Документ z0056-97, поточна редакція — Редакція від 28.05.2001, підстава - z0451-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 27 від 10.02.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 лютого 1997 р.
за N 56/1860

Про внесення змін до Інструкції про особливості
застосування Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Міністерства фінансів
N 84 ( z0169-93 ) від 02.11.93, до якої вносились зміни }

У зв'язку з прийняттям Закону України від 26 грудня 1996 року
N 653/96-ВР "Про внесення змін до статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Інструкції про особливості застосування
Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93
"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
02.11.93 р. N 84 ( z0169-93 ) (додаються).
Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 10.02.97 N 27
Зміни і доповнення до Інструкції про особливості
застосування Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів"
1. Пункт 11 розділу IV Інструкції ( z0169-93 ) викласти в
новій редакції: "п.11. Після закінчення встановлених термінів сплати
відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і
стягується з нарахуванням пені, якщо законодавством України не
встановлено стягнення недоїмки за окремими платежами без
нарахування пені. Пеня з сум недоїмки нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних від облікової ставки Національного банку України (що діяла
у період наявності недоїмки) від суми недоплати, розрахованої
за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати. Зазначений порядок розрахунку пені застосовується з 25 січня
1997 року до суми несвоєчасно сплачених платежів, крім окремих
видів платежів, за якими законодавством встановлено інший розмір
пені. Умовний приклад розрахунку: підприємство сплатило до бюджету податок на додану вартість в
сумі 250 грн. із затримкою на 5 днів проти терміну сплати.
Облікова ставка Національного банку України за цей період не
змінювалась і становить 35 відсотків річних. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ставка Націона-| | |льного банку | | |України для ви-| | |значення розмі-| | |ру пені | 35%| |———————————————+————————————————————————————————————————————————| |Розрахунок став| | |ки для визначен| | |ня розміру пені| (35 х 120) : 100 = 42%| |———————————————+————————————————————————————————————————————————| |Розрахунок одно| | |денного* розмі| | |ру пені | 42% : 360 = 0,117% = 0,12%| |———————————————+————————————————————————————————————————————————| |Розрахунок суми| | |пені за простро| | |чення терміну | | |сплати | <(250 грн. х 0,12%) х 5 : 100% = 1 грн. 50 коп.| —————————————————————————————————————————————————————————————————— за 5 днів прострочення сплати до бюджету 250 гривень податку
на додану вартість платнику нараховано пеню за кожний день
прострочення, включаючи день сплати, на суму 1 грн. 50 коп.
При виявленні документальними перевірками прихованих об'єктів
оподаткування пеня за період до 25 січня 1997 року нараховується в
такому ж порядку."
2. У тексті Інструкції слово "карбованці" замінити на
"гривні", "крб." - на "грн.".
------------------- *) При розрахунку одноденного розміру ставки пені
застосовується округлення до другого знака після коми у загальному
порядку арифметичного округлення.вгору