Документ z0049-95, поточна редакція — Прийняття від 24.02.1995
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 28.02.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 60 від 24.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 лютого 1995 р.
за N 49/585

Про затвердження Прейскуранта оптових регульованих
цін на вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінвугілля
N 93 ( z0091-95 ) від 27.03.95 )
З метою часткового відшкодування витрат, пов'язаних із
зростанням цін на окремі види матеріалів, тарифів на перевезення
вантажів залізничним транспортом та підвищенням заробітної плати
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р.
N 102 ( 102-95-п ) "Про підвищення заробітної плати на державних
підприємствах, в установах і організаціях" та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.95 р. N 109
( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень центральних органів
державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим та
виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Прейскурант оптових регульованих цін на
вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети, що додається. 2. Начальнику Головного економічного управління Огую В.М. та
генеральному директору об'єднання "Укрвуглезбут" Ніколаєву Д.Д.
забезпечити своєчасне введення в дію Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля, продукти збагачення вугілля та
брикети, та правильність їх застосування. 3. Начальнику Головного економічного управління Огую В.М.
разом з начальником юридичного відділу Дьоміною А.М. в
установленому порядку зареєструвати зазначений Прейскурант в
Міністерстві юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України В.А.Копилова. 5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність
Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети, що діяв з 01.01.95 р.
Міністр В.І.Полтавець

Затверджено
наказом Міністерства
вугільної промисловості
України від 24.02.95 р. N 60

Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення вугілля та брикети

( Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення та брикети втратив чинність на підставі
Наказу Мінвугілля N 93 ( z0091-95 ) від 27.03.95 )
1. Загальні положення
1.1. Оптові ціни прейскуранта поширюються на вугілля,
продукти збагачення вугілля та брикети (далі - продукція), які
видобуваються та перероблюються на підприємствах вугільної
промисловості України.
1.2. Оптові ціни прейскуранта установлені в доларах США, які
Мінвуглепром перераховує в українські карбованці в залежності від
зміни курсу Національного банку України з повідомленням покупців.
1.3. Оптові ціни установлені франко-вагон (судно) станція
(порт, пристань) відправлення.
При цьому навантаження продукції в транспортні засоби
проводиться за рахунок постачальника, а її доставка до складу
покупця та розвантаження на складі - за рахунок покупця.
2. Умови розрахунків за вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
2.1. Оптові ціни на вугілля за марки і класи установлені за
якістю, що відповідає середній розрахунковій нормі по золі та
масовій долі вологи, зазначеній у прейскуранті, а по коксівному
вугіллю також з урахуванням середніх норм по масовій долі сірки.
У випадках, коли фактична зола, масова доля вологи, а по
коксівному вугіллю і масова доля сірки не відповідає зазначеним
нормам, до оптових цін застосовуються знижки (надбавки) в таких
розмірах:
А. По золі - за кожний процент перевищення або зниження золи
в рядовому та розсортувальному вугіллі, продуктах збагачення
вугілля та брикетах - 2,5%.
Б. По масовій долі вологи - за кожний процент перевищення або
зниження масової долі вологи:
а) в рядовому та розсортувальному кам'яному вугіллі та
антрацитах 1,3%;
б) в бурому рядовому і розсортувальному вугіллі та продуктах
збагачення вугілля 2,0;
в) в продуктах збагачення кам'яного вугілля, яке
видобувається в результаті мокрого процесу збагачення, та у
вугіллі від гідровидобутку - 1,3%, а при поставці цієї продукції
для коксування на підприємства чорної металургії - 2,0%.
В. За масовою долею сірки при поставці рядового та
збагаченого вугілля, призначених для коксування, на збагачувальні
фабрики 0,5% за кожний 0,1% перевищення або зниження фактичного
рівня масової долі сірки.
Різниця між фактичними показниками якості та розрахунковими
нормами по прейскуранту закруглюються до 0,1%, при цьому 0,04% і
нижче відкидуються, а 0,05% і вище приймаються за 0,1%.
2.2. Розрахунки за концентрат, здобутий в результаті
сумісного збагачення двох марок вугілля і більше, здійснюються за
оптовими цінами на концентрати цих марок. Часткова участь марок,
які надходять на збагачення, визначається за узгодженням з
основним споживачем.
2.3. Оптові ціни на рядове вугілля та вугілля класів з
верхнім рубежем розмірів кусків 200 мм застосовуються для вугілля
підземного способу видобутку 1 300 мм - відкритого способу
видобутку.
2.4. При поставці вугілля коксівних марок на енергетичні цілі
розрахунки із споживачами проводяться за цінами зазначених марок,
установлених цим прейскурантом без розрахунків за масовою долею
сірки.

Додаток
до Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення вугілля
та брикети
Оптові ціни на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Марки, класи (за роз-|Середня розрахун- |Оптова ці-| |басейну та |мірами кусків в мм) |кова норма в % |на за 1 | |зон (родови-| |——————————————————|тонну | |ща) | | зола|волога|сірка|тис.крб. | |————————————+—————————————————————+—————+——————+—————+——————————| | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Донецький КР 0-200 31,8 5,8 2,3 3759
КОР 0-200 36 6,5 8 3494
КСР 0-200 32,1 5,5 2,7 2683
КЖР 0-200 29,5 5 3,1 4117
ЖР 0-200 30,7 5,7 3,1 3447
ГР 0-200 коксівне 32,6 7,4 1,9 2996
ГР 0-200 енергетичне32,2 8,9 2841
ГКОМ 13-100 9,4 9 6950
ГСШ 0-13 23,3 10,2 4216
ГЖОР 0-200 коксівне 30,4 6,7 2,1 3372
ГЖОР 0-200 енергетич-29,4 6,4 4082
не
ГЖОКО 25-100 6,2 4,2 8050
ГЖОКОМ 13-100 9,2 3,4 7119
ГЖОСШ 0-13 14 12 6820
ГЖР 0-200 42,9 6,3 2,6 3750
ГЖКО 25-100 6 3 8177
ОСР 0-200 29,4 5,4 2,3 3600
ДР 0-200 31,1 11,8 2781
ДКОМ 13-100(>13) 10 10,1 6895
ДМ 13-25 9 10,7 7125
ДМСШ 0-25 41 12,5 3307
ДСШ 0-13 36,5 12,2 2947
ДСШ 0-13 збагачене 28,4 11,8 3488
ДГР 0-200 коксівне 26,2 8,1 2,1 2951
ДГСШ 0-13 коксівне 28,5 10,3 3,6 2683
ДГР 0-200 енергетич- 36,5 11,5 2627
ДГК 50-100 не 6 14,6 7476
ДГКО 25-100 5,2 6,5 7782
ДГКОМ 13-100(>13) 8,9 8,9 7110
ДГО 25-50 7,3 15 7368
ДГОМ 13-50 8,7 9,5 7068
ДГМ 13-25 7,5 15,2 7242
ДГСШ 0-13 28 8,6 3440
ДГСШ 0-13 збагачене 29,6 11,2 4731
ТР 0-200 28,8 5,4 3372
ТСР 0-200 30,9 5,3 1,8 3172
АРШ 0-200 30,6 6,4 4063
АК 50-100 6 4,7 9436
АКО 2-100 7,1 4,5 9300
АО 25-50 7,2 4,8 9200
АМ 13-25 8,8 5 9090
АС 6-13 11,5 5,7 8304
АШ 0-6 28,6 8,1 4670
АШ 0-6 збагачене 20,3 7,6 6969
А 70-120, антрацит
для електродного
термоантрациту 4,3 4,2 11193
А 25-70, антрацит для
електродного термо-
антрациту 4,3 4,2 10486
АШ 0-6 концентрат
технологічний 15,6 7,5 7764
К концентрат 8,2 9,8 1,7 8084
ГКО 25-100 6,5 6,6 7677
КО концентрат 8,3 9,7 1,4 7170
КС концентрат 7,7 9 2 6087
КЖ концентрат 8,5 10,5 2,2 8404
Ж концентрат коксів- 9 10 2,8 7256
ний
Ж концентрат (>13) 9,2 3,4 7896
Г концентрат коксів- 6,9 9,2 2 6529
ний
Г концентрат енерге-
тичний 11 8,7 5820
Г концентрат (>13) 9,3 8,3 6808
ГЖО концентрат коксів-
ний 7,3 10,4 1,6 6740
ГЖ концентрат 8,6 10,7 2,6 7548
ОС концентрат 8,2 9,9 1,6 7250
Д концентрат 11,4 11,7 6638
Д концентрат (>13) 8,5 12,5 7328
ДГ концентрат коксів- 6,8 9,7 2,2 6481
ний
ДГ концентрат енерге-
тичний 16,8 11,8 6111
ДГ концентрат 0-13
енергетичний 14,4 15,7 5342
Т концентрат коксів-
ний 8 9 2 5343
Т концентрат енерге-
тичний 20,5 8,5 5221
ТС концентрат 8,5 10,9 1,7 5270
Промпродукт всіх 39 7,2 1910
марок
Шлам всіх марок 39,9 17,5 931
Львівсько- ДГР 0-200 енергетич-
Волинський ний 30,8 8,7 3600
ГЖОР 0-200 енергетич-
ний 41,4 5,3 3460
ГЖР 0-200 енергетич-
ний 41,4 5,2 3410
ГЖОКОМ+10 мм енерге-
тичний 21 5 5428
ГЖОСШ 0-10 мм енерге-
тичний 28 8,5 4000
ГЖОШ 0-10 мм коксів- 28 8,3 3 3514
ний
Сухий відсів
ГЖОСШ+ДГСШ 38,5 8 3100
Придніпровсь- 1БР 0-200 (300) 25,5 55,3 476
кий 1БР 0-200 (300) для 25 55,3 612
технологічний потреб
Брикет буровугільний 23,1 3757
Бій брикету та брикет-
на крошка 23,1 776
Шихта вугільна для
коксування (виробле-
на з концентратів
фабрик)
ВО "Донецьквуглезба-
гачення" 7,8 10 2 8404вгору