Документ z0066-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2013. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 729


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 66/22598

Про внесення змін до Порядку координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

Відповідно до пунктів 4 та 5 Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1772, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 10 червня 2008 року № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 року за № 603/15294, такі зміни:

1.1. В абзаці четвертому пункту 2 слова «Департамент з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «уповноважений структурний підрозділ».

1.2. У додатку 2 до Порядку цифри та слова «01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 5/7» замінити словами та цифрами «вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03680».

2. Департаменту спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Служби

О.Г. Цуркан

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної пенітенціарної
служби України
О.В. Лісіцковвгору