Документ z0044-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.04.2017, підстава - z0442-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2016  № 1650


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 44/29912

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 434 від 20.03.2017}

Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою приведення норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, у відповідність до чинних нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2016 року № 516 „Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2016 року за № 761/28891.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, застосовуються з 01 грудня 2016 року.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокС.М. Марченко
Д. ОлійникО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
29.12.2016 № 1650


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 44/29912

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Види робіт

Розмір оплати праці, гривень

за індивідуальну експертизу
(з 01 грудня 2016 року)

за експертизу в складі експертної групи
(з 01 грудня 2016 року)

Керування роботою експертної групи

-

493

Участь у засіданні експертної групи

-

69

Складання висновків за розділом чи окремим питанням об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

493

427

Складання висновку в цілому (зведеного висновку) щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

748

493

Складання висновку в цілому про виконання робіт за національними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення

826

-

Консультування з окремих питань експертизи, попередній аналіз об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

92

92

__________
Примітки:


1. Якщо експерт при розгляді одного об’єкта наукової та науково-технічної експертиз виконує кілька видів вищезазначених робіт, сумарний розмір оплати з 01 грудня 2016 року не повинен перевищувати:
493 грн - за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну експертизу;
748 грн - за складання висновку в цілому щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз;
826 грн - за складання висновку в цілому про виконання робіт за національними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення.


2. При експертизі об’єкта наукової та науково-технічної експертиз, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 відсотків.


3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки України та погодженням із Міністерством соціальної політики України і Міністерством фінансів України оплата за проведення експертизи великомасштабних об’єктів може перевищувати розміри оплати, визначені цими Нормами, за умови обов’язкового дотримання обмежень, установлених Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, у межах коштів, передбачених на відшкодування витрат на експертизу.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору