Документ z0050-02, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.01.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 718 від 25.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2002 р.
за N 50/6338

Про затвердження Інструкції про порядок розповсюдження,
обліку, зберігання та звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, що застосовуються на
залізничному транспорті для пломбування
вагонів і контейнерів

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), ст. 12 Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ), п. 38 Статуту залізниць України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457
( 457-98-п ), з метою забезпечення схоронності вантажів, що
перевозяться залізничним транспортом, та встановлення єдиного
порядку розповсюдження, обліку, зберігання і звітності при
використанні запірно-пломбувальних пристроїв на залізничному
транспорті Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розповсюдження, обліку,
зберігання та звітності при використанні запірно-пломбувальних
пристроїв, що застосовуються на залізничному транспорті для
пломбування вагонів і контейнерів (далі - Інструкція), що
додається.
2. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики
(Петрашевський О.Л.) у встановленому порядку забезпечити подання
Інструкції на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Заступнику генерального директора Укрзалізниці Мостовому
М.В.:
3.1. Забезпечити публікацію Інструкції у засобах масової
інформації.
3.2. Довести цей наказ до відома залізниць та всіх їх
структурних підрозділів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Генерального директора державної адміністрації залізничного
транспорту України Кірпу Г.М.
Міністр В.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
25.10.2001 N 718
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2002 р.
за N 50/6338
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розповсюдження, обліку, зберігання та
звітності при використанні запірно-пломбувальних
пристроїв, що застосовуються на залізничному
транспорті для пломбування вагонів і контейнерів
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ); Статуту залізниць України ( 457-98-п );
1.2. Інструкція встановлює порядок закупівлі, розповсюдження,
замовлення, зберігання, обліку запірно-пломбувальних пристроїв
(далі - ЗПП), які використовуються для пломбування вагонів та
контейнерів при перевезенні вантажів у внутрішньому і в
міжнародному сполученні, та порядок надання звітності про
використанні ЗПП.
1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, незалежно від їх форм власності, які
здійснюють діяльність, пов'язану з розповсюдженням та
використанням ЗПП на залізничному транспорті.
1.4. Закупівлю ЗПП здійснює Державна адміністрація
залізничного транспорту України або за дорученням її структурний
підрозділ (далі - Укрзалізниця), які відповідають Порядку
узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію
для залізничного транспорту України, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 17.04.98 N 134 ( z0295-98 ) та
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08.05.98 за
N 295/2735, і Положенню про сертифікаційну діяльність на
залізничному транспорті України, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 207 ( z0525-98 ) та
зареєстрованому Міністерством юстиції України 19.08.98 за
N 525/2965. Витрати, пов'язані із закупівлею, розповсюдженням та
зберіганням ЗПП, передбачаються у калькуляції собівартості ЗПП.
При калькуляції собівартості ЗПП витрати, пов'язані з обліком та
звітністю, включаються у розмірі 50% від їх обсягу. Укрзалізниця забезпечує надання послуг з нанесення змінної
інформації на пломбу-шайбу.
2. Порядок замовлення та розповсюдження ЗПП
2.1. Замовниками ЗПП є фізичні та юридичні особи незалежно
від форми власності.
2.2. Розповсюдження ЗПП замовникам здійснює Укрзалізниця.
2.3. З метою забезпечення вантажовідправників ЗПП
Укрзалізниця на базі своїх структурних підрозділів створює пункти
реалізації ЗПП (далі - пункти реалізації). У пункті реалізації мають бути ЗПП в асортименті, дозволеному
Укрзалізницею для використання.
2.4. Укрзалізниця двічі на рік повинна в засобах масової
інформації надавати інформацію щодо переліку пунктів реалізації,
яким надано право реалізації ЗПП певного типу.
2.5. Замовники замовляють необхідну кількість ЗПП з
позначенням типу та способу доставки шляхом телефаксного зв'язку
або поданням письмової заявки до пункту реалізації.
2.6. Пункти реалізації постачають ЗПП замовникам у строк, що
не перевищує п'яти календарних діб після отримання попередньої
оплати за ЗПП.
2.7. Передача ЗПП від одного замовника до іншого
забороняється.
2.8. Пункти реалізації повинні прийняти від суб'єкта
підприємницької діяльності невикористані ЗПП та сплатити їх
вартість.
3. Зберігання ЗПП
3.1. Пункти реалізації забезпечують збереження від крадіжок,
пожеж та пошкоджень ЗПП. Зберігання ЗПП здійснюється в складських приміщеннях, доступ
до яких стороннім особам заборонено.
3.2. У пунктах реалізації призначаються спеціальні
працівники, на яких покладено відповідальність за зберігання ЗПП.
3.3. У разі виявлення факту втрати або крадіжки ЗПП
працівник, відповідальний за зберігання, негайно повідомляє
Укрзалізницю про цю подію.
3.4. Керівник пункту реалізації терміново повідомляє органи
внутрішніх справ для вжиття заходів з розшуку викраденого та
надсилає телеграми всім залізницям України, дирекціям залізничних
перевезень, станціям, відкритим для вантажних операцій, у яких
указує тип та номери втрачених або викрадених ЗПП. Номери втрачених або викрадених ЗПП зберігаються не менше
п'яти років.
4. Недійсні ЗПП
4.1. Недійсними ЗПП уважаються: пошкоджені (через наявність ознак відхилення зовнішнього
вигляду та маркування від вимог, наведених у конструкторській
документації); передані замовникам з рекламною метою; використані для навчання працівників, що виконують
пломбування вагонів та контейнерів.
4.2. Недійсні ЗПП повинні бути повернуті Укрзалізниці.
5. Облік ЗПП
5.1. Укрзалізниця здійснює номерний облік ЗПП.
5.2. У номерному обліку ЗПП указуються: тип ЗПП номер ЗПП; повне найменування пункту реалізації; адреса пункту реалізації; дата отримання ЗПП пунктом реалізації; номер замовлення; повне найменування замовника; адреса замовника; прізвище замовника (представника замовника), який отримав
ЗПП; дата отримання ЗПП замовником (представником замовника); номер довіреності на отримання ЗПП; дата видачі довіреності; прізвище приватної особи, яка отримала ЗПП; найменування відправника і станції відправлення; скорочене найменування залізниці відправлення; номер вагона, на якому встановлений ЗПП; номер контейнера, на якому встановлений ЗПП; текст на пломбі-шайбі (станція, вантажовідправник); контрольні знаки; належність ЗПП (відправника чи залізниці); перелік невикористаних ЗПП; дійсний / недійсний ЗПП. Причина недійсності ЗПП.
5.3. Документи з номерного обліку зберігаються в пункті
реалізації на протязі п'яти років.
5.4. Пункти реалізації 15 та 30 числа кожного місяця надають
інформацію Укрзалізниці про використані ЗПП.
5.5. Пункти реалізації ЗПП на запит правоохоронних органів,
керівників залізниць та їх підрозділів щодо використаних ЗПП
надають в тридобовий термін довідку безкоштовно.
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевськийвгору