Документ z0047-98, поточна редакція — Редакція від 18.07.2011, підстава - z0794-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2 від 09.01.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 січня 1998 р.
за N 47/2487

Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та
дослідницьких ядерних реакторів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011 }

Для забезпечення правового регулювання зняття з експлуатації
атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів та
виконання положень Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом
України і урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського
співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС від
20 грудня 1995 р., з урахуванням домовленостей, досягнутих
19-20 квітня 1996 р. під час Московської зустрічі на вищому рівні
з питань ядерної безпеки, та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1445 ( 1445-97-п ), а
також відповідно до статей 18 і 39 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальні положення забезпечення безпеки при
знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких
ядерних реакторів, що додаються. 2. Надати чинності Загальним положенням забезпечення безпеки
при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких
ядерних реакторів після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України та встановити термін першої перевірки дотримання
цих положень - листопад 2000 року. 3. Вважати пункт 5.6 розділу 5 "Загальних положень
забезпечення безпеки атомних електростанцій" (ОПБ-88)
ПН АЭГ-1-011-89 таким, що не застосовується на території України. 4. Управлінню радіаційних технологій та радіоактивних
відходів Мінекобезпеки (Богдан Л.С.) забезпечити подання даного
наказу у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
Адміністрації ядерного регулювання - Першого заступника Міністра
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
Смишляєва О.Є.
Міністр охорони навколишнього
природного середовища та
ядерної безпеки України Ю.І.Костенко
Затверджено
Наказ Міністра охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України
09.01.98 р. N 2
Загальні положення забезпечення безпеки при
знятті з експлуатації атомних електростанцій
та дослідницьких ядерних реакторів
{ У тексті Загальних положень слово "Мінекобезпеки" замінено
словами "Мінприроди України" згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 196 ( z0794-11 ) від
09.06.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Даний документ визначає загальні положення щодо
забезпечення безпеки при знятті з експлуатації блоків атомних
електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів (далі -
установки), які не зазнали позапроектних аварій. 1.2. Вимоги даного документа обов'язкові для всіх юридичних
та фізичних осіб, які провадять діяльність, пов'язану зі зняттям
з експлуатації установок. 1.3. Метою безпеки при знятті установки з експлуатації є
захист персоналу, населення та довкілля від шкідливого впливу
іонізуючих випромінювань та захист майбутніх поколінь. 1.4. Зняття установки з експлуатації здійснюється для
виключення можливості подальшого використання даної установки в
цілях, для яких вона була споруджена. 1.5. Зняття установки з експлуатації здійснюється для
досягнення на території, яку займає установка, умов, що
максимально зменшують обмеження на використання цієї території. Це
передбачає: - поступове звільнення установки від джерел іонізуючого
випромінювання, які підлягають контролю; - скасування режиму обмежень та скорочення радіаційного
контролю в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні
установки. 1.6. Досягнення у повному обсязі мети, зазначеної у п.1.5
даного документа, не є обов'язковим, якщо на базі частини
установки, що знімається з експлуатації, має бути створений новий
об'єкт (нова ядерна установка або об'єкт, призначений для
поводження з радіоактивними відходами). У цьому разі повинні бути реалізовані всі заходи і процедури,
що передбачені нормативно-правовими актами та
нормативно-технічними документами для об'єкта, який заново
створюється. 1.7. Певна частина установки, що знімається з експлуатації,
може бути приєднана до іншого вже існуючого об'єкта, який
експлуатується. Рішення про включення цієї частини установки до
складу такого об'єкта повинно бути узгоджено з Мінприроди України
та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. Частина установки вважається виключеною із складу установки,
що знімається з експлуатації, після оформлення, узгодження та
затвердження всіх відповідних документів про включення її до
об'єкта, який експлуатується або споруджується.
2. Основні терміни, поняття та їх визначення
Припинення експлуатації - заключний етап експлуатації
установки, який реалізується після прийняття рішення про зняття її
з експлуатації та протягом якого вона приводиться до стану, коли
ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах
цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого
ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного
зберігання. Зняття з експлуатації - такий комплекс заходів після
вилучення ядерного палива та припинення експлуатації установки,
який робить неможливим її використання в цілях, для яких вона була
споруджена, та забезпечує безпеку персоналу, населення та
довкілля. Програма зняття з експлуатації - документ, що містить
обгрунтування та опис стратегії зняття установки з експлуатації,
комплексу адміністративних, організаційних та технічних заходів
під час зняття установки з експлуатації, а також інформацію,
потрібну для використання даного документа як керівництва під час
проведення діяльності щодо зняття установки з експлуатації.
3. Порядок зняття установки з експлуатації
3.1. Досягнення викладених у розділі 1 даного документа
цілей здійснюється шляхом поетапного перетворення установки.
3.2. Зняттю установки з експлуатації передує етап припинення
експлуатації. Головна мета цього етапу - приведення установки до стану, при
якому ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в
межах цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого
ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного
зберігання. 3.2.1. Діяльність на етапі припинення експлуатації
здійснюється в рамках ліцензії на експлуатацію установки, але на
реалізацію даного етапу потрібен окремий дозвіл Мінприроди
України. Для отримання такого дозволу експлуатуюча організація повинна
надати до Мінприроди України такі документи: - програму припинення експлуатації установки; - звіт про аналіз безпеки; - зміни до технологічного регламенту експлуатації установки. 3.2.2. На етапі припинення експлуатації установки
здійснюються такі основні заходи: - звільнення установки від ядерного палива; - вилучення робочого середовища з контурів установки; - звільнення установки від потенційно небезпечних субстанцій
(горючих та хімічно небезпечних матеріалів, масел та ін.),
використання яких не передбачається; - дезактивація систем та елементів установки; - звільнення установки від накопичених під час її
експлуатації рідких радіоактивних відходів та часткове звільнення
від твердих радіоактивних відходів; - остаточна зупинка окремих систем та елементів установки; - адміністративні та організаційні заходи, що відповідають
зміненому стану установки.
3.3. Даним документом встановлюються такі етапи зняття
установки з експлуатації: остаточне закриття, консервація,
витримка, демонтаж. Необхідність кожного з цих етапів і їх черговість повинні
визначатися та обгрунтовуватися при розробці стратегії зняття
установки з експлуатації. 3.4. Етапи зняття установки з експлуатації, зазначені у
пункті 3.3, можуть реалізовуватись як повністю, так і частково для
різних частин установки відповідно до визначеної стратегії. 3.5. Дія ліцензії на зняття установки з експлуатації
починається тільки після приведення її до стану, при якому ядерне
паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї
території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого ядерного
палива, призначених для довгострокового безпечного зберігання. З
початку дії такої ліцензії ліцензія на експлуатацію установки, що
була видана раніше, анулюється і не може бути поновлена. Ліцензія на зняття установки з експлуатації передбачає
отримання від Мінприроди України окремих дозволів на реалізацію
кожного з визначених в даному документі етапів зняття установки з
експлуатації. 3.6. Для отримання окремого дозволу на реалізацію кожного
етапу експлуатуюча організація повинна надати до Мінприроди
України такі документи: - програму реалізації етапу зняття установки з експлуатації; - звіт про аналіз безпеки; - технологічний регламент зняття установки з експлуатації.
3.7. Етапи зняття установки з експлуатації 3.7.1. Остаточне закриття Остаточне закриття - етап зняття установки з експлуатації,
протягом якого вона приводиться до стану, що виключає можливість
використання даної установки в цілях, для яких вона була
споруджена. Головна мета цього етапу - приведення установки до стану, що
виключає можливість її використання в цілях, для яких вона була
споруджена. На даному етапі реалізуються такі основні заходи: - демонтаж зовнішніх, відносно ядерного реактора, систем та
елементів установки, які не впливають на безпеку та не потрібні в
роботі на наступних етапах; - збереження та укріплення бар'єрів, які запобігають
поширенню радіоактивних речовин у довкілля; - складання номенклатурного переліку радіоактивно забруднених
та активованих систем і елементів установки та картограм
радіаційного забруднення; - адміністративні та організаційні заходи, необхідні для
забезпечення вимог безпеки та досягнення визначених цілей. 3.7.2. Консервація Консервація - етап зняття установки з експлуатації, під час
якого вона приводиться до стану, що відповідає безпечному
зберіганню протягом певного періоду джерел іонізуючих
випромінювань, які знаходяться в ній. Головна мета цього етапу - приведення установки до стану,
який відповідає безпечному зберіганню джерел іонізуючих
випромінювань, які знаходяться в ній, протягом визначеного
періоду. На даному етапі реалізуються такі основні заходи: - актуалізація номенклатурного переліку радіоактивно
забруднених та активованих систем установки та уточнення картограм
радіаційного забруднення; - надійна консервація частини установки, що не демонтується
(герметичне закриття розгалужень та підводів, ущільнення з'єднань,
додаткова герметизація приміщень та інше); - створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого
зберігання радіоактивних речовин на установці; - збирання та кондиціювання радіоактивних відходів, що
утворюються на даному етапі, та передача цих відходів
спеціалізованим підприємствам; - адміністративні та організаційні заходи, що необхідні для
забезпечення вимог безпеки та досягнення визначених цілей. 3.7.3. Витримка Витримка - етап зняття установки з експлуатації, на протязі
якого вона знаходиться в законсервованому стані, що відповідає
безпечному зберіганню джерел іонізуючих випромінювань, які
знаходяться в ній. Основна мета цього етапу - суттєве зменшення кількості
радіоактивних речовин, що знаходяться на законсервованій
установці, за рахунок природного розпаду радіонуклідів. На даному етапі реалізуються такі основні заходи: - експлуатація систем та елементів, що забезпечують безпечне
зберігання радіоактивних речовин, які знаходяться на
законсервованій установці; - періодичне обстеження стану законсервованої установки; - адміністративні та організаційні заходи, що необхідні для
забезпечення вимог безпеки та досягнення визначених цілей. На законсервованій установці, в її недемонтованій частині,
може бути дозволено зберігання твердих радіоактивних відходів, що
утворилися на етапі консервації установки. Завезення та зберігання радіоактивних відходів, отриманих в
результаті практичної діяльності, не пов'язаної з цією
установкою, забороняється. 3.7.4. Демонтаж Демонтаж - етап зняття установки з експлуатації, протягом
якого джерела іонізуючих випромінювань, які знаходяться в ній,
вилучаються з установки або розміщуються на її території у
сховищах радіоактивних відходів. При повному демонтажі реалізуються такі основні заходи: - демонтаж та вилучення всіх систем та елементів установки,
що підлягають контролю як джерела іонізуючих випромінювань; - збирання та кондиціювання радіоактивних відходів, що
утворюються на даному етапі, та передача цих відходів
спеціалізованим підприємствам; - радіаційне обстеження: а) компонентів установки, що не
підлягають демонтажу, б) зони спостереження та в)
санітарно-захисної зони; - процедури щодо припинення обумовленого існуванням даної
установки радіаційного контролю в її санітарно-захисній зоні та
зоні спостереження; - адміністративні та організаційні заходи, що відповідають
зміненому стану установки.
4. Підготовка установки до зняття з експлуатації
протягом її життєвого циклу
4.1. Експлуатуюча організація на різних стадіях життєвого
циклу установки повинна готуватися до майбутнього зняття її з
експлуатації, а саме: розробляти концепцію, стратегію, програму
зняття установки з експлуатації. 4.2. На стадії проектування установки необхідно розробити
концепцію зняття її з експлуатації. Цей документ в концептуальній
формі має відображати ті з перелічених в п.4.9 даного документа
аспектів, розгляд яких можливий на цій стадії. Первинна концепція
зняття установки з експлуатації повинна бути надана експлуатуючою
організацією до Мінприроди України у пакеті документів, необхідних
для отримання ліцензії на будівництво. 4.3. У період вибору майданчика для розміщення установки має
бути проведена попередня оцінка впливу робіт на людину та довкілля
під час зняття установки з експлуатації. 4.4. При проектуванні установки необхідно: - вибирати конструкційні матеріали з урахуванням: а)
можливого зменшення їхньої активації, б) мінімізації поширення
активованих продуктів корозії, в) полегшення дезактивації
поверхонь, г) мінімізації потенційно небезпечних субстанцій; - оптимізувати планування приміщень та розміщення систем і
елементів установки з урахуванням можливості вилучення великих
компонентів, вільного відокремлення та дистанційного переміщення
високорадіоактивних компонентів, розміщення обладнання для зняття
з експлуатації. 4.5. При експлуатації установки належить здійснювати такі
основні заходи, які передбачають зняття установки з експлуатації: - мінімізувати радіоактивне забруднення установки та
розповсюдження на ній радіоактивних речовин; - проводити класифікацію та облік радіоактивних відходів, що
утворюються; - проводити обстеження та розрахунки з метою вірогідного
прогнозування переліку та об'ємів радіоактивних відходів, які
будуть утворені у майбутньому при експлуатації установки та знятті
її з експлуатації. 4.6. На стадії експлуатації установки експлуатуюча
організація повинна мати концепцію зняття установки з
експлуатації, яка узгоджена Мінприроди України. Концепція зняття
установки з експлуатації періодично переглядається з урахуванням
нових даних про фактори, які впливають на зняття установки з
експлуатації (про стан установки, розвиток техніки та технологій
зняття установки з експлуатації та поводження з радіоактивними
відходами, вимоги нормативних актів, фінансове забезпечення,
досвід зняття установки з експлуатації, соціальні аспекти та ін.).
Цей документ по можливості у найбільш повній формі повинен
відображати ті з перелічених в п.4.9 даного документа аспектів,
розгляд яких можливий на даній стадії. Концепція зняття установки
з експлуатації повинна переглядатися не рідше ніж один раз на 10
років. 4.7. Стратегія зняття установки з експлуатації - визначений
відповідно до чинного законодавства порядок зняття установки з
експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст
етапів зняття установки з експлуатації та стан установки після
закінчення кожного етапу. Визначення стратегії зняття установки з експлуатації має
здійснюватися шляхом розгляду різних варіантів її зняття з
експлуатації та вибору оптимального з них на основі принципу
"витрати-користь", що відповідає збалансованому врахуванню таких
основних факторів: а) вимог з безпеки, встановлених чинним законодавством; б) результатів оцінок можливого небезпечного впливу на
персонал, населення та довкілля; в) радіаційного стану установки та його прогнозованих у часі
змін; г) фізичного стану установки та його прогнозованих у часі
змін; ґ) аспектів поводження з радіоактивними відходами, включно до
їх захоронення; д) можливості повторного використання компонентів установки
або переробки матеріалів, з яких вона виготовлена; е) можливості вивільнення матеріалів для необмеженого
використання; є) планів подальшого використання території, яку займає
установка; ж) наявності техніки та технологій для зняття установки з
експлуатації; з) наявності персоналу, можливості використання знань та
досвіду експлуатаційного персоналу; и) наявності відповідного фінансового забезпечення; і) вітчизняного та закордонного досвіду зняття установки з
експлуатації; ї) соціальних аспектів. 4.8. Зняття установки з експлуатації здійснюється відповідно
до ухваленої Мінприроди України програми зняття установки з
експлуатації. В рамках програми зняття установки з експлуатації
для кожного етапу зняття установки з експлуатації розробляється
програма реалізації цього етапу. 4.9. У програмі зняття установки з експлуатації повинні бути
відображені такі основні аспекти: а) опис установки, території, яку вона займає, та
навколишньої зони; б) інформація про експлуатацію установки, причини припинення
її експлуатації; в) плани майбутнього використання компонентів установки та
матеріалів, що складають її, а також території, яку вона займає; г) складений на основі обстежень та розрахунків
номенклатурний перелік радіоактивних та інших небезпечних
матеріалів, який містить дані про їх тип, кількість, розміщення та
інше; ґ) посилання на чинні нормативно-правові акти та
нормативно-технічні документи, у відповідності з якими розроблена
програма зняття установки з експлуатації; д) стратегія зняття установки з експлуатації та її
обґрунтування; е) мета даного етапу зняття установки з експлуатації; є) заходи по перетворенню установки, які планується здійснити
на даному етапі зняття установки з експлуатації, та графік їх
реалізації; ж) заходи з безпеки, що плануються на даному етапі зняття
установки з експлуатації, а саме: - програма радіаційного захисту і моніторингу довкілля; - план заходів на випадок радіаційної аварії; - заходи фізичного захисту установки (при потребі); з) обладнання та технології, які передбачені для використання
на даному етапі зняття установки з експлуатації; и) підготовка та використання персоналу на даному етапі
зняття установки з експлуатації, включаючи питання чисельності,
кваліфікації, використання експлуатаційного персоналу та ін.; і) адміністративні та організаційні заходи на даному етапі
зняття установки з експлуатації, включаючи питання управління,
обов'язків, відповідальності, звітності та ін.; ї) програма поводження з радіоактивними відходами; й) інфраструктура, що забезпечує діяльність щодо зняття
установки з експлуатації; к) фінансове забезпечення даного етапу зняття установки з
експлуатації, включаючи детальні оцінки вартості зняття установки
з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами, із
зазначенням джерел фінансування; л) програма забезпечення якості; м) очікувані по завершенні даного етапу зняття установки з
експлуатації результати та критерії оцінки цих результатів. 4.10. Програма зняття з експлуатації може уточнюватися в
процесі зняття установки з експлуатації.
5. Програма радіаційного захисту
5.1. Для забезпечення безпеки експлуатуюча організація в
рамках програми зняття установки з експлуатації повинна розробити
програму радіаційного захисту. 5.2. До програми радіаційного захисту мають бути включені
питання, які передбачають: - утримання рівня опромінення персоналу та населення у
встановлених межах; - розподіл приміщень установки за зонами та уточнення
характеристик цих зон в процесі робіт щодо зняття установки з
експлуатації; - розрахунок прогнозних оцінок доз опромінення персоналу; - розробку та обгрунтування системи обмеження доз, як основи
для планування технічних та організаційних рішень щодо
радіаційного захисту; - вибір засобів для зменшення радіаційного навантаження
персоналу під час проведення заходів щодо зняття установки з
експлуатації; - встановлення вимог та критеріїв забезпечення якості щодо
радіаційного захисту; - визначення переліку контрольно-вимірювальних приладів та
обладнання для забезпечення дозиметричного контролю та безпеки
персоналу; - дозиметричний контроль та обстеження майданчика установки; - радіаційний контроль довкілля; - дезактивацію обладнання та конструкцій; - контроль за поводженням з радіоактивними відходами
відповідно до чинних правил.
6. Поводження з радіоактивними відходами
6.1. Поводження з радіоактивними відходами, які утворюються
або будуть утворені в процесі зняття установки з експлуатації,
належить здійснювати згідно із загальними принципами безпеки, які
викладені у відповідних нормативно-правових актах та
нормативно-технічних документах. 6.2. Інфраструктуру для поводження з радіоактивними відходами
належить розвивати з урахуванням необхідності у майбутньому
своєчасного виконання всіх операцій, які потрібні для поводження з
радіоактивними відходами, накопиченими в період експлуатації, а
також з тими, які будуть утворені під час зняття установки з
експлуатації. 6.3. Утворення вторинних радіоактивних відходів, тобто
відходів, які з'являються при забрудненні радіонуклідами
предметів, що використовувалися при виконанні робіт по зняттю
установки з експлуатації, має бути зведено до мінімуму. 6.4. Експлуатуюча організація в рамках програми зняття
установки з експлуатації повинна розробити програму поводження з
радіоактивними відходами, у якій належить відобразити всі аспекти
прогнозування, мінімізації, класифікації, збору, сортування,
обробки, кондиціювання, перевезення та зберігання радіоактивних
відходів.
7. Забезпечення якості
7.1. Експлуатуюча організація в рамках програми зняття
установки з експлуатації повинна розробити програму забезпечення
якості для використання її при проведенні будь-якої діяльності,
яка може впливати на безпеку під час зняття установки з
експлуатації. 7.2. Програма забезпечення якості повинна бути розроблена на
основі експлуатаційного досвіду згідно з чинними
нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.
8. Фінансове забезпечення зняття установки
з експлуатації
8.1. Для забезпечення підготовки до зняття установки з
експлуатації та зняття установки з експлуатації мають бути
заплановані та наперед накопичені достатні фінансові кошти. 8.2. Механізм накопичення фінансових коштів на зняття
установки з експлуатації повинен діяти протягом усього періоду
промислової експлуатації установки. 8.3. Заходи, спрямовані на підготовку до зняття установки з
експлуатації, які проводяться під час експлуатації установки
(створення техніки та технологій для зняття установки з
експлуатації, розвиток сфери поводження з радіоактивними відходами
та ін.), повинні бути своєчасно забезпечені фінансовими коштами. 8.4. Фінансові кошти, які накопичені для зняття установки з
експлуатації, повинні перекривати усі витрати, що передбачені
програмою зняття установки з експлуатації, включаючи витрати на
поводження з радіоактивними відходами. 8.5. Достатність фінансових коштів періодично має
підтверджуватися з урахуванням інфляції, можливих змін вимог
безпеки, розвитку техніки та технологій зняття установки з
експлуатації і поводження з радіоактивними відходами та інших
факторів, що впливають на вартість зняття установки з
експлуатації.
9. Документація та звіти
9.1. Протягом усього життєвого циклу установки, експлуатуючою
організацією має бути організована та здійснена робота щодо
збирання, обробки, документування та збереження інформації про
установку, яка може суттєво вплинути на процес зняття установки з
експлуатації. До такої інформації належать: - документи, що містять дані про територію, на якій була
побудована установка; - вся проектна документація з внесеними до неї даними про
відхилення від проекту; - дані про радіоактивні та інші небезпечні відходи та їхнє
місце розташування; - технологічний регламент експлуатації установки; - звітність щодо використаного ядерного палива та його
пошкодження; - відомості про радіаційні аварії; - номенклатурний перелік джерел іонізуючого випромінювання,
що знаходяться на установці; - дані про радіаційний стан; - дані про проведені під час експлуатації установки ремонти,
модернізації, встановлення нового обладнання; - відомості про інженерні обстеження установки тощо. 9.2. Після здійснення операцій по зняттю установки з
експлуатації, до креслень та всієї іншої документації мають
вноситись відповідні зміни. В системі роботи з документами
необхідно передбачити, щоб персонал користувався тільки останнім
варіантом кожного документа. 9.3. Експлуатуюча організація повинна забезпечити зберігання
документації протягом усього періоду зняття установки з
експлуатації. Зберігання та ведення документів необхідно
здійснювати у відповідності до вимог забезпечення якості. 9.4. У процесі зняття установки з експлуатації експлуатуюча
організація повинна періодично і при появі нової суттєвої для
безпеки інформації своєчасно надавати до Мінприроди України звіти
та документи, які містять дані про хід виконання робіт по зняттю
установки з експлуатації, про аварії, що відбулися, про отримані
персоналом дози опромінення та ін. 9.5. Після закінчення етапу припинення експлуатації
установки, а також кожного етапу зняття установки з експлуатації
експлуатуюча організація повинна надати до Мінприроди України
звіт, який містить інформацію про проведену на даному етапі
роботу, про спричинений радіаційний чи інший шкідливий вплив на
персонал, населення та довкілля, а також докази, що установка
приведена до запланованого на закінчення даного етапу стану.
"Офіційний вісник України" 1998, N 4, стор.196
Код нормативного акта: 4754/1998вгору