Документ z0045-93, поточна редакція — Прийняття від 23.04.1993
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.05.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Л И С Т

N 14-1-5/36 від 03.05.93 Зареєстровано в Міністерстві
N 27-1-1/143 від 23.04.93 юстиції України
13 травня 1993 р.
за N 45

Про порядок розрахунків обсягів виробництва
підприємств матеріально-технічного постачання
у порівняльних цінах

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від
31 січня 1993 року N 71 ( 71-93-п ) "Про регулювання фондів
споживання у 1993 році" Мінстат України повідомляє порядок
визначення обсягів виробництва (валових доходів)
постачально-збутових підприємств і організацій всіх форм
власності і підпорядкування в порівняльних цінах. Розрахунки
проводяться окремо по видах робіт, що надаються підприємствами
матеріально-технічного постачання: реалізація продукції та
надання послуг споживачам.
1. По кожному підприємству необхідно перерахувати обсяг
складської реалізації за звітний період і відповідний період
минулого року в порівняльні ціни. За порівняльні ціни приймаються
ціни (регульовані, вільні), що склалися на 1 січня 1993 року. Обсяг реалізації кожного виду продукції або групи продукції у
натуральному виразі за звітний період минулого року і за звітний
період 1993 року необхідно помножити на середню ціну цієї
продукції або групи продукції, що склалася на 1 січня 1993 року.
По продукції, реалізації якої не було в одному із періодів, - в
звітному чи минулому - слід використати ціну продукції на 1 січня
1993 року, яка близька по технічних параметрах і якісних
характеристиках. Сума обсягів продукції, яка була реалізована за
кожний період реалізації у цінах на 1 січня 1993 року, і буде
обсягом складської продукції у порівняльних цінах, який необхідно
використати для розрахунків валових доходів. Обсяг валових доходів у порівняльних цінах, отриманих від
складської реалізації продукції, визначається шляхом множення
перерахованого обсягу реалізації продукції на доходну ставку.
Доходна ставка за звітний період і відповідний період минулого
року приймається така, що склалася на 1 січня 1993 року.
2. Надання різних видів послуг. Обсяг валових доходів у порівняльних цінах від надання послуг
по підготовці продукції до виробничого споживання визначається
шляхом перемноження обсягів кожного виду послуг у відповідному
періоді на середню вартість (тариф) послуги по видах, що склалася
на 1 січня 1993 року. Обсяг валових доходів у порівняльних цінах від
інформаційно-посередницьких і комерційних послуг визначається
шляхом перемноження кількості наданих послуг (групи послуг) у
відповідному періоді на середню вартість (тариф) послуги (групи
послуг), яка склалася на 1 січня 1993 року.
3. Загальний обсяг доходів у порівняльних цінах складається з
доходів від реалізації продукції та від надання різних видів
послуг. Індекси зростання (зменшення) обсягів валових доходів
визначаються шляхом віднесення обсягів доходів за звітний період
до їх базової величини.вгору