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі якщо в органах, що призначають пенсії, немає пенсійної справи померлого годувальника.

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається безпосередньо до органу, що призначає пенсії.

3.6. Заяви про перерахунок пенсії, припинення виплати пенсії чи поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, виплату недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера та про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подаються до органу, що призначає пенсію.

3.7. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (зі змінами), подаються заявниками безпосередньо до органів, що призначають пенсії.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

3.8. Перелік документів, необхідних для призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим з військової служби, пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, а також документів для призначення надбавок, підвищень та додаткових пенсій наведено в Порядку подання документів для призначення пенсій.

3.9. Особова справа військовослужбовця з долученими до неї розрахунком вислуги років, витягом із наказу про звільнення з військової служби, свідоцтвом про хворобу (довідкою) надсилається в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) безпосередньо управлінням (відділом) особового складу або військовою частиною, які оформлювали звільнення військовослужбовця з військової служби.

3.10. Якщо для визначення права на пенсію в разі втрати годувальника або на одноразову допомогу факт перебування членів сім’ї на утриманні годувальника встановлюється в судовому порядку, то районний військовий комісаріат (ТЦКСП) порушує клопотання перед обласним військовим комісаріатом (ТЦКСП) про залучення його представника до розгляду справи.

3.11. Одержана районним військовим комісаріатом (ТЦКСП) заява про призначення пенсії разом з доданими документами реєструється в Журналі реєстрації звернень громадян (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року № 735, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962.

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

На заяві зазначається дата її надходження.

Якщо в заяві про призначення пенсії і в доданих до неї документах наявні суперечливі дані, районний військовий комісаріат (ТЦКСП) вживає заходів щодо виявлення причин таких суперечностей і уточнення відповідних даних.

Правильно оформлені документи не пізніше 5-денного строку з дня надходження заяви подаються в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП).

3.12. При одержанні від особи, яка звернулася за призначенням пенсії, оригіналів документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану, їх копії засвідчуються підписом районного військового комісара, гербовою печаткою та долучаються до пенсійних документів, які надсилаються до органу, що призначає пенсію. Оригінали документів повертаються заявникові.

Копії документів, необхідних для призначення пенсії, які подаються безпосередньо заявниками до органів, що призначають пенсії, засвідчуються цими органами.

3.13. Копія супровідного листа, з яким подаються документи на пенсію в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), залишається на контролі до одержання з обласного військового комісаріату (ТЦКСП) Картки персонального обліку пенсіонера (додаток 1), яка підтверджує факт передачі документів до органу, що призначає пенсію, про що робиться відповідна відмітка в Журналі, а копія зазначеного листа долучається до справи.

3.14. Картки персонального обліку пенсіонерів зберігаються в картотеці.

Картотека поділяється за видами пенсій, місцем проживання пенсіонерів та складається в алфавітному порядку.

У разі зміни розміру пенсії або умов виплати, вибуття пенсіонера на проживання за межі району або припинення виплати пенсії обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) сповіщає про це районний військовий комісаріат (ТЦКСП). Картки пенсіонерів, що вибули на проживання за межі району, а також які втратили право на пенсію, знищуються в установленому порядку або пересилаються за вказівкою обласного військового комісаріату (ТЦКСП) на нове місце проживання пенсіонера.

3.15. У Картках персонального обліку пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, які потребують санаторно-курортного лікування і мають право на пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками, зазначаються дані про характер захворювання, профіль санаторію, рекомендоване лікування, час санаторного лікування (із зазначенням назви санаторію), що надавалося раніше, а також про виплату грошової компенсації замість санаторної путівки.

Збереження Карток персонального обліку пенсіонерів покладається на посадову особу, яка виконує в районному військовому комісаріаті (ТЦКСП) роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

ІV. Оформлення документів для призначення пенсій, ведення діловодства із забезпечення соціальними виплатами в обласних військових комісаріатах (ТЦКСП)

4.1. Особові справи військовослужбовців, скорочені особові справи (з розрахунками вислуги років та витягами з наказів про звільнення) військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України, а також витяги з наказів про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю, що надійшли з органів військового управління, установ, організацій чи військових частин в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), реєструються в Книзі обліку пенсійних документів, наведеній у додатку 5 до Положення. При цьому з витягів із наказів про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю знімаються копії у двох примірниках: перший надсилається до районного військового комісаріату (ТЦКСП) і є підставою для вручення членам сім’ї військовослужбовця повідомлення про його смерть та подальшого оформлення документів на пенсію, а другий залишається в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) для здійснення контролю за надходженням із районного військового комісаріату (ТЦКСП) оформлених документів чи повідомлення про те, що членів сім’ї, які мають право на пенсію або одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), не існує.

4.2. Надсилаючи в районний військовий комісаріат (ТЦКСП) копію витягу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю, обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), ураховуючи конкретні обставини, встановлює місячний строк для перевірки наявності в померлого членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника або на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті).

4.3. Документи про призначення пенсій, зазначені в пунктах 3.2 - 3.7 розділу ІІІ Положення, подані особами, звільненими з військової служби, та членами сімей померлих військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, які надсилаються безпосередньо до органів, що призначають пенсії, а також документи для призначення пенсій, подані районними військовими комісаріатами (ТЦКСП), в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) реєструються в Книзі обліку пенсійних документів, а у випадках, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, поряд із присвоєним їм раніше номером здійснюється відповідний запис про надходження цих документів.

Якщо документи, подані районним військовим комісаріатом (ТЦКСП), оформлені не в установленому порядку, обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) вживає заходів щодо їх доопрацювання.

4.4. Порядок оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей викладено у розділі ІІІ Положення.

4.5. Стосовно військовослужбовців, звільнених з військової служби в органах виконавчої влади, обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) долучає до Подання про призначення пенсії, наведеного в додатку 2 до Порядку подання документів для призначення пенсій, довідку про основні та додаткові види грошового забезпечення, отриману ними за останнім місцем служби в цих органах.

4.6. Право відмови у призначенні пенсії належить органам, що призначають пенсії. Після отримання від цих органів даних про відмову в призначенні пенсії у Книзі обліку пенсійних документів здійснюється відповідний запис.

4.7. Усі особово-пенсійні справи та копії документів, які надсилаються до органів, що призначають пенсії, після призначення пенсії реєструються в Реєстрі особово-пенсійних справ (додаток 2) з присвоєнням літерного позначення, раніше встановленого для даного обласного військового комісаріату (ТЦКСП), та номера.

У такому самому порядку реєструються особово-пенсійні справи, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), у тому числі й ті, за якими виплату пенсії припинено. Якщо за припиненою особово-пенсійною справою поновлюється виплата пенсії пенсіонеру або призначається пенсія членам його сім’ї, реєстрація справи провадиться в реєстрі особово-пенсійних справ.

На перше число кожного місяця в Реєстрі особово-пенсійних справ зазначається загальна кількість особово-пенсійних справ, зареєстрованих за минулий місяць, знову заведених та відновлених, а також особово-пенсійних справ, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів (ТЦКСП).

4.8. Відділ соціального забезпечення (відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП) в 10-денний строк з дня надходження заяви про призначення пенсії в обласний (районний) військовий комісаріат (ТЦКСП) оформляє документи і відправляє їх до органу, що призначає пенсії, надає допомогу в одержанні документів для призначення пенсії, яких не вистачає на момент подання заяви.

{Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

4.9. Приймання, оформлення і розгляд документів для призначення пенсій органами, що призначають пенсії, викладені в Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій.

Усі документи, що надійшли в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих питань долучаються до особово-пенсійної справи військовослужбовця, звільненого з військової служби, а якщо її немає - до справи з листуванням з питань забезпечення соціальними виплатами.

4.10. Після призначення пенсії органом, що призначає пенсії, в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) заповнюються Картка персонального обліку пенсіонера, облікові картки, форми яких наведені у додатках 3 - 5 до цієї Інструкції, та Алфавітна картка, форма якої наведена у додатку 6 до цієї Інструкції.

4.11. Картка персонального обліку пенсіонера оформлюється для районних військових комісаріатів (ТЦКСП). Вона заповнюється обласним військовим комісаріатом (ТЦКСП) на всіх осіб, звільнених з військової служби, яким призначається або поновлюється пенсія, а також на тих із них, які прибули з іншої області. Заповнені Картки персонального обліку пенсіонера групуються за районними військовими комісаріатами (ТЦКСП) за місцем проживання пенсіонерів і один раз на місяць розсилаються цим військовим комісаріатам (ТЦКСП).

4.12. Алфавітні картки заповнюються на всі особово-пенсійні справи, які зберігаються в спеціальній картотеці в алфавітному порядку за прізвищами військовослужбовців. Якщо члени сім’ї, які звернулися за пенсією або одержують пенсію в разі втрати годувальника, та померлий військовослужбовець, за якого призначається (призначена) пенсія, мають різні прізвища, то, крім основної алфавітної картки, заповнюється друга картка - "дублер" на прізвище члена сім’ї, що одержує цю пенсію, в якій зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові померлого військовослужбовця.

4.13. Облікові картки призначаються для обліку діючих та припинених особово-пенсійних справ в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) (у тому числі знищених після закінчення встановлених строків зберігання). Вони заповнюються на всі особово-пенсійні справи, що обліковуються за Реєстром особово-пенсійних справ, - заново заведені, поновлені та які надійшли з інших обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), а також перереєстровані у зв’язку з призначенням іншого виду пенсії.

Картка підписується начальником відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) та виконавцем, засвідчується гербовою печаткою і є обліковим документом, що замінює особово-пенсійну справу на особливий період.

{Абзац другий пункту 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

4.14. Заповнення облікових карток проводиться з дотриманням таких умов:

у пункті 8 облікових карток на пенсіонерів, які одержують пенсії за вислугу років і по інвалідності, у графі "Причина звільнення" зазначаються дані відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

у пункті 10 облікових карток наводяться пояснення про порядок обчислення пенсії (з урахуванням страхового стажу, з надбавками на утриманців, відповідними підвищеннями тощо), умови її виплати та інші пояснення;

у пункті 13 облікових карток відображуються всі перерахунки грошового забезпечення та зміни основного розміру пенсії;

у пункті 15 облікових карток, що заповнюються на особово-пенсійні справи, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), поряд із найменуванням військового комісаріату (ТЦКСП), з якого надійшла пенсійна справа, зазначається також номер пенсійної справи, під яким вона була зареєстрована в цьому військовому комісаріаті (ТЦКСП);

у пункті 16 облікових карток, що заповнюються на пенсійні справи, за якими поновлена виплата пенсії, зазначається: "Поновлено з припиненої особово-пенсійної справи № _____" або "Здано в архів за актом № __ від ______".

{Абзац шостий пункту 4.14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

4.15. Облікові картки заповнюються на всі діючі особово-пенсійні справи і зберігаються у спеціальній картотеці в порядку номерів реєстру особово-пенсійних справ.

{Абзац перший пункту 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

У разі припинення виплати пенсії пенсіонеру з числа військовослужбовців, членам сім’ї якого призначається пенсія в разі втрати годувальника, облікова картка на припинену особово-пенсійну справу вилучається з картотеки та долучається до припиненої особово-пенсійної справи.

Облікові картки на припинені особово-пенсійні справи з картотеки вилучаються та після відмітки в них про припинення виплати пенсії зберігаються в окремій картотеці, що поділена за роками, в які припинені особово-пенсійні справи можуть бути знищені відповідно до встановлених для них строків зберігання.

4.16. Під час оформлення документів для призначення пенсії особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, які мають право на встановлення їм статусу ветерана військової служби відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим особам видається посвідчення ветерана військової служби.

Членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби (у тому числі членам сімей військовослужбовців строкової служби), видається посвідчення члена сім’ї (батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби".

Облік, видача та списання бланків посвідчень і листів талонів покладаються на посадових осіб обласного військового комісаріату (ТЦКСП).

4.17. Для розгляду питань, пов’язаних з установленням статусу учасника бойових дій відповідно до вимог Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами), від 13 січня 1995 року № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (із змінами), в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) створюється комісія, яка діє відповідно до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976 (із змінами).

{Пункт 4.17 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

V. Зберігання, пересилання особово-пенсійних справ та їх оформлення після припинення виплати пенсії, відбір та ліквідація особово-пенсійних справ

5.1. Особово-пенсійні справи зберігаються в належно обладнаних приміщеннях у порядку номерів, присвоєних їм за Реєстром особово-пенсійних справ. При цьому припинені особово-пенсійні справи зберігаються окремо від діючих. За схоронність особово-пенсійних справ відповідають начальник відділу соціального забезпечення (начальник сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП) та посадова особа, яка безпосередньо відповідає за схоронність особово-пенсійних справ, призначена наказом військового комісара.

Видача особово-пенсійних справ посадовим особам обласного військового комісаріату (ТЦКСП), що безпосередньо зайняті оформленням документів для призначення пенсій, проводиться під їх підпис у встановленому порядку.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.2. У разі здавання посади начальником відділу соціального забезпечення (начальником сектору соціальних виплат) новопризначеним особам або заміни посадової особи, безпосередньо відповідальної за зберігання особово-пенсійних справ, робиться повна їх інвентаризація з одночасним звірянням наявних особово-пенсійних справ з даними Реєстру особово-пенсійних справ та перевіркою наявності облікових карток на діючі особово-пенсійні справи.

{Абзац перший пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

Інвентаризація проводиться не менш як один раз на п’ять років.

Результати інвентаризації особово-пенсійних справ і перевірки наявності облікових карток на діючі особово-пенсійні справи оформляються Актом, форма якого наведена у додатку 7 до цієї Інструкції, що затверджується обласним військовим комісаром.

5.3. У разі переїзду пенсіонера на проживання в іншу область його особово-пенсійна справа з документами в 15-денний строк пересилається у відповідний обласний військовий комісаріат (ТЦКСП).

5.4. Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне місце проживання, надсилаються у відповідний обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) за обраним пенсіонером постійним місцем проживання.

Супровідний лист до особово-пенсійної справи підписується начальником відділу соціального забезпечення (начальником сектору соціальних виплат), його копія залишається в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) на контролі до надходження підтвердження про одержання цієї справи.

{Абзац другий пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

Копії супровідних листів на особово-пенсійні справи, переслані в інші обласні військові комісаріати (ТЦКСП), разом з підтвердженнями про одержання цих справ підшиваються у справи з листуванням з пересилки пенсійних справ.

Пересилка особово-пенсійних справ здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

{Абзац четвертий пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне проживання в інші країни (крім держав СНД), зберігаються в строки, визначені для особових справ військовослужбовців.

{Абзац п'ятий пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.5. У разі втрати пенсіонером права на одержання пенсії на підставі даних, отриманих від органів, що призначають пенсії, в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) протягом 15 днів оформляється припинення особово-пенсійної справи: робиться запис на обкладинці про дату її припинення та встановлений строк зберігання, а також відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ, Обліковій картці та Алфавітній картці; складається Висновок про припинення виплати пенсії за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника за пенсійною справою, форма якого наведена у додатку 7 до цієї Інструкції, який долучається до припиненої особово-пенсійної справи.

5.6. У разі відновлення виплати пенсії за раніше припиненою особово-пенсійною справою або повернення особово-пенсійної справи з іншого обласного військового комісаріату (ТЦКСП) ці справи реєструються в Реєстрі особово-пенсійних справ з присвоєнням їм нових порядкових номерів, про що зазначається в Алфавітних картках. При цьому в указаному реєстрі проти номера, за яким справа була зареєстрована раніше, робиться посилання на новий номер справи.

На особово-пенсійну справу, за якою поновлена виплата пенсії, Облікова картка заповнюється, як і для призначення пенсії, а облікова картка, раніше заповнена на цю особово-пенсійну справу, вилучається з картотеки та долучається до особово-пенсійної справи.

5.7. Для обліку руху особово-пенсійних справ обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) веде відомість, у якій відображуються кількість діючих справ: заново заведених і поновлених, що надійшли з інших обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), пересланих в інші обласні військові комісаріати (ТЦКСП) і припинених, а також зміни чисельності пенсіонерів відповідних категорій.

Записи у відомості обліку руху пенсійних справ здійснюються щомісяця на підставі підсумкових записів у реєстрі пенсійних справ, копій супровідних листів на діючі особово-пенсійні справи, надіслані в інші обласні військові комісаріати (ТЦКСП), повідомлень органів, що призначають пенсії, про перерахунки і припинення виплат пенсій.

5.8. Припинені особово-пенсійні справи осіб, звільнених з військової служби, зберігаються не менш як двадцять п’ять років після припинення виплати пенсії. Якщо після цього строку потреби у зберіганні припинених особово-пенсійних справ не буде, військові комісаріати (ТЦКСП) передають їх до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (далі - Галузевий архів).

Строки зберігання особово-пенсійних справ обчислюються з 01 січня року, наступного за роком смерті пенсіонера, припинення виплати пенсії або останнього звернення за призначенням пенсії відповідно.

{Пункт 5.8 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.9. За потреби військовий комісаріат (ТЦКСП) надсилає до Галузевого архіву запит щодо уточнення інформації, яка знаходиться в переданій особово-пенсійній (особовій) справі.

{Пункт 5.9 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.10. Для відбору особово-пенсійних справ і справ з документами, що підлягають передачі до Галузевого архіву, наказом військового комісара призначається комісія у складі не менше трьох осіб. До складу комісії поряд з іншими посадовими особами залучаються також особи керівного складу відділу соціального забезпечення (сектору соціальних виплат) та відповідальні за облік військовослужбовців запасу в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП).

{Пункт 5.10 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.11. Комісія, використовуючи картотеку з обліковими картками та Книгу обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення), відбирає справи, строки зберігання яких закінчилися, і переглядає їх. Залежно від конкретних обставин (причин припинення виплати пенсії, віку осіб, які можуть претендувати на пенсію, тощо) комісія приймає рішення про продовження строків зберігання. При цьому строк подальшого зберігання визначається комісією і зазначається на обкладинці кожної справи.

{Пункт 5.11 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.12. Справи, відібрані для передачі до Галузевого архіву, вносяться в алфавітному порядку (прізвище, ім’я та по батькові пишуться в називному відмінку без скорочень) до опису особово-пенсійних справ та оформлюються Актом приймання-передавання документів, який затверджується військовим комісаром. Після цього комісія передає справи в установленому порядку.

Про передачу справ до Галузевого архіву робляться відповідні відмітки в Алфавітних картках та в Реєстрі особово-пенсійних справ.

{Пункт 5.12 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.13. Облікові картки на особово-пенсійні справи, передані до Галузевого архіву, зберігаються обласним військовим комісаріатом у спеціальній картотеці в алфавітному порядку або в порядку номерів, присвоєних справам за Реєстром особово-пенсійних справ.

{Пункт 5.13 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.14. У разі поновлення виплати пенсії після передачі особово-пенсійної справи до Галузевого архіву облікова картка вилучається з картотеки, зазначеної в пункті 5.13 цього розділу, та долучається до заново оформленої особово-пенсійної справи. У цьому разі відомості, наявні в картці, за потреби підтверджуються Галузевим архівом, а в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці робляться відмітки, передбачені пунктом 5.6 цього розділу.

{Пункт 5.14 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.15. Якщо поновлення виплати пенсії після передачі особово-пенсійної справи до Галузевого архіву здійснюється в іншій області, за запитом обласного військового комісаріату (ТЦКСП) пересилається відповідна Облікова картка. Про надсилання Облікової картки робляться відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці.

{Пункт 5.15 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.16. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), що одержав Облікову картку, долучає її до заново оформленої особово-пенсійної справи, а обласний військовий комісаріат, з якого надійшла Облікова картка, надсилає підтвердження про її одержання.

{Пункт 5.16 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

5.17. Справи з документами стосовно пересилки особово-пенсійних справ зберігаються в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) протягом трьох років і знищуються відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 5.17 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

{Розділ VІ виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

VІ. Оформлення документів для обчислення вислуги років на пенсію

6.1. Обчислення вислуги років (страхового стажу) на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, проводиться в порядку, передбаченому розділом ІІ Положення.

6.2. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України, складений військовою частиною А0515, долучається до оформленої у військовій частині скороченої особової справи і надсилається в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) за обраним місцем проживання звільненого військовослужбовця.

6.3. Додаткове зарахування у вислугу років на пенсію військовослужбовцям у календарному обчисленні чи на пільгових умовах періодів військової служби, зазначених у розділі ІІ Положення і не зарахованих до вислуги років на пенсію, здійснюється Департаментом фінансів, фінансово-економічними управліннями командувань видів Збройних Сил України спільно з відповідними кадровими органами, а військовослужбовцям з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України - фінансово-економічним управлінням військової частини А0515 разом з кадровим органом цієї військової частини.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

VІІ. Облік переплат пенсій (допомог)

7.1. У разі виявлення переплати пенсії (допомоги), допущеної з вини посадових осіб військових частин, установ, організацій та обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) під час складання документів для призначення пенсій (допомог) шляхом зазначення завідомо неправильних даних, командири (начальники) цих військових частин, установ, організацій та обласні військові комісари призначають службове розслідування.

7.2. Посадові особи військових частин, установ, організацій та обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), винні в переплаті пенсії (допомоги), притягуються до матеріальної відповідальності відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95-ВР (зі змінами).

VIII. Звітність про роботу із забезпечення соціальними виплатами. Зберігання і використання бланків

8.1. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) щороку подає за підпорядкованістю звіт про проведену роботу щодо забезпечення соціальних виплат.

Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України перевіряє подані обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП) річні звіти та в разі виявлення помилок вживає заходів щодо їх виправлення.

Після перевірки узагальнений річний звіт подається до Департаменту фінансів.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

8.2. Зберігання, використання та облік бланків посвідчень про право на відповідні пільги, листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Бланки Книг обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення), Карток персонального обліку пенсіонерів, Реєстрів особово-пенсійних справ, Облікових карток, Алфавітних карток та Книг обліку санаторних путівок виготовляються обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП).

8.3. За витрачання, зберігання та облік в обласних військових комісаріатах (ТЦКСП) відповідає керівник.

{Абзац перший пункту розділу в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

За безпосереднє зберігання та облік бланків відповідає спеціально призначена посадова особа.

Усі бланки зберігаються в належно обладнаних приміщеннях, що гарантує їх схоронність.

8.4. Видача бланків посадовим особам проводиться з їх підписанням за кожний вид бланків окремо. Посадові особи звітують про витрачання бланків посвідчень про право на відповідні пільги та листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою згідно з чинним законодавством.

Списання з обліку цих бланків здійснюється за відомостями, в яких зазначаються прізвище, ім’я та по батькові осіб, які одержали посвідчення про право на відповідні пільги, номери цих посвідчень та листи талонів, а також номери особово-пенсійних справ.

8.5. Правильність зберігання та наявність бланків посвідчень про право на відповідні пільги, листів талонів перевіряються начальником відділу соціального забезпечення (начальником сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП) не менш як один раз на півріччя.

{Абзац перший пункту 8.5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

У разі неправильного витрачання, недостачі або масового псування бланків складається акт і проводиться службове розслідування. За результатами розслідування приймається рішення, яке повідомляється органу, від якого отримано бланки.

8.6. Документи, що є підставою для видачі посвідчень про право на відповідні пільги та листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою, долучаються до особово-пенсійних справ пенсіонерів або підшиваються в окремі справи.

Записи про видачу цих документів здійснюються: у районному військовому комісаріаті (ТЦКСП) - у Картках персонального обліку пенсіонерів, в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) - в особово-пенсійних справах.

IХ. Розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань забезпечення соціальними виплатами

9.1. Розгляд та облік звернень з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які надійшли, здійснюються відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та наказу Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року № 735 “Про затвердження Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962.

{Пункт розділу в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

9.2. Пропозиції, заяви та скарги з питань забезпечення соціальними виплатами, які надходять в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), і все листування, пов’язане з ними, зберігаються в особово-пенсійних справах, а в разі звернення з цих питань громадян, на яких пенсійні документи не оформлювалися, - у спеціально виділеній справі.

9.3. Пропозиції, заяви та скарги з питань забезпечення соціальними виплатами, які надійшли до Департаменту фінансів, після їх вирішення разом з листуванням зберігаються в порядку реєстраційних номерів.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

9.4. На кожне звернення, яке надійшло до Департаменту фінансів, заповнюється реєстраційна картка в автоматизованій системі документообігу.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

9.5. На заяви та скарги, які беруться на контроль, заповнюються контрольні картки із зазначенням номерів справ і строків, установлених для отримання відповіді на запити, пов’язані з розглядом цих заяв і скарг. Для здійснення контролю за своєчасним отриманням відповідей картки зберігаються в картотеці, розділеній закладками за строками очікування відповідей.

Обласні військові комісаріати (ТЦКСП), які мають на обліку незначну кількість пенсіонерів, можуть встановити іншу форму контролю, яка забезпечує своєчасне отримання відповідей і вирішення питань по суті.

Х. Організація контролю за роботою з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

10.1. Департамент фінансів, фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України під час проведення перевірок роботи обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

10.2. Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України розробляє піврічний план роботи, яким передбачається проведення перевірок обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) щодо організації роботи з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також:

{Абзац перший пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018, № 240 від 17.05.2019}

загальне керівництво і організація роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

забезпечення законності і своєчасності оформлення документів для призначення пенсій органами, що призначають пенсії;

правильність донарахування вислуги років за період від складання розрахунку вислуги років на пенсію до дня звільнення військовослужбовця з військової служби (виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, установи, організації);

організація роботи з виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців та дотримання законності в оформленні документів для визначення розмірів цієї допомоги;

визначення розміру грошового забезпечення, з якого здійснюються призначення та перерахунок пенсій;

правильність і своєчасність розгляду звернень, організація прийому відвідувачів з питань забезпечення соціальними виплатами, їх відповідність вимогам Закону України "Про звернення громадян";

забезпечення ветеранів війни та інвалідів путівками для санаторно-курортного лікування;

правильність оформлення документів та своєчасність їх подання до органів соціального захисту населення для виплати грошової компенсації за невикористані ветеранами війни санаторно-курортні путівки;

правильність обліку бланків про право на пільги;

якість проведення інвентаризації особово-пенсійних справ.

Під час розробки плану перевірок враховуються час проведення і результати останньої перевірки, рівень підготовки, тривалість перебування на посадах осіб керівного складу відділів соціального забезпечення (секторів соціальних виплат, відділів оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат).

{Абзац дванадцятий пункту 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

У піврічних планах перевірок з питань забезпечення соціальними виплатами зазначається конкретний час їх проведення в кожному з обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), а також визначаються посадові особи, на яких покладається проведення перевірок.

10.3. Про виявлені в процесі перевірки порушення та недоліки особа, яка здійснює перевірку, інформує обласного військового комісара і, не чекаючи завершення перевірки, вживає заходів щодо їх припинення та недопущення в подальшому, а в разі виявлення фактів зловживань, що призвели до незаконного використання коштів або незаконного отримання відповідних пільг, доповідає безпосередньому керівництву та інформує правоохоронні органи.

10.4. Результати перевірки використовуються відповідним органом забезпечення соціальними виплатами під час розробки заходів з усунення недоліків, поширення позитивного досвіду і поліпшення всієї роботи із забезпечення соціальними виплатами військовослужбовців та членів їх сімей.

{Пункт 10.4 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
І.Ю. Марко
Додаток 1
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 3.14)

КАРТКА
персонального обліку пенсіонераДодаток 2
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 4.7)

РЕЄСТР
особово-пенсійних справ

Номер пенсійної справи

Дата реєстрації пенсійної справи

Прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, а за справами членів сім’ї також прізвище, ім’я, по батькові одержувача пенсії

З якого військкомату надійшла справа

Номер суміжної пенсійної справи, за якою сплачується пенсія за цього військовослужбовця

Відмітки про припинення виплати пенсії, пересилку справи

Вид пенсії

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 3
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію за вислугу років

(Червона смуга)

Вид пенсії

01


За вислугу років

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03

 


Посада

04

 


Дата і місце народження

05

Дата


Пенсійна справа

06Військкомат

07Дані для обчислення пенсії

08

Дата звільнення

Причина звільнення

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу

інше

усього

стаття

пункт
Розмір пенсії, вислуга

09

Пенсія призначена з

Вислуга років

Розмір пенсії

загальна

календарна

страховий стаж

%

сума

Примітки

10


Місце проживання пенсіонера

11Підписи

12

Начальник відділу
Дата

(Зворотний бік)

13

Перерахунок грошового забезпечення та основного розміру пенсії

Дата

Підстава

Розмір грошового забезпечення

Основний розмір пенсії

Підпис начальника відділу
14

Дата

Виплата пенсії припинена


(підстава)

15

Дата

Пенсійна справа надійшла з (переслана до)


(найменування військкомату)

16

Дата

Пенсійну справу здано до архіву, знищено за актом

рік, місяць, число

(підстава)

17

Начальник відділу  Дата

__________
Примітка.

Бланк картки виготовляється із цупкого паперу розміром 141 х 160 мм.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}
Додаток 4
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію по інвалідності

(Синя смуга)

Вид пенсії

01


По інвалідності

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03Посада

04Дата і місце народження

05

Дата


Пенсійна справа

06Військкомат

07

Дані для обчислення пенсії

08

Дата звільнення

Причина звільнення

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу років

інше

усього

стаття

пункт

Розмір пенсії

09

Пенсія призначена з

Інвалідність " " групи

Установлена по

Розмір пенсії

%

сума

А

Б

Примітки

10


Місце проживання пенсіонера

11


Підписи

12

Начальник відділу
Дата

Зворотний бік наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}Додаток 5
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА
на пенсіонера, який одержує пенсію в разі втрати годувальника

(Жовта смуга)

Вид пенсії

01


У разі втрати годувальника

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03Посада

04Дата і місце народження

05

Дата


Пенсійна справа

06Військкомат

07Дані для обчислення пенсії

08

Дата смерті

Причина смерті

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу років

інше

усього

А

Б


Розмір пенсії

09

Пенсія призначена з

Кількість членів сім’ї

Розмір пенсії


%

сума
Умови виплати пенсії

10


Отримувач пенсії, місце проживання

11Підписи

12

Начальник відділу
Дата

Зворотний бік наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}Додаток 6
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 4.10)

АЛФАВІТНА КАРТКА

{Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}Додаток 7
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 5.5)

ВИСНОВОК
про припинення виплати пенсії за вислугу ____ років, по інвалідності, у разі втрати годувальника за пенсійною справою
(непотрібне закреслити)
№ ___________________

Військовослужбовець (пенсіонер з числа військовослужбовців)

Прізвище ___________________________________________________________________

Ім’я _______________________ По батькові ______________________________________

Військове звання _____________________________________________________________

Одержувач пенсії:

Прізвище ___________________________________________________________________

Ім’я __________________________ По батькові ___________________________________

Виплата пенсії припинена з "______" ___________________ 20___ року.

Причина припинення: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Окремі відмітки: ______________________________________________________________

Начальник відділу

_______________________________
(військове звання, підпис)

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 240 від 17.05.2019}
Додаток 8
до Інструкції з організації роботи
із забезпечення соціальними виплатами осіб,
звільнених з військової служби,
та членів їх сімей
у Міністерстві оборони України
(пункт 6.3)

КНИГА ОБЛІКУ
надходжень та видачі санаторних путівок, придбаних за кошторисом Міністерства оборони України

№ з/п

Дата надходження путівки

Від кого і за яким документом надійшла путівка, назва санаторію і номер путівки

Строк путівки

Вартість путівки (грн)

Прізвище та ініціали пенсіонера, який отримав путівку, і номер пенсійної справи

Група інвалідності

Найменування військкомату, в якому стоїть на обліку пенсіонер

Дата видачі путівки і розписка про її одержання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

25.01.2014

Від Департаменту фінансів, накладна № 53 від 19.01.2014 3 путівки

"Трускавецький", № 2810

02.03 - 22.03.2014

3500

Ярим Г.Д. (ФА32091)

II

Шевченківський

Ярим 18.02.2014

"Хмільник", № 1424

05.04 -25.04.2014

3780

Пенко І.С. (ФА72911)

I

Дарницький

Пенко 03.03.2014

"Пуща-Водиця", № 2831

10.08 -31.08.2014


Повернута в ДФ 07.09.2014 № ФО-210
Усього за 2014 рік надійшло _____ путівок на ______ грн; видано _____ путівок на ______ грн; повернуто _____ путівок на ______ грн.on top