Документ z0062-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.03.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2016  № 1531


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2017 р.
за № 62/29930

Про внесення змін до стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Відповідно до Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 458, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1327/23859, що додаються.

2. Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми (О. Фаримець) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Д. Олійник


Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
14.12.2016 № 1531


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2017 р.
за № 62/29930

ЗМІНИ,
що вносяться до стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

1. У Стандарті надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 458, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1327/23859:

1) в абзаці п’ятому пункту 2.2 розділу ІІ слова „попередження протидії торгівлі людьми” замінити словами „протидію торгівлі людьми”;

2) розділ ІХ доповнити новими абзацами такого змісту:

„Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.”.

2. У Стандарті надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 458, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1328/23860:

1) в абзаці шостому пункту 2.1 розділу ІІ слова „попередження протидії торгівлі людьми” замінити словами „протидію торгівлі людьми”;

2) розділ ІХ доповнити новими абзацами такого змісту:

„Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.”.

3. У Стандарті надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 458, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1329/23861:

1) в абзаці шостому пункту 2.1 розділу ІІ слова „попередження протидії торгівлі людьми” замінити словами „протидію торгівлі людьми”;

2) розділ ІХ доповнити новими абзацами такого змісту:

„Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.”.

Заступник директора
Департаменту сімейної,
гендерної політики та протидії
торгівлі людьми -
начальник відділу протидії
торгівлі людьми


О. Фаримецьвгору