Документ z0039-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.04.2012, підстава - z0476-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2 від 10.01.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 січня 2000 р.
за N 39/4260
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 476/20789 ( z0476-12 ) від 02.03.2012 }
Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
13 листопада 1999 р. N 2081 ( 2081-99-п ) "Про внесення доповнень
до порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та
звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних
органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних
адміністрацій" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму медичної довідки про стан здоров'я
претендентів на посади керівників, заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих
державних адміністрацій (ф. N 133/о (облікова), що додається. 2. Затвердити Порядок видачі медичної довідки про стан
здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих
державних адміністрацій (додається). 3. Установити, що Лікувально-оздоровче об'єднання при
Кабінеті Міністрів України (за погодженням) забезпечує видачу
медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади
керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних,
Київської і Севастопольської міських держадміністрацій відповідно
до встановлених форми й цього Порядку та організовує виготовлення,
зберігання, облік бланків вищезазначеної медичної довідки.
4. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій: 4.1. Затвердити перелік лікувально-профілактичних закладів,
які мають право видачі медичних довідок про стан здоров'я
претендентів на посади голів місцевих держадміністрацій (крім
зазначених у пункті 3). 4.2. Організувати виготовлення, облік та зберігання бланків
медичних довідок і забезпечити ними лікувально-профілактичні
заклади. 4.3. Забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров'я
претендентів на посади голів місцевих держадміністрацій (крім
зазначених у пункті 3) лікувально-профілактичними закладами
відповідно до встановлених форми й цього Порядку.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я Москаленка В.Ф.
Міністр Р.В.Богатирьова
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.01.2000 N 2
------------------------------------ | _ _ _ _ _ _ _ | |Код форми за ЗКУД |_|_|_|_|_|_|_|| | _ _ _ _ _ _ | |Код закладу за ЗКПО |_|_|_|_|_|_|| ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Міністерство охорони здоров'я| |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |України | |ФОРМА N 133/о (облікова)| | | |Затверджена наказом МОЗ | | | |України | | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| | | ||_|_|_|_|_| N |_|_|_|_|_| |-----------------------------+---------+------------------------| |Найменування закладу | | | ------------------------------------------------------------------ Серія ________N________
Медична довідка
про стан здоров'я претендентів на посади керівників,
заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій
1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________
2. Дата народження __________________________________________________________________
3. Адреса __________________________________________________________________
4. Дані огляду спеціалістів 4.1. Терапевт __________________________________________________________________
4.2. Хірург __________________________________________________________________
4.3. Невропатолог __________________________________________________________________
4.4. Офтальмолог __________________________________________________________________
4.5. Дерматолог __________________________________________________________________
4.6. Отоларинголог __________________________________________________________________
5. Протипоказання відповідно до Переліку психічних
захворювань, за наявності яких громадянин не може бути допущений
до державної таємниці (за поданням органу державної влади, що має
право прийняття рішення щодо кола суб'єктів, які матимуть доступ
до секретної інформації) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Медична довідка дійсна до _______________________________
Місце для
фотокартки
М.п.лікувально- Підпис керівника ______________
профілактичного закладу (розшифрувати)
Дата
Заступник начальника Головного управління В.М.Михальчук
організації медичної допомоги
дорослому населенню
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.01.2000 N 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2000 р.
за N 39/4260
Порядок видачі медичної довідки про стан здоров'я
претендентів на посади керівників, заступників
керівників центральних органів виконавчої влади,
а також голів місцевих державних адміністрацій
1. Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади
керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій (ф. N 133/о
(облікова), далі - медична довідка) є документом, що видається
претендентам на посади керівників, заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих
державних адміністрацій після проведення медичного огляду
лікарсько-консультативною комісією з метою визначення стану
здоров'я громадянина, що претендує на вказані посади в центральних
та місцевих органах виконавчої влади. 2. Бланки медичної довідки є документами суворої звітності,
що вимагає: виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно
до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку ( z0008-94 ), затверджених спільним наказом Служби
безпеки України (від 15.11.93 N 118), Міністерства внутрішніх
справ України (від 24.11.93 N 740) і Міністерства фінансів України
(від 25.11.93 N 98), що зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 14.01.94 за N 8/217; обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності; пронумерування, прошнурування та скріплення Журналу
реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про стан
здоров'я претендентів на посаду керівників, заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих
державних адміністрацій (ф. N 133-1/о (облікова), додається),
завіреного підписом керівника та печаткою
лікувально-профілактичного закладу, що має право на видачу
медичної довідки; контролю за оформленням документів, використанням бланків. 3. Знищення пошкоджених бланків медичних довідок проводиться
в присутності комісії, що утворюється керівником
лікувально-профілактичного закладу, та оформлюється відповідним
актом. 4. Лікувально-профілактичний заклад видає медичну довідку на
вимогу органів, передбачених пунктом 2 Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 732
( 732-98-п ), які вносять подання щодо призначення претендентів на
посади керівників, заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій,
та за письмовою заявою претендента, який засвідчує свою особу
(паспортом або документом, що його замінює) і надає 2 фотокартки
розміром 3х4 см. 5. Обстеження претендента для видачі медичної довідки
здійснює лікарсько-консультативна комісія, до складу якої входять:
лікар-терапевт (голова комісії), лікар-хірург, лікар-невропатолог,
лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-дерматолог,
лікар-психіатр, лікар-нарколог. Перелік лабораторних та
функціональних обстежень включає в себе обов'язковий обсяг
(загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ), а
також індивідуальні додаткові обстеження, що призначаються
лікарями - членами лікарсько-консультативної комісії відповідно до
чинного законодавства. При потребі лікарсько-консультативна
комісія має право на запит медичної документації від
лікувально-профілактичних закладів та залучення медичних
працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що
входять до складу комісії. 6. Дані медичних обстежень заносяться лікарями
лікарсько-консультативної комісії до медичної картки амбулаторного
хворого (ф.N 025/о).
7. На підставі результатів медичного огляду лікарі, що
входять до складу лікарсько-консультативної комісії, роблять
завірені особистим підписом записи в медичну довідку: 7.1. Терапевт, хірург, невропатолог, отоларинголог,
офтальмолог, дерматолог (відповідно до фаху) - щодо наявності або
відсутності захворювання в особи, що є претендентом на посаду
керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої
влади, голови місцевої державної адміністрації. 7.2. Психіатр і нарколог - про наявність або відсутність в
обстежуваної особи медичних протипоказань згідно з Переліком
психічних захворювань, за наявності яких громадянин не може бути
допущений до державної таємниці, затвердженим наказом МОЗ України
і Держкомітету України з питань державних секретів від 15.12.94
N 305/46 ( z0015-95 ), що зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 20.01.95 за N 15/551.
8. Медична довідка засвідчується підписом керівника та
печаткою лікувально-профілактичного закладу,
лікарсько-консультативна комісія якого має право на видачу
медичної довідки. 9. Медична довідка дійсна з дати її видачі протягом одного
року. 10. Громадянин має право отримати дублікат виданої йому
медичної довідки впродовж повного строку її дії. При цьому
додаткові медичні обстеження не проводяться. 11. Лікарсько-консультативна комісія не проводить медичний
огляд: при наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або
загострення хронічного неінфекційного захворювання; при наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання
в заразному періоді; при перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння
будь-якого походження. 12. Протоколи засідань лікарсько-консультативної комісії на
руки громадянам не видаються. Заповнені медичні документи
зберігаються в архіві лікувально-профілактичного закладу, що видає
медичні довідки, протягом 25 календарних років. 13. Результати обстеження лікарсько-консультативною комісією
можуть бути оскаржені громадянином відповідно в
Лікувально-оздоровчому об'єднанні при Кабінеті Міністрів України
або в Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управліннях охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій або у судовому порядку.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню В.А.Піщиков
Додаток
до пункту 2 Порядку видачі медичної
довідки про стан здоров'я
претендентів на посади керівників,
заступників керівників центральних
органів виконавчої влади, а також
голів місцевих державних
адміністрацій
------------------------------------ |Код форми за ЗКУД --------------- | | --------------- | |Код закладу за ЗКПО---------------| | ---------------| ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Міністерство охорони здоров'я| |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |України | |ФОРМА N 133-1/о | | | |(облікова) | | | |Затверджена наказом МОЗ | | | |України | | | |----------- N ----------| | | |----------- ----------| |-----------------------------| | | |Найменування закладу | | | ------------------------------------------------------------------
Журнал
реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок
про стан здоров'я претендентів на посади керівників,
заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій
------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Звідки |Кількі-|Серія|Підпис|Дата |Кому |Серія|Підпис|Підпис|Залишок| |з/п|отрима-|отрима-|сть |та |особи,|видачі|видані|та |особи,|особи,| | | |ння |ні | |номер|що от-| | |номер|що |що от-| | | | | | | |римала| | | |видала|римала| | | | | | | |бланки| | | |бланки|бланки| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+-----+------+------+------+-----+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------+-------+-------+-----+------+------+------+-----+------+------+-------| ------------------------------------------------------------------------------------вгору