Про затвердження Порядку індексації вартості окремих видів майна
Фонд державного майна, Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України [...]; Наказ, Порядок від 28.02.1995220/27/32/62
Документ z0064-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.1996, підстава - z0507-96

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 220/27/32/62 від 28.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 березня 1995 р.
vd950228 vn220/27/32/62 за N 64/600

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду майна
N 990/111/177/251 ( z0507-96 ) від 28.08.96 )
Про затвердження Порядку індексації
вартості окремих видів майна
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 624/136 ( z0175-95 ) від 30.05.95
N 881/175 ( z0223-95 ) від 13.07.95
N 160/49 ( v0160224-96 ) від 15.02.96
N 393/101 ( v0393224-96 ) від 05.04.96
N 429/108/73/47 ( z0212-96 ) від 11.04.96 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 1995 року N 36 ( 36-95-п ) "Про затвердження Методики
оцінки вартості об'єктів приватизації" та відповідно до вимог
Методики оцінки вартості об'єктів приватизації вартість
незавершеного будівництва, устаткування (невстановленого) та
оборотних засобів, зданих в оренду, підлягає індексації. У зв'язку з цим, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок індексації окремих видів майна
(додається). 2. Доручити Фонду державного майна за поданням Міністерства
статистики України до розробки методології індексації вартості
оборотних засобів, зданих в оренду, щоквартально переглядати
коефіцієнти індексації вартості незавершеного будівництва,
устаткування (невстановленого) та оборотних засобів, зданих в
оренду, та затверджувати їх у тритижневий термін першого місяця
кожного кварталу. ( Пункт 2 в редакції Наказу Фонду майна
N 429/108/73/47 ( z0212-96 ) від 11.04.96 )

Голова Фонду Заступник Заступник Заступник
державного майна Міністра Міністра Міністра
України економіки фінансів статистики
України України України
Ю.І.Єхануров В.В.Роговий М.І.Сивульський М.І.Борисенко

Затверджено
наказом Фонду державного
майна, Мінекономіки,
Мінфіну, Мінстату України
від 28 лютого 1995 року
N 220/27/32/62
Порядок
індексації вартості окремих видів майна
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 1995 року N 36 ( 36-95-п ). 2. Цим Порядком встановлюється визначення відновної вартості
незавершеного будівництва і устаткування (невстановленого) та
вартості оборотних засобів, зданих в оренду. 3. Відновна вартість незавершеного будівництва та
устаткування (невстановленого), визначається як сума фактичних
витрат на їх створення (придбання), збільшених в залежності від їх
видів та термінів освоєння (придбання) на коефіцієнт згідно з
додатком N 1. Коефіцієнт збільшення вартості цього майна
визначений з урахуванням усереднених індексів цін на будівництво
та промислову продукцію. 4. Вартість оборотних засобів, які здані в оренду,
визначається за балансом, складеним на день укладення договору
оренди шляхом збільшення їх вартості на індекс споживчих цін
згідно з додатком N 2.
Додаток N 1
до Порядку індексації вартості
окремих видів майна
Коефіцієнт індексації вартості незавершеного будівництва
та устаткування (невстановленого)
(діє з 1 квітня 1996 р.) ------------------------------------------------------------------------------------------ | | Коефіцієнт індексації, разів | | Термін освоєння витрат |---------------------------------------------------| | |Будівлі, споруди |Машини, обладнання,| Інше | | |передавальні пристрої|транспортні засоби | майно | |------------------------------------+---------------------+-------------------+---------| |До 1991 р. | 237 877 | 149 209 | 261 901 | |З 1 січня 1991 р. до 1 січня 1992 р.| 110 898 | 60 165 | 100 731 | |З 1 січня 1992 р. за кварталами: | | | | | у I кварталі 1992 р. | 9 554 | 6 124 | 7 949 | | у II кварталі 1992 р. | 5 087 | 4 769 | 5 237 | | у III кварталі 1992 р. | 3 550 | 3 572 | 4 461 | | у IV кварталі 1992 р. | 2 136 | 1 873 | 2 380 | |З 1 січня 1993 р. за кварталами: | | | | | у I кварталі 1993 р. | 1 001 | 692 | 809 | | у II кварталі 1993 р. | 418 | 226 | 232 | | у III кварталі 1993 р. | 136 | 71 | 76 | | у IV кварталі 1993 р. | 41 | 25 | 24 | |З 1 січня 1994 р. за кварталами: | | | | | у I кварталі 1994 р. | 18,0 | 15,6 | 13,5 | | у II кварталі 1994 р. | 12,2 | 13,1 | 12,1 | | у III кварталі 1994 р. | 10,6 | 10,6 | 9,2 | | у IV кварталі 1994 р. | 6,4 | 3,8 | 2,7 | |З 1 січня 1995 р. за кварталами: | | | | | у I кварталі 1995 р. | 2,24 | 2,0 | 1,7 | | у II кварталі 1995 р. | 1,57 | 1,6 | 1,4 | | у III кварталі 1995 р. | 1,26 | 1,2 | 1,2 | | у IV кварталі 1995 р. | 1,00 | 1,0 | 1,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------ _______________
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 1995,
N 5, с. 25-26.
( Додаток 1 в редакції Наказів Фонду майна N 624/136 ( z0175-95 )
від 30.05.95; N 881/175 ( z0223-95 ) від 13.07.95; N 160/49
( v0160224-96 ) від 15.02.96, N 393/101 ( v0393224-96 ) від
05.04.96 )

Додаток 2
до Порядку індексації вартості
окремих видів майна
Коефіцієнт збільшення вартості оборотних засобів,
зданих в оренду
(діє з 1 квітня 1996 р.)
------------------------------------------------------------------ |Термін укладення договору оренди |Коефіцієнт збільшення, разів| |-----------------------------------+----------------------------| |До 1 січня 1992 р. | 30 403,2 | |У 1992 р.: | | | I квартал | 6 106,6 | | II квартал | 3 921,7 | | III квартал | 2 681,5 | | IV квартал | 1 447,4 | |У 1993 р.: | | | I квартал | 531,4 | | II квартал | 196,2 | | III квартал | 65,0 | | IV квартал | 14,1 | |У 1994 р.: | | | I квартал | 9,9 | | II квартал | 8,6 | | III квартал | 7,6 | | IV квартал | 2,8 | |У 1995 р.: | | | I квартал | 1,77 | | II квартал | 1,52 | | III квартал | 1,21 | | IV квартал | 1,00 | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказів Фонду майна N 624/136 ( z0175-95 )
від 30.05.95, N 881/175 ( z0223-95 ) від 13.07.95, N 160/49
( v0160224-96 ) від 15.02.96, N 393/101 ( v0393224-96 ) від
05.04.96)вгору