Документ z0051-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012  № 1413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 51/22583

Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України -
керівник апарату

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу роботодавців
на національному рівні

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України


Г.М. Семчук
Г.В. ОсовийМ.Ю. БродськийД. Олійник


Е. Улинець

О. Толстанов
В. Акопян
М.Х. Гашев
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних
ситуацій України
12.12.2012 № 1413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 51/22583

ПРАВИЛА
охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва оцтової кислоти, формаліну, карбамідформальдегідної смоли, вінілацетату, полівінілового спирту, полівінілацетату, дисперсії полівінілацетатної, циклогексанону, адипінової кислоти.

1.2. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, які використовують або у власності яких є об’єкти з виробництва оцтової кислоти, формаліну, карбамідформальдегідної смоли, вінілацетату, полівінілового спирту, полівінілацетату, дисперсії полівінілацетатної, циклогексанону, адипінової кислоти (далі - об’єкти), і є обов’язковими для роботодавців та працівників цих об’єктів.

1.3. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує Положення про систему управління охороною праці (СУОП) відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».

1.4. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

1.5. Суб’єкт господарювання організовує проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956, враховуючи наявність потенційно небезпечних об’єктів з виробництва:

метанолу - через наявність горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол), горючих (займистих) газів (метан, водень) та токсичних хімічних речовин (метанол, оксид вуглецю, метан, водень);

оцтової кислоти - через наявність на цьому об’єкті горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, оцтова кислота, гідразин-гідрат), горючих (займистих) газів (метан, водень) та токсичних хімічних речовин (оксид вуглецю, метилдіетаноламін, гідразин-гідрат, тринатрійфосфат, сода кальцинована, каустична сода, оцтова кислота, метанол, йодистоводнева кислота, калій гідроксид, йод кристалічний, йодистий метил);

формаліну - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол), горючих (займистих) газів (формальдегід) та токсичних хімічних речовин (метанол, формальдегід, оксид вуглецю);

карбамідформальдегідної смоли - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, мурашина кислота) та токсичних хімічних речовин (метанол, мурашина кислота, аміак, натрій гідроксид, формальдегід, карбамідформальдегідна смола, формалін);

вінілацетату - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, оцтова кислота), горючих (займистих) газів (метан, ацетилен) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, оцтова кислота, ацетилен);

полівінілового спирту - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, метилацетат) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, мурашина кислота, порофор, метилацетат, метанол, натрій гідроксид);

дисперсії полівінілацетатної - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, мурашина кислота) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, мурашина кислота, диметилфталат або дибутилфталат);

циклогексанону - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (циклогексан) та токсичних хімічних речовин (циклогексан, циклогексанон);

адипінової кислоти - через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (циклогексанон, циклогексанол) та токсичних хімічних речовин (циклогексанол, циклогексанон, нітратна (азотна) кислота, оксиди азоту (нітрогену), аміак).

1.6. Суб’єкт господарювання організовує розроблення декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956.

1.7. Роботодавець забезпечує вжиття заходів щодо модернізації захисних систем для автоматичного визначення та запобігання виникненню аварійних ситуацій на вибухонебезпечних об’єктах підвищеної небезпеки з урахуванням Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 898.

1.8. Суб’єкт господарювання організовує проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи об’єктів та отримує позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

1.9. Роботодавець забезпечує розроблення і затверджує план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС) відповідно до статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС.

1.10. Суб’єкт господарювання забезпечує стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

1.11. Роботодавець забезпечує організацію проведення навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки і користування первинними засобами пожежогасіння відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03).

1.12. Суб’єкт господарювання забезпечує об’єкти первинними засобами пожежогасіння, які повинні відповідати вимогам Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

1.13. Суб’єкт господарювання забезпечує експлуатацію вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154 (НАПБ Б.01.008-2004).

1.14. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує інструкції з питань охорони праці відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

1.15. Суб’єкт господарювання організовує проведення гігієнічної регламентації та забезпечує державну реєстрацію небезпечних факторів на об’єктах відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та  державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

1.16. Суб’єкт господарювання забезпечує розроблення паспортів безпечності на готову хімічну продукцію (хімічні речовини або суміші) за змістом згідно з ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)», якому надано чинності в Україні наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15 жовтня 2009 року № 376 (далі - паспорт безпечності хімічної продукції).

1.17. Суб’єкт господарювання забезпечує отримання від постачальника хімічної продукції паспортів безпечності хімічної продукції для визначення заходів щодо охорони праці під час поводження з відповідною хімічною продукцією.

1.18. Роботодавець забезпечує проведення навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

1.19. Роботодавець організовує навчання працівників з питань цивільного захисту відповідно до вимог Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 року за № 1006/14273.

1.20. Роботодавець допускає працівників до робіт з підвищеною небезпекою або робіт, де є потреба в професійному доборі, тільки після проходження спеціального навчання з охорони праці і надалі - після щорічної перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, повинні затверджуватися роботодавцем з урахуванням Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

1.21. Роботодавець забезпечує організацію проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, а також наркологічних оглядів відповідно до Порядку проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року № 1238.

Роботодавець забезпечує допуск до роботи осіб, які не мають медичних протипоказань за результатами попереднього медичного огляду.

Працівнику в разі виявлення в нього за результатами періодичного медичного огляду протипоказання до виконання робіт за посадою роботодавець пропонує роботу з іншими умовами праці.

1.22. Заборонено допускати жінок до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260. Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

1.23. Заборонено допускати працівників молодше 18 років до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

1.24. Роботодавець забезпечує допуск до обслуговування діючих електроустановок, виконання ремонтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випробування електроустановок атестованих працівників за відповідною групою електробезпеки з підтвердженим посвідченням відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97).

1.25. Суб’єкт господарювання забезпечує отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

1.26. Суб’єкт господарювання використовує радіоізотопні прилади у складі виробничого обладнання за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання і з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 2 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

1.27. Роботодавець забезпечує розслідування та здійснює облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

ІІ. Вимоги до охорони праці

1. Забезпечення безпеки під час перебування працівників на території суб’єкта господарювання, у виробничих та санітарно-побутових приміщеннях

1.1. Роботодавець забезпечує безпеку перебування працівників у виробничих приміщеннях відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (далі - НПАОП 0.00-7.11-12), та Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).

1.2. Суб’єкт господарювання забезпечує огородження небезпечних зон на території промислових майданчиків, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях (відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів) поручнями заввишки не менше 1,1 м із додатковою планкою, що огороджує, на висоті 0,5 м і з суцільним металевим обшиванням по низу заввишки не менше 0,15 м від рівня підлоги.

1.3. Суб’єкт господарювання забезпечує встановлення дорожніх знаків і покажчиків безпеки руху на маршрутах руху транспортних засобів відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

Швидкість руху транспортних засобів територією підприємства не повинна перевищувати 10 км/год, а при в’їзді та виїзді із приміщень - не повинна перевищувати 5 км/год.

1.4. Працівники повинні переміщуватися територією підприємства та в приміщеннях передбаченими для цього проходами, перехідними містками, драбинами і майданчиками. Забороняється проходити під неогородженими транспортними системами (конвеєрами, транспортерами).

Суб’єкт господарювання забезпечує в проходах належне утримання захисних пристроїв-кожухів на фланцевих з'єднаннях напірних трубопроводів для транспортування рідких агресивних і токсичних речовин.

1.5. Суб’єкт господарювання забезпечує утримання покажчиків трас кабельних ліній відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017.

1.6. Суб’єкт господарювання забезпечує утримання теплоізоляції зовнішніх поверхонь апаратів та трубопроводів, температура поверхні якої не повинна перевищувати 43 °C відповідно до національного стандарту ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температура поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь», якому надано чинності в Україні наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 року № 454.

1.7. Суб’єкт господарювання забезпечує утримання кришок оглядових колодязів каналізації закритими.

На складах горючих речовин кришки повинні мати помітне пофарбування і покажчики місцезнаходження колодязів.

Кришки колодязів на мережах та спорудах стічних вод з наявністю горючих речовин повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і таких, що не утворюють іскор під час ударів.

1.8. Суб’єкт господарювання забезпечує відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, розміщення у виробничих приміщеннях знаків безпеки на ємностях та видному боці трубопроводів, що містять небезпечні речовини, попереджувальних знаків щодо необхідності виконання окремих робіт із застосуванням засобів індивідуального захисту, про наявність ризику або небезпеки у виробничих приміщеннях або дотримання правил включення/відключення обладнання та запірної арматури, правил евакуації та поведінки персоналу під час виникнення аварійних ситуацій, знаків заборони користування відкритим вогнем та інструментом, що може створювати іскру.

1.9. Суб’єкт господарювання забезпечує вимір освітленості приміщення відповідно до ДСТУ Б В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості», затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 15 вересня 1997 року № 157, та вжиття відповідних заходів у разі невідповідності освітленості санітарним нормам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

Джерела світла та освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) необхідно систематично очищати від пилу та бруду: у робочій зоні - 2-4 рази на місяць залежно від вмісту пилу, у приміщеннях - не менше одного разу на три місяці, на території - не менше одного разу на рік.

Роботу з очищення джерел світла повинен виконувати електротехнічний персонал при відімкненій напрузі.

1.10. Роботодавець забезпечує санітарно-побутові умови працівників відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12.

1.11. Роботодавець забезпечує працівників питною водою, якість якої повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 року за № 452/17747.

1.12. Забороняється куріння на території, у будівлях та приміщеннях, розміщених на території об’єкта з виробництва основної органічної продукції та полімерів, крім спеціально відведених для цього місць.

Для куріння суб’єктом господарювання визначаються спеціально відведені місця, які обладнуються урнами або попільницями із негорючих матеріалів, витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, позначаються знаком або написом «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».

2. Вимоги до охорони праці працівників на робочих місцях

2.1. Роботодавець забезпечує охорону праці працівників на робочих місцях відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12.

2.2. Роботодавець організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

2.3. Роботодавець забезпечує працівників інструкціями з управління технологічними процесами та обслуговування обладнання в обсязі посадових обов’язків, а також повинен ознайомити працівників з інструкціями про охорону праці за професіями та видами робіт, з інструкціями з пожежної безпеки та з витягами з ПЛАС.

2.4. Роботодавець забезпечує розроблення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці робітників, на підставі:

підсумків атестації робочих місць за умовами праці та стану забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту відповідно до норм НПАОП 24.0-3.01-04 та НПАОП 24.0-3.03-07;

оцінки причин, що призвели до нещасного випадку, за підсумками розслідування відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232;

приписів органів державного нагляду та введення в дію нових нормативно-правових актів щодо діяльності підприємства.

2.5. Роботодавець забезпечує працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, безоплатно молоком або рівноцінними харчовими продуктами відповідно до Закону України «Про охорону праці».

2.6. Суб’єкт господарювання забезпечує ідентифікацію (визначення) небезпеки та оцінку ризиків на кожному робочому місці та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та з урахуванням положень національного стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» (далі - ДСТУ OHSAS 18001:2010).

2.7. Суб’єкт господарювання забезпечує постійний контроль за концентрацією шкідливих речовин (метанол, оксид вуглецю, формальдегід, аміак, мурашина кислота, ацетилен, вінілацетат, оцтова кислота, циклогексан, циклогексанол, циклогексанон, оксид азоту) у повітрі робочих зон та вживає заходів щодо усунення причин виникнення концентрації шкідливих речовин вище санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

2.8. Суб’єкт господарювання забезпечує працездатність аварійної витяжної вентиляції, яка повинна включатися автоматично в разі утворення в повітрі робочих зон граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин або досягнення нижньої межі вибуховості вибухонебезпечних парів і газів.

Експлуатацію систем вентиляції необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 5 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

2.9. Суб’єкт господарювання забезпечує в місцях можливого скупчення газів, важчих за повітря, періодичний контроль за вмістом кисню в повітрі приладами автоматичної і ручної дії з дистанційним відбором проб повітря та вживає заходів щодо усунення причин скупчення цих газів.

2.10. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль рівня шуму на постійних робочих місцях та вживає заходів щодо захисту працівників від виробничого шумового навантаження, яке перевищує санітарні норми.

Для захисту органів слуху, якщо рівень шуму перевищує 80 дБ, працівники використовують шумозахисні вкладки одноразового використання або шумозахисні навушники.

2.11. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль рівня вібрації на робочих місцях та вживає заходів щодо захисту працівників від вібрації, яка перевищує санітарні норми, затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

При виконанні робіт в умовах впливу локальної вібрації працівники використовують індивідуальні засоби захисту рук, а для захисту від впливу загальної виробничої вертикальної вібрації в діапазоні частот, вищих за 11 Гц, - спеціальне взуття.

2.12. У разі розташування об'єктів обслуговування устаткування на висоті 1,3 м і більше суб’єкт господарювання забезпечує їх риштуваннями, підмостками та іншими пристроями відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

2.13. У виробничих приміщеннях, де можливі опіки кислотами, суб’єкт господарювання забезпечує належну роботу кранів проточної води, що підключені до господарчо-питного водопроводу, а також душових установок з великим водяним напором.

2.14. Суб’єкт господарювання забезпечує належне утримання огороджень частин устаткування, допоміжних механізмів, які становлять небезпеку травмування, огородження відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів у підлозі, у міжповерхових перекриттях або на робочих майданчиках.

3. Забезпечення безпеки управління технологічними процесами, належного утримання виробничого обладнання, будівель та споруд

3.1. Роботодавець затверджує на кожний технологічний процес Технологічний регламент, проект якого є складовою частиною проектної технологічної документації.

Працівники дотримуються правил безпеки управління технологічними процесами відповідно до Технологічного регламенту.

Суб’єкт господарювання забезпечує постійний контроль за займанням пожежовибухонебезпечних сумішей у повітрі виробничого середовища:

при виробництві метанолу - у відділеннях підготовки вихідного газу, синтезу, ректифікації метанолу та на складі зберігання метанолу;

при виробництві оцтової кислоти - у відділеннях компресії, холодильного блоку, аналізаторної та акумуляторної;

при виробництві формаліну - у відділеннях спиртовипарювачів, контактних апаратів, приготування формаліну, на складах метанолу та формаліну;

при виробництві вінілацетату - у приміщенні сухих газодувок, синтезу вінілацетату;

при виробництві полівінілацетату - у приміщеннях полімеризації вінілацетату та розчинення полівінілацетату;

при виробництві полівінілового спирту - у відділеннях приготування та розфасовки полівінілового спирту;

при виробництві циклогексанону - у приміщеннях виготовлення розчину каталізатора, абсорбції, омилення, зберігання реакційної маси, пакування та зберігання циклогексанону;

при виробництві адипінової кислоти - у відділеннях окиснення, пакування, у проміжному складі.

У разі якщо концентрація пожежовибухонебезпечної суміші досягне значення, за якого відбувається її займання, що відповідає нижній границі вибуховості, персонал об’єкта повинен вжити заходів згідно з ПЛАС.

3.3. Суб’єкт господарювання забезпечує належну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж підприємства відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 року за № 423/2863.

3.4. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за вібрацією обладнання.

У разі перевищення допустимих рівнів вібраційних характеристик певного обладнання працівники повинні вжити заходів щодо відключення обладнання для ремонту.

3.5. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за станом трубопроводів пари і гарячої води відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 8 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

3.6. Суб’єкт господарювання забезпечує огляд обладнання та трубопровідних з’єднань, що працюють під тиском або містять небезпечні та шкідливі речовини (метанол, ацетилен, вінілацетат, метилацетат, циклогексанол, циклогексанон та циклогексан, формальдегід), відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

Посудини, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам, установленим Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

3.7. Перед початком опалювального сезону суб’єкт господарювання забезпечує початковий технічний огляд котелень, теплогенераторів, калориферних установок та інших опалювальних приладів.

3.8. Роботодавець вживає заходів щодо перевірки та утримання в справному стані автоматичних пристроїв, що припиняють поширення полум’я (заслінки, шибери, клапани), відповідно до вимог Правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 липня 2010 року № 138, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 664/17959 (НПАОП 0.00-1.25-10).

3.9. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за корозією устаткування і трубопроводів та вживає заходів щодо їх своєчасного та якісного ремонту.

Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за зносом стінок обладнання та комунікацій, які працюють в умовах інтенсивної корозії, та вживає заходів щодо своєчасного та якісного ремонту устаткування.

Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за станом (корозією) заглушок, встановлених на газопроводах з вибухопожежонебезпечними і хімічними агресивними речовинами під час відключення апаратури на тривалий термін. Контроль необхідно проводити і за наявності на заглушках антикорозійного захисту.

4. Вимоги до безпеки під час зберігання і транспортування хімічних речовин та готової продукції

4.1. Суб’єкт господарювання забезпечує зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової хімічної продукції в спеціально обладнаних складських приміщеннях або на спеціальних майданчиках.

4.2. Суб’єкт господарювання забезпечує зберігання метанолу на складах, обладнаних загальнообмінною, припливно-витяжною, місцевою та аварійною вентиляцією, у спеціальній залізній тарі (цистерни, бочки), а хімічно чистий - у скляному посуді. Тара після заповнення повинна бути герметично закрита й опломбована.

Двері складу, де зберігається метанол, необхідно замикати на замок, пломбувати й обладнувати системою сповіщення в разі несанкціонованого їх відмикання.

Зберігання на одному складі метилового (метанолу) та етилового спиртів забороняється.

Запірна арматура на зливних лініях метанолу повинна мати замки і пломбу.

Заповнення тари має здійснюватися насосами (сифонами), призначеними тільки для роботи з метанолом.

Зливання метанолу з тари необхідно здійснювати повністю без залишку продукту.

Наливання метанолу в залізничні та автоцистерни працівники повинні проводити герметичним способом через люк із сифоном, опущеним до дна посудини.

У разі розташування залізничних цистерн з метанолом поза огородженою зоною місць та приміщень роботодавець забезпечує виставлення охорони в місцях, де проходять зливно-наливні операції з метанолом.

4.3. Заборонено виконання виробничих операцій на складах зберігання сировини, матеріалів, готової продукції, за винятком робіт, пов'язаних з підготовкою їх до транспортування.

4.4. Суб’єкт господарювання забезпечує вільний доступ для контролю за станом готової продукції при зберіганні, укладанні, розфасовці готової продукції.

При цьому відстані для проїздів і проходів повинні бути: проти воріт - не менше ширини воріт; проти дверних отворів - шириною, рівною ширині дверей, але не менше 1 м.

4.5. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання навантажувально- розвантажувальних робіт навантажувачами відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 березня 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08).

4.6. При складуванні і транспортуванні сипких і пилоподібних матеріалів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо запобігання їх розпиленню в процесі навантаження і розвантаження.

4.7. При зберіганні і транспортуванні токсичних та канцерогенних речовин і матеріалів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо унеможливлення забруднення ними довкілля.

4.8. Не дозволяється експлуатація конвеєрів без захисних пристроїв та огороджень.

4.9. Підйомно-транспортним устаткуванням дозволяється піднімати і переміщувати вантаж, маса якого разом із вантажозахоплювальними пристосуваннями не перевищує допустимої вантажопідйомності цього устаткування.

Перед опусканням вантажу працівник повинен оглянути місце, на яке вантаж має бути опущений, переконатися в неможливості падіння, перекидання або сповзання встановлюваного вантажу.

На місці укладання вантажу працівник повинен заздалегідь покласти підкладки, щоб стропи можна було легко і без пошкоджень витягувати з-під вантажу. Звільняти вантажопідйомною машиною затиснені стропи забороняється.

4.10. Заборонено транспортування стисненим повітрям легкозаймистих речовин, горючих рідин, нагрітих вище 20 оC, а також рослинних олій і жирів, нагрітих вище 70 оC.

4.11. Суб’єкт господарювання забезпечує збирання, сортування і короткочасне зберігання відходів у спеціальну тару і в спеціально відведених для цього місцях.

Відходи, що містять шкідливі речовини, повинні зберігатися в ізольованих приміщеннях в ємностях (бункерах, засіках, чанах тощо), забезпечених спеціальними пристроями, для запобігання забрудненню ґрунту, підземних вод, атмосферного повітря.

Видалення твердих відходів, злив відпрацьованих кислих, лужних, ціанистих та інших розчинів, що мають токсичні властивості, здійснюють після їх нейтралізації.

Розміщення відходів виробництва здійснюється відповідно до природоохоронних, санітарних, протипожежних та інших вимог у порядку, встановленому законодавством.

5. Вимоги до охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту виробничого обладнання та трубопроводів

5.1. Усі види ремонтів (поточний, капітальний) устаткування і транспортних засобів необхідно виконувати відповідно до графіка планово-попереджувального ремонту, який затверджує роботодавець.

5.2. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку устаткування або трубопроводів до ремонту з обов’язковим оформленням наряду-допуску. Підготовлене до ремонту устаткування повинно бути здане керівнику ремонтних робіт із записом у змінному журналі або в акті здачі устаткування в ремонт.

Під час зупинення обладнання для проведення ремонтних робіт (апаратів, ділянок трубопроводів тощо) суб’єкт господарювання вживає заходів для проведення аналізу щодо відсутності горючих і токсичних речовин та наявності кисню в системі, виміру температури в ємності, яка не повинна перевищувати 30 оС.

У разі потреби проведення робіт у посудині за вищої температури необхідно передбачати додаткові заходи безпеки: безперервне обдування свіжим повітрям працівників, що виконують роботи всередині обладнання, забезпечення їх спеціальним одягом.

Розгерметизацію компресорів і насосів для виконання ремонтних робіт на місці експлуатації або їх демонтаж працівники повинні виконувати тільки після повного видалення продукту з цього компресора (насоса).

Продувати апарати і трубопроводи, в яких містяться шкідливі або вибухонебезпечні речовини, у робочу зону приміщення не дозволяється.

Перед початком пуску агрегатів і машин після проведеного ремонту суб’єкт господарювання організовує проведення технічного огляду арматури, трубопроводів, апаратів, запобіжних і регулювальних клапанів, перевіряє закриття всіх люків, продувних ліній, дренажів і свічок, наявність необхідних заглушок на трубопроводах відповідно до схеми та їх зняття після ремонту відповідно до журналу встановлених заглушок.

5.3. Працівники під час виконання ремонтних робіт, пов’язаних з небезпекою розбризкування шкідливих речовин, з можливістю ураження очей парогазовою фазою токсичних речовин, а також потраплянням стружки, окалини та осколків, використовують захисні окуляри (лицьові щитки).

Для захисту шкіри рук працівники повинні використовувати захисні пасти та мазі.

5.4. Забороняється проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт в умовах нестачі кисню або перевищення граничнодопустимих концентрацій токсичних речовин.

Забороняється проведення ремонту устаткування до його повної зупинки та вивільнення устаткування і трубопроводів з робочого середовища.

Технічне обслуговування обладнання (набивання і підтягування сальників, ущільнення фланців та іншого обладнання), що перебуває під тиском, не повинно проводитися до зняття тиску.

5.5. Перед початком огляду, чищення, ремонту і демонтажу обладнання працівники повинні знеструмити і від’єднати обладнання від електричних приладів і вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди». Зона ремонту повинна бути загороджена з установленням знаків або плакатів застереження або заборони.

5.6. Проведення робіт усередині технологічних апаратів і ємностей необхідно виконувати за нарядами-допусками і переважно вдень. У разі проведення робіт уночі мають бути розроблені додаткові заходи безпеки (освітлення території, встановлення знімних огорож).

5.7. Спуск працівника до відкритих апаратів, ємностей проводиться з використанням переносної драбини, що має зверху гаки для зачіплювання за край посудини.

Доступ працівників усередину посудин, що мають верхні та нижні люки, здійснюється тільки через нижній люк.

5.8. Роботи всередині ємностей мають проводитися бригадою в складі не менше двох працівників (працюючий та спостерігач). За необхідності виконання робіт у ємностях більше ніж одним працівником вживаються додаткові заходи безпеки, що передбачають збільшення числа спостерігачів (не менше одного спостерігача на одного працюючого в апараті), визначення відповідальним виконавцем робіт переліку робіт для кожного працівника, послідовності їх виконання та порядку евакуації працівників, розміщення обладнання на місці проведення робіт.

5.9. Під час виконання ремонтних робіт у колодязях працівники використовують захисні каски, спецодяг, ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗОД), запобіжні пояси, страхувальні канати, захисні окуляри, засоби сигналізації (сигнальні мотузки, переговорні пристрої, радіозв'язок).

5.10. Суб’єкт господарювання забезпечує обслуговування, ремонт та випробування діючих електроустановок відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

Ремонт електроустаткування (електродвигуни, електричні прилади автоматики, щити управління тощо) працівники здійснюють за умови видимого від’єднання цього устаткування від електромережі. На пускових пристроях електроустаткування повинні бути вивішені таблички «Не вмикати! Працюють люди».

Підключення устаткування до електромережі і його пуск після ремонту працівники виконують лише після установки всіх захисних і запобіжних пристроїв.

Під час проведення ремонтних робіт, пов’язаних з електропостачанням обладнання, освітленням, застосуванням електроінструментів та електроприладів, ремонтом електричного устаткування та апаратів, необхідно дотримуватись вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

5.11. Суб’єкт господарювання забезпечує вимірювання опору ізоляції заземлення, перевірку кола між заземлювачами і заземлювальними елементами та інші випробування електроустановок згідно з НПАОП 40.1-1.21-98.

У разі несправності заземлення повинні бути негайно вимкнені електричні установки та вжиті заходи щодо відновлення заземлення.

Після капітального ремонту та щороку працівники перевіряють стан ізоляції та надійність заземлення контрольно-вимірювальними приладами зі складанням відповідного протоколу (акта) згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004.

5.12. Під час діагностики та ремонту компресорів, проведення внутрішніх оглядів устаткування працівники користуються вибухозахищеними переносними світильниками напругою не вище 12 В.

5.13. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання ремонтних робіт із застосуванням відкритого вогню відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

Заборонено здійснювати зварювання всередині замкнутих просторів без вентиляції.

5.14. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання ремонтних робіт із застосуванням інструментів і пристроїв відповідно до Інструкції з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 615/5806 (НПАОП 0.00-5.24-01).

Під час ремонту обладнання на вибухонебезпечних об’єктах працівники застосовують інструмент з кольорового металу, що унеможливлює іскроутворення.

5.15. Під час ремонту устаткування і арматури вагою понад 50 кг суб’єкт господарювання забезпечує використання підйомно-транспортних засобів та механізмів.

Вибір цих засобів обумовлюється характеристикою встановленого устаткування, періодичністю та тривалістю ремонтних робіт.

Суб’єкт господарювання забезпечує періодичний технічний огляд та ремонт вантажопідіймальних кранів і машин, які використовуються на підприємствах, в строки, встановлені Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та НПАОП 0.00-1.22-08.

5.16. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання ремонту засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 4 травня 2005 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 560/10840.

Заборонено виконувати ремонтні та налагоджувальні роботи засобів вимірювальної техніки, встановлених на трубопроводах і резервуарах, які перебувають під тиском рідин і газів, якщо ці засоби знаходяться під напругою та не заземлені.

IІІ. Вимоги щодо забезпечення засобами індивідуального захисту

3.1. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, безоплатно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08), та відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 7 вересня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

3.2. Роботодавець організовує ознайомлення працівників з правилами використання ЗІЗ і забезпечує контроль за використанням працівниками ЗІЗ.

3.3. Допуск працівників до роботи зі шкідливими речовинами без ЗІЗ не дозволяється.

3.4. Суб’єкт господарювання забезпечує вибір та застосування ЗІЗОД згідно з Правилами вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

Для захисту органів дихання від пилу працівники застосовують респіратори.

Працівники, які працюють на об’єктах, де виробляється або зберігається метанол, формальдегід, вінілацетат, полівінілацетат, полівініловий спирт, циклогексанон, адипінова кислота, забезпечуються протигазовим фільтрувальним ЗІЗОД марок А, М або БКФ.

Працівники, які працюють на об’єктах, де виробляються або зберігаються оцтова кислота, карбамідформальдегідна смола, забезпечуються протигазовим фільтрувальним ЗІЗОД марки А.

Працівники, які працюють на упаковці готової продукції, забезпечуються респіраторами.

Під час виконання аварійних робіт всередині реакторів, башт, цистерн, в інших закритих ємностях, колодязях в умовах загазованості або нестачі кисню (менше 18 %) працівники використовують ізолювальні ЗІЗОД.

До роботи в ізолювальних ЗІЗОД допускаються тільки працівники, які не мають протипоказань за станом здоров’я.

Для забезпечення виконання обслуговувальним персоналом оперативних дій відповідно до ПЛАС суб’єкт господарювання забезпечує аварійний запас протигазових фільтрувальних ЗІЗОД із фільтрувальними коробками та ізолювальних ЗІЗОД.

Начальник відділу взаємодії
з ВРУ, КМУ та з питань
координації роботи
центральних органів
виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується
через Міністра
В.І. Теличковгору