Документ z0038-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2006, підстава - z1312-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2003 N 163/557
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2004 р.
за N 38/8637

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 }
Про затвердження Порядку надання Державним
комітетом фінансового моніторингу України Службі
безпеки України узагальнених матеріалів
щодо фінансових операцій, які можуть
бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів або фінансуванням тероризму
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
фінансового моніторингу
N 81/413 ( z0989-04 ) від 27.07.2004
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу
N 121/281 ( z0622-05 ) від 25.05.2005 )
Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового
моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів
щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму (далі -
Порядок), що додається. ( Пункт 1 Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 121/281 ( z0622-05 )
від 25.05.2005 )
2. Управління взаємодії, координації та методичного
забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.)
спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародної та
нормативно-правової роботи (Саченко І.П.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Відділу фінансового забезпечення та кадрової роботи
(Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити
опублікування цього наказу.
4. Начальникам відповідних структурних підрозділів
Держфінмоніторингу та Служби безпеки України організувати вивчення
Порядку особовим складом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державного департаменту фінансового моніторингу
Дієсперова В.В. та заступника голови Служби безпеки України -
начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Сергієнка Є.В.

Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Гуржій
Голова Служби безпеки України І.Смешко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу,
Служби безпеки України
22.12.2003 N 163/557
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2004 р.
за N 38/8637

ПОРЯДОК
надання Державним комітетом фінансового моніторингу
України Службі безпеки України узагальнених
матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть
бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом або
фінансуванням тероризму
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 121/281
( z0622-05 ) від 25.05.2005 )
( За всім текстом Порядку слово "Держфінмоніторинг" у всіх
відмінках, замінено словами "Держфінмоніторинг України"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу N 121/281 ( z0622-05 )
від 25.05.2005 )

1. Цей Порядок визначає механізм надання Державним комітетом
фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України)
Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
а також отримання Держфінмоніторингом України інформації про хід
опрацювання наданих матеріалів. ( Пункт 1 Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 121/281 ( z0622-05 )
від 25.05.2005 )
2. Узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції,
що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які
підготовлені на основі повідомлень про фінансові операції, що
підлягають фінансовому моніторингу, та іншої інформації, одержаної
Держфінмоніторингом України, до подання правоохоронним органам
згідно з їх компетенцією. ( Порядок доповнено пунктом 2 згідно з
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 121/281
( z0622-05 ) від 25.05.2005 )
3. Інформація про фінансові операції, одержана
Держфінмоніторингом України, у встановленому порядку обробляється
та аналізується на предмет здійснення цих операцій з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
того, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для
фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи
терористичних організацій.
4. Держфінмоніторинг України за наявності достатніх підстав,
що фінансова операція (операції) може бути пов'язана з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму, надає згідно з компетенцією
узагальнені матеріали (далі - матеріали) до Служби безпеки
України.
5. Матеріали мають складатись з таких відомостей (за їх
наявності): - про осіб, задіяних у здійсненні фінансової операції
(операціях), що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму:
повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та
по батькові, дата народження, серія і номер документа, що
засвідчує особу, яка здійснила операцію, дата видачі документа та
орган, що його видав, ідентифікаційний номер платника податків
згідно з ДРФО (для фізичних осіб), адреси реєстрації (місць
проживання) осіб; - МФО, назви банків та номери рахунків, через які
здійснювалася операція (операції), що можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або
фінансуванням тероризму; - перелік та розширений виклад змісту операції (операцій),
які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
або фінансуванням тероризму, із взаємовідносинами та зв'язками між
особами, обставинами та ймовірними наслідками їх здійснення,
ознаки, за якими фінансова операція (операції) підлягають
фінансовому моніторингу. Висновки Держфінмоніторингу України в матеріалах повинні
об'єктивно та обґрунтовано мотивувати підозри стосовно того, що
фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму.
6. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі
матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною
комісією Державного комітету фінансового моніторингу України з
розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія). До участі в засіданнях експертної комісії залучаються як
експерти спеціалісти Служби безпеки України, а саме працівники
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю (ГУ БКОЗ), склад і повноваження яких затверджуються
окремим наказом СБУ. Термін передавання матеріалів Держфінмоніторингом України
Службі безпеки України не повинен перевищувати трьох робочих днів
від дня прийняття експертною комісією рішення про передачу
матеріалів. Якщо зроблено висновок, що фінансова операція може бути
пов'язана з фінансуванням тероризму, - матеріали передаються
негайно. ( Пункт в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 81/413 ( z0989-04 ) від 27.07.2004 )
7. Матеріали та додатки до них (за наявності) надаються на
паперових носіях та/або в електронному вигляді разом з відповідним
супровідним листом за підписом Голови або заступника Голови
Держфінмоніторингу України. Копія супровідного листа надається до
Генеральної прокуратури України. Матеріалам згідно з переліком
конфіденційної інформації, що є власністю держави, надається гриф
"Для службового користування". У разі, якщо матеріали мають
додатки, які містять комерційну та/або банківську таємницю, в
узагальнених матеріалах та супровідному листі до них робиться
запис "Додатки містять банківську та/або комерційну таємницю".
( Пункт в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 81/413 ( z0989-04 ) від 27.07.2004, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового
моніторингу N 121/281 ( z0622-05 ) від 25.05.2005 )
8. Протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації отриманих
матеріалів у підрозділі Служби безпеки України, якому доручено їх
перевірку, до Держфінмоніторингу України надсилається повідомлення
про номер і дату їх реєстрації в Службі безпеки України. У разі
направлення вказаних матеріалів до відповідних регіональних
підрозділів Служби безпеки України надсилається повідомлення, у
якому вказуються назва регіонального підрозділу та дата
направлення матеріалів. ( Пункт в редакції Наказу Державного
департаменту фінансового моніторингу N 81/413 ( z0989-04 ) від
27.07.2004 )
9. Служба безпеки України здійснює перевірку отриманих від
Держфінмоніторингу України матеріалів відповідно до вимог Законів
України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про
Службу безпеки України" ( 2229-12 ), "Про боротьбу з тероризмом"
( 638-15 ), "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ), Кримінального ( 2341-14 )
та Кримінально-процесуального кодексів України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), з метою виконання покладених на Службу безпеки України
завдань щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття
злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та
організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки
та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу
життєво важливим інтересам України.
10. Проведення перевірки матеріалів, отриманих Службою
безпеки України, здійснюється підрозділами, на які покладено
завдання із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьбі з тероризмом, а
саме Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю (ГУ БКОЗ) Служби безпеки України та Департаментом
захисту національної державності та боротьби з тероризмом (ДЗНД)
Служби безпеки України (далі - спеціалізовані підрозділи).
11. У разі потреби уточнення даних, що містяться в отриманих
матеріалах, Служба безпеки України направляє запити до
Держфінмоніторингу України щодо надання додаткових матеріалів за
підписом посадової особи, яка відповідає за роботу
спеціалізованого підрозділу Служби безпеки України. Запити мають
містити посилання на номер та дату попередніх матеріалів
надісланих Держфінмоніторингом України.
12. Про прийняті рішення за результатами розгляду матеріалів
Служба безпеки України інформує Держфінмоніторинг України. У разі
потреби отримання інформації щодо стану розгляду надісланих
матеріалів, Держфінмоніторинг України направляє відповідні запити
до Служби безпеки України.
13. Держфінмоніторинг України за наявності додаткової
інформації стосовно фінансових операцій, матеріали щодо яких
надавалися раніше, готує додаткові матеріали та в порядку,
встановленому цим наказом, направляє до Служби безпеки України. У
додаткових матеріалах указуються вихідні реквізити раніше
надісланих матеріалів.
14. Інформація стосовно переданих (отриманих) матеріалів
обліковується в автоматизованих інформаційних системах
Держфінмоніторингу України і Служби безпеки України.
15. Матеріали, надані Держфінмоніторингом України, та
відомості, що містяться в запитах та повідомленнях Служби безпеки
України, про хід і результати їх опрацювання є конфіденційною
інформацією, що є власністю держави. ( Пункт в редакції Наказу
Державного департаменту фінансового моніторингу N 81/413
( z0989-04 ) від 27.07.2004 )
16. Служба безпеки України і Держфінмоніторинг України
забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації,
створюють і підтримують належні умови для її використання, а також
запобігання несанкціонованому доступу.
17. З метою недопущення незаконного розголошення інформації,
у т.ч. при направленні матеріалів та їх опрацюванні, відповідальні
службові особи зобов'язані забезпечити захист інформації, що стала
їм відома внаслідок виконання завдань, передбачених цим Порядком.
Начальник Управління взаємодії,
координації та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу Л.Підгородецька
Перший заступник начальника
Головного Управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
Служби безпеки України А.Бурмічвгору