Документ z0041-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018  № 796


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 41/33012

Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань)

Відповідно до частини п’ятої статті 20, частини десятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою врегулювання деяких питань проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань), що додається.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Виконавчий директор
Громадської спілки «Всеукраїнське
громадське об’єднання «Національна
Асамблея людей з інвалідністю України»

В. о. Міністра охорони здоров’я УкраїниА. Рева
Н. Скрипка

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
26 грудня 2018 року № 796


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 41/33012

ПЕРЕЛІК
посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань)

№ з/п

Найменування посади

1

2

I. Адміністрація Держспецзв’язку

1

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

2

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3

Головний спеціаліст-бухгалтер

4

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

5

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

6

Провідний спеціаліст-бухгалтер

7

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

8

Спеціаліст-юрисконсульт

9

Спеціаліст-бухгалтер

II. Територіальні органи Адміністрації Держспецзв’язку

1

Головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності)

2

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

3

Головний спеціаліст-юрисконсульт

4

Головний спеціаліст-бухгалтер

5

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

6

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

7

Провідний спеціаліст-бухгалтер

8

Інспектор із захисту інформації (з режиму секретності)

9

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

10

Спеціаліст-юрисконсульт

11

Спеціаліст-бухгалтер

III. Територіальні підрозділи Держспецзв’язку

1

Начальник клубу

2

Начальник оркестру - військовий диригент

3

Артист вищої категорії

4

Артист I категорії

5

Артист II категорії

6

Артист

IV. Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку

1

Помічник начальника Головного управління

V. Навчальний заклад Держспецзв’язку

1

Професор

2

Доцент

3

Помічник начальника закладу

4

Учений секретар

5

Головний науковий співробітник

6

Провідний науковий співробітник

7

Старший викладач

8

Старший науковий співробітник

9

Викладач

10

Науковий співробітник

11

Вихователь-методист вищої категорії

12

Методист вищої категорії

13

Молодший науковий співробітник

14

Викладач-стажист

15

Вихователь-методист першої категорії

16

Методист першої категорії

17

Вихователь-методист

18

Методист

VI. Науково-дослідна установа Держспецзв’язку

1

Помічник начальника установи

2

Головний науковий співробітник

3

Провідний науковий співробітник

4

Старший конструктор

5

Конструктор

6

Старший науковий співробітник

7

Науковий співробітник

8

Молодший науковий співробітник

VII. Архівна установа Держспецзв’язку

1

Старший архівіст

2

Архівіст I категорії

3

Архівіст II категорії

4

Архівіст

VIII. Інші посади, що мають наскрізний характер

1

Головний спеціаліст*

2

Старший фахівець з питань кадрової роботи

3

Старший фахівець з мобілізаційної роботи

4

Старший інженер*

5

Старший юрисконсульт

6

Старший психолог

7

Старший економіст

8

Старший бухгалтер

9

Старший офіцер**

10

Провідний спеціаліст*

11

Лікар вищої кваліфікаційної категорії

12

Лікар 1 кваліфікаційної категорії

13

Лікар 2 кваліфікаційної категорії

14

Лікар

15

Cпеціаліст*

16

Фахівець з питань кадрової роботи I категорії

17

Фахівець з мобілізаційної роботи I категорії

18

Інженер I категорії*

19

Юрисконсульт I категорії

20

Психолог I категорії

21

Економіст I категорії

22

Бухгалтер I категорії

23

Фахівець з кадрової роботи II категорії

24

Фахівець з мобілізаційної роботи II категорії

25

Інженер II категорії*

26

Юрисконсульт II категорії

27

Психолог II категорії

28

Економіст II категорії

29

Бухгалтер II категорії

30

Фахівець з питань кадрової роботи

31

Фахівець з мобілізаційної роботи

32

Інженер*

33

Юрисконсульт

34

Психолог

35

Економіст

36

Бухгалтер

37

Завідувач господарства

38

Комендант об’єкта

39

Фельдшер

40

Старший інспектор

41

Старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство)

42

Старший інспектор з нетаємного діловодства

43

Старший інспектор з кадрової роботи

44

Сестра медична вищої кваліфікаційної категорії

45

Сестра медична I кваліфікаційної категорії

46

Сестра медична II кваліфікаційної категорії

47

Інспектор

48

Інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство)

49

Інспектор з нетаємного діловодства

50

Інспектор з кадрової роботи

51

Комірник

52

Сестра медична

53

Старший кухар

54

Кухар

55

Старший фахівець з питань кадрової роботи

__________
* Посади, які відносяться до службової діяльності в органах управління, діловодства та матеріально-технічного забезпечення.
** Посади підрозділів кадрової роботи.

Директор
Департаменту кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюквгору