Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей
Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України; Порядок від 31.05.199337-20/248/07-104
Документ z0069-93, поточна редакція — Редакція від 12.08.1994, підстава - z0196-94

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

N 37-20/248/07-104 від 31.05.93 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 1993 р.
за N 69

ПОРЯДОК
проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних
цінностей
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Мінекономіки
N 37-20/417 ( v_417200-93 ) від 09.08.93
Наказом Мінекономіки
N 90/63 ( z0196-94 ) від 25.07.94 )
Міністерство економіки і Міністерство фінансів на виконання
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 19 квітня 1993р. N 279 ( 279-93-п ) "Про нормативи запасів
товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій
та джерела їх покриття" встановлюють такий порядок дооцінки
залишків товарно-матеріальних цінностей.
Підприємства і організації усіх форм власності провадять на
початок кожного місяця переоцінку товарно-матеріальних цінностей
за умови зміни цін на виробничі запаси і товари.
Можуть бути переоцінені товарно-матеріальні цінності, по яких
не було надходжень за новими цінами. Підставою для визначення
нової ціни в цьому випадку має бути документальне підтвердження
постачальника за підписом керівника підприємства чи організації. У
разі відсутності надходжень товарно-матеріальних цінностей за
новими цінами або документального підтвердження постачальником
нових цін на них дооцінка залишків товарно-матеріальних цінностей
провадиться за цінами, що склалися на момент дооцінки на
аналогічні вироби, які виготовляють підприємства України. ( Абзац
третій із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 90/63
( z0196-94 ) від 25.07.94 )
Переоцінці підлягають покупні товарно-матеріальні цінності: сировина, матеріали, конструкції і деталі, напівфабрикати,
паливо, тара, запасні частини, устаткування для комплектування
продукції, що виробляється, будівельні матеріали, малоцінні і
швидкозношувані предмети, що знаходяться на складах і які не були
в експлуатації;
товари, які знаходяться на підприємствах торгівлі і споживчої
кооперації, а також в постачально-збутових організаціях.
Переоцінка покупних товарно-матеріальних цінностей, у зв'язку
зі зміною тарифів на вантажні перевезення, провадиться за умови,
коли витрати на транспортування сплачуються покупцями.
Товарно-матеріальні цінності власного виробництва -матеріали,
напівфабрикати, тара, запасні частини, малоцінні та
швидкозношувані предмети, а також незавершене виробництво та
готова продукція переоцінюються в частині витрачених на них
покупних матеріалів, які підлягають переоцінці, електроенергії і
теплоенергії, що відображені в статтях прямих витрат.
Незавершене виробництво по будівельних і монтажних роботах
переоцінюється у встановленому вище порядку в частині, яка не
сплачена замовником.
Переоцінці не підлягають товарно-матеріальні цінності в
установах:що утримуються за рахунок бюджету або позабюджетних
фондів. Не підлягають переоцінці товари відвантажені та товари,
неоплачені в строк покупцями, які обліковуються по балансу
відправника, а також залишки незакінченого виробництва і
товарно-матеріальних цінностей, що утворилися на підприємствах і
організаціях оборонного комплексу України внаслідок конверсії
виробництва і які не можуть бути реалізовані та використані у
цивільному виробництві.
Для проведення переоцінки виробничих запасів і товарів на
перше число кожного місяця провадиться інвентарізація їх
наявності. Переоцінка залишків виробничих запасів за рішенням
керівника підприємства може бути проведена за даними обліку.
Переоцінка товарно-матеріальних цінностей провадиться один
раз на місяць за цінами, що склалися у розрахунках з
постачальниками на кінець попереднього місяця. Перелік
товарно-матеріальних цінностей, які підлягають дооцінці,
визначається шляхом співвідношення цін, що склалися у розрахунках
з постачальниками на початок та кінець місяця. При цьому для
визначення підстав для дооцінки приймається мінімальна ціна на
початок місяця та максимальна, що склалася у розрахунках на кінець
місяця. Залишки товарів, які знаходяться на підприємствах
торгівлі і споживчої кооперації, переоцінюються щомісячно, а
також в міру їх надходження. ( Абзац із змінами, внесеними згідно
з Листом Мінекономіки N 37-20/417 ( v_417200-93 ) від 09.08.93 )
Вся сума дооцінки спрямовується на поповнення оборотних
коштів з відповідним збільшення нормативу власних оборотних
коштів.
Розрахунок суми дооцінки залишків товарно-матеріальних
цінностей, в зв'язку із зростання цін на виробничі запаси і
товари, що спрямовується на поповнення оборотних коштів
підприємств і організацій, додається.
У бухгалтерському обліку суми дооцінки товарно-матеріальних
цінностей, що відображені у підписаному відповідною комісією
підприємства акті, заносяться на дебет рахунків обліку виробничих
запасів і товарів та кредиту рахунку 14 "Переоцінка
товарно-матеріальних цінностей", з якого вони списуються у
кореспонденції з кредитом рахунку 88 "Фонди спеціального
призначення", субрахунок "Дооцінка товарно-матеріальних
цінностей".
Визначити такими, що втратили чинність, листи Мінекономіки та
Мінфіну від 30.09.92 N 35-31/309/07-302 "Про порядок проведення
дооцінки товарно-матеріальних цінностей", від 16.01.92 N
31-12/93/03-301, від 09.03.92 N 33-12/31/03-301, листи Мінфіну
від 25.03.92 N 18-435, від 16.04.92 N 03-301, листи Мінекономіки
від 30.01.92 N 34-16/156-10, від 25.02.92 N 30-12/26, від
06.03.92 N 30-12/55, від 12.03.92 N 57-31/52.
Заступник Міністра
економіки України С.А.Терьохін
Заступник Міністра
фінансів України М.О.Гончарук

Додаток
до листа Міністерства економіки
та Міністерства фінансів від
31 травня 1993 р.
N37-20/248/07-104
Розрахунок
суми дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)
в зв'язку із зростанням цін на виробничі запаси і товари,
що спрямовуються на поповнення оборотних коштів підприємств,
організацій
———————————————————————————————————————————————— | Найменування залишків | Одиниця | Кількість | | товарно-матеріальних | виміру | залишків | | цінностей по видах | | ТМЦ, які | | | | підлягають | | | | переоцінці | ————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————— | Ціна одиниці чи виду| Суми залишків ТМЦ | Суми дооцінки | | залишків ТМЦ (крб.) |(тис. крб) | залишків ТМЦ | |—————————————————————+————————————————————| ( тис. крб.) | | На початок|На кінець|На початок|На кінець| | | місяця |місяця |місяця |місяця | | ————————————————————————————————————————————————————————————
Підписи:
Примітка: Підсумкові дані розрахунку вносяться в акт
переоцінки товарно-матеріальних цінностей, який підписують члени
комісії і затверджує керівник підприємства, організаціївгору