Документ z0040-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2007, підстава - z1283-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 433 від 31.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 січня 1999 р.
за N 40/3333
Затверджено
Наказ Держкомстату України
31.12.98 N 433 ( z0039-99 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 412 ( z1283-07 ) від 12.11.2007,
починаючи зі звіту за січень 2008 року }
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
N 2-екран "Звіт про використання національного
екранного часу та дотримання квоти демонстрування
національних фільмів телеорганізаціями"

Звіт за формою N 2-екран складають телерадіоорганізації, які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережі
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) незалежно від
відомчої підпорядкованості та форми власності. Звіт складається за кожний місяць і надсилається 5-го числа
місяця після звітного періоду - Міністерству культури Автономної
Республіки Крим, державним обласним, Київському та
Севастопольському міським органам управління кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом). Усі показники заповнюються за даними первинної документації
(сітка мовлення). Мережі кабельного телебачення (оператори кабельної мережі)
подають звітність тільки за показ фільмів безпосередньо студією
кабельного телебачення. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника. У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми виробництва кіностудій України (художні
ігрові, документальні, науково-просвітницькі, анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва. У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані про фільми виробництва кіностудій зарубіжних країн, в тому
числі Росії і країн колишнього СРСР. Тривалість демонстрування фільмів визначається сумою
тривалостей (хронометражів) кожного з них (у хвилинах), помножених
на кількість його телепоказів. Приклад. У телерадіоорганізації 10 фільмів тривалістю по 80
хв. були продемонстровані по 2 рази на місяць відповідно і 2
телесеріали тривалістю кожної серії 30 хв. - по одній серії щодня,
тобто по 30 разів на місяць. Тривалість їхнього демонстрування
протягом місяця становитиме:
(80 х 2 х 10) + (30 х 30 х 2) = 3400 хв.
Відсоток демонстрування національних фільмів (04)
розраховується за формулою:
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02) --------------------------------------------------------- х 100%. Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
Приклад. Телерадіоорганізацією за звітний період було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%.
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------------| |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | форми |організа-|території|галузі| виду | форми |організа-|міністер-| вище- | |КС| |документа|ції-скла-| за | за |еконо-|власно-| ційно- | ства, | стоящої | | | | за ДКУД |дача | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної| сті за| правової| іншого |організа-| | | | |ідентифі-| | |діяль-| КВФ | форми | цент- | ції - | | | | |каційний | | | ності| | господа-| рального|ідентифі-| | | | |код за | | | за | | рювання | органу | каційний| | | | |ЄДРПОУ | | | КВЕД | | за | виконав-| код за | | | | | | | | | | КОПФГ |чої влади| ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| -----------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________ Форма N 2-екран
(найменування та адреса одержувача) Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату України Міністерство, інший центральний орган 31.12.98 N 433 ( z0039-99 ) виконавчої влади _________________________ Поштова - місячна __________________________________________ Подають телеорганізації, які використовують канал Концерн, асоціація та інше об'єднання ____ мовлення для трансляції __________________________________________ телепередач, мережі кабельного телебачення Підприємство (організація) _______________ (оператори кабельної мережі) незалежно від відомчої Адреса підприємства (організації) ________ підпорядкованості і форми __________________________________________ власності 5-го числа місяця після звітного періоду - Форма власності __________________________ Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Організаційно-правова форма господарювання державним обласним, __________________________________________ Київському та Севастопольському міським органам управління кінематографією (кіномережею і кіновідеопрокатом)
Звіт
про використання національного екранного часу та
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
телеорганізаціями
за _____________________ 19______ року
----------------------------------------------------------------------------------- |Продемонстровано| N | Кількість | Кількість| Число |Тривалість | Загальна | | фільмів |рядка| назв | серій | показів |демонстру- |тривалість| | | | | | |вання (хв.)|демонстру-| | | | | | | | вання | | | | | | | | (хв.) | | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-| кіно + | | | |філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-| теле | | | | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------| |Всього | 01 | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------| |з них: | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------| |Вітчизняного | 02 | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------| |Іноземного | 03 | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Відсоток демонстрування національних фільмів (%) ____________ (04)
"___" ____________ 19_ р. Керівник ____________ _____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)вгору