Документ z0039-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - v0100500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2003  № 576


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2004 р.
за № 39/8638

Про затвердження Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 38 від 09.02.2007
№ 10 від 15.01.2013
№ 355 від 13.07.2016
№ 88 від 01.08.2018
№ 100 від 30.07.2019}

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 261, а також з метою забезпечення стабільності банківської системи України в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови:

Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) протягом трьох місяців забезпечити розроблення спеціалізованого програмного забезпечення системи електронних переказів Національного банку України для ручного введення початкових платежів та друку відповідних платежів учасників цієї системи в особливий період;

Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) довести її зміст до відома Центральної розрахункової палати, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України, що залучаються до роботи в особливий період, для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А.П. Яценюка.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова

С.Л. ТігіпкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2003  № 576


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2004 р.
за № 39/8638

ПОЛОЖЕННЯ
про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період

{У заголовку, тексті Положення та додатку слово "гроші" у всіх відмінках замінено словом "кошти" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

{У тексті Положення та в додатку до нього абревіатури "АРМ-НБУ", "ВПС" замінено відповідно абревіатурами "АРМ-СЕП", "ВМПС" згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.01.2013}

{У тексті Положення літери "ЦРП" замінено словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 88 від 01.08.2018}

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 261, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає основні вимоги щодо організації та здійснення електронного міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті (далі - міжбанківський переказ) в особливий період.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

АРМ-СЕП - автоматизоване робоче місце учасника системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП);

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

{Абзац третій пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 30.07.2019}

{Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку№ 100 від 30.07.2019}

САБ - система автоматизації банку, що використовується банком (філією) для забезпечення внутрішньобанківської діяльності.

{Абзац шостий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

{Абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

уповноважені банки першого рівня - банки та інші установи - учасники СЕП, визначені Національним банком для надання банківських послуг та здійснення операцій в особливий період у національній валюті через СЕП;

{Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку Національного банку № 100 від 30.07.2019}

уповноважений банк другого рівня - один із уповноважених банків, визначений Національним банком забезпечити обслуговування видаткових та прибуткових операцій підприємств у ручному режимі згідно з мобілізаційними завданнями.

{Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку Національного банку № 100 від 30.07.2019}

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значенні, визначеному Законами України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

{Абзац пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 38 від 09.02.2007, № 100 від 30.07.2019}

1.2. Національний банк координує організацію та забезпечує здійснення міжбанківського переказу засобами СЕП у особливий період.

Якщо Національним банком прийняте рішення про обмеження, зупинення діяльності банків (їх відокремлених підрозділів), зареєстрованих у місцевостях України, на території яких уведено воєнний стан, Національний банк обмежує або зупиняє здійснення міжбанківського переказу через СЕП такими учасниками СЕП.

Організація міжбанківського переказу через СЕП та порядок участі в СЕП для тих учасників цієї системи, які діють у місцевостях України, на території яких уведено воєнний стан, здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.

Якщо Національним банком прийняте рішення про надання банківських послуг та здійснення операцій у особливий період через уповноважені банки, відповідно він забезпечує проведення міжбанківського переказу засобами СЕП через такі уповноважені банки (далі - залучені банки) виключно у файловому режимі.

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007; в редакції Постанови Національного банку № 100 від 30.07.2019}

1.3. З метою задоволення потреб у безготівкових розрахунках залучені банки вживають заходів щодо забезпечення здійснення міжбанківського переказу через СЕП в особливий період. Відповідальність за організацію та забезпечення участі в СЕП в особливий період несе керівник виконавчого органу залученого банку.

1.4. Організація виконання міжбанківського переказу через СЕП відповідно до вимог особливого періоду забезпечується шляхом здійснення Національним банком, залученими банками згідно з документами їх власних мобілізаційних планів належних заходів щодо:

а) забезпечення мобілізаційної підготовки з метою своєчасного переведення СЕП на функціонування в особливий період та задоволення потреб у міжбанківських переказах відповідно до вимог особливого періоду;

б) забезпечення в період мобілізації або з часу введення воєнного стану заходів щодо організації міжбанківських переказів засобами СЕП у обмеженій кількості банків;

в) забезпечення здійснення міжбанківських переказів засобами СЕП в умовах воєнного стану в обмеженій кількості банків;

г) відновлення функціонування СЕП у повному обсязі після закінчення воєнних дій.

2. Забезпечення мобілізаційної підготовки щодо організації виконання міжбанківського переказу через СЕП відповідно до вимог особливого періоду

2.1. З метою забезпечення своєчасного переведення та безперебійного функціонування СЕП в особливий період Національний банк вживає таких заходів:

визначає та за потреби уточнює перелік залучених банків;

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.01.2013}

підтримує в контрольному стані нормативно-правові акти Національного банку щодо організації виконання міжбанківського переказу, забезпечення резервування і відновлення функціонування СЕП відповідно до вимог особливого періоду;

виконує резервування автоматизованих систем, що забезпечують роботу СЕП на рівні Операційного департаменту, Департаменту інформаційних технологій з метою відновлення функціонування СЕП в особливий період;

{Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 38 від 09.02.2007, № 355 від 13.07.2016, № 88 від 01.08.2018}

створює та підтримує в актуальному стані територіально відокремлений захищений резервний центр оброблення даних (далі - відокремлений центр оброблення даних), облаштований спеціальним серверним приміщенням, яке відповідає сучасним вимогам безпеки інформаційних систем, потрібною обчислювальною технікою та телекомунікаційним обладнанням, засобами зв'язку, автономним джерелом постачання електроенергії тощо;

{Абзац шостий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

{Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

визначає повноваження та функціональні обов'язки окремих фахівців для обслуговування програмно-технічного комплексу ЦОСЕП у Департаменті інформаційних технологій та у відокремленому центрі оброблення даних;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007; в редакції Постанов Національного банку № 10 від 15.01.2013, № 355 від 13.07.2016}

перевіряє під час здійснення інспекційних перевірок виконання залученими банками внутрішніх нормативних документів щодо забезпечення резервування та відновлення функціонування автоматизованих систем, автоматизованих робочих місць, що використовуються банками під час виконання міжбанківського переказу через СЕП (САБ, АРМ-СЕП тощо, далі - автоматизовані системи);

{Абзац пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.01.2013}

{Абзац восьмий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

інші заходи щодо організації проведення міжбанківського переказу через СЕП в особливий період, передбачені власним мобілізаційним планом.

2.2. З метою забезпечення здійснення міжбанківського переказу через СЕП в особливий період залучені банки вживають таких заходів:

{Абзац другий пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

згідно з власними мобілізаційними планами розробляють внутрішні нормативні документи, що визначають організацію виконання міжбанківського переказу через СЕП в особливий період; порядок резервування та відновлення діяльності автоматизованих систем, що використовуються банком (філіями банку - безпосередніми учасниками СЕП) для забезпечення міжбанківського переказу через СЕП; обладнання, програмно-технічні та інші ресурси, які потрібні для забезпечення резервування та відновлення діяльності автоматизованих систем, у тому числі за умови втрати банком (філією) можливості функціонування за місцем розташування; повноваження та функціональні обов'язки працівників банку (філії) в особливий період.

Якщо банк працює в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком з використанням внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи (далі - ВМПС), то внутрішнім нормативним документом банку має бути врегульовано порядок резервування та відновлення діяльності ВМПС;

{Абзац пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.01.2013}

забезпечують резервування автоматизованих систем, які використовуються залученими банками та їх філіями для виконання міжбанківських переказів через ВМПС, СЕП відповідно до внутрішніх нормативних документів та нормативно-правових актів Національного банку;

створюють (у обсязі місячної потреби) та підтримують в належному стані резерв обладнання, матеріально-технічних засобів, засобів безперебійного електроживлення;

інші заходи щодо організації виконання міжбанківського переказу через СЕП відповідно до власних мобілізаційних планів та нормативно-правових актів Національного банку.

2.3. Взаємодія Національного банку та залучених банків щодо забезпечення виконання міжбанківського переказу через СЕП в особливий період визначається в додатковій угоді до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (далі - додаткова угода), зразок якої наведено в додатку до цього Положення. Додаткова угода оформляється письмово, підписується сторонами і стає обов'язковою для виконання невід'ємною частиною договору.

3. Забезпечення в період мобілізації або з часу введення воєнного стану заходів щодо організації міжбанківських переказів через СЕП в обмеженій кількості банків

3.1. Національний банк, банки (філії), інші установи, що є учасниками СЕП, забезпечують резервування, консервацію автоматизованих систем, інформаційних баз даних, інформації про міжбанківські електронні розрахункові документи та електронні розрахункові повідомлення, обладнання тощо, використання яких не передбачено в умовах особливого періоду.

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 355 від 13.07.2016, № 100 від 30.07.2019 }

3.2. Усі установи, що на час введення воєнного стану були учасниками СЕП, вживають заходів з метою забезпечення успішного завершення банківського дня в СЕП згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, власними нормативними документами, а також оперативними вказівками Департаменту інформаційних технологій та Операційного департаменту.

{Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 355 від 13.07.2016}

Залишки коштів, що обліковуються на кореспондентських рахунках банків, діяльність яких зупиняється в особливий період, після виконання ними вимог абзацу першого пункту 3.2 глави 3 цього Положення і вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок зупинення діяльності банків в особливий період, блокуються на цих рахунках Операційним департаментом.

{Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 355 від 13.07.2016; в редакції Постанови Національного банку № 88 від 01.08.2018}

{Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

{Пункт 3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 38 від 09.02.2007}

3.3. Банки (філії), що в умовах особливого періоду не будуть учасниками СЕП, виключаються з учасників СЕП шляхом внесення відповідних змін до Довідника учасників СЕП.

{Пункт глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 10 від 15.01.2013, № 355 від 13.07.2016}

4. Забезпечення здійснення міжбанківських переказів засобами СЕП в умовах воєнного стану в обмеженій кількості банків

4.1. Обслуговування учасників СЕП в умовах воєнного стану здійснюється засобами ЦОСЕП із забезпеченням резервування його роботи у відокремленому центрі оброблення даних.

{Абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007; в редакції Постанови Національного банку № 88 від 01.08.2018}

Національний банк має право вносити зміни до технологічного регламенту роботи СЕП, скорочуючи строки її функціонування або навпаки продовжуючи роботу відповідно до потреб банківської системи та економіки України.

Повідомлення про зміну режиму функціонування та/або технологічного регламенту роботи СЕП негайно доводяться Національним банком до відома учасників СЕП і є обов'язковими для виконання.

4.2. Організація роботи залучених банків у СЕП здійснюється відповідно до загальних умов виконання переказу коштів через СЕП, що визначені нормативно-правовим актом Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті, з урахуванням таких особливостей:

{Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

а) вводиться мораторій на перехід банків з однієї моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку на іншу. Залучені банки працюють в СЕП за тією моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, за якою обслуговувалися в мирний час;

{Підпункт "а" пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 10 від 15.01.2013, № 355 від 13.07.2016}

б) у разі тимчасової втрати залученим банком змоги формувати інформацію щодо міжбанківського переказу в САБ та/або змоги обмінюватися файлами між САБ, АРМ-СЕП і ЦОСЕП він повідомляє (засобами, обумовленими в додатковій угоді) Операційний департамент про потребу подавати до Операційного департаменту розрахункові документи на паперових носіях і Департамент інформаційних технологій про потребу отримувати відповідні платежі у вигляді реєстрів сквитованих платежів.

{Абзац перший підпункту "б" пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 01.08.2018}

Операційний департамент, отримавши повідомлення залученого банку, забезпечує виконання початкових платежів цього банку на підставі розрахункових документів на паперових носіях відповідно до порядку виконання банком платіжних доручень клієнтів у разі неможливості працювати в СЕП у штатному режимі або порушення роботи системи автоматизації банку, визначеного нормативно-правовим актом Національного банку України щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.

{Абзац підпункту "б" пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 88 від 01.08.2018}

Департамент інформаційних технологій, отримавши повідомлення залученого банку, до відновлення штатного функціонування банку кожного банківського дня виконує квитування відповідних платежів на адресу цього банку, формує реєстри сквитованих відповідних платежів і передає реєстри, файли B і підсумкові файли дня банку у спосіб, узгоджений з банком.

{Підпункт "б" пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

{Підпункт "в" пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 88 від 01.08.2018}

4.3. У разі виникнення ситуації, що унеможливлює роботу СЕП протягом тривалого часу (значне руйнування будівель як основного, так і відокремленого центру оброблення даних, а також серверів, телекомунікаційного обладнання, джерел електроживлення тощо), Національний банк повідомляє (засобами, обумовленими в додатковій угоді):

залучені банки про зупинення функціонування СЕП із зазначенням інформації, яка визначає успішно проведені (до виходу з ладу СЕП) міжбанківські електронні розрахункові документи, інших вказівок для кожного з банків з метою забезпечення ними достовірного відображення виконаних операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

залучений банк другого рівня про потребу забезпечення обслуговування видаткових та прибуткових операцій згідно з мобілізаційними завданнями підприємств у ручному режимі.

Отримавши вищезазначені повідомлення Національного банку:

залучені банки вживають заходів щодо коректного зупинення участі в СЕП;

залучений банк другого рівня забезпечує ручний режим виконання видаткових та прибуткових операцій згідно з внутрішнім нормативним документом. Оформлення розрахункових документів і здійснення розрахунків з використанням паперових розрахункових документів здійснюється банком (філіями) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні.

За потреби відображення операцій, виконаних у ручному режимі, за кореспондентським рахунком залученого банку другого рівня в Операційному департаменті можливі форми (на паперових, змінних електронних носіях), терміни та засоби зв'язку подання інформації обумовлюються в додатковій угоді, а в окремих випадках - узгоджуються в оперативному порядку.

{Абзац сьомий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 355 від 13.07.2016}

5. Відновлення функціонування СЕП в повному обсязі після закінчення воєнних дій

5.1. Перед відновленням роботи СЕП у звичайному режимі вживаються такі заходи:

1) Операційний департамент забезпечує в разі потреби оновлення документів у справі з юридичного оформлення кореспондентських рахунків банків, а також включення банків (філій) до Довідника учасників СЕП згідно з нормативно-правовим актом Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті;

2) банки (філії), участь яких у СЕП відновлюється, забезпечують розконсервацію обладнання, автоматизованих систем, інформаційних баз даних та архівів електронних банківських документів згідно з внутрішніми документами та нормативно-правовими актами Національного банку.

{Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 355 від 13.07.2016}

5.2. Функціонування законсервованого основного обладнання, програмно-технічних засобів, інформаційних баз даних СЕП та архівів електронних банківських документів відновлюється. Накопичена під час особливого періоду інформація про міжбанківські перекази коштів через СЕП вноситься до відповідних архівів та баз даних автоматизованих систем, робота яких відновлюється.

5.3. Після завершення відновлювальних робіт усі учасники СЕП під час виконання міжбанківського переказу керуються нормативно-правовим актом Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

{Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 09.02.2007}

Директор Департаменту
платіжних систем


В.М. КравецьДодаток
до Положення про міжбанківський
переказ коштів в Україні в національній
валюті в особливий період

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 38 від 09.02.2007, № 355 від 13.07.2016, № 88 від 01.08.2018}

Директор Департаменту
платіжних систем


В.М. Кравецьвгору