Документ z0052-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2016  № 1311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 52/29920

Про внесення змін до Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 липня 2014 року № 713, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2014 року за № 934/25711, такі зміни:

1) у пункті 5 розділу І слова «органами внутрішніх справ» замінити словами «територіальними органами поліції»;

2) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«4. Військові частини і підрозділи за рішенням командувача Національної гвардії України можуть також залучатися до виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про Національну гвардію України».

У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку військовослужбовці Національної гвардії України мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України «Про Національну поліцію». »;

3) пункт 3 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«3. Командир військової частини призначається за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та звільняється з посади командувачем Національної гвардії України.

Заступники командира військової частини призначаються і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.».

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

А.Б. Аваковвгору