Про внесення змін до Порядку роботи складу митного органу
Держмитслужба України; Наказ від 27.12.20101538
Документ z0057-11, перша редакція — Прийняття від 27.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2010 N 1538
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2011 р.
за N 57/18795

Про внесення змін до Порядку
роботи складу митного органу

Відповідно до глави 24 Митного кодексу України ( 92-15 ) та з
метою удосконалення порядку розміщення на складах митних органів
товарів і транспортних засобів Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку роботи складу митного органу,
затвердженого наказом Державної митної служби України
від 05.12.2003 N 835 ( z1186-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 за N 1186/8507 (із змінами), такі
зміни:
1.1. У підпункті 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 слова "Увезені на
митну територію України" виключити.
1.2. Доповнити підпункт 6.1.1 пункту 6.1 глави 6 абзацом
такого змісту: "Товари, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 4.1
глави 4 цього Порядку, підлягають поміщенню на склад митного
органу за відповідним документом не пізніше наступного дня від дня
встановлення підстави, що обумовлює таке поміщення".
2. Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродськийвгору