Документ z0070-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2008 N 911
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2009 р.
за N 70/16086

Про внесення змін до Правил роботи
дрібнороздрібної торговельної мережі

Відповідно до статті 4 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил роботи дрібнороздрібної торговельної
мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369 ( z0372-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.96 за
N 372/1397, такі зміни: пункт 16 викласти в такій редакції: "16. Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі
здійснюється суб'єктом господарювання відповідно до вимог
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та законодавства про
благоустрій населених пунктів, планування та забудову територій,
санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежну
охорону, державну автоінспекцію та архітектуру"; пункт 17 виключити. У зв'язку з цим пункти 18-42 вважати
відповідно пунктами 17-41; у пункті 18 слова "Оригінал дозволу на право торгівлі у
відведеному місці та копії" замінити словом "Копії".
2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг
(Литвиненко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр Б.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Т.в.о. Голови Держспоживстандарту
України С.Т.Черепков
В.о. Голови Правління Центральної
спілки споживчих товариств України В.П.Левицький
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Готавгору