Документ z0071-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2008 N 1581
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2009 р.
за N 71/16087

Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України від 28.01.2002 N 57

Відповідно до статей 47 та 49 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ), з метою удосконалення бюджетного процесу.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за
N 86/6374 (зі змінами), що додаються.
2. Пункт 4 форми лімітної довідки про бюджетні асигнування та
кредитування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, після слів "плану надання
кредитів загального фонду бюджету," доповнити словами "плану
використання бюджетних коштів, помісячного плану використання
бюджетних коштів".
3. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.):
3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних
коштів для застосування в роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший заступник Міністра І.Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного казначейства України Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
30.12.2008 N 1581
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2009 р.
за N 71/16087

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
( z0086-02 )

1. У главі 1:
1.1. В абзаці першому пункту 1.2 слова "на відповідний рік
(далі - розпис) включає" замінити словами "на відповідний рік
(далі - розпис) має бути збалансованим та включати".
1.2. Пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "Тимчасовий розпис на відповідний період складається
відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями,
встановленими Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )".
1.3. В абзаці другому пункту 1.7 слова і цифри "статей 26 і
73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ) замінити словами "вимог закону про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний період".
2. У пункті 2.5 глави 2: в абзаці другому слово "яке" замінити словом "який"; абзац третій після слів "вищих навчальних закладів та
наукових установ -" доповнити словами "планів використання
бюджетних коштів та".
3. У главі 3:
3.1. Абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції: "необхідності перерозподілу видатків за економічною
класифікацією видатків бюджету ( v0604201-01 ), класифікацією
кредитування бюджету і програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету".
3.2. У пункті 3.3 цифри "25" замінити цифрами "20".
3.3. Абзац п'ятий пункту 3.5 після слів "економічної
класифікації видатків" доповнити словами "бюджету та класифікації
кредитування бюджету".
3.4. Перше речення абзацу другого пункту 3.9 викласти в такій
редакції: "Протягом року розпорядники бюджетних коштів вносять
зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на
підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні
реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного
казначейства України (додаток 7), та довідки про внесення змін до
кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив
кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за
спеціальним фондом бюджету".
4. Пункт 4.3 глави 4 після слів "з урахуванням інформації"
доповнити словами "Державного казначейства України".
5. У тексті Інструкції слова "Департамент фінансів державних
підприємств" в усіх відмінках замінити словами "Департамент
фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових
відносин та підприємництва" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицькийвгору