Документ z0052-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.02.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2013  № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2014 р.
за № 52/24829

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1476/21788, що додаються.

2. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
27.12.2013 № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2014 р.
за № 52/24829

ЗМІНИ
до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Розділ І доповнити новим пунктом 1.1 такого змісту:

«1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 10 жовтня 2012 року № 919 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».».

У зв'язку з цим пункти 1.1 - 1.3 вважати відповідно пунктами 1.2 - 1.4.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.15 слова «акта планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» замінити словами «акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов з централізованого водопостачання та водовідведення»;

2) пункт 2.16 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.».

3. У пункті 5.2 розділу V слова та цифру «акт позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 5) (далі - акт позапланової перевірки)» замінити словами та цифрою «акт позапланової перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку».

4. Додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:


«Додаток 3
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов з централізованого водопостачання та водовідведення

5. Додаток 5 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 6, 7 вважати відповідно додатками 5, 6. У тексті Порядку посилання на додатки 6, 7 замінити посиланнями відповідно на додатки 5, 6.

Начальник Управління
ліцензійного контролю


С. Старцевавгору