Документ z0039-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2012. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.12.2011  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 39/20352

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, з метою визначення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочими органами при задоволенні запиту на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи;

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови до Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову після проведення її державної реєстрації до відома управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Перший Заступник Міністра
соціальної політики України

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

О. МірошниченкоГ.В. Осовий


В. Надрага


В.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та  професійних
захворювань України
20.12.2011  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 39/20352

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи

1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,041 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,082 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк), - 0,364 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

__________
Примітка.
Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Заступник начальника
управління забезпечення
документообігу контролю
виконання документів
та організації доступу
до публічної інформації


О.В. Чухманенковгору