Документ z0054-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z2102-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.2009 N 86/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 54/16070
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1844/5 ( z2102-12 ) від 14.12.2012 }
Про затвердження Змін
до Тимчасового положення
про порядок державної реєстрації
прав власності на нерухоме майно

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності на нерухоме майно,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002
N 7/5 ( z0157-02 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 28.01.2003 N 6/5 ( z0066-03 )), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами), що
додаються.
2. Установити, що цей наказ та Зміни, що ним затверджені,
набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації,
але не раніше дня офіційного опублікування, крім підпунктів 12.1 -
12.4 пункту 12 Змін, затверджених цим наказом, які набирають
чинності одночасно з набранням чинності абзацами восьмим -
тридцять третім пункту 16 розділу I Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про нотаріат" ( 614-17 ).
3. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва
(І.І.Завальна):
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
22.01.2009 N 86/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 54/16070

ЗМІНИ
до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності
на нерухоме майно
( z0157-02 )

1. В абзаці другому пункту 1.6 слова "а також споруди, не
пов'язані фундаментом із землею", виключити.
2. У пункті 2.2:
2.1. Слова "довідка про відсутність або наявність арештів"
замінити словами "витяг про наявність/відсутність заборони та/або
арешту нерухомого майна".
2.2. Слова "Реєстру застав рухомого майна" замінити словами
"Державного реєстру обтяжень рухомого майна".
3. В абзаці четвертому пункту 3.1 слово "угоди" замінити
словом "договори".
4. У пункті 3.3:
4.1. В абзаці восьмому слова "арешту на відчуження об'єктів
нерухомого майна" замінити словами "заборони та/або арешту
нерухомого майна".
4.2. В абзаці одинадцятому слово "угод" замінити словом
"договорів".
5. В абзаці дванадцятому пункту 4.1.1 слово "назву" замінити
словом "найменування".
6. У пункті 5.5 слова "а також строку прийняття рішення
органами, визначеними пунктом 6.1 цього Положення" виключити.
7. Абзац десятий пункту 5.8 після слова "арешту" доповнити
словами "та/або заборони".
8. Абзац десятий пункту 5.10 виключити.
9. У пункті 6.1:
9.1. У підпункті "а": 9.1.1. В абзаці першому слова "місцевими органами виконавчої
влади" виключити. 9.1.2. В абзаці другому слова "акта комісії про прийняття
об'єкта і введення його в експлуатацію" замінити словами
"документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує
відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і
правилам;". 9.1.3. В абзаці одинадцятому слова "акта про прийняття
об'єкта в експлуатацію" замінити словами "документа, що відповідно
до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого
будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним
нормам, стандартам і правилам".
9.2. Підпункт "б" викласти в такій редакції: "б) органами приватизації - наймачам житлових приміщень, які
приватизували їх відповідно до Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" ( 2482-12 ) та Закону України "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"
( 500-17 ).
10. У пункті 6.2 слова "місцевої державної адміністрації"
виключити.
11. У пункті 6.4 слова "місцевої державної адміністрації"
виключити.
12. У додатку 1 до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності на нерухоме майно
( z0157-02 ):
12.1. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Свідоцтва про право власності на частку в спільному майні
подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видаються
нотаріусами.".
12.2. У пункті 3 слово "державними" виключити.
12.3. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів), видані нотаріусами.".
12.4. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані
нотаріусами.".
12.5. У пункті 6 слова "та місцевими державними
адміністраціями" виключити.
12.6. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Свідоцтва про право власності, видані органами
приватизації наймачам житлових приміщень у державному та
комунальному житловому фонді.".
12.7. Пункти 11, 12 та 13 виключити. У зв'язку з цим пункти 14 - 18 уважати пунктами 11 - 15.
12.8. У пункті 16 слова "державними та приватними" та
"місцевими органами виконавчої влади та" виключити.
13. У додатку 2 до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності на нерухоме майно
( z0157-02 ):
13.1. У назві запиту слово "довідки" замінити словами "витягу
про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого
майна".
13.2. У тексті запиту слова "довідку про відсутність або
наявність арештів на відчуження об'єктів нерухомого майна"
замінити словами "витяг про наявність/відсутність заборони та/або
арешту нерухомого майна".
Директор департаменту
цивільного законодавства
та підприємництва І.І.Завальнавгору