Документ z0051-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.02.2001, основание - z0173-01

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4 від 15.01.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 лютого 1996 р.
за N 51/1076
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 22 ( z0173-01 ) від 22.01.2001 )
Про внесення змін та доповнень до Правил складання
та подання заявки на видачу патенту України на
винахід і корисну модель

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 1994 року N 705 ( 705-94-п ) "Про державну
систему депонування штамів мікроорганізмів" та у зв'язку з
введенням в дію Інструкції про порядок депонування в Україні
штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури,
затвердженої наказом Держпатенту України та Національної академії
наук України від 26.06.95 р. N 106/115 ( z0286-95 ),
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Правил складання та подання заявки на видачу
патенту України на винахід і корисну модель, затверджених наказом
Держпатенту України від 17.11.94 р. N 132 ( z0318-94 ), зміни та
доповнення, що додаються. 2. Опублікувати зміни та доповнення, зазначені в п.1, в
офіційному бюлетені Держпатенту України.
Голова Держпатенту України В.Л.Петров
Додаток
до наказу Держпатенту України
від 15 січня 1996 року N 4
Зміни і доповнення
До Правил складання та подання заявки на видачу
патенту України на винахід і корисну модель
1. У пункті 6.1.1. слова "яка наведена в Додатку" замінити
словами і цифрою "яка наведена в Додатку N 1". 2. Абзац третій пункту 6.2.6.3. Правил викласти у такій
редакції: "Можливість одержання штаму підтверджують шляхом опису
способу його одержання таким чином, щоб спеціаліст у відповідній
галузі міг реалізувати винахід по опису, або наявністю оформленого
у встановленому порядку документа про його депонування, при цьому
дата депонування має передувати даті пріоритету винаходу". 3. Пункт 6.2.6.3. Правил після абзацу третього доповнити
абзацом четвертим такого змісту: "Депонування штаму вважається таким, що відбулося, за умов,
що воно здійснено в офіційно затверджених національних
депозитаріях (Додаток N 2) або у будь-якій установі, яка має
статус міжнародного органу по депонуванню відповідно до
Будапештського договору про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури (Будапешт, 1977,
переглянутий у 1980), якщо заявник є іноземцем чи іншою особою, що
проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, або
якщо даний штам не включено у перелік організмів, що приймаються
депозитаріями України". 4. Абзац четвертий пункту 6.2.6.3. вважати відповідно абзацом
п'ятим. 5. Доповнити Правила Додатком N 2 такого змісту:
Додаток N 2
до Правил складання та подання заявки
на видачу патенту України на винахід
і корисну модель (в редакції наказу
від 15 січня 1996 року N 4)
"Перелік депозитаріїв, які проводять депонування штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури* ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва депозиторію, його адреса |Групи | | |мікроорганізмів | |——————————————————————————————————————————————+————————————————| | Інститут мікробіології та вірусології | Непатогенні | | Національної академії наук, | | | 252143, м.Київ, вул.Заболотного, 154 | | | | | | Київський науково-дослідний інститут | Патогенні для | | епідеміології та інфекційних хвороб МОЗ | людини | | 252038, м.Київ, спуск Протасів Яр, 4 | | | | | | Київський філіал державного науково-дослідно-| Патогенні для | | го контрольного інституту ветпрепаратів і | тварин | | кормових добавок Мінсільгосппроду, | | | 251151, м.Київ, вул. Донецька, 30 | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— * Діяльність депозитаріїв регламентується Інструкцією про
порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою
здійснення патентної процедури, затвердженої наказом Держпатенту
України та Національної академії України від 26.06.95 р. N106/115
( z0286-95 )".вверх