Документ z0041-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2008, підстава - z1187-08

                                                          
Н А К А З
МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
N 10/5 від 4.03.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 березня 1994 р.
за N 41/250
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 2151/5 ( z1187-08 ) від 12.12.2008 }
Про затвердження Положення про порядок
реєстрації приватної нотаріальної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції
N 23/5 ( z0286-05 ) від 04.03.2005
N 14/5 ( z0297-06 ) від 21.03.2006
N 35/5 ( z0395-06 ) від 03.04.2006
N 241/5 ( z0479-07 ) від 08.05.2007 }

З метою реалізації Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності, що додається. 2. Міністру юстиції Республіки Крим, начальникам управління
юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити контроль за додержанням вимог
законодавства при проведенні реєстрації приватної нотаріальної
діяльності.

Міністр В.В.Онопенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
юстиції України
від 4 березня 1994 р. N 10/5
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи юстиції). Реєстрація приватної нотаріальної діяльності здійснюється в
межах установленої для кожного нотаріального округу граничної
чисельності приватних нотаріусів. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 23/5
( z0286-05 ) від 04.03.2005; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 14/5 ( z0297-06 ) від 21.03.2006;
в редакції Наказу Міністерства юстиції N 35/5 ( z0395-06 ) від
03.04.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 241/5 ( z0479-07 ) від 08.05.2007 }
2. Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну
діяльність, подає до відповідного органу юстиції заяву та висновок
цього органу про відповідність приміщення для розташування
робочого місця (нотаріальної контори) вимогам до робочого місця
(нотаріальної контори) приватного нотаріуса, які затверджуються
Міністерством юстиції України. У заяві зазначається назва
нотаріального округу, у якому особа займатиметься нотаріальною
діяльністю. До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
додаються для огляду : свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю; документ, що підтверджує право власності або право оренди на
приміщення для розташування робочого місця (нотаріальної контори),
чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає
заявнику відповідне приміщення; паспорт громадянина України; довідка про відсутність судимості; довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців про те, що особа не займається
підприємницькою діяльністю; трудова книжка. Також подаються належним чином засвідчені копії вказаних
документів, які залишаються в особовій справі нотаріуса, та дві
фотокартки розміром 3х4 см. { Пункт 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції N 35/5
( z0395-06 ) від 03.04.2006, N 241/5 ( z0479-07 ) від 08.05.2007 }
3. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю з
відміткою органу юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності повертається особі, яка його подала. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 35/5 ( z0395-06 ) від 03.04.2006 }
4. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не
допускається. 5. Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності (далі - реєстраційне посвідчення)
видається органом юстиції у 15-денний строк з моменту подачі
заяви. 6. У реєстраційному посвідченні (додаток N 1) вказуються
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, територія його діяльності
(нотаріальний округ) та адреса розташування робочого місця. 7. Реєстраційне посвідчення заповнюється акуратно і
розбірливо від руки або виготовляється за допомогою
загальнотехнічних засобів. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 35/5 ( z0395-06 ) від 03.04.2006 }
8. При одержанні реєстраційного посвідчення особа, якій
вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в органі
юстиції в урочистій обстановці приносить присягу. 9. Про зміну адреси розташування робочого місця приватний
нотаріус зобов'язаний у 5-денний термін повідомити орган юстиції
для внесення відповідних відомостей у реєстраційне посвідчення. 10. При зміні адреси розташування робочого місця більше 3-х
разів приватному нотаріусу видається нове реєстраційне посвідчення
під тим же номером. 11. Про видане реєстраційне посвідчення, а також про зміни
адреси розташування робочого місця нотаріуса орган юстиції кожного
разу повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого
місця нотаріуса. 12. Реєстраційне посвідчення є підставою для виготовлення
печатки нотаріуса, відкриття розрахункового та інших рахунків в
установах банків тощо. 13. Для обліку виданих реєстраційних посвідчень в органі
юстиції ведеться Журнал реєстрації приватної нотаріальної
діяльності (додаток N 2). 14. Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а
реєстраційне посвідчення анулюється наказом органу юстиції у
випадках: подання приватним нотаріусом письмового клопотання про
припинення своєї діяльності; анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю; коли приватний нотаріус не уклав договір службового
страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення
відшкодування шкоди або не поповнив страхову заставу до
встановленого розміру; коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх
обов'язків протягом двох місяців і не повідомив про це орган
юстиції; невідповідності приватного нотаріуса займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час
перешкоджає нотаріальній діяльності. Про припинення приватної нотаріальної діяльності та
анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції повідомляє
Міністерство юстиції України. { Пункт 14 доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 35/5 ( z0395-06 ) від
03.04.2006, в редакції Наказу Міністерства юстиції N 241/5
( z0479-07 ) від 08.05.2007 } 15. Копія наказу органу юстиції про припинення приватної
нотаріальної діяльності та анулювання реєстраційного посвідчення у
триденний термін має бути видана або надіслана поштою нотаріусу,
приватна нотаріальна діяльність якого припиняється. 16. Про анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції
вносить відповідний запис до Журналу реєстрації приватної
нотаріальної діяльності та повідомляє податкову інспекцію за
місцезнаходженням робочого місця нотаріуса, приватна діяльність
якого припинена. 17. Рішення про анулювання реєстраційного посвідчення може
бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Додаток N 1
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
ГЕРБ
УКРАЇНИ
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності
_____________________________________________
(назва органу юстиції) _____________________________________________
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності
N____________
Прізвище______________________
Ім'я__________________________
По батькові___________________ ______________________________________________ ____________________________нотаріальний округ
Фотокартка
Печатка Підпис_______________
Дата видачі посадової особи
органу юстиції
Адреса розташування робочого місця____________ ______________________________________________ ______________________________________________
печатка підпис_____________ "____"_______
посадової особи
органу юстиції ______________________________________________
Адреса розташування робочого місця____________ ______________________________________________ ______________________________________________
печатка підпис_____________ "____"_______
посадової особи
органу юстиції ______________________________________________
Адреса розташування робочого місця____________ ______________________________________________ ______________________________________________
печатка підпис_____________ "____"_______
посадової особи
органу юстиції ______________________________________________
Примітка: Про зміну адреси розташування
робочого місця приватний нотаріус
зобов'язаний у 5-денний термін
повідомити орган юстиції для
внесення відповідних відомостей у
реєстраційне посвідчення

Додаток N 2
До Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
приватної нотаріальної діяльності
----------------------------------------------------------------- |Реєстра-|Дата видачі|Прізвище, ім'я по |Територія діяльності | |ційний |реєстрацій-|батькові нотаріуса,|нотаріуса (нотаріаль- | |номер |ного |що одержав реєстра-|ний округ) | | |посвідчення|ційне посвідчення | | | | |та місце його про- | | | | |живання | | | | | | | |--------+-----------+-------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------- Продовження таблиці --------------------------------------------------------------- |Адреса розта-|Дата прине- |Підстава анулювання|Розписка нота-| |шування робо-|сення нота- |реєстраційного по- |ріуса, що | |чого місця |ріусом при- |свідчення |одержав реєст-| |нотаріуса |сяги та роз-| |раційне по- | | |писка про | |свідчення | | |принесення | | | | |присяги | | | |-------------+------------+-------------------+--------------| | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 23/5 ( z0286-05 ) від 04.03.2005, N 14/5 ( z0297-06 )
від 21.03.2006 }вгору