Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Повідомлення, Висновок, Заява від 12.01.201196/5
Документ z0055-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0979-18

У разі неповернення відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису цивільного стану, який підлягає анулюванню, повідомляє про це відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в десятиденний строк повідомляє Міністерство юстиції України про неповернення свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану для оприлюднення інформації про його анулювання на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

{Абзац четвертий пункту розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013, № 1189/5 від 09.07.2015}

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі направляє  Міністерству юстиції України аналогічне повідомлення у разі анулювання актового запису цивільного стану на підставі рішення суду, яким не було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану при постановленні цього рішення.

{Абзац п'ятий пункту розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013, № 1189/5 від 09.07.2015}

{Пункт 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

4.13. Про анулювання актового запису цивільного стану та проставлення відмітки в актовому записі, який анульовано, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис, надсилає повідомлення про анулювання актового запису цивільного стану (додаток 18) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, який робить відповідну відмітку в другому примірнику актового запису цивільного стану.

{Пункт розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 709/5 від 10.05.2012}

4.14. Якщо анулювання актового запису про шлюб або розірвання шлюбу було проведено не за місцем проживання колишнього подружжя, відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання на підставі отриманого повідомлення про анулювання актового запису робить відповідні відмітки в паспорті або паспортному документі цих осіб, якщо вони звертаються із зазначеного питання.

4.15. Якщо актовий запис цивільного стану, який підлягає анулюванню, уже зберігається у державному архіві, відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі надсилає повідомлення про це до відповідного державного архіву, у якому міститься цей актовий запис, для проставлення в ньому відмітки про анулювання.

4.16. У разі анулювання актового запису про розірвання шлюбу у випадку, передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України, в актовому записі про шлюб робиться відмітка або проставляється штамп про анулювання актового запису про розірвання шлюбу:

"На підставі

____________________________________________________________________________
(вказати назву документа, ким виданий, його номер і дату)

________
(дата)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)",

що засвідчується печаткою відділу.

Якщо актовий запис про шлюб зберігається не за місцем складання актового запису про розірвання шлюбу, який анульовано, для проставлення аналогічної відмітки надсилається повідомлення про анулювання актового запису цивільного стану (додаток 19).

{Абзац другий пункту розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 709/5 від 10.05.2012}

Директор Департаменту
у справах цивільного
стану громадянВ. Кунда
Додаток 1
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016, № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}


Додаток 2
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ВИСНОВОК
про внесення змін до актового запису цивільного стану


Додаток 3
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА
про визнання батьківства

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}


Додаток 4
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}


Додаток 5
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА
про зміну прізвища малолітньої дитини


Додаток 6
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до актового запису цивільного стану


Додаток 7
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку з усиновленням


Додаток 8
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін та доповнень до актового запису про народження у зв'язку з визнанням батьківстваДодаток 9
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, власного імені, по батькові, а також зміну інших даних

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}
Додаток 10
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання батьківства


Додаток 11
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції України № 709/5 від 10.05.2012, № 3447/5від 02.12.2016}

{Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 709/5 від 10.05.2012}Додаток 12
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ВИСНОВОК
про поновлення актового запису цивільного стану

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 13
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВА
про анулювання актового запису цивільного стану

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 14
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ВИСНОВОК
про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним


Додаток 15
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ВИСНОВОК
про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану


Додаток 16
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану


Додаток 17
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану


Додаток 18
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану


Додаток 19
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного станувгору