Документ z0047-97, поточна редакція — Прийняття від 31.01.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 24.02.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХЛІБ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 20/23/9/8 від 31.01.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 лютого 1997 р.
за N 47/1851

Про затвердження Порядку поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським товаровиробникам
під зустрічну поставку сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки до державних ресурсів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
2 листопада 1996 року N 1329 ( 1329-96-п ) "Про додаткові заходи
щодо забезпечення сільськогосподарського виробництва
пально-мастильними матеріалами" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок поставки пально-мастильних матеріалів
сільськогосподарським товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки до
державних ресурсів (додається). 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства України
Ковальчука А.С., заступника Міністра фінансів - начальника
Головного управління Державного казначейства України Тентюка В.П.,
заступника Міністра економіки України Пошивайла В.К., заступника
Голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України"
Зуба Г.І.
Перший заступник Міністра
сільського господарства і
продовольства України Б.М.Супіханов
Заступник Міністра фінансів
України Г.К.Антоньєв
Міністр економіки України В.М.Гуреєв
Перший заступник Голови
правління Державної акціонерної
компанії "Хліб України" А.А.Міханів
Затверджено
наказом Мінсільгосппроду, Мінфіну,
Мінекономіки, ДАК "Хліб України"
від 31 січня 1997 р. N 20/23/9/8
Порядок
поставки пально-мастильних матеріалів сільськогосподарським
товаровиробникам під зустрічну поставку сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки до державних ресурсів
Порядок розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 2 листопада 1996 р. N 1З29 ( 1329-96-п ) "Про
додаткові заходи щодо забезпечення сільськогосподарського
виробництва пально-мастильними матеріалами". Порядок регламентує механізм централізованої поставки
державним концерном "Украгротехсервіс" (далі - концерн)
пально-мастильних матеріалів (далі - нафтопродукти)
сільськогосподарським товаровиробникам (далі - товаровиробники)
через обласні об'єднання (підприємства), акціонерні товариства
"Облагропостач" та "Облагротехсервіс" усіх форм власності, що
входять до складу концерну (далі - об'єднання), передачі бюджетної
заборгованості заготівельним підприємствам та розрахунку
товаровиробників за отримані нафтопродукти шляхом зустрічної
поставки сільськогосподарської продукції (далі - продукція) до
державних ресурсів за державним замовленням.
1. Умови фінансування та правове регулювання
централізованої закулівлі і поставки нафтопродуктів
1.1. Мінсільгосппрод та концерн за узгодженням з
Мінекономіки, Мінфіном та ДАК "Хліб України" щорічно, виходячи з
обсягів закупівлі продукції за державним замовленням і ціни на
неї, повідомляють Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим,
обласним управлінням сільського господарства та продовольства і
об'єднанням затверджені у встановленому порядку еквіваленти обміну
нафтопродуктів на продукцію. 1.2. Об'єднання разом із представництвами ДАК "Хліб України"
в областях (далі - представництва) визначають перелік
товаровиробників, які дали згоду на отримання нафтопродуктів у
рахунок належних їм авансів під зустрічну поставку до державних
ресурсів за державним замовленням продукції відповідно до
встановлених еквівалентів обміну в номенклатурі та обсягах. Об'єднання погоджують з Мінсільгосппродом Автономної
Республіки Крим, обласними управліннями сільського господарства та
продовольства і представництвами зведені обсяги поставки
нафтопродуктів та в обумовлені строки подають їх концерну за
формою згідно з додатком N 1. 1.3. Мінсільгосппрод разом із Мінекономіки та концерном
готують і подають Мінфіну розрахунки обсягів централізованої
закупівлі нафти та нафтопродуктів за рахунок і в межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на фінансування
державного замовлення. 1.4. Мінсільгосппрод і концерн за погодженням із
Мінекономіки, виходячи з обсягів бюджетних коштів, передбачених на
централізоване придбання нафти та нафтопродуктів, визначають
ліміти поставки нафтопродуктів під зустрічну поставку
товаровиробниками продукції в державні ресурси та повідомляють їх
Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим і обласним управлінням
сільського господарства та продовольства для укладення договорів
із товаровиробниками, а також Головному управлінню Державного
казначейства України. 1.5. Концерн укладає з Мінфіном договір на отримання
бюджетної позички для централізованої закупівлі нафти та
нафтопродуктів. Наступного дня після підписання договору Мінфін
передає його копію на виконання Головному управлінню Державного
казначейства України. 1.6. Централізована закупівля нафти та нафтопродуктів
проводиться через концерн за договорами з фірмами-постачальниками,
визначеними на конкурсних умовах, затверджених Мінсільгосппродом. 1.7. Концерн укладає договори з фірмами-постачальниками нафти
та нафтопродуктів, нафтопереробними підприємствами, терміналами,
накопичувальними нафтобазами та іншими підприємствами різних форм
власності на доставку та переробку нафти, відвантаження і
поставку нафтопродуктів товаровиробникам. 1.8. Головне управління Державного казначейства України на
підставі укладеного між концерном та Мінфіном договору та поданих
концерном документів (договорів з підприємствами і організаціями,
вказаними в п. 1.7 цього Порядку, митних декларацій,
рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та ін.) оплачує
рахунки концерну на централізовану закупівлю нафти, її доставку і
переробку, злив, зберігання та транспортування нафтопродуктів,
сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів,
передбачених чинним законодавством, а також витрати концерну,
пов'язані з поставкою нафтопродуктів і оформленням заборгованості
по бюджетній позичці відповідно до цього Порядку. У випадках, коли вартість виробленого мазуту не враховується
при розрахунку з фірмою-постачальником сирої нафти, концерну
надається право його реалізації за договірними цінами з
використанням коштів на потреби, пов'язані з виконанням укладених
договорів, за погодженням із Головним управлінням Державного
казначейства України. 1.9. Кошти Державного бюджету України, спрямовані на надання
концерну бюджетної позички для централізованої закупівлі нафти та
поставки нафтопродуктів товаровиробникам в обмін на продукцію, що
поставляється в державні ресурси за держзамовленням, відносяться
за Класифікацією доходів і видатків Державного і місцевих бюджетів
на розділ 160, параграф 6, статтю З2, символ звітності банку 41.
2. Умови централізованої поставки нафтопродуктів
2.1. Об'єднання визначають регіональні нафтобази (далі -
вантажоодержувачі), які будуть приймати нафтопродукти, та
повідомляють концерну їх реквізити. 2.2. Концерн укладає з об'єднаннями або безпосередньо з
товаровиробниками договори поставки нафтопродуктів та надання
бюджетної позички. 2.З. Згідно з укладеними договорами концерн забезпечує
поставку нафтопродуктів, що відповідають державним стандартам, з
нафтопереробних підприємств, терміналів, накопичувальних нафтобаз
та ін. (далі - вантажовідправники) вантажоодержувачам на умовах
франко-регіональна нафтобаза. Нафтопродукти, які виробляються з нафти, закупленої за
рахунок бюджетних коштів на авансування державного замовлення,
поставляються в строки, передбачені зазначеними договорами, але не
пізніше 1 липня поточного року. Копії договорів об'єднання передають представництвам та
управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим і
областях. 2.4. Об'єднання забезпечують приймання вантажоодержувачами
нафтопродуктів, що надходять від вантажовідправників залізничним
транспортом за договорами з концерном у відповідності із Статутом
залізниць, Правилами та Інструкціями про порядок приймання
продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного
споживання за кількістю і якістю. У разі виявлення нестач
нафтопродуктів складають необхідні акти приймання і ведуть
претензійно-позовну роботу з перевізником і вантажовідправником. З моменту приймання нафтопродуктів об'єднання і
вантажоодержувачі несуть повну матеріальну відповідальність за їх
збереження і поставку товаровиробникам, з якими укладені договори
на поставку. 2.5. Концерн видає об'єднанням на кожну партію відвантажених
нафтопродуктів рахунок-фактуру для їх бухгалтерського обліку, а
також для розрахунків з вантажовідправниками і Укрзалізницею в
разі встановлення нестач. Об'єднання при поставці чи відпуску
нафтопродуктів видають товаровиробникам рахунок-фактуру та
сертифікат відповідності. 2.6. Підставою для отримання нафтопродуктів товаровиробником
є договір, який укладається між об'єднанням, товаровиробником,
заготівельним підприємством і відділенням Державного казначейства
України в районі за формою згідно з додатком N 2 та реєструється у
встановленому порядку в Інспекції заготівель і якості
сільськогосподарської продукції обласної державної адміністрації. Договором також визначається порядок відшкодування
товаровиробниками витрат об'єднання по прийманню і зберіганню
нафтопродуктів та їх доставці до товаровиробників. 2.7. Нафтопродукти поставляються товаровиробникам, які уклали
договори на поставку продукції за державним замовленням, в межах
вартості належного авансу і враховуються заготівельними
підприємствами при розрахунках з ними. Контроль за недопущенням перевищення суми авансу здійснюють
заготівельні підприємства. З товаровиробниками, які мають заборгованість за державним
замовленням попередніх років, договори на поставку нафтопродуктів
не укладаються. 2.8. Нафтопродукти передаються товаровиробнику за
чотирьохстороннім актом передачі-приймання нафтопродуктів та
заборгованості по бюджетній позичці згідно з додатком N З. 2.9. Об'єднання щомісячно до 15 числа місяця наступного за
звітним складають з концерном акти звірки про отримання
нафтопродуктів та їх поставку товаровиробникам. Копії актів звірки
подаються представництвам та управлінням Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим і областях.
3. Умови і строки розрахунків за поставлені нафтопродукти
та передачі заборгованості по бюджетній позичці
3.1. Товаровиробники розраховуються за отримані нафтопродукти
шляхом поставки до державних ресурсів продукції за встановленими
еквівалентами. Зерно здається в державні ресурси не пізніше
1 листопада поточного року. Товаровиробники можуть розраховуватись
також зерном, яке знаходиться на відповідальному зберіганні в
заготівельних підприємствах, відповідно переоформивши його в
державні ресурси. 3.2. ДАК "Хліб України" організовує приймання зерна від
товаровиробників на заготівельні підприємства на умовах укладених
договорів, передбачених п. 2.6 цього Порядку, його зберігання і
поставку до державних ресурсів. При цьому витрати по зберіганню
продукції, що реалізується до державних ресурсів, провадяться за
рахунок заготівельних підприємств, а витрати заготівельних
підприємств по доробці зерна до базисних кондицій відшкодовуються
товаровиробниками грошима або зерном. Транспортні витрати
відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету у
встановленому порядку. 3.3. Заготівельні підприємства приймають від товаровиробників
зерно на підставі товарно-транспортних накладних (форма
1СГ-зерно) з відміткою "За нафтопродукти, поставлені концерном
"Украгротехсервіс". На прийняте продовольче зерно виписуються відповідні
прибуткові квитанції (форми N ПК-9, ПК-10). Заготівельні підприємства ведуть окремий облік зерна, зданого
товаровиробниками в державні ресурси за нафтопродукти, поставлені
через об'єднання концерном, у рахунок авансування державного
замовлення. 3.4. Заборгованість по бюджетній позичці від об'єднання до
заготівельних підприємств передається одночасно з передачею
нафтопродуктів товаровиробникам за актом згідно з додатком N 3. 3.5. Погашення заборгованості по бюджетній позичці концерну і
передача заборгованості заготівельним підприємствам проводиться в
такому порядку і в такі строки: - об'єднання, заготівельні підприємства і відділення
Державного казначейства України в районах на підставі актів,
складених згідно з додатком N З, оформляють підсумковий акт
приймання-передачі нафтопродуктів та заборгованості по бюджетній
позичці по кожному заготівельному підприємству. Примірники
підсумкового акта (з прикладеним реєстром господарств, які
прийняли нафтопродукти), підписані керівниками зазначених
підприємств і організацій та скріплені їх печатками, до 20 липня
поточного року передаються відповідно Мінсільгосппроду Автономної
Республіки Крим, облуправлінням сільського господарства та
продовольства, представництвам і управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим і областях; - Мінсільгосппрод Автономної Республіки Крим, облуправління
сільського господарства та продовольства, об'єднання,
представництва та управління Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим і областях узагальнюють подані акти і
складають підсумковий акт приймання-передачі нафтопродуктів та
заборгованості по бюджетній позичці по області. Примірники
підсумкового акта, підписані керівниками зазначених організацій та
скріплені їх печатками, до 1 серпня поточного року передаються
відповідно Мінсільгосппроду, концерну, ДАК "Хліб України" і
Головному управлінню Державного казначейства України; - Мінсільгосппрод, концерн, ДАК "Хліб України" і Головне
управління Державного казначейства України на підставі підсумкових
актів складають протокол про погашення заборгованості по бюджетній
позичці концерну в розмірі вартості нафтопродуктів, переданих
товаровиробникам за актами, шляхом передачі цієї заборгованості
заготівельним підприємствам ДАК "Хліб України".
4. Інформація та контроль
4.1. Об'єднання і представництва до 25 числа місяця
наступного за звітним подають концерну та ДАК "Хліб України"
інформацію про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 02.11.96 N 1329 ( 1329-96-п ) щодо поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським товаровиробникам під зустрічну
поставку сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки
до державних ресурсів за формою згідно з додатком N 4. 4.2. Зведену по Україні інформацію з цього питання концерн і
ДАК "Хліб України" в п'ятиденний строк подають Мінсільгосппроду
України, Мінфіну України та Головному управлінню Державного
казначейства України. Концерн додатково щомісяця подає інформацію
про стан закупівлі нафти, її переробки та поставки об'єднанням. 4.З. Контроль за виконанням цього Порядку покладається на: Головне управління Державного казначейства України - за
надання і своєчасне повернення концерном бюджетної позички та
оплату його рахунків на централізовану закупівлю нафти, її
доставку та переробку, перевезення нафтопродуктів до регіональних
нафтобаз та інші витрати, пов'язані з виконанням укладених
договорів; концерн "Украгротехсервіс" - за забезпечення товаровиробників
нафтопродуктами в рахунок бюджетного фінансування закупівлі
продукції за державним замовленням та цільове використання
бюджетної позички; Мінсільгосппрод - за своєчасний і повний розрахунок за
поставлені нафтопродукти шляхом поставки до державних ресурсів
сільськогосподарської продукції за встановленими еквівалентами; ДАК "Хліб України" - за облік продовольчого зерна, зданого
товаровиробниками до державних ресурсів за нафтопродукти,
поставлені в рахунок авансування державного замовлення, та
своєчасне переоформлення бюджетної заборгованості з об'єднань
концерну на заготівельні підприємства. Відповідальність концерну, об'єднань, товаровиробників,
заготівельних організацій, відділень Державного казначейства
України в районах визначається чинним законодавством України та
укладеними між ними договорами. Суперечки і спори вирішуються в
порядку, встановленому законодавством України.
Додаток N 1
до Порядку поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським
товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки до державних ресурсів
Погоджено:
Мінсільгосппрод АР Крим
Облуправління с.г. і продовольства ________________ (підпис, печатка)
Зведені обсяги поставки нафтопродуктів товаровиробникам _________________ області
об'єднанням ________________________________ за рахунок бюджетних
коштів, передбачених на авансування державного замовлення на
сільськогосподарську продукцію в 199__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування|Номенклату-|Обсяги|Еквіва|Кількість продукції | |п/п|с.г. товаро-|ра нафтопро|постав|лент |(зерно в перерахунку| | |виробників |дуктів, що |ки, |обміну|на пшеницю м'яку 3 | | |та їх рекві-|підлягають | тонн | |класу), що підлягає | | |зити |поставці | | |здачі в державні ре-| | | | | | |сурси, тонн | |———+————————————+———————————+——————+——————+————————————————————| | 1.| |Бензин | | | | | | |Дизельне | | | | | | |пальне | | | | | | |Оливи | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Бензин | | | | | | |Дизельне | | | | | | |пальне | | | | | | Всього |Оливи | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Генеральний директор Директор представництва
Облагропостач(Облагротехсервіс) ДАК "Хліб України" _______________________________ _______________________
(підпис, печатка) (підпис, печатка)
Додаток N 2
до Порядку поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським
товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки до державних ресурсів
Типовий договір
поставки нафтопродуктів у рахунок авансування
державного замовлення 199_ року та розрахунку
за них шляхом поставки сільськогосподарської
продукції до державних ресурсів
N ______
м.________ "___"_____ 199_ р. __________________________________________________________________
(найменування об'єднання) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі Статуту, далі - "Об'єднання", __________________________________________________________________
(найменування товаровиробника) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі Статуту, далі - "Товаровиробник", __________________________________________________________________
(найменування заготівельного підприємства) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі Статуту, та відділення Державного казначейства
України в ________________________________________ районі в особі _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі Положення,
а разом "Сторони"
відповідно до Порядку поставки пально-мастильних матеріалів
сільськогосподарським товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки до
державних ресурсів, затвердженого наказом Мінсільгосппроду,
Мінекономіки, Мінфіну, Державної акціонерної компанії "Хліб
України" від 31 січня 1997 року N 20/23/9/8, уклали цей Договір
про наступне:
1. Предмет договору
Об'єднання поставляє Товаровиробнику нафтопродукти в рахунок
належних йому авансів за рахунок коштів, передбачених для
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним
замовленням. Товаровиробник розраховується за отримані
нафтопродукти шляхом здачі до державних ресурсів
сільськогосподарської продукції за встановленими еквівалентами.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Об'єднання зобов'язується: 2.1.1. Поставити Товаровиробнику до _______________ 199_ року
нафтопродукти в номенклатурі: бензин __________________ тонн, дизельне пальне _________ тонн, олива ___________________ тонн.
Усього на суму ________ грн. ________________________________________________________ грн.
(прописом)
2.1.2. Своєчасно видавати Товаровиробнику рахунки-фактури та
сертифікат відповідності на кожну партію поставлених
нафтопродуктів. 2.1.З. Оформити з Товаровиробником, Заготівельним
підприємством та погодити з відділенням Державного казначейства
України в ___________________ районі чотирьохсторонній акт
передачі-приймання нафтопродуктів, поставлених у рахунок
державного замовлення на сільськогосподарську продукцію в
199_ році та бюджетної заборгованості.
2.2. Товаровиробник зобов'язується
2.2.1. Прийняти нафтопродукти і підписати акт
передачі-приймання нафтопродуктів. 2.2.2. Поставити Заготівельному підприємству до 1-го
листопада 199_ року __________ тонн зерна пшениці м'якої 3-го
класу, а в разі його відсутності - еквівалентну кількість іншого
продовольчого зерна. Оформити товарно-транспортну накладну за
формою 1 СГ-зерно з обов'язковою відміткою "За нафтопродукти,
поставлені концерном "Украгротехсервіс". 2.2.З. Переоформити із Заготівельним підприємством передачу
зерна з відповідального зберігання до державних ресурсів в
кількості _____ тонн (в розрахунку на зерно пшениці м'якої З-го
класу).
2.З. Заготівельне підприємство зобов'язується
2.З.1. Підписати акти передачі-приймання нафтопродуктів,
поставлених в рахунок державного замовлення на
сільськогосподарську продукцію в 199_ році, та прийняти від
Об'єднання заборгованість по бюджетній позичці в розмірі вартості
нафтопродуктів, переданих товаровиробнику за цими актами. 2.З.2. Прийняти від Товаровиробника сільськогосподарську
продукцію за отримані в рахунок авансування державного замовлення
нафтопродукти. Оформити приймальні квитанції (форми ПК-9, ПК-10) з
відміткою "За нафтопродукти, поставлені концерном
"Украгротехсервіс". 2.З.З. Переоформити передачу зерна з відповідального
зберігання до державних ресурсів в кількості _______ тонн, яке
належить Товаровиробнику, та видати приймальні квитанції (форми
ПК-9, ПК-10) з відміткою "За нафтопродукти, поставлені концерном
"Украгротехсервіс". 2.З.4. Забезпечити зберігання, окремий облік та передачу
прийнятої від Товаровиробника за цим договором
сільськогосподарської продукції до державних ресурсів. 2.З.5. Врахувати при розрахунках з Товаровиробником за
поставлену до державних ресурсів за державним замовленням
сільськогосподарську продукцію вартість отриманих за цим Договором
нафтопродуктів.
2.4. Відділення Державного казначейства України в районі зобов'язується
2.4.1. Здійснювати контроль за наданням і своєчасним
поверненням бюджетної позички. 2.4.2. Інформувати управління Державного казначейства України
в області про стан переоформлення бюджетної заборгованості з
Об'єднання на Заготівельне підприємство.
З. Порядок доставки нафтопродуктів та
форма розрахунків
Доставка нафтопродуктів до товаровиробника здійснюється
Об'єднанням залізничним транспортом за реквізитами __________________________________________________________________
автомобільним транспортом - за реквізитами _______________________ __________________________________________________________________
Товаровиробник відшкодовує Об'єднанню його витрати по
прийманню, зберіганню і доставці нафтопродуктів з розрахунку _____ грн. за 1 тонну нафтопродуктів, а всього на суму ______ грн.
4. Умови виконання договору
4.1. Зобов'язання за цим договором вважаються виконаними
повністю після поставки Об'єднанням Товаровиробнику нафтопродуктів
і закладенням Товаровиробником на Заготівельному підприємстві
сільськогосподарської продукції до державних ресурсів в кількості,
що відповідає вартості поставлених нафтопродуктів та повернення
Заготівельним підприємством бюджетної позички в міру реалізації
продукції. 4.2. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до
повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. Відповідальність сторін
5.1. За недопоставку нафтопродуктів Об'єднання сплачує
Товаровиробнику неустойку в розмірі ___ вартості недопоставлених
нафтопродуктів. Сплата неустойки не звільняє Об'єднання від виконання
зобов'язань щодо поставки нафтопродуктів в натурі. 5.2. За порушення зобов'язань щодо здачі до державних
ресурсів продовольчого зерна за отримані нафтопродукти
Товаровиробник сплачує Заготівельному підприємству неустойку в
розмірі вартості недопоставленої продукції. Сплата неустойки не звільняє товаровиробника від виконання
зобов'язань щодо поставки продукції в натурі.
6. Порядок внесення змін і доповнень до договору
6.1. Умови цього Договору можуть бути переглянуті за взаємною
згодою сторін з урахуванням змін чинного законодавства. 6.2. Внесення змін і доповнень до договору, а також його
пролонгація оформляються додатковим договором.
7. Порядок розгляду розбіжностей і спорів
7.1. Розбіжності, що виникають під час виконання умов цього
Договору, розглядаються шляхом переговорів з метою встановлення
взаємопорозуміння. 7.2. Спори щодо невиконання сторонами умов цього Договору
вирішуються арбітражним судом.
8. Юридичні адреси Сторін та банківські реквізити
Об'єднання: Товаровиробник: Заготівельне Відділення
підприємство: Державного
казначейства
України в
районі: ___________ _______________ _____________ ____________
підпис, м.п. підпис, м.п. підпис, м.п. підпис, м.п.
Цей Договір зареєстрований Інспекцією заготівель і якості
сільгосппродукції _______________ обласної державної адміністрації
за N ____ від "___" __________ 199_ р. ______________ (підпис, м.п.) телефон _______
Додаток N 3
до Порядку поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським
товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки до державних ресурсів
Акт N ___
передачі-приймання нафтопродуктів, поставлених
у рахунок авансування державного замовлення на
сільськогосподарську продукцію в 199__ році та
заборгованості по бюджетній позичці
___________________ "___" ________ 199_ р.
(місце складання) __________________________________________________________________
(Об'єднання) в особі __________________________________________________________
(керівника, прізвище, ім'я, по батькові) доставлені згідно з товарно-транспортними накладними і
рахунками-фактурами, які додаються, передає,
а ________________________________________________________________
(товаровиробник) в особі __________________________________________________ приймає
(керівника, прізвище, ім'я, по батькові) такі нафтопродукти: ———————————————————————————————————————————————————— |Найменування |Кількість,|Ціна за 1 т.|Вартість | |нафтопродуктів | тонн | (грн.) | (грн.) | |————————————————+——————————+————————————+—————————| |Бензин | | | | |Дизельне пальне | | | | |————————————————+——————————+————————————+—————————| |Всього | | | | ————————————————————————————————————————————————————
На підставі Договору поставки нафтопродуктів у рахунок
авансування державного замовлення 199_ року та розрахунку за них
шляхом поставки сільськогосподарської продукції до державних
ресурсів від ________________ N____ __________________________________________________________________
(Об'єднання) в особі _______________________________________________ передає, а
(керівника, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(заготівельне підприємство) в особі __________________________________________________ приймає
(керівника, прізвище, ім'я, по батькові) за погодженням із відділенням Державного казначейства України
в ____________ районі заборгованість по бюджетній позичці за
поставлені ______________________________________________________
(сільгосптоваровиробник) нафтопродукти ____________________________________________________
в сумі ________ грн. ____________________________, що еквівалентно
(прописом) ________ тонн зерна пшениці м'якої З класу.
Поставка сільськогосподарської продукції до державних
ресурсів буде здійснена товаровиробником відповідно до
еквівалентів обміну, встановлених Мінсільгосппродом України, до
1 листопада 199_ року. Акт складено в 4-х примірниках, які передаються відповідно
об'єднанню, _______________________, _____________________________
(товаровиробник) (заготівельне підприємство)
та відділенню Державного казначейства України в __________________
районі.
Пально-мастильні Пально-мастильні Заборгованість Погоджено з
матеріали і матеріали і по бюджетній відділенням
заборгованість заборгованість позичці Державного
по бюджетній за них казначейства
позичці України в
районі
передав прийняв прийняв
(Керівник (Керівник (Керівник (Керівник)
об'єднання) товаровиробника) заготівельного
підпр.)
М.П. М.П. М.П. М.П.
Додаток N 4
до Порядку поставки пально-мастильних
матеріалів сільськогосподарським
товаровиробникам під зустрічну поставку
сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки до державних ресурсів
Концерну "Украгротехсервіс"
ДАК "Хліб України"
Інформація
про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
02.11.96 N 1329 про поставку пально-мастильних матеріалів
сільськогосподарським товаровиробникам ____________________
області під зустрічну поставку сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки до державних ресурсів
———————————————————————————————————————————————————————————————— |Номенкла-|Поставлено |Найменування зерна, зданого товаровироб| |тура наф-|фактично |никами заготівельним підприємствам | |топродук-| |———————————————————————————————————————| |тів, що | |Пшениця III класу | | |підляга- |————————————+———————————————————+———————————————————| |ють поста|Кіль- |На су|Еквіва|Кіль- |Сума,|Еквіва|Кіль- |Сума,| |вці |кість,|му |ленти |кість,|тис. |ленти |кість,|тис. | | |тонн |тис. | |тонн |грн. | |тонн |грн. | | | |грн. | | | | | | | |—————————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————| |Бензин | | | | | | | | | |—————————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————| |Дизельне | | | | | | | | | |пальне | | | | | | | | | |—————————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————| |Оливи | | | | | | | | | |—————————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————| |—————————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————| |Всього | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————— |Найменування зерна, зданого товаровироб| |никами заготівельним підприємствам | |———————————————————————————————————————| | | Всього | |———————————————————+———————————————————| |Еквіва|Кіль- |Сума,|Кількість,| Сума, | |ленти |кість,|тис. | тонн | тис. | | |тонн |грн. | | грн. | | | | | | | |——————+——————+—————+——————————+————————| | | | | | | |——————+——————+—————+——————————+————————| | | | | | | | | | | | | |——————+——————+—————+——————————+————————| | | | | | | |——————+——————+—————+——————————+————————| |——————+——————+—————+——————————+————————| | | | | | | ————————————————————————————————————————— ______________________ ________________________
(Керівник об'єднання) (Керівник представництва
ДАК "Хліб України)вгору