Документ z0037-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015  № 1583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 37/28167

Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції

Відповідно до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою належної організації проведення психофізіологічного обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліцію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції, що додається;

2) Порядок обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції, що додається.

2. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС (Петраш О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Голова Профспілки атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

В. о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців

Генеральний директор Спілки
підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Міністр охорони здоров'я України

Голова Національної поліції України
Т.В. Нікітіна


О.І. Козленко


В. БиковецьВ. БиковецьО. МірошниченкоГ.В. Осовий

Олександр Квіташвілі

Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
17.12.2015  № 1583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 37/28167

ПОРЯДОК
психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до кандидатів на службу в поліції щодо їх придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями та організаційні засади проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження).

2. Визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію» та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України та цього Порядку.

3. Визначення придатності до служби за індивідуальними психофізіологічними особливостями проводиться щодо:

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі);

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) кандидатів на службу в Національну поліцію України здійснюється лікарями-психофізіологами (лікарями з функціональної діагностики) закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

ІІ. Порядок проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: омега-потенціал, реакція на рухомий об`єкт (далі - РРО), теппінг-тест (далі - ТТ), проста зорово-моторна реакція (далі - ПЗМР), критична частота світлових мерехтінь (далі - КЧСМ).

Непридатними до служби визнаються особи з показником успішності (далі - ПУ) менше 20 балів, а також з ПУ більше 20 балів за умови наявності хоча б однієї з трьох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц;

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц.

2. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі), передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: КЧСМ, ТТ, частота серцевих скорочень при дозованому розумовому навантаженні.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ більше ніж 0,5 бала, а також з ПУ менше ніж 0,5 бала за умови наявності хоча б однієї з двох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,8 Гц;

частота серцевих скорочень в період відновлення після дозованого розумового навантаження більше 100 ударів за хвилину.

3. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком «мінус», а також з ПУ зі знаком «плюс» за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком «мінус», а також з ПУ зі знаком «плюс» за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

ІІІ. Оформлення результатів професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Результати проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) кандидатів на службу в поліції оформлюються протоколом психофізіологічного обстеження, форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

2. Щодо кандидатів на службу в поліції за результатами професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) виносяться такі рішення:

Придатний до служби

__________________________________________
(вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)

відповідно

до пункту ___ розділу ІІ цього Порядку;

Непридатний до служби

__________________________________________
(вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)

відповідно

до пункту ___ розділу ІІ цього Порядку.

В.о. начальника
Управління медичного
забезпечення та реабілітації
Міністерства внутрішніх
справ України

О.В. Петраш


Додаток
до Порядку психофізіологічного
обстеження кандидатів на службу
в поліції
(пункт 1 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ
психофізіологічного обстеженнявгору