Документ z0070-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2006 N 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2006 р.
за N 70/11944

Про втрату чинності деяких наказів
Міністерства праці та соціальної
політики України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
1.1. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 травня 2001 року N 240 ( z0479-01 ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників притулків для неповнолітніх служб у
справах неповнолітніх", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 6 червня 2001 року за N 479/5670 (із змінами).
1.2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 10 вересня 2004 року N 207 ( z1171-04 ) "Про умови оплати
праці працівників центрів соціально-психологічної допомоги",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2004 року
за N 1171/9770 (із змінами).
1.3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 січня 2005 року N 16 ( z0188-05 ) "Про умови оплати праці
працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 лютого 2005 року
за N 188/10468 (із змінами).
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.Матвійчук
Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту
Перший заступник Міністра І.Шевляквгору