Документ z0043-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.03.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.12.2016  № 1125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 43/29911

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

в абзаці сьомому пункту 2.2 слово «, телефони» виключити;

в абзаці десятому пункту 2.4 слова «витягів та» виключити.

2. У пункті 3.5 розділу ІІІ:

в абзаці третьому підпункту 1 слова «до реєстраційної картки» та «з реєстраційної картки на» замінити відповідно словами «до заяви про державну реєстрацію» та «з Єдиного державного реєстру про»;

друге речення підпункту 4 виключити.

3. Друге речення в абзаці першому пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції: «Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.».

4. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) примітку «*» додатка 7 викласти в такій редакції:

«* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.».

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 1
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 3.5)

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартістьвгору